เปิดแถลงการณ์ย้อนหลัง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กังวลเรื่องการเพิกถอนพื้นที่ป่าเพื่อพัฒนาสิ่งปลูกสร้างกลุ่มขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เปิดแถลงการณ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งเคยแสดงความกังวล และ เรียกร้องให้พิจารณาผลกระทบ โครงการก่อสร้างบ้านพักศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จ.เชียงใหม่ แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณา หรือ ดำเนินการแก้ปัญหา กระทั่งเกิดปัญหาข้อขัดแย้งทางสังคม ในขณะนี้

 

ตามที่ที่ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 33 ได้อนุญาตให้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำเนินการก่อสร้าง อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และ บ้านพักข้าราชการตุลาการ และ อาคารชุดของข้าราชการศาลยุติธรรมในตัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ได้ชัดว่ามีความสูงชัน และยังคงเป็นสภาพป่าธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย อันเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ

เมื่อเปิดพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ ประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบิน และใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจนเกิดเป็นทัศนอุจาด และข้อข้องใจเรื่องของการรุกล้ำพื้นที่ป่าธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อพัฒนาสิ่งปลูกสร้างของรัฐ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความเป็นกังวล ต่อการเพิกถอนพื้นที่ป่า เพื่อนำไปพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง หรือใช้เพื่อการดำเนินกิจกรรมอื่นที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการรักษาป่าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งคุ้มครองสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้คงเดิมไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายและการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อขอความร่วมมือกับประชาชน รวมถึงปราบปราม ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น แต่การอนุญาตให้หน่วยงานรัฐมีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างโดยการทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติ อันเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและสาธารณะสมบัติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศกิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่กลับมาทำลายนโยบายและการประชาสัมพันธ์รณรงค์กับสาธารณะชน และยังทำลายความเชื่อมั่นจากประชาชนและภาคเอกชนทั้งประเทศ ว่าการทำลายพื้นที่ป่าเป็นเรื่องที่ใครก็สามารถทำได้โดยง่ายแม้แต่หน่วยงานของรัฐเอง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงขอให้รัฐบาล ทบทวนการอนุญาตให้หน่วยงานราชการเข้าไปพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง หรือการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าธรรมชาติไม่ว่าพื้นที่นั้นจะอยู่ในสถานะทางกฎหมายใดๆ ก็ตาม เพื่อเรียกศรัทธาความเชื่อมั่น และแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทยกลับคืนมา

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 23 เมษายน 2561    
Last Update : 23 เมษายน 2561 6:42:28 น.
Counter : 16 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

นิด้าโพลเผยประชาชนมองเศรษฐกิจไทยใน 3 เดือนแรก 'แย่ลง'ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ ใน 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561?” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 45.92% ระบุว่า เศรษฐกิจแย่ลง รองลงมา 37.52% ระบุว่า เท่าเดิม 16.24% ระบุว่า เศรษฐกิจดีขึ้น และ 0.32% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละด้านที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังดำเนินอยู่ พบว่า ด้านเพิ่มรายได้

52.08% ระบุว่า เท่าเดิม

25.28% ระบุว่าแย่ลง 

21.76% ระบุว่า ดีขึ้น

0.88% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านลดค่าครองชีพ (ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง) พบว่า

47.76% ระบุว่า เท่าเดิม

33.76% ระบุว่าแย่ลง

18.08% ระบุว่าดีขึ้น

0.40% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านลดภาระหนี้สิน พบว่า

62.32% ระบุว่าเท่าเดิม

25.92%ระบุว่าแย่ลง

10.08% ระบุว่าดีขึ้น

1.68% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ด้านเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน (ซื้อง่ายขายคล่อง) พบว่า

44.80% ระบุว่าเท่าเดิม

39.84% ระบุว่าแย่ลง

14.72% ระบุว่าดีขึ้น

0.64% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (เช่น ที่อยู่อาศัย  ระบบคมนาคม การสื่อสารหรือโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้าและประปา) พบว่า

47.60% ระบุว่าเท่าเดิม

37.52% ระบุว่าดีขึ้น

14.16% ระบุว่าแย่ลง

0.72% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำหรับระดับความสุขจากนโยบายหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน พบว่า

57.92% ระบุว่ามีความสุขเท่าเดิม เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อน เศรษฐกิจเหมือนเดิม ไม่ได้แย่ลงและก็ไม่ได้ดีขึ้น ขณะที่บางส่วนระบุว่านโยบายหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน

21.12% ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะ สภาวะเศรษฐกิจ แย่ลง ไม่มีอะไรดีขึ้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หนี้สินเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดลง ขณะที่บางส่วนระบุว่าไม่เคยได้รับประโยชน์จากนโยบายหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ เลย

20.96% ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะ สภาพทางการเงินดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น การคมนาคมต่าง ๆ ดีขึ้น เศรษฐกิจค่อนข้างดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความชื่นชอบนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – มีนาคม 2561) พบว่า

49.44% ระบุว่าไม่เชื่อมั่น เพราะนโยบายและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้ช่วยประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ขณะที่บางส่วนระบุว่าเป็นโครงการที่ไม่ต่อเนื่อง  และเป็นโครงการระยะสั้น

42.24% ระบุว่า เชื่อมั่น เพราะ นโยบายและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือ เป็นโครงการที่ดี ทำให้หลาย ๆ อย่างดีขึ้น ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีผู้นำที่ดีและมีความเข้มแข็ง

8.32% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคาดหวังต่อเศรษฐกิจไทย หลังจากที่มีการเลือกตั้ง พบว่า

58.96% ระบุว่าคาดว่าจะดีขึ้น เพราะต่างชาติจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น เนื่องจากมีความมั่นใจต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีแนวทางใหม่ๆ ในการบริหารประเทศได้ดีกว่านี้

16.88% ระบุว่าเหมือนเดิม เพราะ ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่แก้ยาก ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา และต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างร่วมด้วยจึงจะดีขึ้นไม่ใช่แค่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ขณะที่บางส่วนระบุว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็เหมือนเดิม

5.92% ระบุว่า คาดว่าจะแย่ลง เพราะ เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และจะไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

18.24% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 23 เมษายน 2561    
Last Update : 23 เมษายน 2561 3:21:12 น.
Counter : 11 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

นายกฯ แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวเร่งขอทำงานให้ถูกต้องภายใน 23 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้นายกฯ แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 23 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้ ย้ำรัฐพร้อมดูแลให้เป็นไปตามหลักสากล

 

นายกฯ แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 23 เม.ย.-30มิ.ย.นี้ ย้ำรัฐพร้อมดูแลให้เป็นไปตามหลักสากล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าเรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตราวีซ่า และการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ว่า หลังจากเสร็จสิ้นการยื่นเรื่องขอจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติกับกรมการจัดหางาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) สนง.จัดหางานทั่วประเทศ และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.61 และแรงงานต่างด้าวยังมีเวลาดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย.61นั้น

ล่าสุดกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ให้บริการใน กทม. 4 แห่ง และในต่างจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 80 แห่ง ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 เม.ย. - 30 มิ.ย.61 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวทั้งกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนและกลุ่มที่ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ และยื่นเอกสารผ่านศูนย์ OSS/สนง.จัดหางาน รวมทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ คือ ผู้ที่มีบัตรสีชมพูที่ทำงานได้ถึง 30 มิ.ย.แล้ว กับกลุ่มที่ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ และศูนย์ OSS/สนง.จัดหางาน ไปปรับปรุงและจัดทำทะเบียนประวัติ จัดทำบัตรประจำตัวและใบอนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตราวีซ่า หรือพิสูจน์สัญชาติ แล้วแต่กรณี

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวคำนึงถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนด โดยเร่งไปติดต่อและดำเนินการ ณ จุดที่ประกาศไว้ เช่นเดียวกับที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาแล้วในครั้งก่อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำชับด้วยว่าให้เร่งไปดำเนินการแต่เนิ่น ๆ จะได้ไม่ยุ่งยากในช่วงท้าย ๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 31 มี.ค.61 ที่ผ่านมา มี งานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายไปลงทะเบียนทั้งหมด 1,320, 035 คน จากทั้งหมด 1,379,225 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 96 แยกเป็นผู้ที่ดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วและอยู่ในไทยได้จนถึงปี 2563 ราว 960,000 คน และยังเหลืออีกราว 470,000 คนที่ต้องไปดำเนินการในช่วง 2 เดือนนี้

สำหรับศูนย์ OSS ในกทม. มี 4 แห่ง คือ 1. กระทรวงแรงงาน 2. ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งธนบุรี 3. รพ.สิรินธรอ่อนนุช 90 4. ฮอลแลนด์ปาร์ค ถ.กัลปพฤกษ์ ส่วนในภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ สนง.จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสนง.จัดหางาน กทม.พื้นที่ 1-10 และหากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1506

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 23 เมษายน 2561    
Last Update : 23 เมษายน 2561 0:08:04 น.
Counter : 14 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ปิดฉาก 22 ปี อาร์เซน เวนเกอร์ หนึ่งในตำนานกุนซือดังระดับโลกอาร์เซน เวนเกอร์ ประกาศอำลาตำแหน่งกุนซืออาร์เซนอล หลังจบฤดูกาลนี้ ปิดตำนานรับใช้สโมสรมานาน 22 ปี

 

ระยะเวลาในการคุมทีมอาร์เซนอล มานานกว่า 22 ปี อาร์เซน เวนเกอร์ กุนซือชาวฝรั่งเศส วัย 68 ปี พาสโมสรฉายาเจ้าปืนใหญ่ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ได้ถึง 3 สมัย และแชมป์บอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อย่าง-เอฟเอ คัพ อีก 7 สมัย  โดยเจ้าตัวประกาศข่าวสุดช็อกครั้งนี้ว่า หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ และได้พูดคุยกับสโมสรแล้ว รู้สึกว่า ถึงเวลาที่จะลงจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้ ที่ผ่านมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่รับใช้สโมสรแห่งนี้มาอย่างยาวนาน จึงฝากถึงทุกคนที่รัก อาร์เซนอล โปรดดูแลสโมสรที่มีค่าแห่งนี้ให้ดี

โดยบรรดาตัวเต็งที่จะมาทำหน้าที่แทน-เวนเกอร์ บริษัทรับแทงพนันถูกกฎหมายในอังกฤษ ยกให้-โธมัส ทูเคิล อดีตกุนซือของ-โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ทีมดังในเยอรมัน  ปาทริค วิเอรา และ-เธียร์รี อองรี อดีต 2 นักเตะระดับตำนานของอาร์เซนอลเอง เป็นตัวเต็งจะเข้ามาสานต่องานของเวนเกอร์

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 22 เมษายน 2561    
Last Update : 22 เมษายน 2561 19:05:51 น.
Counter : 13 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้นำเกาหลีเหนือประกาศยุติการทดลอง "อาวุธนิวเคลียร์"สื่อเกาหลีเหนือ ระบุ ผู้นำเกาหลีเหนือประกาศจะระงับการทดสอบขีปนาวุธ และปิดสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์ทุกแห่ง

สำนักข่าวยอนฮัพของทางการเกาหลีใต้รายงานอ้าง สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ ของทางการเกาหลีเหนือว่า นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือจะยุติการทดสอบนิวเคลียร์ และยุติการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. เป็นต้นไป การการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือ   โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เกาหลีเหนืออ้างว่า ประสบความสำเร็ขในการยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามมทวีป ซึ่งสามารถเล็งไปที่จุดใดในสหรัฐฯก็ได้ ทำให้นานาชาติร่วมประณามเกาหลีเหนือและประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือเป็นการตอบโต้ 

การตัดสินใจระงับการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ เป็นสัญญาณที่ดีก่อนที่นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ และนายมุนแจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ จะมีการประชุมสุดยอดกันที่หมู่บ้านปันมุนจอม ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายนนี้ โดยประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์จะเป็นประเด็นหลักของการหารือ 

ที่มา thaitribune
 

Create Date : 21 เมษายน 2561    
Last Update : 21 เมษายน 2561 20:05:49 น.
Counter : 24 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]


Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.