กระทรวงเกษตรฯ ประกาศใช้มาตรฐานปลาร้า 18เม.ย.61กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศใช้มาตรฐาน “ปลาร้า” ชี้กลิ่นต้องหอม เนื้อต้องนุ่ม สีตามลักษณะเฉพาะ ไม่มีพยาธิและสิ่งแปลกปลอม ห้ามใช้สีและวัตถุกันเสียทุกชนิด สารปนเปื้อนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผล 18 เมษายน 2561

 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 87 ง วันที่ 17 เมษายน 2561 ลงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ปลาร้า ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยระบุว่า  คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลาร้า เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ปลาร้า มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7023 - 2561 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีผลถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ระบุถึง ขอบข่ายของมาตรฐานปลาร้า คำอธิบายผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบสำคัญและเกณฑ์คุณภาพ อาทิเช่น คุณลักษณะทางกายภาพ ที่ส่วนประกอบต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันพอดี ไม่แห้ง แฉะ หรือเละเกินไปตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า เนื้อปลาต้องนุ่ม สภาพผิวคงรูป หนังไม่ฉีกขาด มีสีปกติตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า เนื้อปลามีสีชมพูอ่อนหรือสีอื่น เช่น สีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า ไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นคาว กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นสาบ กลิ่นเหม็นเปรี้ยว

ขณะที่ ปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 โดยน้ำหนัก ไม่พบตัวอ่อนพยาธิตัวจี๊ด ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม (foreign materials) เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ไม่พบแมลง เช่น มอด ตัวอ่อนของแมลงหนอน ชิ้นส่วนแมลง ขนสัตว์ สิ่งปฏิกูล ไม่พบชิ้นส่วนของสัตว์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ปลา สำหรับปลาชนิดอื่นที่ไม่ได้ระบุในฉลากต้องพบไม่เกินร้อยละ 5 ห้ามใช้สีและวัตถุกันเสียทุกชนิด สารปนเปื้อนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

พร้อมกันนี้ ยังกำหนดเกณฑ์ด้านจุลินทรีย์อย่างละเอียด จนถึงการบรรจุ การแสดงฉลากสำหรับการขายปลีกและข่ายส่ง การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 18 เมษายน 2561    
Last Update : 18 เมษายน 2561 4:48:31 น.
Counter : 13 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

นายกฯ ตั้ง สนธยา คุณปลื้ม เป็นที่ปรึกษาการเมืองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง พร้อมตั้ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้แต่งตั้งให้ นายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนตัวก็ต้องฟังเพราะจำเป็นต้องมีฝ่ายการเมืองมาให้คำปรึกษาบ้างเพื่อมาทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า นายสนธยาจะลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังชลหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะเรื่องนี้ต้องไปสอบถามจากนายสนธยาเอง ดังนั้นจึงไม่อยากให้สื่อคิดหรือคาดการณ์ไปไกล

พร้อมกันนี้ ในการประชุม ครม. ยังได้เห็นชอบแต่งตั้งนายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยาเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอด้วย

ด้าน นายสนธยา เปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่า การที่รับตำแหน่งดังกล่าวเพราะคิดว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ รวมถึงสังคมได้ เป้าหมายที่เข้ามานั้นเพื่อเข้าต้องการผลักดันโครงการเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยจะเป็นตัวกลางในการผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เขากล่าวว่า ตนทราบปัญหาของคนในพื้นและทำประโยชน์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ มามาก เมื่อรัฐบาลเห็นตัวเองเป็นคนในพื้นที่ ใกล้ชิดประชาชน ก็พร้อมที่จะรับตำแหน่ง และเชื่อว่า สามารถผลักดันเนื้องานให้เกิดประโยชน์ได้ ส่วนจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมืองใด ต้องขอดูการประกาศแต่งตั้งที่ชัดเจนก่อน

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 18 เมษายน 2561    
Last Update : 18 เมษายน 2561 3:12:17 น.
Counter : 16 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

กสทช.เล็งตั้งดาต้าเซ็นเตอร์แก้ข้อมูลรั่วนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เผย กสทช. เล็งตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน. ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ย้ำใครทำข้อมูลประชาชนรั่วไหลต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังเชิญผู้ให้บริการมาชี้แจงกรณีข้อมูลลูกค้าของไอทรูมาร์ทถูกนำไปเปิดเผยว่า กสทช. จะมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลลูกค้าอีก โดยให้โอเปอเรเตอร์ทำการตรวจสอบลูกค้า 11,400 ราย ที่ข้อมูลถูกเปิดเผย เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภค นอกจากนี้ ให้โอเปอเรเตอร์ทุกค่ายแจ้งมาตรการรับมือกับปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า

ทั้งนี้ ในอนาคต กสทช. มีแนวคิดที่จะมีดาต้าเซนเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า ข้อมูลที่ บริษัท ทรูมูฟ เอช จำกัด ผู้ให้บริการมือถือในไทยรั่วไหลออกไป เป็นเพียงข้อมูลหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น ส่วนข้อมูลเชิงลึกในบัตรประชาชนไม่ได้หลุดออกไปอย่างแน่นอน เพราะมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นอกจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม หากมีเจ้าหน้าที่รายใดมีส่วนทำให้ข้อมูลของประชาชนรั่วไหลออกไป ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย

โดยในวันนี้ (17เม.ย.61) นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และนายสืบสกุล สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซนต์ คอมเมิร์ซ จำกัด (ไอทรูมาร์ท) เข้าชี้แจงต่อนายฐากร ตัณฑสิทธิ เลขาธิการ กสทช. และนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพร กรรมการ กสทช.กรณี บริษัท ทรูฯ ทำข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการรั่วไหล

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 17 เมษายน 2561    
Last Update : 17 เมษายน 2561 22:52:30 น.
Counter : 18 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

นายกรัฐมนตรี นำคณะเข้ารดน้ำขอพร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมให้พรสื่อมวลชน ทำงานลุล่วง มีความสุข ความสำเร็จวันนี้ 16 เมษายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเข้ารดน้ำขอพร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ บ้านพักย่านลาดพร้าว 71 กรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

 

บรรยากาศที่บ้านพักลาดพร้าว ซอย 71 ซึ่งเป็นบ้านพักของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปิดพักให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหาร ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนถึง ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญและรดน้ำดำหัวอวยพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง อาทิ พลเอก อุนพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นต้น
โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาถึงบ้านพักลาดพร้าว ซอย 71 เวลา 06.05 น. ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน จากนั้นเวลา 06.30 น. พระสงฆ์ 4 รูป เริ่มทำพิธีไหว้พระสวดมนต์ ขณะที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมภริยา เดินทางมาถึงภายในงาน จากนั้นได้เริ่มพิธีรดน้ำดำหัวพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยภายในบ้านพักซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนมากทั่วทั้งบริเวณ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เดินทางกลับในเวลา 07.15 น. ซึ่งสาดน้ำให้สื่อมวลชนและกล่าวด้วยว่า ขอให้สื่อมวลชนทำงานให้สำเร็จลุล่วง ขอให้ทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จ ขอให้บ้านเมืองปลอดภัย และเมื่อถามว่า อวยพรพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่าขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ พลเอก ประวิตรฯ อวยพรให้ทุกคนมีความสุข
ด้านพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ซึ่งยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงการทำงานของผู้บัญชาการเหล่าทัพ เพียงแต่รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับ
ขณะที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวยืนว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ซึ่งได้ให้กำลังใจกันทุกวันอยู่แล้ว

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 16 เมษายน 2561    
Last Update : 16 เมษายน 2561 17:50:06 น.
Counter : 16 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

กกต. เผยร่างรางวัลนำจับซื้อเสียงเสร็จแล้วรองเลขาฯ กกต. เผยร่างระเบียบให้รางวัลนำจับซื้อเสียงหรือทุจริตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เสนอให้ กกต.พิจารณา เหตุต้องรอร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ก่อน เพราะต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว

 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำระเบียบเกี่ยวกับการให้สินบนรางวัลกับบุคคลที่นำพยานหลักฐานการซื้อเสียงหรือการทุจริตเลือกตั้งมาแจ้งต่อกกต. ว่า ขณะนี้ทางสำนักงาน กกต.ได้จัดทำร่างระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เสนอให้ กกต.พิจารณา เพราะจะต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ก่อน เนื่องจากจะต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว ส่วนกรณีที่มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าวนั้น ไม่กระทบต่อระเบียบที่ กกต.จัดเตรียมไว้ เพราะเป็นเนื้อหาคนละส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นายดุษฎี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากระเบียบดังกล่าวแล้ว ทางสำนักงาน กกต.ยังต้องจัดทำระเบียบเรื่องการกันบุคคลไว้เป็นพยาน การคุ้มครองพยาน และระเบียบเรื่องการปกปิดความลับ ควบคู่ไปกับระเบียบเกี่ยวกับการให้สินบนรางวัลด้วย เพื่อให้สอดคล้องกัน สำหรับในส่วนของการจ่ายอัตราสินบนรางวัลนั้น ภายหลังระเบียบดังกล่าวประกาศใช้แล้ว จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการทำคดีแต่ละคดีด้วย

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 15 เมษายน 2561    
Last Update : 15 เมษายน 2561 21:12:08 น.
Counter : 72 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.