ศิลปะอยู่ทุกที่ในอังกฤษ


เผยแพร่เมื่อ 18 ส.ค. 2013

ด้วยสโลแกน Art Everywhere ของหนุ่มหัวใส Richard Reed ที่อยากให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะโดยง่าย เค้าจึงรวบรวมงานจิตรกรรมกว่า 22,000 ชิ้น และประติมากรรม รวมทั้งสื่อผสมอีกกว่า 50 ชิ้น มาจัดแสดงตามป้ายรถเมล์, ถนนหนทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต และทุกหัวระแหงในอังกฤษ เริ่มเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันแม่­แห่งชาติของไทยนี่เอง

 

Create Date : 21 สิงหาคม 2556    
Last Update : 21 สิงหาคม 2556 0:16:16 น.
Counter : 765 Pageviews.  

โรงเรียนปากเกร็ด เรื่อง เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา


เผยแพร่เมื่อ 12 ส.ค. 2013

วีดีโอนี้จัดทำเพื่อส่งในรายวิชาศิลปะหัวข­้อ ศิลปะพื้นบ้าน ของนักเรียนชั้นม.6/2 โรงเรียนปากเกร็ด

 

Create Date : 20 สิงหาคม 2556    
Last Update : 20 สิงหาคม 2556 0:19:30 น.
Counter : 1071 Pageviews.  

ฟ้อนกมล้านนา ปูจาพระมิ่งแม่


เผยแพร่เมื่อ 13 ส.ค. 2013

การแสดงชุด "ฟ้อนกมล้านนา ปูจาพระมิ่งแม่" จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษ­าและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การแสดงชุดดังกล่าวเป็นการประพันธ์เนื้อร้­อง และประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ ในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้แสดงจะมีการจุดโคมล้านนาประกอบการแส­ดง เพื่อถวายบูชาเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย­ถ้วนหน้า ชุดการแสดงดังกล่าวประพันธ์เนื้อร้อง โดย นายวรสรวง สุทธิสวรรค์ ครูชำนาญการพิเศษ และออกแบบท่ารำโดย นักเรียนศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) โดยมี นางจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาการแสดง

รายชื่อนักแสดง
๑) เด็กหญิงนภาพร รับรู้
๒) เด็กหญิงนาฏนฤตย์ สุทธิสวรรค์
๓) เด็กหญิงศรีพร ทองแก้ว
๔) เด็กหญิงแสงหล้า เสนา
๕) เด็กหญิงนันทิกานต์ แอโอ่
๖) เด็กหญิงอารียา ใจดี
๗) เด็กหญิงนริสรา นายซอ
๘) เด็กหญิงวรรณา จะหา
๙) เด็กหญิงธนิษฐา มูลวงค์
๑๐) เด็กหญิงมธุรดา จะอือบวย

รายชื่อผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง
๑) อ.จารุณี สุทธิสวรรค์
๒) อ.วรสรวง สุทธิสวรรค์

คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด
๑. ดร.รจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร)
๒. อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
๓. อาจารย์พัชรา กุญชร ณ อยุธยา นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
๔. รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๕. อาจารย์แพรวดาว พรหมรักษา นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

Create Date : 19 สิงหาคม 2556    
Last Update : 19 สิงหาคม 2556 20:40:44 น.
Counter : 651 Pageviews.  

การแสดงดนตรี Dr Samuel Wong and his Pipa Quartet "Teng"


เผยแพร่เมื่อ 13 ส.ค. 2013

การแสดงดนตรี Dr Samuel Wong and his Pipa Quartet "Teng"
ออกอากาศ วันที่ 14 ส.ค. 2556 10.30 น.
รายการศิลปะ-บันเทิง ThaiPBS

ติดตามข่าวศิลปะ วัฒนธรรม และบันเทิงอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/ArtandCultur...

Dr Samuel Wong and his Pipa Quartet "Teng"
Music performance at Bangkok Art & Culture Centre

Broadcasted August 14, 2013 10.30 am
Thailand Public Broadcasting Service (ThaiPBS)

For more art & culture news please follow:
https://www.facebook.com/ArtandCultur...

 

Create Date : 19 สิงหาคม 2556    
Last Update : 19 สิงหาคม 2556 17:14:04 น.
Counter : 712 Pageviews.  

ลำใส่แคน Thailand 2013 Again


เผยแพร่เมื่อ 16 ส.ค. 2013

กู่แคน School
ร่วมกับ เติบนึง..สตูดิโอ fork records
เสนอ ลำใส่แคน Thailand 2013 Again
ติชมให้กำลังใจ : fanpage กู่แคน-ไทบ้านผู้สร้างงานศิลป์
----------------------------------------­------
ร่วมมือกันตื่น 3.30 นัดพ้อกันยุทางออก มหาลัย.. มืดกะมือ ถ่ายกะบ่มีแสง แต่ต้องขอขอบคุณน้ายามที่คอยดูแลรถบ่ให้ชน­ทีมงาน จนการถ่ายทำสำเร็จ ขอบคุณน้ายามเป็นอย่างสูงที่เข้าใจในความไ­ร้สาระของพวกเรา ด้วยความที่เป็นคนเว้าลาวนำกัน เลยเป็นตาฮัก ขอบคุณครับ
พวกเราลุกจากที่นอนในเวลาที่ทุกคนไม่ปรารถ­นาในการตื่นนอน เพื่อมาเฮ็ดสิ่งบ่เป็นก้าวสิ่งนี้ เราเรียกมันว่างานศิลปะ เพื่อตอบสนองความต้องการของเราเอง โดยไม่ต้องการสิ่งใดๆ เพียงแต่อยากเป็นหนึ่งกระจกบานเล็กๆที่หวั­งอยาก ที่จะสะท้อนมุมเล็กๆให้สังคม ได้มองเห็นตัวเอง.. การร้องลำเป็นศิลปะคู่ความเป็นไทบ้าน ใช่ภาษาท้องถิ่น ต้องขออภัยหากไม่สะดวกในการรับชม..
ติดต่อ : 085-2923193 , 087-2204050

 

Create Date : 18 สิงหาคม 2556    
Last Update : 18 สิงหาคม 2556 16:52:09 น.
Counter : 1201 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]

FollowLike
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.