คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
Group Blog
 
All Blogs
 
จังหวัดระนอง

แพคเกจเที่ยวระนอง 3 วัน 2 คืน สำหรับการเดินทางมาโดยรถทัวร์


Smiley โปรแกรมที่ 1 Smiley
วันที่ 1

สัมผัสเขตสงวนชีวมณฑลโลก..ไหว้พระวัดหงาว/ให้อาหารปลานานาชนิด..ชุ่มฉ่ำกับน้ำตกหงาว...ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)...ให้อาหารปลาวังมัจฉา อ.กะเปอร์...อุทยานแห่งชาติแหลมสน (หาดบางเบน)...ไหว้พระวัดป่าชัยมงคล...ยลน้ำพุร้อนพรรั้งท่ามกลางธรรมชาติ
Mangrove Forest Research… Ngao temple...Ngao waterfall…Grass Hill… Kapor…Laemson national park (BangBan Beach)…Chaimongkol temple…Pornrung Hot spring
วันที่ 2
เดินตลาดเช้าสะพานยูง ลิ้มลองขนมจีนกับปาท่องโก๋สูตรพิสดาร...ร่องรอยอดีตต้นตระกูลระนอง...วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)...สุสานเจ้าเมืองระนอง...ชมวิวระนอง-เกาะสอง(พม่า)....ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์....ชุ่มฉ่ำกับน้ำตกปุญญบาล....ชมวิวทะเลอันดามัน....สักการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
Morning market…Na Ranong family…Suwankhirivihan temple…Ranong Governor Cemetery...Multipurpose port…Bunyaban waterfull…view point Andaman sea…BangnonTemple (Big Budda)
วันที่ 3
ร่องรอยขุมเหมืองระนองแคนย่อน ชมสระมรกต...สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านหาดส้มแป้น..สักการะหลวงพ่อคล้ายศักดิ์สิทธิ์....ให้อาหารปลาพวง...พายเรือเล่นชมฝูงปลาพวง...ชมบ่อน้ำพุร้อนบริสุทธ์...ไหว้พระวัดตโปทาราม....สักการะศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์/อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง....ชื่นชมพระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง)...แช่น้ำแร่ร้อนในสระจากุซซี่บำบัดสุขภาพ
Ranong Canyon… Hatsompaen … Hot spring…Tapotaram temple… City Pillar Shrine…Rattanarangsan Palace…Jacuzzi filled with hot spring mineral water

Smiley โปรแกรมที่ 2 Smiley
วันที่ 1

สัมผัสเขตสงวนชีวมณฑลโลก..ไหว้พระวัดหงาว/ให้อาหารปลานานาชนิด..ชุ่มฉ่ำกับน้ำตกหงาว...ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)...ให้อาหารปลาวังมัจฉา อ.กะเปอร์...อุทยานแห่งชาติแหลมสน (หาดบางเบน)...ไหว้พระวัดป่าชัยมงคล...ยลน้ำพุร้อนพรรั้งท่ามกลางธรรมชาติ
Mangrove Forest Research… Ngao temple...Ngao waterfall…Grass Hill… Kapor…Laemson national park (Beach)…Chaimongkol temple…Pornrung Hot spring
วันที่ 2
เดินตลาดเช้าสะพานยูง ลิ้มลองรสขนมจีนน้ำยากับปาท่องโก๋สูตรพิสดาร...ร่องรอยอดีตต้นตระกูลระนอง...วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)...สุสานเจ้าเมืองระนอง…ชมวิวระนอง-เกาะสอง(พม่า)....เกาะคณฑี (เกาะปากน้ำ) อดีตที่พักทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก สักการะศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน...ขึ้นประภาคารชมวิวเกาะสอง (พม่า)...ท่าเรือเอนกประสงค์
Morning market…Na Ranong family…Suwankhirivihan temple…Ranong Governor Cemetery...view point Andaman sea…Koh Kontee…Multipurpost Port
วันที่ 3
ร่องรอยขุมเหมืองระนองแคนย่อน ชมสระมรกต...สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านหาดส้มแป้น..สักการะหลวงพ่อคล้ายศักดิ์สิทธิ์....ให้อาหารปลาพวง...พายเรือเล่นชมฝูงปลาพวง...ชมบ่อน้ำพุร้อนบริสุทธ์...ไหว้พระวัดตโปทาราม....สักการะศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์/อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง....ชื่นชมพระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง)...แช่น้ำแร่ร้อนในสระจากุซซี่บำบัดสุขภาพ
Ranong Canyon… Hatsompaen … Hot spring…Tapotaram temple… City Pillar Shrine…Rattanarangsan Palace…Jacuzzi filled with hot spring mineral water

Smiley โปรแกรมที่ 3 Smiley
วันที่ 1

สัมผัสเขตสงวนชีวมณฑลโลก..ไหว้พระวัดหงาว/ให้อาหารปลานานาชนิด..ชุ่มฉ่ำกับน้ำตกหงาว...ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)...ให้อาหารปลาวังมัจฉา อ.กะเปอร์...อุทยานแห่งชาติแหลมสน (หาดบางเบน)...ไหว้พระวัดป่าชัยมงคล...ยลน้ำพุร้อนพรรั้งท่ามกลางธรรมชาติ
Mangrove Forest Research… Ngao temple...Ngao waterfall…Grass Hill… Kapor…Laemson national park (Beach)…Chaimongkol temple…Pornrung Hot spring
วันที่ 2
สุสานเจ้าเมืองระนอง…ขึ้นประภาคารชมวิวระนอง-เกาะสอง(พม่า)....ท่าเรือเอนกประสงค์..ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2.....ถ้ำพระขยางค์...คอคอดกระ (กิ่วกระ)...ลิ้มรสซาลาเปาทับหลีเลื่องชื่อ.....น้ำตกปุญญบาล....สักการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ (วัดบางนอน)
Ranong Governor Cemetery...Andaman Sea View Point …Multipurpose Port…Turn to the world war II at La-un…Phra Khayang Cave…Kho khot kra...Tablee Sarapao village…Bunyaban Waterfall…Bangnon Temple (Big Budda)
วันที่ 3
ร่องรอยขุมเหมืองระนองแคนย่อน ชมสระมรกต...สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านหาดส้มแป้น..สักการะหลวงพ่อคล้ายศักดิ์สิทธิ์....ให้อาหารปลาพวง...พายเรือเล่นชมฝูงปลาพวง...ชมบ่อน้ำพุร้อนบริสุทธ์...ไหว้พระวัดตโปทาราม....สักการะศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์/อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง....ชื่นชมพระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง)...แช่น้ำแร่ร้อนในสระจากุซซี่บำบัดสุขภาพ
Ranong Canyon… Hatsompaen … Hot spring…Tapotaram temple… City Pillar Shrine…Rattanarangsan Palace…Jacuzzi filled with hot spring mineral water


อัตราค่าบริการ
สำหรับ 2-4 ท่าน ๆ ละ 3,500 บาท
สำหรับ 5-10 ท่าน ๆ ละ 3,000 บาท

แพคเกจเที่ยวระนอง 3 วัน 2 คืน สำหรับการเดินทางมาโดยเครื่องบิน


Smiley โปรแกรมที่ 1 Smiley
วันที่ 1

รับจากสนามบินสัมผัสบรรยากาศชีวิตยามเย็นท่ามกลางธรรมชาติ บ่อน้ำพุร้อนบริสุทธิ์ สายธาราและขุนเขา
Tapotaram Temple..Hot Spring
วันที่ 2
เดินตลาดเช้าสะพานยูง...ร่องรอยอดีตเจ้าเมืองระนอง...ไหว้พระวัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)...สุสานเจ้าเมืองระนอง…ขึ้นประภาคารชมวิวเกาะสอง(พม่า)....ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์....น้ำตกปุญญบาล...ชมวิวฝั่งทะเลอันดามัน...สักการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้....พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
Morning market…Na Ranong family…..Suwankiri Temple…Ranong Governor Cemetery... Andaman sea view point …Multipurpose port…Bunyaban waterfall… …Bangnon Temple (Big Buddha)…Rattanarangsan Palace
วันที่ 3
ศาลหลักเมือง/อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง....ไหว้พระวัดป่าชัยมงคล.....สัมผัสบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง...อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว...ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)...ไหว้พระวัดหงาว...ให้อาหารปลานานาชนิด ส่งสนามบิน
City Pillar Shrine…Chaimongkol Temple…Pornrung Hot Spring… Ngao Waterfall…Grass Hill ….Ngao Temple..

Smiley โปรแกรมที่ 2 Smiley
วันที่ 1

รับจากสนามบินสัมผัสบรรยากาศชีวิตยามเย็นท่ามกลางธรรมชาติ น้ำพุร้อน สายธารและขุนเขา
Tapotaram Temple..Hot Spring
วันที่ 2
ตลาดเช้าสะพานยูง...ต้นตระกูล ณ ระนอง....วัดสุวรรณคีรีวิหาร....สุสานเจ้าเมืองระนอง...ชมวิวระนอง-เกาะสอง...เกาะคณฑี (เกาะปากน้ำ) อดีตที่พักทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก ชมตำหนักเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน..ขึ้นประภาคารชมวิวเกาะสอง (พม่า) ...ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์...พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
Morning market…Na Ranong family…..Suwankhirivihan Temple…Ranong Governor Cemetery... Koh Kontee… Andaman sea view point …Multipurpose Port…Rattanarangsan Palace
วันที่ 3
ศาลหลักเมือง/อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง....ไหว้พระวัดป่าชัยมงคล.....สัมผัสบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง...อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว...ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)...ไหว้พระวัดหงาว...ให้อาหารปลานานาชนิด....ส่งสนามบิน
City Pillar Shrine…Chaimongkol Temple…Pornrung Hot Spring… Ngao Waterfall…Grass Hill ….Ngao Temple..

Smiley โปรแกรมที่ 3 Smiley
วันที่ 1

รับจากสนามบินสัมผัสบรรยากาศชีวิตยามเย็นท่ามกลางธรรมชาติ น้ำพุร้อน สายธารและขุนเขา
Tapotaram Temple..Hot Spring
วันที่ 2
สุสานเจ้าเมืองระนอง...ขึ้นประภาคารชมวิวทะเลอันดามัน...ท่าเรือเอนกประสงค์...ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2...ถ้าพระขยางค์...คอคอดกระ (กิ่วกระ)... ลิ้มรสซาลาเปาทับหลีอันเลื่องชื่อ...น้ำตกปุญญบาล...สักการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
Ranong Governor Cemetery...Andaman Sea View Point …Multipurpose Port…Turn to the world war II at La-un…Phra Khayang Cave…Kho khot kra...Tablee Sarapao village…Bunyaban Waterfall…Bangnon Temple (Big Budda)
วันที่ 3
ศาลหลักเมือง/อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง....ไหว้พระวัดป่าชัยมงคล.....สัมผัสบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง...อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว...ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)...ไหว้พระวัดหงาว...ให้อาหารปลานานาชนิด....ส่งสนามบิน
City Pillar Shrine…Chaimongkol Temple…Pornrung Hot Spring… Ngao Waterfall…Grass Hill ….Ngao Temple

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 2-4 ท่าน ๆ ละ 3,100 บาท
สำหรับ 5-10 ท่าน ๆ ละ 2,600 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ห้องพักคู่ 2 คืน (พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 600 บาท)
- อาหารทุกมื้อ
- รถยนต์บริการรับ-ส่งสนามบิน
- รถยนต์-เรือบริการรับ-ส่งตลอดโปรแกรม
- พนักงานบริการแนะนำสถานที่ตลอดโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ / สถานที่ท่องเที่ยว

หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้บริการสปาทุกชนิด
- บริการรถยนต์รับ-ส่งในตัวเมืองท่านละ 60 บาท/เที่ยว
- บริการจองตั๋วรถทัวร์กรุงเทพ-ระนอง-กรุงเทพ (ทุกวัน)
- บริการจองตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย กทม-ระนอง-กทม (ศุกร์/อาทิตย์/อังคาร)
- บริการเปิดไพ่ยิบซีทำนายดวงชะตาราศีท่านละ 200 บาท/ชั่วโมง รถรับ-ส่งฟรี

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถาม 081-8959755 , 081-7191081
email : citysssss@yahoo.com
email : citysssss@hotmail.com
Create Date : 23 พฤษภาคม 2551
Last Update : 25 กันยายน 2551 13:39:20 น. 1 comments
Counter : 256 Pageviews.

 
โห..โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดจนรายละเอียดของการเดินทาง ที่พัก อาหาร มีหมอดูไพ่ยิบซีอีกด้วย แจ่มเลยครับ..


โดย: ชื่อหวาน วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:11:41:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
cityxx
Location :
ระนอง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีคะ แนะนำด้วยนะคะ
Friends' blogs
[Add cityxx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.