ไม้ตายสุดท้ายอัยการ ! เปลือยจีทูจีเก๊-ไม่สอบ 'เสี่ยเปี๋ยง'ชนวนเอาผิด‘ปู’ ไม่ยับยั้งทุจริต“…ทำให้ข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ฟังเป็นที่ยุติว่า การตรวจสอบจีทูจีที่อ้างว่า มีการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง มีเพียงแค่ที่เห็นเป็นละครปาหี่เท่านั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ กับพวก หามีความจริงใจในการตรวจสอบอย่างเข้มงวดใกล้ชิดไม่ อีกทั้งไม่มีการกระทำใด ๆ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กับพวกให้ฟังขึ้นได้เลยว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการระบายข้าวแบบจีทูจีอย่างจริงจังให้สมกับเป็นนโยบายเร่งด่วนที่แถลง…”

 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานแล้วว่า ปัญหาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวตามคำแถลงปิดคดีของฝ่ายพนักงานอัยการ ได้บรรยายให้เห็นพฤติการณ์ของ ..ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี ทราบถึงคำเตือนข้อท้วงติงจากหน่วยงานต่าง เกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าว และอาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ แต่ ..ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี กลับไม่หยุดการดำเนินโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด

ยังมีอีกประเด็นสำคัญที่ฝ่ายพนักงานอัยการ ชี้ให้เห็นว่าเป็น ‘จุดตาย’ ของคดีนี้ นั่นคือกรณีการปล่อยปละละเลยให้มีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แต่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ข้าวดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งออกไปนอกประเทศ แต่กลับมีการหมุนเวียนขายกันภายในประเทศ เห็นได้จากหลักฐานเป็นแคชเชียร์เช็คจากเอกชนภายในประเทศ สั่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศจำนวนหลายหมื่นล้านบาท

แล้ว ..ยิ่งลักษณ์ เกี่ยวข้องอย่างไร ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org สรุปคำแถลงปิดคดีของฝ่ายพนักงานอัยการเฉพาะประเด็นดังกล่าวดังนี้

คำแถลงปิดคดีของฝ่ายพนักงานอัยการ บรรยายว่า การทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหรือคำตอบสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวของ ..ยิ่งลักษณ์ ว่า ได้ดำเนินโครงการไปเพื่อประโยชน์สุดท้ายของผู้ใด ปรากฏข้อเท็จจริงว่า โครงการรับจำนำข้าวได้กำหนดขั้นตอนระบายข้าวไว้ 5วิธี หนึ่งในนั้นคือ การระบายข้าวแบบจีทูจี

โดยโครงการรับจำนำข้าวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 7 .. 2554 แต่เมื่อวันที่ 6 .. 2554 มีการขายข้าวแบบจีทูจีไป 2 สัญญา รวมปริมาณ 4.195 ล้านตัน แบ่งเป็น 2 สัญญา สัญญาแรกเป็นการขายข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลที่ผ่านมา (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ที่ค้างอยู่ 2.195 ล้านตัน และสัญญาที่ 2 ขายข้าวใหม่ที่กำลังเข้ามาในโครงการปี 2554/55 จำนวน 2 ล้านตัน

จากการไต่สวนของคณะกรรมการ ... พยานหลักฐานมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่า มีการทุจริตอย่างชัดแจ้ง โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติปราศจากสงสัยว่า การซื้อขายข้าวแบบจีทูจี โดยมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ (ขณะนั้น) กับพวก ที่ ..ยิ่งลักษณ์ มีหน้าที่ต้องควบคุมกำกับดูแลการซื้อขายในฐานะที่เป็นประธานกรรมกรนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และเป็นผู้ที่ ..ยิ่งลักษณ์ สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์นั้น มีการทุจริตจริง

โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า การขายข้าวแบบจีทูจีใน 2 สัญญาดังกล่าว หากไม่มีการตระเตรียมการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อทุจริตในช่องทางระบายข้าวมาแต่ต้น ย่อมไม่สามารถทำได้รวดเร็วขนาดนี้ แสดงว่าย่อมมีการเตรียมการทุจริตของผู้เกี่ยวข้องมาเป็นอย่างดี อีกทั้งโครงการรับจำนำข้าวของ..ยิ่งลักษณ์ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 7 .. 2554 แต่สัญญาได้เร่งชิงดำเนินการไปก่อนตั้งแต่วันที่6 .. 2554 

เมื่อมีข้อท้วงติงว่า มีปัญหาเกิดขึ้น ..ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้สั่งการใด ให้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดใน 2 สัญญานี้เลย โดยจากการไต่สวนตั้งแต่วันที่ 24 .. 2554-28 มี.. 2555 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายหน่วยงานได้ตั้งข้อสังเกต หรือท้วงติง โครงการรับจำนำข้าว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ..ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี ได้ร่วมกันนำคำเตือนเกี่ยวกับการทุจริตของบริษัท เพรสซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด หรือบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ซึ่งเป็นของนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง (จำเลยคดีระบายข้าวจีทูจี) กับพวก ไปป้องกันหรือระงับยับยั้งการทุจริตที่จะเกิดขึ้น หรือนำไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด

หลังจากนั้นมีการอภิปรายในรัฐสภา โดยอดีต ..พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาต่าง ในโครงการรับจำนำข้าว ต่อมาสำนักงาน ... มีหนังสือถึง ..ยิ่งลักษณ์ อีกครั้ง เพื่อเสนอแนะป้องกันการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว โดยแจ้งไปแบบชัดเจนตรงประเด็น พบว่า การดำเนินโครงการได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และชี้ให้เห็นว่า บริษัท สยามอินดิก้าจำกัด กับพวก ส่อไปในทางทุจริต

..ยิ่งลักษณ์ ย่อมเห็นได้แล้วว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทเดียวกับบริษัท เพสซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้งจำกัด ที่มีปัญหาทุจริตสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของ ..ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี และดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในทำนองเดียวกันนี้ ..ยิ่งลักษณ์ จึงควรต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่มีข้อครหาว่า สมรู้ร่วมคิดสมยอมรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่น หรือพวกพ้องกระทำการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต แต่จากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ..ยิ่งลักษณ์ ดำเนินการใดกับคนกลุ่มนี้

(ประเด็นนี้ ..ยิ่งลักษณ์ และพยานฝ่ายจำเลย เคยชี้แจงแก้ต่างในชั้นศาลฎีกาฯว่า เป็นเพราะบริษัทสยามอินดิก้า จำกัด คือเอกชน ทำให้ภาครัฐไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และยืนยันว่า ไม่เคยรู้จักกับนายอภิชาติ หรือบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด มาก่อน)

ต่อมา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ขณะนั้น) และกระทรวงการคลัง ทำหนังสือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะและข้อตักเตือนของคณะกรรมการ ... และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย อันเป็นการเน้นย้ำต่อ..ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรีให้ตระหนักถึงความสำคัญตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ...เนื่องจาก ..ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรี และในฐานะประธาน กขช. มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และโครงการอนุมัติก็ยังละเว้น หรืองดเว้นไม่กระทำการปราบปรามและป้องกันการทุจริตของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร กับพวก ให้สมกับที่ ..ยิ่งลักษณ์ ได้แถลงนโยบายไว้ว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวดจริงจังตามที่แถลงไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 .. และวันที่ 6 .. 2555 มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีอีก 2 สัญญา (รวมเป็น4 สัญญา) ถ้านับตั้งแต่วันที่ 30 เม.. 2555 ที่เป็นวันที่คณะกรรมการ ... แจ้งให้ ..ยิ่งลักษณ์ ทราบอย่างชัดเจนตามสมควรแล้วว่า บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด กับพวกมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต นับจากวันนั้นถึงวันนี้ ..ยิ่งลักษณ์ ไม่เคยสั่งการตรวจสอบเอาผิดกับบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด นายอภิชาติ กับพวก ให้สมกับที่เคยแถลงนโยบายไว้ว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเลย

หลังจากนั้นเมื่อช่วงเดือน .. 2555 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือถึง ..ยิ่งลักษณ์ ชี้ปัญหาและความเสี่ยงสำคัญต่าง ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว รวมถึงการทุจริต และความไม่โปร่งใสในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ด้วย หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 25-27 .. 2555 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ..ยิ่งลักษณ์ เกี่ยวกับการปล่อยปละละเลยรู้เห็นเป็นใจให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว โดยเสนอพยานหลักฐานสำคัญต่าง ที่เกี่ยวกับการทุจริตการระบายข้าวจีทูจีของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด นายอภิชาติ กับพวก โดยอภิปรายได้อ้างพยานหลักฐานชัดแจ้งมีน้ำหนักอันควรรับฟัง

ถ้านับตั้งแต่วันที่ 24 .. 2554-27 .. 2555 รวมระยะเวลากว่า 1 ปี 3 เดือน มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีโดยทุจริตไปแล้วรวม 4 สัญญา วงเงินประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาท ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม แต่ ..ยิ่งลักษณ์ ยังเพิกเฉยละเว้นไม่ดำเนินการตรวจสอบเอาผิดอย่างจริงจังกับบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด นายอภิชาติ กับพวก

อย่างไรก็ดีในช่วงปี 2556 ..ยิ่งลักษณ์ ปล่อยให้มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีในทำนองเร่งรีบอีก 4 สัญญา ปริมาณข้าวรวม 14 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.4 แสนล้านบาท รวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นเป็น 8 สัญญา(ปัจจุบัน 4 สัญญาหลังดังกล่าวอยู่ระหว่างการไต่สวนในชั้นคณะอนุกรรมการไต่สวน ...)

ถ้านับตั้งแต่วันที่ 7 .. 2554 (ช่วงเริ่มโครงการรับจำนำข้าว) ถึง 7 .. 2557 (ช่วงถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง) เป็นเวลากว่า 2 ปี 7 เดือน ที่ ..ยิ่งลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธาน กขช.มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และโครงการที่อนุมัติ ที่ต้องควบคุมกำกับดูแลติดตามอย่างเข้มงวดใกล้ชิดให้สมกับเป็นโครงการใหญ่ ใช้เงินสูงมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ..ยิ่งลักษณ์ ต้องพึงตระหนักถึงหน้าที่อันใหญ่หลวงที่ได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้นำประเทศ ที่จะนำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้อง ชอบธรรม อันจะนำความเจริญวัฒนามาสู่ชาติไทยต่อไป

แต่ ..ยิ่งลักษณ์ หาได้ตระหนักอย่างแท้จริง และพึงระมัดระวังอย่างที่ควรจะเป็นไม่ กลับบังอาจงดเว้นหรือเพิกเฉยละเว้นไม่ดำเนินการระงับยับยั้งการทุจริตหรือความเสียหายต่าง ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลหลายแสนล้านบาท รวมทั้งไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจริงจังเพื่อเอาผิดกับบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด นายอภิชาติ แถมยังปล่อยให้มีการทำสัญญาแบบจีทูจี มีการเบิกจ่ายข้าวตามสัญญาต่อไปโดยไม่สั่งระงับยับยั้งและทำการตรวจสอบอย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่ผิดวิสัยและผิดมาตรฐานของคนเป็นนายกรัฐมนตรี และประธาน กขช. นับว่ามีพิรุธน่าสงสัยยิ่งนัก

แม้ ..ยิ่งลักษณ์ อ้างว่า มีรายงานการตรวจสอบที่นายบุญทรงไปดำเนินการมาถึง 2 ครั้งก็ตาม แต่การตรวจสอบดังกล่าวเป็นคนละเรื่อง คนละประเด็นกับที่พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจ และตั้งกระทู้ถามอย่างหนักหน่วง คือ 1.ไม่มีข้าวส่งออก 2.ไม่ได้ทำสัญญากับ COFCO ที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจแต่เพียงผู้เดียวจากรัฐบาลจีนให้ซื้อขายข้าวได้ 3.การจ่ายเงินไม่ได้ผ่าน L/C แต่เป็นการจ่ายโดยแคชเชียร์เช็คจากธนาคารภายในประเทศโดยคนของนายอภิชาติ

แต่นายบุญทรง กลับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เรียกบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด มาสอบทั้งที่มีอำนาจเรียกมาสอบได้ตามกฏหมาย แต่ไม่ทำ พฤติการณ์แห่งการกระทำของคณะกรรมการชุดนายบุ?รงจึงเหมือนละครปาหี่หลอกหลวงประชาชน เป็นเพียงละครตบตาประชาชนฉากหนึ่งเพื่อปิดบังให้ไขว้เขวเท่านั้นเอง และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า หลักจากผลการตรวจสอบทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว ..ยิ่งลักษณ์ได้สั่งการให้ตรวจสอบเอาผิดเสี่ยเปี๋ยงกับพวก และการทุจริตการซื้อขายข้าวจีทูจีอย่างเข้มข้นเพื่อความกระจ่ายชัดอีกแต่อย่างใด

ยิ่งไปกว่านั้นผลการส่งออกข้าวนอกราชอาณาจักรกับกรมศุลกากรช่วงปี 2554-2557 พบความจริงที่สอดรับกับข้อกล่าวหาว่า ในช่วงวันเวลาดังกล่าว การส่งออกข้าวแบบจีทูจีมีเพียงไม่กี่ตันเท่านั้น หากเทียบกับสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีจำนวน 8 สัญญา ที่มีการระบุว่าขายข้าวไปประมาณ 20 ล้านตันแล้ว จึงเป็นตัวบ่งชี้ได้ชัดเจนที่สุดว่า การซื้อขายข้าวแบบจีทูจีดังกล่าว เป็นการซื้อขายโดยทุจริตจริงปราศจากข้อสงสัย เป็นจีทูจีเก๊หรือจีทูจีปลอมตามที่การโจษกันทั่วไป

เรื่องที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อตรวจสอบเอกสารการส่งออกข้าว กลับปรากฏว่า ในช่วงวันเวลาดังกล่าว มีข้าวส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจริงจำนวนมูลค่าหลายแสนล้านบาท แต่กลับส่งออกในนามบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ที่เป็นบริษัทของนายอภิชาติ กับพวก โดยนายอภิชาติไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคนที่เดินตามนายทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย ..ยิ่งลักษณ์ ที่โรงแรมเพนินซูล่า ที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นพวกพ้องหรือคนใกล้ชิดของนายทักษิณนั่นเอง ที่ได้ประโยชน์ไปโดยทุจริตตามที่มีการเตือนท้วงติง และอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ขณะเดียวกันพยานฝ่าย ..ยิ่งลักษณ์ ที่นำมาเบิกความคือ ...เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ที่เบิกความยืนยันหลายครั้งว่าไม่ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นการะบายข้าวจีทูจี

ทำให้ข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ฟังเป็นที่ยุติว่า การตรวจสอบจีทูจีที่อ้างว่า มีการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง มีเพียงแค่ที่เห็นเป็นละครปาหี่เท่านั้น ..ยิ่งลักษณ์ กับพวก หามีความจริงใจในการตรวจสอบอย่างเข้มงวดใกล้ชิดไม่ อีกทั้งไม่มีการกระทำใด ของ ..ยิ่งลักษณ์ กับพวกให้ฟังขึ้นได้เลยว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการระบายข้าวแบบจีทูจีอย่างจริงจังให้สมกับเป็นนโยบายเร่งด่วนที่แถลง หรือได้ทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายในการระบายข้าวแบบจีทูจีอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายและทุจริตที่จะเกิดขึ้น ทั้งการทุจริตย่อมถือเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งในตัวของมันเอง กรณีจึงเป็นการงดเว้นหน้าที่เพื่อป้องกันและเป็นการละเว้นหน้าที่ที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันผลความเสียหายและทุจริตที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดีกรณีนี้ศาลฎีกาฯนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 25 .. 2560 ..ยิ่งลักษณ์ จึงถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 24 สิงหาคม 2560    
Last Update : 24 สิงหาคม 2560 15:43:19 น.
Counter : 197 Pageviews.  

ไร้วี่แววแหล่งกบดาน 'บอส กระทิงแดง'"รองโฆษกตร." เผยตำรวจสากลประสาน 190 ประเทศ ตามล่าตัว "บอส กระทิงแดง" ระบุยังไร้วี่เเววแหล่งกบดาน ยันไม่มีการดึงเวลาให้ล่าช้า

 

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ...กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงการติดตามตัว นายวรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง ที่ขับรถชน ..วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมู่ .สน.ทองหล่อเสียชีวิต ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีว่า ตำรวจกองการต่างประเทศ หรือตำรวจสากลประเทศไทยได้ส่งเอกสารไปยังพนักงานอัยการฝ่ายต่างประเทศ และมีการออกหมายน้ำเงินคือ หมายเพื่อทราบข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ 190 ประเทศสมาชิก ทราบว่ามีหลายประเทศได้ตอบกลับมาแล้วยังไม่พบการพักพิงของนายวรยุทธ พร้อมกันนี้ตำรวจสากลไทยได้ยกระดับขอเป็นบุคคลที่ทางการไทยต้องการตัว นอกจากคดีนี้และคดีอื่นๆทางการไทยก็ต้องการตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศทุกคนอยู่แล้ว ก็ต้องทราบว่าผู้ที่หลบหนีคดีไปต่างประเทศเขาก็ต้องศึกษากฎหมายของประเทศไหนมีความปลอดภัย หน้าที่ตำรวจคือติดตามตัวมาดำดเนินคดี

ส่วนประเด็นที่พูดกันว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้การช่วยเหลือ พล...จักรทิพย์ ชัยจินดาผบ.ตร.นำเรียนว่าถ้าทราบเชื่อว่าใครให้การช่วยเหลือให้แจ้งมาได้เลย อย่าไปพูดลอยๆ ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดึงเวลาให้ล่าช้า

"ส่วนก่อนหน้านั้นที่พบว่านายวรยุทธ ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประเทศเรากับประเทศนั้นๆ เมื่อเราถามไปเขาไม่เจอก็แจ้งกลับมา ถ้าเจอก็แจ้งกลับมาเป็นกรอบความร่วมมือในรูปแบบปกติ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีการติดตามทวงถามอยู่ตลอดเวลา ประเด็นที่สำคัญคือการทราบที่อยู่ของผู้ต้องหา ถ้าไม่รู้ถิ่นที่อยู่ก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ขณะที่ยังไม่ทราบแหล่งพักพิงก็มีการทวงถามตามกรอบระยะเวลามาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องหารายอื่นๆ" รองโฆษก ตร. กล่าว


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 23 สิงหาคม 2560    
Last Update : 23 สิงหาคม 2560 14:02:42 น.
Counter : 72 Pageviews.  

'กรุงเทพโพลล์' สำรวจเสียงปชช.ครบ 3 ปีรัฐบาล พบคะแนนลดทุกด้าน'กรุงเทพโพล'เผยผลสำรวจเสียงปชช. ครบรอบ 3 ปีรัฐบาลประยุทธ์ พบคะแนนเต็ม 10 ลดลงจาก 5.83 อยู่ที่ 5.27 คะแนน

 

ในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ รัฐบาลพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้บริหารประเทศครบ 3 ปี"กรุงเทพโพลล์"โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ประเมินผลงาน 3 ปี รัฐบาล พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,216 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาลพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 3 ปี เฉลี่ย 5.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 2 ปี 6 เดือนที่ได้ 5.83 คะแนน และรอบ 2 ปี ที่ได้ 6.19 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนลดลงทุกด้าน

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 3 ปี ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 7.00 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 2 ปี 6 เดือน ที่ได้ 7.40 คะแนนและรอบ 2 ปี ที่ได้ 7.57 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้คะแนนลดลงทุกด้าน

ส่วนเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 32.5 ระบุว่าทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและมีความมั่นคงกว่านี้ รองลงมามาร้อยละ 12.8 ระบุว่าให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในวงราชการและการเมือง และร้อยละ 10.0 ระบุว่าให้ดูแลราคาสินค้าเกษตรเช่น ข้าว ยางพารา ไม่ให้ตกต่ำ


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 21 สิงหาคม 2560    
Last Update : 21 สิงหาคม 2560 8:35:01 น.
Counter : 91 Pageviews.  

คลังลดภาษี'ท่องเที่ยว'พื้นที่ชนบทคลังถก ททท.เคาะภาษีท่องเที่ยวใหม่ รมว.คลังยืนยันให้อัตราเดียวและต้องเป็นการเดินทางไปเที่ยวในชุมชนและชนบท

 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รายงานข้อเสนอเรื่องมาตรการภาษีท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอมา ให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า รมว.คลังเห็นด้วยในหลักการให้นำรายจ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ได้ให้ สศค.ไปหารือกับ ททท.เรื่องรูปแบบการหักลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยให้มีการกำหนดจังหวัดและเส้นทางการท่องเที่ยวให้ชัดเจนว่าอย่างไรถึงนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

"รมว.คลังต้องการให้การ ลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว ทำให้คนในชนบทได้ประโยชน์จริงๆ เพราะมาตรการลดหย่อนภาษี ท่องเที่ยวที่ผ่านมาพบว่า โรงแรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆ เท่านั้นที่ได้ประโยชน์ แต่ชนบทไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการที่ออกไป" นายกฤษฎา กล่าว

ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า ททท.ได้เสนอมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 เขต คือ จังหวัดท่องเที่ยวหลัก 14 จังหวัด ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นบาท จังหวัดท่องเที่ยวใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ลดหย่อนภาษีได้ 3 หมื่นบาท และจังหวัดท่องเที่ยวรอง 51 จังหวัด ลดหย่อนภาษีได้ 5 หมื่นบาท

ทั้งนี้ ททท.ต้องการให้ลดหย่อนทั้ง 3 เขต ซึ่งกระทรวงการคลัง ไม่เห็นด้วย จึงต้องหารือกับ ททท. เพื่อกำหนดจังหวัดและเส้นทางการท่องเที่ยวที่จะได้ลดหย่อนภาษีใหม่ อีกครั้ง ซึ่งสุดท้ายอาจจะได้ลดหย่อนภาษีทุกจังหวัดแต่ต้องเป็นเส้นทาง ท่องเที่ยวที่สนับสนุนท้องถิ่นและ ชนบท

สำหรับค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวยังไม่ได้มีการสรุประหว่าง 1.5 หมื่นบาท หรือ 3 หมื่นบาท รวมถึงระยะเวลาของมาตรการ เพราะต้องการให้สรุปจังหวัดและเส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้เสียก่อน

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 20 สิงหาคม 2560    
Last Update : 20 สิงหาคม 2560 10:41:25 น.
Counter : 84 Pageviews.  

เจาะแฟ้มแถลงปิดคดีอัยการ! เบื้องหลังนำสำนวนจีทูจีเก๊รวมคดี‘ปู’-หัวใจสำคัญทำชาติเจ๊ง?“…ที่สำคัญ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง แต่พฤติการณ์แห่งคดีที่ปรากฏจากการไต่สวนของศาลที่ผ่านมา ฟังได้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ หาได้ทำอย่างเคร่งครัดจริงจังดังที่กล่าวอ้างไม่ ทั้งหลังจากมีการเตือนท้วงติงอย่างหนักหน่วงแล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็ยังปล่อยให้มีการทำสัญญาซื้อขายจีทูจีต่อไปอีก 4 สัญญา รวมปริมาณข้าวสูงถึง 14 ล้านตัน นับว่ามีพิรุธน่าสงสัยยิ่งนัก ถือเป็นการผิดมาตรฐานของวิญญูชนคนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งที่โดนเตือนท้วงติงอย่างหนักขนาดนั้นแล้ว ยังหลับหูหลับตาไม่สนใจต่อไป…”

 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า เมื่อวันที่ 16 .. 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพนักงานอัยการได้ยื่นคำแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรแก่องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ..ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ในคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว

โดยคำแถลงปิดคดีของฝ่ายอัยการโดยสรุปคือ ชี้ให้เห็นว่า โครงการรับจำนำข้าวไม่มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานมารองรับ เป็นเพียงการคิดของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอิทธิพลครอบงำพรรคเพื่อไทย และนโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อหาเสียงจากชาวนาที่มีกว่า 3-4 ล้านครัวเรือน เพื่อต้องการให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง และครองอำนาจรัฐเท่านั้น นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ และสารพัดปัญหาในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวด้วย

อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และเป็นข้อต่อสู้ระหว่างฝ่ายพนักงานอัยการ และทีมทนายความของ ..ยิ่งลักษณ์ มาโดยตลอดคือ การที่ฝ่ายพนักงานอัยการนำสำนวนระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยมิชอบ ที่มีนายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ กับพวกรวม 28 ราย มาใส่ไว้ในสำนวนคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวด้วย สามารถทำได้หรือไม่ และการระบายข้าวจีทูจีเกี่ยวข้องกับการจำนำข้าวอย่างไร ?

ประเด็นนี้ถูกทีมทนายความ ..ยิ่งลักษณ์ โต้แย้งคัดค้านต่อองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาฯตั้งแต่ตอนตรวจพยานหลักฐานเมื่อปี 2559 แล้วว่า การนำสำนวนคดีระบายข้าวจีทูจี ซึ่งเป็นคนละสำนวนกับคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่ ..ยิ่งลักษณ์ ถูกฟ้องเป็นจำเลย ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่เกี่ยวข้องกันนอกจากนี้ตอนที่ ..ยิ่งลักษณ์ ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ชี้มูลความผิดนั้น ในสำนวนของ ... ไม่ได้ระบุถึงการระบายข้าวจีทูจีด้วย

เรื่องนี้เองที่ทีมทนายความ ..ยิ่งลักษณ์ ต้องทำคำร้องขอให้ศาลฎีกาฯ ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า เป็นการไต่สวนอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ถึง 3 ครั้ง แต่องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาฯวินิจฉัยแล้วว่า ในการไต่สวนที่ผ่านมาทั้งหมด ได้ให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่าย นำพยานหลักฐานต่าง มาให้ศาลไต่สวนโดยยุติธรรมแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีก

ล่าสุด ในคำแถลงปิดคดีฝ่ายพนักงานอัยการ ได้อธิบายว่า สาเหตุที่ต้องนำสำนวนคดีระบายข้าวจีทูจีมาใส่ไว้ในสำนวนคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากเห็นว่า มูลความผิดอันเป็นหัวใจสำคัญของคดี คือ การทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และระบายข้าวแบบจีทูจี นั่นเอง !

อย่างไร ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org สรุปคำแถลงปิดคดีของฝ่ายพนักงานอัยการเฉพาะประเด็นการนำสำนวนคดีระบายข้าวจีทูจี มาใส่ในสำนวนคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว ดังนี้

ประเด็นหลังจากมีการยื่นฟ้องคดีแล้ว อัยการชอบอ้างสำนวนการไต่สวนคดีระบายข้าวจีทูจี รวม 148 แฟ้มประมาณ 68,000 แผ่น เข้ามาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวนั้น ทำได้หรือไม่

นเรื่องนี้ข้อต่อสู้ของ ..ยิ่งลักษณ์ ที่ว่า โจทก์ (พนักงานอัยการ) ไม่มีอำนาจอ้าง และศาลไม่มีอำนาจรับฟัง ก็หาฟังขึ้นไม่อีกเช่นกัน เนื่องจากการกล่าวหา ..ยิ่งลักษณ์ ในคดีนี้นั้น

มูลความผิดอันเป็นหัวใจสำคัญของคดีคือ การทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และระบายข้าวจีทูจี และที่สำคัญตามที่วินิจฉัยในประเด็นข้างต้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า คณะกรรมการ ... ได้เริ่มไต่สวนการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของ ..ยิ่งลักษณ์ ตั้งแต่ .. 2555 แล้ว โดยผู้ร้องเรียนกล่าวหาให้ไต่สวน ..ยิ่งลักษณ์ โดยตรง เพียงแต่ในชั้นนั้นคณะกรรมการ ... ยังไม่มีคำสั่งไต่สวนระบุชื่อ..ยิ่งลักษณ์ เป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น

แต่เนื้อหาแห่งคดีที่ไต่สวน เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนตั้งแต่ตอนแรกแล้วจะเห็นว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนซึ่งทำหน้าที่แทนคณะกรรมการ ... นั้น ได้มุ่งไต่สวน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.การทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว 2.การทุจริตในการระบายข้าว

โดยพยานโจทก์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ... เบิกความสอดคล้องกันทำให้มีน้ำหนักมั่นคงน่าเชื่อถือ และพยานหลักฐานที่คณะกรรมการ ... ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ก็ฟังเป็นที่ยุติว่า การระบายข้าวตามที่มีการกล่าวหา ไม่มีการซื้อขายแบบจีทูจี และนายบุญทรง กล่าวอ้างหรือแสดงพฤติกรรมรับรองความชอบของการซื้อขายแบบจีทูจีไว้ เรื่องนี้คณะกรรมการ ... ได้ระบุข้อเท็จจริงนี้ไว้ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ ..ยิ่งลักษณ์ โดยชัดแจ้งแล้ว

ประกอบกับในชั้นตั้งข้อไม่สมบูรณ์ (คณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายอัยการ และ ...) อสส. ได้แจ้งข้อไม่สมบูรณ์ให้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นการซื้อขายแบบจีทูจี ไว้ในหนังสือดังกล่าวเช่นกัน อีกทั้งในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อไม่สมบูรณ์นั้น คณะทำงานร่วมได้มีหนังสือขอพยานหลักฐานดังกล่าวจากคณะกรรมการ ... เพื่อประกอบสำนวนด้วย โดยคณะกรรมการ ... มีมติเห็นชอบให้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหานายบุญทรง ให้คณะทำงานร่วมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

เหตุผลสำคัญประการต่อมาคือ คดีที่ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการพิจารณาคดีของศาลใช้ระบบไต่สวน ซึ่งศาลมีอำนาจเต็มในการแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้เองตามที่เห็นสมควร นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานในสำนวนการไต่สวนตามที่คณะกรรมการ ... ชี้มูลมา แม้กฏหมายจะบัญญัติให้ศาลยึดถือสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ...เป็นหลักในการพิจารณาก็ตาม

ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์แห่งการกระทำของ ..ยิ่งลักษณ์ ตามรูปคดีที่ปรากฏแล้ว ถือว่าการกระทำความผิดอาญาในคดีนี้เป็นอาชญากรรมประเภท ‘White-Collar Crime’ ต่างจาก ‘Street Crime’ ทั่วไป เช่น คดีลักวิ่งชิงปล้นโดยสิ้นเชิง เพราะคดีประเภทนี้ไม่ส่งผลกระทบในวงกว้าง

แต่ผลแห่งการกระทำของ ..ยิ่งลักษณ์ หรือผลของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่ ..ยิ่งลักษณ์ ได้กำหนดนโยบายที่ผิดพลาดนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างในหลายมิติ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ และประชาชนตามมาเป็นระยะ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน ภาระหนี้คงค้าง ภาระดอกเบี้ย หนี้สาธารณะ การเงินการคลัง เศรษฐกิจ การเมือง หรือการดำเนินนโยบายของรัฐบาล การเกษตร การส่งออก

รวมทั้งความเสียหายไม่โปร่งใสจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในการระบายข้าวแบบจีทูจี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการขาดทุนสูง นอกเหนือไปจากการรับจำนำข้าวในราคาสูงเกินกว่าราคาท้องตลาดประมาณ50-60% และผลเสียหายอื่น ที่กระทบกันเป็นลูกโซ่อีกหลายด้าน

แม้กระทั่งการพัฒนาในด้านต่าง ที่ต้องสะดุดไปอันสืบเนื่องมาจากการต้องนำเงินส่วนใหญ่ไปชำระหนี้ดอกเบี้ย และต้นเงินที่กู้มาใช้ในโครงการหลายแสนล้านบาท ล้วนแล้วแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของ ..ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น โดยจากรูปคดีที่ปรากฏผลเสียหายทั้งหมดยังเกิดขึ้นในปัจจุบัน คงอยู่ และยังดำเนินต่อไปไม่จบสิ้น

สอดคล้องกับการเตือนท้วงติงต่าง อย่างหนักหน่วง ที่มีการตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ขณะดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการว่า จะมีผลเสียหายอย่างไรบ้างในอนาคตหาก ..ยิ่งลักษณ์ ยังคงดันทุรังดำเนินนโยบายต่อไปเช่นนั้น ทั้ง ที่มีบทเรียนในอดีตให้จดจำ และนำไปแก้ไขป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก และผลของการกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองอีกยาวนานหลายสิบหรืออาจเป็นร้อยปีก็ว่าได้

ด้วยเหตุนี้ อสส. ในฐานะทนายแผ่นดินซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนคนทั้งชาติ จึงชอบที่จะอ้างพยานหลักฐานต่าง ที่ ..ยิ่งลักษณ์ โต้แย้งมาเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเป็นผลของการกระทำที่ยังเกิดขึ้นสืบเนื่องต่อมาตามลำดับวันเวลา ยังไม่สิ้นสุดไป ทั้งไม่ทราบว่าจะจบสิ้นเมื่อใด แม้การกระทำนั้นจักได้สำเร็จแล้วก็ตาม

ดังนี้การที่ศาลไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่โจทก์อ้างและมีดุลยพินิจเห็นสมควรย่อมถือเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยเหตุผล และชอบด้วยประโยชน์แห่งความยุติธรรมแล้ว อีกทั้งคำว่า ‘เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม’ นั้น เป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก และย่อมครอบคลุมถึงเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริงด้วย มิใช่แต่เพื่อประโยชน์แก่ฝ่าย ..ยิ่งลักษณ์ ฝ่ายเดียวตามที่อ้าง

นอกจากนี้การทุจริตในการระบายข้าวจีทูจี คือหัวใจสำคัญของการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ..ยิ่งลักษณ์ และหากพิจารณาในภาพรวมแล้วน่าจะถือเป็นคำตอบสุดท้ายของกระบวนการกระทำผิดในคดีนี้ก็ว่าได้ ประกอบกับเอกสารหลักฐานในสำนวนการไต่สวนการระบายข้าวจีทูจี ก็ผ่านกระบวนการรวบรวมนำเข้ามาในสำนวนคดีนี้ตั้งแต่ชั้นการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของคณะกรรมการ ... และอสส. แล้ว

ที่สำคัญ ..ยิ่งลักษณ์ มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง แต่พฤติการณ์แห่งคดีที่ปรากฏจากการไต่สวนของศาลที่ผ่านมา ฟังได้ว่า ..ยิ่งลักษณ์ หาได้ทำอย่างเคร่งครัดจริงจังดังที่กล่าวอ้างไม่ ทั้งหลังจากมีการเตือนท้วงติงอย่างหนักหน่วงแล้ว ..ยิ่งลักษณ์ ก็ยังปล่อยให้มีการทำสัญญาซื้อขายจีทูจีต่อไปอีก 4 สัญญา รวมปริมาณข้าวสูงถึง 14 ล้านตัน นับว่ามีพิรุธน่าสงสัยยิ่งนัก ถือเป็นการผิดมาตรฐานของวิญญูชนคนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งที่โดนเตือนท้วงติงอย่างหนักขนาดนั้นแล้ว ยังหลับหูหลับตาไม่สนใจต่อไป

เมื่อฟังประกอบกับการที่จำเลยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตามที่แถลงนโยบายไว้และมีหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่ต้องติดตามกำกับดูแลการระบายแบบจีทูจีโดยตรง กลับไม่ให้ความสำคัญระมัดระวังเอาใจใส่อย่างเข้มงวดจริงจัง

จนทำให้พฤติการณ์ของ ..ยิ่งลักษณ์ น่าฟังว่า สมยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการทุจริต ทั้ง ที่ ..ยิ่งลักษณ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี หัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้มีอำนาจเหนือข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่จะสั่งการให้ตรวจสอบหรือสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างง่ายดายตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ แต่หาได้ทำอย่างจริงจังตรงไปตรงมาไม่กลับละเลยเพิกเฉยจนปราศจากเหตุผล

และถ้าหากการติดตามกำกับดูแลมีประสิทธิภาพโดยทำได้จริงตามที่ ..ยิ่งลักษณ์ กล่าวอ้าง การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในแต่ละฤดูกาลผลิต และการระบายข้าวตามลำดับวันเวลา ย่อมไม่มีปัญหาตามที่มีการเตือนท้วงติงเป็นแน่แท้ และย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายและการทุจริตอย่างใกล้ชิดจริงจังสมกับที่เป็นโครงการใหญ่ ใช้เงินมากมายมหาศาลหลายแสนล้านบาท โดยรวมโครงการรับจำนำข้าว 5 ฤดูกาลผลิต รัฐบาล ..ยิ่งลักษณ์ ใช้เงินไปทั้งสิ้นประมาณ 9.32 แสนล้านบาท มีภาระคงค้างหนี้สูงประมาณ 6.74 แสนล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)และใช้เงินไปทั้งสิ้นประมาณ 9.41 แสนล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 2 ปีเศษเท่านั้น ยังไม่รวมผลขาดทุนที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อย และหากนับรวมถึงผลขาดทุน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน (ยังไม่รวมในอนาคต) อาจมียอดใช้เงินทะลุ 1 ล้านล้านบาทไปแล้ว ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

นี่เป็นประเด็นความเสียหายที่เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเท่านั้น ยังไม่รวมถึงประเด็นความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตในการระบายข้าวจีทูจีที่มีการขายข้าวอันเป็นทรัพย์สินของชาติไปในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพราะการทุจริตย่อมถือเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งในตัวของมันเอง และนั่นหมายความว่า ประชาชนคนทั้งชาติที่เป็นเจ้าของภาษีเป็นเจ้าของแผ่นดินต้องแบกรับภาระหนี้ก้อนนี้โดยไม่เป็นธรรมเช่นกัน ข้อกล่าวอ้างของ ..ยิ่งลักษณ์ จึงหาฟังขึ้นไม่

----

นี่คือหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ฝ่ายอัยการถึงกับใช้คำว่า ‘หัวใจหลัก’ ที่ทำให้ต้องนำสำนวนคดีระบายข้าวจีทูจี มาใส่ไว้ในสำนวนคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่ ..ยิ่งลักษณ์ เป็นจำเลย

ท้ายสุดคำพิพากษาจะออกมาในรูปแบบใด ต้องรอลุ้นกันวันที่ 25 .. นี้


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 20 สิงหาคม 2560    
Last Update : 20 สิงหาคม 2560 6:30:53 น.
Counter : 105 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.