ทอท.เว้นค่าบริการจอดรถสุวรรณภูมิ 19-30 ต.ค.60ทอท.ยกเว้นค่าบริการลานจอดรถระยะยาวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 19-30 ต.ค.60 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท.กล่าวถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ของทอท.ว่า หลังจากได้ข้อสรุปกับกรมธนารักษ์ ในการคำนวณค่าตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินหรือROA เพิ่มเติมจากส่วนแบ่งรายได้ ใน 3 พื้นที่ได้แก่พื้นที่พาณิชย์บริการหรือฟรีโซน พื้นที่พาณิชย์ทั่วไปและพื้นที่ว่างเปล่าแปลง 37 ซึ่งทำให้ทอท.ต้องเสียรายได้ถึง 900 ล้านบาทต่อปี ทำให้ทอท.มีแผนที่จะเปิดประมูลใช้พื้นที่แปลง 37 ที่มีเนื้อที่ประมาณ 600-700 ไร่ คาดว่าจะมีการลงทุนประมาณ5,000 และการเปิดประมูลพื้นที่แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ จังหวัดสมุทรปราการคาดว่าจะมีการลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาทเช่นกัน ซึ่งทั้งสองพื้นที่จะมีการเปิดประมูลในปีหน้า และต้องมีการแปลงสัญญากับผู้เช่าสัมปทานพื้นที่ฟรีโซนและพื้นที่เชิงพาณิชย์รายเดิมหากดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ จะช่วยลดรายจ่ายที่ให้กับกรมธนารักษ์ปีละ 900 ล้านบาทได้ เพราะปัจจุบันทอท.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สิน อีกทั้งบางธุรกิจหากมีการลงทุนแล้วจะทำให้สามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีหน้า เช่นธุรกิจคารแคร์ และปั๊มน้ำมัน

ที่สำคัญทอท.ยังมีแนวทางพื้นที่โครงการพื้นที่แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการดำเนินกิจการท่าอากาศยานหรือขนส่งทางอากาศ คือ

1) ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า 2) ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้า  3) ศูนย์จำหน่ายสินค้าจากโรงงาน 4) ศูนย์รวมชุมชนตลาดไทยโบราณและพิพิธภัณฑ์ 5) ศูนย์กลางสำนักงาน (Office Complex) และ 6) กลุ่มอาคารที่พักอาศัยซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานและอุตสาหกรรมการขนส่งโดยภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนในการขนส่งและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการมีข้อจำกัด คือ มีทางเข้า-ออกด้านเดียวและรูปแปลงที่ดินถนนวัดศรีวารีน้อยมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากมีลักษณะเป็นที่ดินผืนใหญ่ที่ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน และมีที่ดินส่วนบุคคลคั่นอยู่หลายแปลง

ดังนั้น ทอท.จึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเส้นทางเข้าออกวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับการจราจรได้หลายช่องทาง การเพิ่มเส้นทางเข้าออกเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดทางเลือกในการเดินทาง 2) การปรับปรุงพัฒนารูปแปลงที่ดินวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมของโครงการได้ โดย ทอท.จะต้องดำเนินการซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชนแปลงข้างเคียงเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินแปลงใหญ่ที่เป็นพื้นที่เดียวติดต่อกัน และ 3) การแก้ไขผังเมือง

สำหรับการยกเว้นค่าบริการลานจอดรถระยะยาวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคมนี้จะอนุมัติยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ลานจอดรถระยะยาว โซน C, D และ E เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยลานจอดรถดังกล่าวจะมีจำนวนช่องจอดรถยนต์โซนละ 718 ช่องจอด รวมมีจำนวนช่องจอดที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ทั้งสิ้น 2,154 ช่องจอด

นอกจากนี้ที้ประชุมมีมติให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาการเปิดประมูลในส่วนของจุดส่งมอบสินค้าหรือPick UP Counterในปี 2562 และจุดส่งมอบสินค้าก่อนหน้านี้ โดยให้เป็นลักษณะใช้ร่วมกัน หรือCommon Useเหมือนท่าอากาศยานภูเก็ต โดยจะมีการเปิดประมูลก่อนสัญญา 1 ปี ก่อนสัญญาจะหมดในปี 2563 ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับจุดส่งมอบสินค้าค่อนข้างเยอะ ส่วนดิ้วตี้ฟรีจะมีการประมูลในช่วงปี 2561

ขณะที่รายได้ทั้งปีนี้และปีหน้าเติบโตประมาณร้อยละ10 โดยการเติบโตภาพรวมปีนี้ ทอท.มีภาพรวมเติบโตผู้โดยสารประมาณร้อยละ 7.5-7.6  จากเฉลี่ยตามปกติที่ร้อยละ 5


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 24 กันยายน 2560    
Last Update : 24 กันยายน 2560 19:34:11 น.
Counter : 63 Pageviews.  

คลังพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 21 ก.ย.นี้กระทรวงการคลังกำหนดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แก่ผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติทุกจังหวัด ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา กำหนดรับบัตรฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียนฯ มาติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

การรับบัตรฯ หากไม่สะดวกไปรับด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ โดยผู้รับบัตรแทนต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริงของตนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้

1. ใบมอบฉันทะ ที่ระบุชื่อผู้มอบฯ,ผู้รับมอบฯ พร้อมลงนามทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ

2. สำเนาบัตรประชาชาชนที่มีการลงนามรับรองสำเนา ทั้งของผู้มอบฯและผู้รับมอบฯ

คำแนะนำ : ผู้รับบัตรควรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบนหน้าบัตรที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ ทั้ง รูปถ่ายชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ว่าถูกต้องก่อนลงนามรับบัตร หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่

รูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 รูปแบบ

แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหล็ก โดยContactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา

แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ได้รับบัตรประเภทนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาครนครปฐม อยุธยา)

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใชเสิทธิแทนได้ตามเงื่อนไข

2. กรุณาเก็บรักษาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐบาล

3. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

การใช้สิทธิ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิตามวงเงินในบัตรฯ ที่ผู้ถือบัตรฯ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินในบัตรฯจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงวันที่ 1ของทุกเดือน* วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรฯ เป็นเงินสดได้

สำหรับผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานีสมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา ที่กำหนดให้รับบัตรและใช้บัตรได้ทันทีในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปจะมีการชดเชย โดยยกยอดแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม 2560 ให้ใปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560

*ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม วงเงินจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 22 กันยายน 2560    
Last Update : 22 กันยายน 2560 22:57:27 น.
Counter : 81 Pageviews.  

เร่งเคลียร์อำนาจม.53 ใช้หลักบริหารแทน‘หมอธี’เร่งเคลียร์อำนาจม.53 ใช้หลักบริหารแทน ไม่แก้ม.44 ปลื้ม ‘บุญรักษ์’ จับมือ ‘การุณ’บรรยากาศดี

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลัง มอบนโยบายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการทุกคณะของกศจ.นครปฐมกศจ.พระนครศรีอยุธยาและ กศจ.สุพรรณบุรี เมื่อเร็ว นี้ว่า ตนขอให้ กศจ. และคณะอกศจ. ทุกคณะบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยยึดประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเป็นสำคัญ ไม่อยากให้ไปนึกถึงเรื่องอำนาจว่าเป็นของใคร โดยเฉพาะ กรณีผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 53 ของ...ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ..2547 ซึ่งเดิมเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (....) ขณะที่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 ข้อ13 ระบุให้เป็นอำนาจของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในฐานะเลขานุการกศจ. ซึ่งตอนนี้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดศธ. ในฐานะที่เคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กำลังจะหารือร่วมกับ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ในวันที่ 22 กันยายนนี้

“เรื่องนี้อำนาจการลงนามตามกฎหมายเป็นของ ศธจ. ซึ่งคงไม่มีการปรับแก้ ให้ไปเป็นอำนาจของ อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคลแล้ว เพราะต้องไปแก้ .44 ซึ่งไม่ทัน ดังนั้นจะมีการปรับแก้ในเชิงบริหารโดยให้เขตพื้นที่ฯ มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยกำลังพิจารณาให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ทุกเขตในจังหวัดนั้นๆ มาเป็นกรรมการใน อกศจ. เพราะ ปัญหานี้ถ้ามาพูดเรื่องใครจะได้อะไร ไม่มีทางที่ใครจะพอใจ100% แต่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องดูข้อดี ข้อเสียด้วย เพราะกศจ.เอง ก็แย้งมาว่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ มีอำนาจพิจารณาตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้ว ทำไม่ต้องมาเข้าร่วมที่ปลายทางด้วย ซึ่งปลายทางจริง เป็นอำนาจของกศจ. เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบและสุดท้ายต้องดูว่ากฎหมายว่าอย่างไร ตอนนี้ถือว่าทะเลาะกันน้อยลง ซึ่งผมพอใจภาพรวมการทำงานตอนนี้แล้ว”รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าว

นายบุญรักษ์ กล่าวว่า มาตรา 53 ไม่ใช่เรื่องหลักของการบริหารระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับกศจ. อำนาจม.44ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นตามนั้น แต่ผู้เกี่ยวข้องต้องมาคุยและตกลงทำความเข้าใจเรื่องทำงานร่วมกัน ซึ่งก็เชื่อว่าคุยได้ไม่มีปัญหา


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 22 กันยายน 2560    
Last Update : 22 กันยายน 2560 2:00:30 น.
Counter : 130 Pageviews.  

กสทช.เตรียมคาดโทษทีวีโฆษณาเกินเวลาคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯเตรียมเสนอที่ประชุมกสทช.พิจารณากรณีช่องทีวีโฆษณาเกินเวลา ขณะที่ รองประธาน กสทช.แนะควรทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการก่อน

 

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ครั้งที่ 12/2560 วันพุธที่ 20 .. 2560 สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีช่องรายการอัมรินทร์ทีวีมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและการออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่บนหน้าจอรวมกันเกินกว่าที่กำหนด

ทั้งนี้ สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ตรวจสอบพบการออกอากาศรายการและการโฆษณาของรายการ “ทุบโต๊ะข่าว” ทางช่องอมรินทร์ทีวีว่ามีการโฆษณาสินค้าหรือบริการเกินกว่าชั่วโมงละ 12.30 นาที ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และวันที่ 20 สิงหาคม 2560 รวมทั้งมีการออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูลซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดยในเรื่องนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัทอมรินทร์ทีวีระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้โภค ทั้งการออกอากาศโฆษณาเกินเวลา และจัดให้มีข้อความหรือข้อมูลเกินขนาดพื้นที่ที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ปรับทางปกครองเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง รวมทั้งให้แจ้งผลการพิจารณาและคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคไปยังกองทัพบกซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายเพื่อทราบ และมีหน้าที่ติดตาม กำกับดูแล มิให้ผู้ใช้บริการโครงข่ายมีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบอีกต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. เตรียมนำมติของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ได้มีความเห็นในชั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของกสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ว่า วิธีการนับเวลาโฆษณายังไม่มีการกำหนดกฎกติกาที่ชัดเจน ประกอบกับยังมีการออกคำสั่งลงโทษทางปกครองต่อกรณีดังกล่าว และมีการฟ้องร้องทางปกครองอยู่ที่ศาลปกครอง ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร่วมกันจัดทำร่างประกาศเพื่อกำหนดวิธีการโฆษณาให้ชัดเจน และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างแนวปฏิบัติให้ตรงกันเสียก่อน

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังเตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาการกระทำผิดด้านเนื้อหารายการ ได้แก่รายการ “ปากโป้ง” ที่ออกอากาศทางช่อง 8 ตอนอาถรรพ์ทางสามแพร่ง! ออกอากาศเมื่อวันที่ 27ธันวาคม 2559 และตอนขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียน ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความเชื่อนอกระบบ และอาจกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรายการ “แฉ” ที่ออกอากาศทางช่อง GMM 25 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม2560 ซึ่งในช่วงสัมภาษณ์แขกรับเชิญ มีการใช้คำพูดหยาบคาย ล่อแหลม ส่อไปในเรื่องทางเพศ อันเป็นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง

ซึ่งในกรณีของรายการ “ปากโป้ง” ทางช่อง 8 คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังช่องรายการซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ระมัดระวังในการนำเสนอรายการให้มีความเหมาะสม ส่วนกรณีของรายการ “แฉ” ทางช่อง GMM 25คณะอนุกรรมการด้านผังรายการฯ มีมติลงโทษปรับทางปกครองเป็นเงิน 50,000 บาท


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 21 กันยายน 2560    
Last Update : 21 กันยายน 2560 17:45:05 น.
Counter : 236 Pageviews.  

การเลือกอธิการบดี มธ. คนใหม่ : จดหมายเปิดผนึกถึงชาวธรรมศาสตร์ผู้บริหารชุดใหม่จะต้องมีทีมอาจารย์หนุ่มสาวจากสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เข้ามาร่วมในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งในอนาคตอันใกล้

 

ธรรมศาสตร์ควรจะมีอธิการบดีที่มาจากคณะเหล่านั้น เหมือนในมหิดล จุฬาลงกรณ์ เชียงใหม่มจธ. ที่มีผู้บริหารหนุ่มสาวในสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม-แพทย์ เข้ามาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย คนเหล่านี้กล้าคิดเรื่องใหม่ๆ กล้าทำ กล้าทดลอง แถมยังเป็นคนเก่งที่มีพลังมหาศาล

อดีตอาจารย์ และอาจารย์ มธ. หลายคนปรารภกับผมเรื่องความกังวลในการสรรหาอธิการบดี มธ. คนใหม่

สิ่งที่อาจารย์เหล่านั้น รวมทั้งตัวผมเองเป็นห่วงเป็นใยมาก คือ แนวโน้มที่ธรรมศาสตร์จะได้อธิการบดีคนใหม่ ซึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาติดต่อกันกว่า 13 ปี และหากเป็นไปตามคาดหมาย ทีมบริหารของอธิการบดีคนใหม่ก็อาจจะเป็นทีมเดิมที่ทำงานในตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีมหาวิทยาลัยติดต่อกันตลอด 13 ปีเพียงแต่สลับตำแหน่งกัน เมื่อมีการเปลี่ยนตัวอธิการบดี เท่านั้น

ผมลังเลใจที่จะเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ถึงชาวธรรมศาสตร์ เพราะผู้บริหารชุดนี้หลายคนต่างก็เป็นเพื่อนที่ผมรักใคร่ และให้ความนับถือทั้งในทางวิชาการและการบริหาร อีกทั้งท่านเหล่านี้ต่างก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในเรื่องการผลักดันนำ มธ.ออกจากระบบราชการ

แต่ขณะนี้ มธ. มีฐานเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล จึงต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัยให้รุดหน้าเท่าเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย รวมทั้งการไล่ทวงมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการก่อน และบัดนี้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นมีผลการดำเนินงานทางวิชาการที่ล้ำหน้ากว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่ว่าเราจะใช้เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบันจัดอันดับใดก็ตาม ข้อมูลระบุตรงกันว่าธรรมศาสตร์มิได้อยู่ในอันดับที่น่าพึงพอใจ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพราะอย่างเก่ง เราก็อยู่ในอันดับที่ 9-17 (ดูข้อมูลจัดอันดับในตาราง) ซึ่งต่ำกว่ามหาวิทยาลัยน้องใหม่ด้านเทคโนโลยี

ข้อสังเกต คือ การจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) และ QS ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก ธรรมศาสตร์ไม่มีชื่อติดอันดับใดๆ ของมหาวิทยาลัยโลกเลย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า คณะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพของเรามีผลงานด้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่นที่ออกนอกระบบก่อนธรรมศาสตร์

แม้แต่การจัดอันดับ 50 มหาวิทยาลัยของไทยเอง ธรรมศาสตร์ก็ติดแค่อันที่ 8 ในด้านการวิจัย และอันดับที่ 6 ในด้านการเรียนการสอน....ในฐานที่เคยเป็นทั้งศิษย์เก่า อดีตอาจารย์และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผมพูดตรงๆว่า “น่าห่วงธรรมศาสตร์” มากครับ

นั่นหมายความว่า ผู้บริหารชุดใหม่จะต้องมีทีมอาจารย์หนุ่มสาวจากสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรม เข้ามาร่วมในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งในอนาคตอันใกล้ ธรรมศาสตร์ควรจะมีอธิการบดีที่มาจากคณะเหล่านั้น เหมือนในมหิดล จุฬาลงกรณ์ เชียงใหม่ มจธ. ที่มีผู้บริหารหนุ่มสาวในสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม-แพทย์ เข้ามาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย คนเหล่านี้กล้าคิดเรื่องใหม่ๆ กล้าทำ กล้าทดลอง แถมยังเป็นคนเก่งที่มีพลังมหาศาล

ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันบุคคลเหล่านี้ ในฐานของกรรมการผู้ทรงวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะเดียวกันผมก็รู้จักอาจารย์หนุ่มสาวของ มธ. ในสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรมหลายคนซึ่งล้วนเป็นผู้มีความสามารถวิชาการสูง มีความใฝ่ฝันที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำมหาวิทยาลัย

แต่น่าเสียดายที่ระบบการเมืองธรรมศาสตร์ไม่เปิดโอกาสให้เขาเหล่านี้

การที่ธรรมศาสตร์มีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการชุดเดิมเป็นเวลาติดต่อกันอย่างยาวนานเพียงแต่สลับตำแหน่งกัน ทำให้ไม่มีการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตเหมือนกับในมหาวิทยาลัย 3-4 อันดับต้นของประเทศ ยิ่งกว่านั้นในการสรรหาคณบดีหลายคณะมหาวิทยาลัยไม่เลือกคณบดีที่บุคลากรสายต่างๆของคณะ (โดยเฉพาะสายอาจารย์) เป็นผู้เสนอมาในอันดับแรก (ยกเว้นคณะเศรษฐศาสตร์ ที่อาจารย์ผู้ได้คะแนนหยั่งเสียอันดับ 2-3 จะถอนตัวตามสัญญาประชาคมของคณะ) เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้อาจารย์ในธรรมศาสตร์คงมีความเชื่อว่าถ้าตนสมัครเข้าชิงตำแหน่งอธิการบดี ก็คงมีโอกาสริบหรี่มาก เพราะแม้ในทางหลักการกระบวนการสรรหาจะดูเหมือนเป็นระบบเปิดที่เป็นประชาธิปไตย แต่ในทางความเป็นจริง อาจารย์จำนวนมากรู้ว่าคนที่อยู่นอกกลุ่มผู้บริหารชุดปัจจุบันคงไม่มีโอกาส เมื่อไม่มีโอกาสก็ไม่ควรเปลืองตัวลงสมัคร

แม้กระบวนการสรรหาจะล่วงเลยมาถึงขั้นตอนที่ใกล้จะได้ตัวอธิการบดีคนใหม่แล้ว แต่ผมคิดว่ายังไม่สายเกินไปที่สภาวิทยาลัยจะหาหนทางเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสมัครรับเลือก หรือให้กรรมการสรรหาไปทาบทามอาจารย์ที่มีความสามารถสูง รวมทั้งบุคคลภายนอก (แต่ไม่ควรมีอายุเกิน 55 ปี)เข้ามาสมัครโดยสภามหาวิทยาลัยให้ความมั่นใจแก่ชาวธรรมศาสตร์ว่ากระบวนการคัดเลือกจะเป็นกระบวนการที่คัดสรรคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุด มีความตั้งใจและเป็นคนดี โดยไม่ติดยึดกับตัวผู้บริหารปัจจุบัน

นอกจากนั้น ผมอยากเรียกร้องให้เพื่อนบางคนของผมที่เป็นผู้บริหารและมีอายุมากแล้วถอนตัว ตำแหน่งอธิการบดีควรได้บุคคลที่มีอายุ 45-55 ปี เพราะภารกิจเบื้องหน้าเป็นงานที่หนักมาก

ถ้าหากท่านติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจัดการศึกษาอุดมศึกษา ท่านคงทราบดีว่าความท้าทายใหญ่ต่อระบบอุดมศึกษา คือ คนที่จบมัธยมปลายที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยทั้งระบบจะรับได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ผ่านระบบดิจิตอลกำลังทำให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยล้าสมัยระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยก็ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นจีน สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย ....ถ้าหากผู้บริหารชุดใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ ธรรมศาสตร์คงกลายเป็นมหาวิทยาลัยปลายแถว

ถ้าหากว่าหลังจากมีการเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาสมัคร หรือมีการทาบทามให้มาสมัครเป็นอธิการบดี แต่ท่านผู้บริหารปัจจุบันที่สมัครเป็นอธิการบดีได้รับการความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัยเป็นอธิการบดีคนใหม่ ผมขอเรียกร้องให้ท่านอธิการบดีคนใหม่แต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีชุดใหม่ทุกคน ขอความกรุณาอย่าเลือกผู้บริหารชุดเก่ามาทำงานต่ออีกเลยครับ

ธรรมศาสตร์ควรอยู่ในมือของอาจารย์และผู้บริหารหนุ่มสาวรุ่นใหม่ครับ


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 21 กันยายน 2560    
Last Update : 21 กันยายน 2560 14:21:01 น.
Counter : 56 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]


Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.