ครม.เห็นชอบ ผลิตบันฑิตพันธุ์ใหม่-อาชีวะพันธุ์ใหม่ 115,626 คน รองรับ 10 อุตสาหกรรม EECสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงาน ครม. (24 เม.ย.2561) มีมติเห็นชอบ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และอาชีวะพันธุ์ใหม่ ทำงานใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม พื้นที่ EEC โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ยานยนต์สมัยใหม่-อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ-ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ-แปรรูปอาหาร-หุ่นยนต์-การบินและโลจิสติกส์-เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวิภาพ-ดิจิทัล-อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป้าหมาย 115,626 คน

 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือ เมกะโปรเจค ที่รัฐบาลมุ่งหวังดึงชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อสร้างงาน และ เม็ดเงินให้ประเทศ ซึ่งมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก

ในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2561) มีมติเห็นชอบ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และอาชีวะพันธุ์ใหม่ เข้าทำงานใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC ได้แก่

1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

4.อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

5.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

6.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

7.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวิภาพ

9.อุตสาหกรรมดิจิทัล

10.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

โดยมีเป้าหมาย ผลิตแรงงานที่จบ ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ กว่า 56,000คน(56,478) แรงงาน ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 8,500 คน และ อบรมผู้เรียนจน ปวช. ปวส. เพื่อเพิ่มความรู้เฉพาะด้าน โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ใช้เวลาอบรมตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปีอีกกว่า 52,000 คน(52,899) รวมทั้งหมด 115,626 คน 

สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับนักเรียนอาชีวะ ตามโครงการอาชีวะพันธ์ใหม่นี้ รัฐบาลช่วยจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนที่ร่วมโครงการ จำนวน 60,000 บาทต่อคน ในระดับปริญญาตรีจ่ายเงินอุดหนุนประมาณ 1 แสนบาทต่อหัว รวมเป็นเงินอุดหนุนทั้งหมด 14,138 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (61-65) 

ในระดับปริญญาตรี ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เข้าร่วมโครงการ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.ศรีปทุม และ ม.หอการค้าไทย ส่วนการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ได้คัดเลือก 27 วิทยาลัยอาชีวะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสถาบันการศึกษาเหล่านี้ต้องกำหนดให้นักศึกษา ได้เรียนในสถานประกอบการของเอกชน โดยใช้เวลาครึ่งหนึ่งของเวลาเรียน เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นสภาพปัญหา และ ที่มา ที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และ อาชีวะพันธุ์ใหม่ คือ ปัญหานักศึกษาระดับอาชีวะที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เพียงร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 70 เรียนด้านสังคม จึงต้องสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ ที่เรียนด้านอาชีวะ หันมาเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทเอกชนต้องการแรงงานด้านนี้ โดยภาครัฐเตรียมเจรจากับ สำนักงาน ก.พ. เพื่อกำหนดฐานเงินเดือนขั้นต่ำด้านวิชาชีพ ให้สูงเท่ากับระดับปริญญาตรี และ มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกันให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขต EEC มีรายได้ขั้นต่ำมากกว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 27 เมษายน 2561    
Last Update : 27 เมษายน 2561 21:55:18 น.
Counter : 10 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

เชิญคนไทยผู้สนใจ ร่วมออกแบบย่านเดินเท้า ทองหล่อ-เอกมัย วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561GoodWalk ชวนคุณมาออกแบบย่านเดินเท้า ทองหล่อ-เอกมัย หากคุณคือคนที่อยู่อาศัย ทำงาน หรือทำธุรกิจ ในย่านทองหล่อ-เอกมัย หรือ สนใจอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เราขอเชิญคุณเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “ออกแบบย่านเดินเท้า ทองหล่อ-เอกมัย” ร่วมกันผลักดันให้เป็นต้นแบบของประเทศไทย

 

กลุ่ม GoodWalk ชวนคุณมาออกแบบย่านเดินเท้า ทองหล่อ-เอกมัย --

หากคุณ คือ คนที่อยู่อาศัย ทำงาน หรือทำธุรกิจ ในย่านทองหล่อ-เอกมัย

หรือเป็นคนหนึ่งซึ่งสนใจ และ อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่

เราขอเชิญคุณเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “ออกแบบย่านเดินเท้า ทองหล่อ-เอกมัย” 

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ประเด็นเกี่ยวกับการเดินเท้า เราอยากให้ย่านทองหล่อ-เอกมัย เป็นไปในรูปแบบใด

จะทำอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และ ร่วมกันผลักดันให้กลายเป็นย่านเดินเท้าต้นแบบ ของ ประเทศไทย

ในวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ Ma:D Club สุขุมวิท 63 เอกมัย ซอย 4 กรุงเทพมหานคร

จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 26 เมษายน 2561    
Last Update : 26 เมษายน 2561 23:40:37 น.
Counter : 18 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 32 (27-28 เมษายน 2561) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจะรับรองเอกสารการประชุม โดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ฉบับ คือ 1.วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนฯ ว่าด้วยการป้องกัน-การต่อต้านแนวความคิดหัวรุนแรงในลัทธิสุดโต่ง 2.การแถลงการณ์ร่วมอาเซียน เพื่อย้ำความสำคัญของกฎระเบียบทางไซเบอร์ บรรทัดฐานทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน 3.ร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อร่วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 - 2568 พร้อมประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจะมีการรับรองเอกสารการประชุม โดย ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 3 ฉบับ คือ

วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียน เพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาแผนปฏิบัติการอาเซียน ว่าด้วยการป้องกัน และ การต่อต้านแนวความคิดหัวรุนแรงในลัทธิสุดโต่ง

การแถลงการณ์ร่วมของอาเซียน เพื่อย้ำความสำคัญของกฎระเบียบทางไซเบอร์ และ ความจำเป็นที่จะต้องมีบรรทัดฐานทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อเสริมศักยภาพในอาเซียน ร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อตระหนักถึงความจำเป็นของสมาชิกอาเซียน ในการปฏิบัติตามมาตรการในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และ รับรองบรรทัดฐานร่วมบนพื้นฐานความสมัครใจ เพื่อให้มีพฤติกรรมรับผิดชอบในพื้นที่ Cyber เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และ ความเชื่อมั่นในการใช้พื้นที่ไซเบอร์อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เศรษฐกิจในภูมิภาคมีการบูรณาการ และ มั่งคั่งมากยิ่งขึ้น

และร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวก ความร่วมมือ รายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเมืองสมาชิก และ ผู้แทนระดับชาติ โดยร่วมกันสำรวจ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี พัฒนาแผนปฏิบัติการเฉพาะเมือง ระหว่างปี 2561 - 2568 และ จะทำกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับอาเซียน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดโครงการน่าลงทุนกับภาคเอกชน โดยเมืองสมาชิกจะได้รับการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ให้บริการแนวทางการพัฒนาเมืองจากภาคเอกชน เพื่อที่จะเริ่มโครงการที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์โดยเร็ว

ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ยังมีการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย

ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2561

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 26 เมษายน 2561    
Last Update : 26 เมษายน 2561 20:56:46 น.
Counter : 13 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

อดข้าวประท้วง 5 วัน หน้าศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เรียกร้องแก้ปัญหาบ้านพักศาลอุทธรณ์ฯ อย่างสันติFB ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ระบุ นิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง ปักหลักอดอาหาร-ถือศีล ประท้วงปม โครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 รวม 5 วัน เรียกร้องให้ ฝ่ายศาล และ ประชาชน ร่วมหาทางออกจากปัญหาบ้านพักตุลาการร่วมกันอย่างสันติ

 

นิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง เตรียมปักหลักอดอาหาร-ถือศีล ประท้วงปมบ้านพักตุลาการ ไม่สนเจ้าหน้าที่ห้าม

ความคืบหน้า กรณี โครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และที่พักข้าราชการตุลาการ ที่มีการใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ และ ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หลังเครือข่ายประชาชนได้นัดชุมนุมใหญ่เพื่อแสดงพลังในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 บริเวณช่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหว เพิ่มเติม เมื่อ นายนิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง ประกาศ ปักหลักถือศีลอด หน้า ศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยนิคมกล่าวว่า “ผมจะเดินทางลงมาจากอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาดูพื้นที่จริง จะเริ่มเคลื่อนไหวในวันที่ 25 เมษายนนี้ จากการติดตามข่าวสารพบว่ามีความเห็นแตกเป็นสองฝ่าย เครือข่ายประชาชนย้ำว่าต้องรื้อบ้านพักออกจากผืนป่า ส่วนฝ่ายราชการยังไม่มีคำสั่งให้รื้อ เพราะอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นทรัพย์สินของราชการ ผิดระเบียบและข้อกฎหมายตามที่ราชการต้องยึดเป็นหลัก หากมีคำสั่งลงไปก็จะมีการฟ้องร้องเอาผิดภายหลัง ขณะนี้หาจุดลงตัวไม่ได้”

โดย นายนิคม พุทธา แจ้งว่า จะปักหลักอดอาหารและถือศีลบริเวณหน้าอาคาร ที่ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 5 วัน เพื่อเรียกร้องให้ทั้งฝ่ายศาล และ ตัวแทนภาคประชาชน หาทางออกของปัญหาบ้านพักตุลาการร่วมกันอย่างสันติ 

โดยกล่าวว่า ถึงขณะนี้ปัญหายังไม่ได้ข้อยุติ และมีแนวโน้มจะบานปลายไปสู่ความขัดแย้งในสังคม จึงอยากให้ทุกฝ่ายเจรจาพูดคุยกัน โดยให้เห็นแก่ธรรมชาติ นอกเหนือจากข้อกฎหมาย เพราะดอยสุเทพมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวเชียงใหม่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศาลเองก็ควรยอมรับข้อผิดพลาด ไม่ควรอยู่อาศัย และหาสถานที่ใหม่แทน

ด้านเฟซบุ๊ก ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้เผยแพร่ภาพการจัดเตรียมพื้นที่และ ประกาศว่า

ช่วงบ่ายวันนี้ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ทุกท่าน สามารถเดินทางไปให้กำลังใจ นายนิคม พุทธา

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 25 เมษายน 2561    
Last Update : 25 เมษายน 2561 21:12:32 น.
Counter : 15 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

อดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช เข้าโรงพยาบาล หลังพิธีศพภรรยาเพียง 1 วันอดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช บุช ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฮูสตันกะทันหัน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพภรรยา นางบาร์บารา บุช ผู้ซึ่งอยู่ด้วยกันมานานถึง 73 ปี ได้เพียงวันเดียว

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 อดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช วัย 93 ปี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฮูสตัน เมโทดิสต์ ซึ่งเป็นเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพ บาร์บารา บุช ผู้เป็นภรรยา โดยแถลงการณ์จากสำนักงานอดีตประธานาธิบดีบุชระบุว่า บุช เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด แต่อย่างไรก็ตามร่างกายตอบสนองการรักษาเป็นอย่างดีและอาการฟื้นตัวดีขึ้นโดยลำดับ

ทั้งนี้ อาจเป็นผลจากอาการป่วยด้วยโรคพาร์คินสัน และยังมีอีกหลายโรคตามมา โดยก่อนอดีตประธานาธิบดีบุชต้องเข้า-ออกโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากปอดบวม

ย้อนไปเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 บาร์บารา บุช ภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุช วัย 92 ที่อยู่กินกันมานานถึง 73 ปี ได้จากไปอย่างสงบ ด้วยการตัดสินใจที่จะไม่เข้ารับการรักษาต่อ แม้จะมีอาการป่วยหนักและรักษามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม โดยเธอขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่ท่ามกลางคนในครอบครัว ซึ่งสื่อบางสำนักได้รายงานถึงอาการป่วยของเธอว่าเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดอุดตัน ทำให้มีปัญหาในการหายใจ และมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่สามารถสูบฉีดโลหิตได้เต็มที่ โดยก่อนหน้านี้ยังมีการรายงานอีกด้วยว่าป่วยด้วยโรคต่อมไทรอยด์ และปัญหาเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบและระบบทางเดินหายใจ

พิธีศพของนางบาร์บารา บุช สตรีผู้เป็นทั้งภรรยาและแม่ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึงสองคน คือ ภรรยาของประธานาธิบดีคนที่ 41 แห่งสหรัฐอเมริการ จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช และแม่ของจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ประธานาธิบดีลำดับที่ 43 ของ สหรัฐอเมริกาคนที่ 43  จัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่โบสถ์เซนต์มาร์ติน เอพิสโกพาล เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ตามเวลาสหรัฐ นอกจากนี้เธอยังมีบรรพบุรุษเป็นประธานาธิบดีคนที่ 14 ของสหรัฐอเมริกา แฟรงกลิน เพียร์ซ อีกด้วย

ในพิธีจัดมีแขกร่วมงานกว่า 1,500 คน มีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ 4 คนเข้าร่วม นอกจากพ่อและลูกแล้ว ยังมี บิล คลินตันและฮิลลารีภรรยา บารัก โอบามาและมิเชลภรรยา แต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันกลับไม่มาร่วมด้วย ส่งนางเมลาเนีย สตรีหมายเลขหนึ่งมาร่วมงานแทน

บุช เป็นอดีตประธานาธิบดีที่มีอายุมากที่สุดในจำนวนอดีตผู้นำสหรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ 5 คน โดยเขารับตำแหน่งระหว่างปี 2532-2536 ทั้งยังเป็นบิดาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2544-2552 และนายเจบ บุช อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดา ที่เมื่อเร็วๆ นี้เคยเสนอตัวเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2559

ความรักของจอร์จและบาร์บารา เกิดขึ้นเมื่อบาร์บาราอายุได้ 16 ปี เธอได้พบกับจอร์จบุชในการเต้นรำที่ ราวด์ ฮิล คัลทรี คลับ ในเมืองกรีนวิคช์ รัฐคอนเนคติคัท ในช่วงวันหยุดคริสมาสต์ หลังจากนั้นผ่านไป 18 เดือนทั้งคู่ได้มั่นหมายกันก่อนที่จอร์จต้องเขาร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะนั้นจอร์จเป็นนักบินเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดของกองทัพเรือ เขาจึงตั้งชื่อแผนทั้งสามแผนการรบด้วยชื่อของคู่มั่น คือ บาร์บารา, บาร์บาราสอง และ บาร์บาราสาม หลังจากจอร์จกลับมาจากการรบทั้งคู่ได้จัดพิธีแต่งงานกัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2488 ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองนิวยอร์ก ซึ่งทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมดหกคน

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 25 เมษายน 2561    
Last Update : 25 เมษายน 2561 10:49:59 น.
Counter : 10 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]


Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.