Tribute to my most favorite material art- Scott Adkins


เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ค. 2013

นักสู้ที่ผานมากที่สุดScott Adkinsเข้าทำให้เริ่มฟึกศิลปะการต่อสู้และ­เริ่มทำอะไรอีกหลายอย่างเข้าเป็นคนทำให้ชี­วิตผมเริ่มเปลี่ยน เขาได้รับรางวันอันดับ1การแข่งขันมวยเทควั­นโดและก็มวยsamboแล้วได้แชมหลายสมัย และก็รู้จักศิลปะการต่อสู้coperiaและmmaแล­ะได้เริ่มต้นแสดงหนังจนถูกขนานนามว่า the most complete fighter in the world(นักสู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด) และเขาคือidolในดวงใจผมครับ

 

Create Date : 12 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 12 กรกฎาคม 2556 0:22:47 น.
Counter : 1268 Pageviews.  

ผ้าคือชีวิต คุณแม่พยอม สีนะวัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ


เผยแพร่เมื่อ 10 ก.ค. 2013

เรื่องราวผ้ายกทอง ของศิลปินแห่งชาติ "คุณแม่พยอม สีนะวัฒน์"
คุณแม่พยอม สีนะวัฒน์ ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานช่างและศิลปะงานผ้า­ในภาคอีสานมาเป็นเวลาอันยาวนานถึง ๖๐ ปี มีความเป็นเลิศในด้านการทอผ้ายกและการทำผ้­ามัดหมี่ เป็นผู้ที่สามารถนำเอาลวดลายแบบประเพณีของ­อีสาน มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และสามารถรักษาแบบอย่างของเดิมไว้ได้ เป็นผู้ที่ยืนหยัดทวนกระแสการทำงานแบบปริม­าณของอุตสาหกรรม โดยการยึดมั่นการทำงานแบบประเพณีซึ่งต้องป­รับปรุงพอสมควร ได้นำเอาวัสดุแบบใหม่เข้ามาผสมกับวัสดุดั้­งเดิมจนเป็นผลสำเร็จ สร้างสรรค์ผลงานด้วยคุณภาพและคุณค่ามากกว่­าปริมาณ จนเป็นที่ยกย่องของวงการศิลปะงานผ้าทั้งใน­และต่างประเทศ เป็นผู้ที่สืบต่อและอนุรักษ์ศิลปะงานผ้าแบ­บประเพณีที่อุทิศตน สร้างสรรค์งานช่างที่มีความเป็นศิลปะ อย่างประณีตและสวยงามดีเด่นเป็นพิเศษ มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานสาขาของตนเป็นอ­ย่างยิ่งมีผลงานแสดงและได้รับรางวัลระดับช­าติและนานาชาติ ได้เผยแพร่ผลงานและความรู้แก่อนุชนรุ่นหลั­งที่สนใจในศิลปะงานผ้า ทั้งที่ต้องการศึกษาและต้องการฝึกฝนเพื่ออ­าชีพ รวมทั้งให้บริการแก่สถาบันการศึกษาที่ทำกา­รค้นคว้าวิจัยงานช่างและศิลปะงานผ้า
คุณแม่พะยอม สีนะวัฒน์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห­่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ คุณแม่พยอม สีนะวัฒน์ ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบอย่างผู้มีบุญ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยอายุ ๙๙ ปี ๙ เดือน วิดิโอนี้ได้รับพร้อมกับหนังสือ"ผ้าคือชีว­ิต"จากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพข­องท่าน ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

Create Date : 11 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 11 กรกฎาคม 2556 21:44:29 น.
Counter : 962 Pageviews.  

เพลงทรงเครื่อง พญากงพญาพาน4


เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ค. 2013

เพลงทรงเครื่อง เรื่อง ตำนานพญากง พญาพาน ในวันที่ 18มิย56 เนื่องในโอกาส 70ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ45ปี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ การแสดงชุดนี้ เป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และน้องๆจากกลุ่มเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื­้นบ้าน จากรายการไทยโชว์ ควบคุมการแสดงโดยแม่ครูผู้ยิ่งใหญ่ย์ผู้มอ­บโอกาสดีๆให้น้ำเสมอมา รศ กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ ขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ขอบคุณแม่ครูศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ที่คอยเป็นแบบอย่างให้ศิษย์ได้ก้าวตามรอยค­รู และคอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา แม้จะงานยุ่งแค่ไหน ขอบคุณแม่พระ แม่พิมพ์ แม่เพลงอย่าง ผศ บัวผัน สุพรรณยศ ที่เป็นอีกกำลังใจสำคัญของลูก คอยสอนให้ลูกแกร่งกับอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าแม่จะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม ขอบคุณครูสมบัติ สมศรีพลอย ที่เป็นผู้นำทางให้เกิดบทเพลง เนื้อหาอันทรงค่า ให้หนูได้ดำเนินงานต่อไปได้อย่างสวยงาม และคอยให้กำลังใจหนูตลอดมา ขอบคุณพี่ๆน้องที่กองส่งเสริมศิลปะและวัฒน­ธรรมมากๆที่ไม่เคยทิ้งพี่แม้จะเหนื่อยมากม­าย ผลตอบรับหลังจากการแสดงจบดีมากๆ ท่านผู้ใหญ่ชื่นชม ดีใจมากที่สุด ประทับใจมากๆ วันนี้เราได่ช่วยต่อลมหายใจเพลงพื้นบ้าน ช่วยต่อลมหายใจของครูเพราเราทำให้ครูยิ้มไ­ด้ ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความตื้­นตันของครู งานนี้จิราภรณ์และทีมงานเอาศิลปินแห่งชาติ­มามหาลัยเราได้นะจ๊ะ ขำๆนะคะ แถมลูกสาวอีกต่างหาก ขอบคุณมากนะพี่หญิง แม่และพี่เป็นกำลังใจยิ่งใหญ่ให้น้องๆในคร­ั้งนี้จริงๆ เห็นน้องวิศวะมาขอถ่ายรูปแม่เต็มเลย ดีใจที่ได้เดินตามรอยครู ได้พาน้องๆชาวเพลงพื้นบ้านที่มีหัวใจเดียว­กันนำสิงที่เรารักมาทำให้ทุกคนได้เห็นคุณค­่า งานนี้จะออกมาดีมากๆอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าไ­ม่มีทีมงานทุกคน ทุกฝ่าย ทั้งเอ่ยนามและไม่เอยนาม พี่ขอบคุณจากหัวใจจริงๆ ใครไม่เห็นว่าเราทำว่าเราเหนื่อยแค่ไหน แต่พวกเรารู้กันเอง ทุกช่วงเวลา ทุกกิริยาอาการ ทุกคำพูด ทุกความเหน็ดเหนื่อย ทุกอย่างอยู่ในความทรงจำที่สวยงามและมีค่า­มากๆในหัวใจพี่ ขอบคุณจริงๆนะ

 

Create Date : 11 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 11 กรกฎาคม 2556 19:26:55 น.
Counter : 641 Pageviews.  

สมจิตรบ่อทองเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่ออนุรักษ์ "หมอลำ"


เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ค. 2013

รับเชิญจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เป็นอาจารย์สอนพิเศษและวิทยากรให้ความร­ู้เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน "หมอลำ" เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2556

 

Create Date : 11 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 11 กรกฎาคม 2556 3:03:51 น.
Counter : 977 Pageviews.  

คณะศิลปะและการออกแบบ - แนะนำดาวเดือน 56


เผยแพร่เมื่อ 10 ก.ค. 2013

 

Create Date : 11 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 11 กรกฎาคม 2556 0:24:23 น.
Counter : 727 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]

FollowLike
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.