Group Blog
 
All Blogs
 

มาประเมินPersonality ของคุณ ว่าเหมาะกับงานที่คุณชอบหรือเปล่า

แบบประเมินPersonality อีกแบบหนึ่ง

วิธีตอบคำถาม เมื่ออ่านคำถามเสร็จแล้วคุณรู้สึกว่าหมายเลขไหนเป็นลักษณะที่คุณเห็นพ้องด้วยมากที่สุดให้บันทึกหมายเลขนั้นลงไป

ตัวเลขบ่งชี้และระดับของการเห็นด้วย
5-แน่นอนที่สุด ใช่เลย นี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของฉันเลย
4-ส่วนใหญ่เป็น มีน้อยมากก็มีบ้างแหละ
3-บางครั้งเป็นก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็น คุณคิดว่าเป็นสไตล์ฉันไหมล่ะ ชอบน้ำนิ่งไหลลึก
2-น้อยๆครั้งเป็น ไม่ใช่สไตล์ฉันหรอก
1-ไม่ใช่ฉันแน่นอน ไม่มีทางที่ฉันจะเป็นอย่างนี้

คำถาม
1) คุณเป็นคนที่ชอบลุกขึ้นยืนช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ของทุกๆคนในองค์กร
2) คุณเป็นคนที่ชอบระมัดระวังตัว คำนึงถึงผลที่ตามมา ก่อนที่จะนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น
3) คุณเป็นคนที่ชอบพูด ชอบแสดงความคิดเห็น พูดชักจูง พูดเป็นทางการ
4) คุณเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นพูดวิจารณ์ตัวคุณตรงๆ และคุณชอบวิจารณ์คนอื่นตรงๆ
5) คุณเป็นคนที่ชอบระเบียบวินัย เคร่งครัดตามกติกา เพื่อความยุติธรรมของทุกๆคน
6) คุณเป็นคุณที่ชอบยอมรับผลการประเมินของคนอื่น ที่ได้มาจากการกระทำของคุณ โดยไม่น้อยใจ
7) คุณเป็นคนที่ชอบมีอารมณ์ขัน ชอบฟัง ชอบแสดงความคิดเห็นร่วมบ้าง
8) คุณเป็นคนที่ชอบห้าว กล้าหาญ กระโจนเข้าไปสู่สถานการณ์นั้นทันที ค่อยไปแก้เกมกันทีหลัง
9) คุณเป็นคนที่ชอบพูดรักษาน้ำใจคน ใช้เวลาพูดนานหน่อย จะได้ไม่มีปัญหาตามมา
10) คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง ยืดหยุ่น มองเห็นคำตอบในปัญหาที่ผ่านไปแล้ว
11) คุณเป็นคนที่ชอบรอให้ตกผลึก รอจังหวะเวลาที่เหมาะสม เตรียมงานให้รอบคอบ ค่อยดำเนินการตามแผนงาน
12) คุณชอบคนที่ชอบมีระบบชัดเจนในการทำงาน มีเป้าหมาย สามารถควบคุมรายงานให้เจ้านายทราบความก้าวหน้าทุกขั้นตอน
13) คุณเป็นคนที่ชอบวางแผนงานล่วงหน้า ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย กระจายงานให้คนอื่นทำแทน ควบคุมกำหนดงานเสร็จ
14) คุณเป็นคนที่ชอบทำสิ่งใหม่เร้าใจตัวเอง ท้าทายสติปัญญา ชอบเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณชอบ
15) คุณเป็นคนที่ชอบรับทำงานใหม่ๆที่เจ้านายมอบหมาย ชอบประสานงานกับแผนกอื่นๆ สร้างระบบงานใหม่ๆ
16) คุณเป็นคนที่ชอบขายแนวความคิด มองภาพรวม กระตุ้นทีมงานให้มีความกระตือรือร้น
17) คุณเป็นคนที่ชอบเดินไปพูดคุย สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ชอบช่วยงานเพื่อนๆ
18) คุณเป็นคนที่ชอบยืดหยุ่นในการทำงานกับผู้อื่น ปิดตาข้างหนึ่งบ้างเพื่อให้งานสำเร็จและผู้ร่วมงานด้วยพอใจ
19) คุณเป็นคนที่ชอบความมั่นคง ไม่เสี่ยง ทำในสิ่งที่มั่นใจเต็มร้อย ไม่ชอบก้าวก่ายงานคนอื่น
20) คุณเป็นคนที่ชอบทำงานroutineประจำวัน สามารถตัดสินใจเองได้ตามระบบงาน ทำงานได้รวดเร็ว

ให้ทำการประเมินอีกครั้ง ตอบจากคุณคิดว่าคนรอบข้างคุณมองว่าคุณน่าจะมีลักษณะแบบไหน

ให้เขียนคำตอบ 2 ครั้ง
ครั้งแรก - ตัวคุณใช้มุมมองของตัวคุณมาประเมิน
ครั้งที่สอง - คุณคิดว่ามุมมองของคนรอบข้างมองคุณอย่างไรมาประเมิน

ตัวอย่าง
ตัวเรามองตัวเรา คนรอบข้างมองตัวเรา
ข้อ1 - 4...................5
ข้อ2 - 3...................2


ส่วนผลการประเมินว่าpersonalityของคุณกับงานที่คุณชอบหรือกำลังทำmatchกันหรือเปล่า

สามารถส่งคำตอบมาที่ coachthelead@hotmail.com
พร้อมทั้งบอกลักษณะงานที่คุณทำ/ชอบมาด้วย

ทางblog จะจัดส่งผลการประเมินกลับไปให้ได้ทางอีเมล์ครับ
 

Create Date : 19 สิงหาคม 2549    
Last Update : 19 สิงหาคม 2549 13:52:21 น.
Counter : 236 Pageviews.  

ภาพกว้างๆของงานด้านOD ในอีกมุมมองหนึ่ง

ภาพรวมงานOD เป็นการบริหารจัดการองค์กรเน้นระยะกลาง-ระยะยาว โดยมีการวิจัย/วัด/ประเมินองค์กรทุกๆปีเพื่อจับองค์กรที่เคลื่อนที่ให้เป็นภาพนิ่งเชิงตัวเลขที่สามารถนำมาวิเคราะห์วัดเปรียบเทียบในปีนั้นๆและหลายๆปีดูการเปลี่ยนแปลง สำหรับนำมาใช้วางแผนเชิงกลยุทธHR เพื่อเชื่อมโยงกับsubsystemอื่นๆให้สอดคล้องกับVision/Mission/Culture/Shared Valueให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างสมดุลในระยะกลาง-ระยะยาวยาวต่อไปครับ

งานด้านOD- แบ่งเป็นกลุ่มๆ คร่าวๆ ตามตัวอย่างเช่น

1) ศึกษาจัดทำ ฐานข้อมูลประวัติ/วงจรชีวิตขององค์กร/นโยบายที่สำคัญในอดีตถึงปัจจุบันขององค์กร(เรา)
-แต่ละยุค ใครบริหาร/ท่านมีนโยบายและมีสไตล์ผู้นำแบบไหน/ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน(compensation/benefits cost)และจำนวนพนักงานแบบtime seriesเป็นเท่าไร/ช่วงนั้นภาวะเศรษฐกิจและตลาดเป็นแบบไหน/เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในองค์กร(เรา) เช่นปี2541 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนมหาศาล ปี2544นำERP/SAP และ ได้ ISO9002 เข้ามาใช้ ปี2545 ทางฝ่ายตลาด re-brand ใหม่ และ นโยบายFTA ปี 2546 ใช้balance scorecard และ ได้ISO14000 ปี 2547 เปลี่ยน CEO ใหม่ (รุ่นลูกขึ้นบริหารแทนคุณพ่อขึ้นเป็นประธานฯ) ปี2548 เริ่มแผนTransformationองค์กร 3ปี(2548-2550) แบบintegration เช่น Structure, Process, IT, Culture เป็นต้น

2)ศึกษาความรู้ด้านOD พัฒนาให้เป็นความเข้าใจเชื่อมโยงกับองค์กร(เรา)

-เหตุปัจจัยรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงองค์กร

-ผู้นำ/Role Model ในการเปลี่ยนแปลง

-การทำResearch เก็บข้อมูลและวิเคราะห์องค์กร

-การวางแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

-การวางยุทธศาสตร์องค์กรในอนาคต

-การใช้เครื่องมือ(OD tools)ในการสื่อสาร/กระตุ้น/โน้มน้าว/educate/จูงใจ/จัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร(ให้พนักงานchangeโดยpositive attitudeก่อน ส่วนน้อยที่ไม่สามารถก็ใช้ยุทธวิธีforce to changeต่อไป)
โดยเริ่มจากระดับ Individualก่อน แล้วteam แล้วGroup แล้วทั้งองค์กร

-การเชื่อมกับHR subsystem ก่อนอื่นให้ทำการวัดsubsystemในปัจจุบันก่อนว่าอยู่ตรงไหน gapเป็นอย่างไร(ต่ำ-กลาง-สูง หรือ percentileไหนของตลาด หรือ ห่างจากที่ต้องการขนาดไหน) แล้ววางแผนปรับแต่ละปีตามการtransformationที่เกิดขึ้น/เพิ่มขึ้น (ประมาณว่าให้เพิ่มแบบเป็นธรรม ตามability to pay และให้จูงใจ ซึ่งresultก็คือการเติบโต/การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดแต่ละด้าน โดยharmonizeตัวcompetency และค่านิยมร่วมเข้าไปเชื่อมโยงในsubsystem ให้สอดคล้องกัน
เช่น หลังจากวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธแล้ว....

ช่วงเริ่ม - ปรับcareer path และ succession plan เพิ่มwork-life balance เพิ่มnon-cash benefits เพิ่มrecruitment branding เริ่มstructure/process/IT/Culture(ISO-ERP-R&D-Shared Value-Balanced Scorecard)

ช่วงกลาง - ปรับflexible working(workhour/shift/location) เพิ่มempowerment/recognition(leadership/coaching) ปรับcontinuous learning(e-learning) เพิ่มsocialization(open community/activity based community) กระตุ้นinnovation/creativity(kaizen-QCC-TQM/TPM) ปรับcash benefits

ช่วงปลายโครงการ - กระตุ้นความรักผูกพันต่อองค์กร กระตุ้นจริยธรรม เพิ่มcorporate social responsibility(ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน worldpeace) promoteพนักงานที่เป็นrole model/starที่เกิดจากการtransformationในครั้งนี้ เพิ่มcash-incentive benefits

3)การจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร กำหนดการ งบประมาณ resourcesที่ใช้ กลยุทธ/ยุทธวิธีที่ใช้ การเชื่อมโยงกับHR subsystem การวิเคราะห์/ประมินผลระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลง การยืดหยุ่นและการบริหารแรงต้านที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การสร้างสมดุลของอำนาจและจริยธรรมของผู้นำในองค์กร เป็นต้น

ขอเชิญชวนเพื่อนๆองค์กรอื่น มาช่วยกันshareความคิดเห็นด้านงานOD ในblogนี้ เรื่องภาพรวมงานOD ในมุมมองของเพื่อนๆด้วยครับ
 

Create Date : 19 สิงหาคม 2549    
Last Update : 19 สิงหาคม 2549 13:42:54 น.
Counter : 330 Pageviews.  


Valentine's Month


 
Coach The Lead
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Coach The Lead's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.