'สมเด็จพระสังฆราช' ทรงเตือนพระ-เณรมุ่งเรียนบาลี อย่าทิ้งไตรสิกขา'สมเด็จพระสังฆราช' ทรงเตือนพระ-เณร สำเร็จตามหลักสูตรพระบาลีแล้ว อย่าทิ้งไตรสิกขา อันเป็นหน้าที่พื้นฐานที่บรรพชิตในบวรพุทธศาสนาต้องเพียรศึกษากันทุกรูป

 

เมื่อวันที่ 3 .. ที่ผ่านมา ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม (..) 9ประโยค ปีการศึกษา 2560 และมอบทุนอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรคณะธรรมยุต ผู้สอบไล่ได้ ..3-8ประโยค จากนั้นทรงประทานสัมโมทนียกถา ความว่า ในนามคณะสงฆ์ และในนามคณะธรรมยุต ขอแสดงมุทิตาจิต และอนุโมทนา ด้วยความชื่นชมจากใจจริง และในโอกาสนี้ขอให้พึงระลึกทบทวนด้วยว่า กว่าที่ท่านทั้งหลายจะได้บรรลุเป้าหมาย ท่านต้องใช้ขันติธรรม คือ ความอดทนมากเพียงใด

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่า ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ การที่พระภิกษุสามเณรทำหน้าที่ศึกษาพระปริยัติธรรม เปรียบเป็นบันไดก้าวไปสู่ความเป็นนักปราชญ์อยู่แล้ว แต่หากขาดความอดทนในการต่อสู้กับกิเลส ไม่ว่าจะเป็นความเกียจคร้าน ความรักสบาย ความท้อแท้ อันเป็นอุปสรรคขวางบันไดแต่ละขั้น จะไม่มีวันบรรลุจุดสูงสุดที่ปรารถนาได้ เพราะฉะนั้นผู้เป็นนักปราชญ์หรือผู้ประสงค์จะเป็นนักปราชญ์ จึงละความอดทนอดกลั้นไปเสียไม่ได้แม้สักชั่วขณะ

สำหรับท่านที่จบ ..9 ผู้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรพระบาลีแล้ว ก็อย่ามัวเพลิดเพลินกับความภูมิใจจนนานเกินไป จงรีบฉุกคิดขวนขวาย บำเพ็ญเพียรในด้านการศึกษาทั้ง 3 อย่าง คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ส่วนชั้น ..อื่นๆ ให้อดทน เพื่อประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดของการศึกษาพระบาลีให้ได้ โดยต้องไม่ละทิ้งไตรสิกขา อันเป็นหน้าที่พื้นฐานที่บรรพชิตในบวรพุทธศาสนา ต้องเพียรศึกษากันทุกรูป จะเผลอตัว ปล่อยใจ ละทิ้ง ศีล สมาธิ ปัญญา ไปไม่ได้เป็นอันขาด


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 04 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2560 13:12:58 น.
Counter : 214 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูปสื่อออนไลน์สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูปสื่อออนไลน์ คุมเข้มลงลงทะเบียนซิมการ์ด

 

วันที่ 3 .. ที่ผ่านมา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี ..วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสปท.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานเรื่องผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยพล...คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน ชี้แจงว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สื่อออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย แต่กลับมีการใช้ที่ไม่เหมาะสม ผู้ใช้สื่อขาดความรู้เท่าทันสื่อ ขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้สิทธิเสรีภาพการสื่อสารบน พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือขาดมาตรฐานจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ ขาดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อสังคม การเมืองเศรษฐกิจ และสถาบันหลักของประเทศ

จากนั้นพล...พสิษฐ์ เปาอินทร์ รองประธานฯ กล่าวว่า สิ่งที่น่าวิตกในปัจจุบันก็คือ การที่สื่อกระแสหลักได้ใช้สื่อออนไลน์มาใช้แข่งขันในการนำเสนอข่าว จนลืมนึกถึงการกำหนดวาระทางสังคม ที่ผ่านมาทำให้ฆาตกรฆ่าหั่นศพ กลายเป็น เน็ตไอดอล ทางกรรมาธิการฯได้เสนอแนวทางปฏิรูป แบ่งเป็น2ระยะ 1.ระยะเร่งด่วนที่ต้องทำให้แล้วเสร็จในปี2562 อาทิ การเพิ่มมาตรการจัดระเบียบการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ ระบบเติมเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกสทช.ควรมีมาตรการเสริมการจัดระเบียบการลงทะเบียน โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินที่จะใช้ลายนิ้วมือ ใบหน้า ควบคู่กับการ ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือด้วยบัตรประชาชน

พล...พสิษฐ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงกำหนดให้ระบบจัดเก็บข้อมูลของบริการ CDN (Content Delivery Network) และ Caching Server ของสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่ติดตั้งในประเทศต้องขึ้นทะเบียนการให้บริการกับกสทช.และต้องกำหนดให้จัดเก็บ log เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนทางคดี โดยกสทช.ประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รวมทั้งการเร่งรัดให้ใช้มาตรการทางภาษีกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศโดยเร็ว เพื่อใช้ควบคู่กับการบังคับใช้มาตรการการเก็บภาษีผู้บริโภค กับการใช้โฆษณาหรือการซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นจริง โดยกรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพหลัก

พล...พสิษฐ์ กล่าวว่า 2.สำหรับแนวทางปฏิรูปในระยะยาว ที่ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี อาทิ การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีมีจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การสร้างภูมิคุ้มกัน และความตระหนักรู้ รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรร่วมกับสตช.โดยบก.ปอท. ในการพิจารณาหามาตรการการลงโทษปรับเจ้าของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ที่ได้ปล่อยให้มีการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดด้วยความรุนแรง หรือปล่อยให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะชักชวนหรือโน้มน้าวให้นำไปสู่การกระทำที่รุนแรง หวาดกลัวอย่างมากกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อให้เจ้าของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ทำให้เกิดการแพร่หลายของเนื้อหาดังกล่าว

จากนั้น สมาชิกสปท.ได้ทยอยสิทธิอภิปราย ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนรายงานฉบับนี้แต่ตั้งข้อสังเกตอาจมีบางมาตรการที่ไปกระทบต่อสิทธิมนุษยชน โดยนายกษิต ภิรมย์ สมาชิกสปท. กล่าวว่า เวลานี้มีการก่ออาชญากรรมในโลกออนไลน์อยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกได้ว่ามีผู้ร้ายทั้งในและนอกประเทศโดยดำเนินการผ่านสื่อออนไลน์ แต่ปัญหาของไทย คือ เราไม่มีระบบปฏิบัติการหรือเซิฟเวอร์เป็นของตัวเอง การที่ไทยจะไปเจรจากับบริษัทกูเกิ้ลหรือแอปเปิ้ล ต้องยอมรับเป็นไปได้ลำบากเพราะอำนาจต่อรองของประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสายตาของพวกเขา ดังนั้น เราต้องสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากเอกชน เพราะถ้าให้หน่วยงานรัฐดำเนินการฝ่ายเดียว มันจะเหมือนกับการขี่ช้างจับตั๊กแตน

"ผมอยากให้ทบทวนทั้งหมด เพราะผมอ่านเอกสารแล้ว ผมจับไม่ได้ว่าหัวใจของเรื่องจริงๆนั้นจะแก้ไขปัญหาการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียอย่างไร" นายกษิต กล่าว

พล..เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสปท. กล่าวว่า การที่คณะกรรมาธิการฯเสนอให้ประชาชนต้องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าในระหว่างการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมือนกับการทำหนังสือเดินทาง ส่วนตัวไม่แน่ใจว่ามีประเทศใดใช้แนวทางนี้อยู่บ้าง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นแนวความคิดที่ต้องการแก้ไขปัญหาในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่หากนำมาตรการนี้มาบังคับใช้ทั้งประเทศ จะเป็นการดำเนินการเกินสมควรหรือไม่และจะขัดต่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไร

"ลำพังเพียงแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถบอกอะไรได้ทุกอย่างอยู่แล้ว เช่นเดียวกับข้อเสนอที่ให้มีการตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อดูว่าใครเป็นเจ้าเจ้าของบ้าง คิดว่าเป็นข้อเสนอที่อาจเหมือนการขี่ช้างจับตั๊กแตน เพราะปัจจุบันผู้ให้บริหารได้มีการให้ผู้ใช้ทำการลงทะเบียนและมีการควบคุมผู้ใช้อยู่แล้ว หากให้กสทช.มาตั้งศูนย์ขึ้นมาอีก จะต้องใช้คนและเครื่องมือจำนวนมาก และสิ้นเปลือง ซับซ้อน จนทำให้ไม่แน่ใจว่าจะเกิดประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่" พล..เลิศรัตน์ กล่าว

พล...พิสิษฐ์ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ การแสดงตัวตนของผู้ใช้โทรศัพท์ให้เป็นข้อมูลไว้ โดยไม่ได้ให้เป็นข้อมูลสาธารณะที่จะทำให้บุคคลก็ได้เข้ามาตรวจสอบ แต่เป็นการเสนอให้กสทช.ต้องกำหนดให้มีการลงทะเบียนทั้งซิมการ์ดและหมายเลขเครื่องในโทรศัพท์ เพื่อให้มีการควบคุมเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมสปท.มีมติ 144 ต่อ 1 คะแนนเห็นชอบกับรายงานฉบับดังกล่าว ซึ่งตามขั้นตอนจะส่งรายงานฉบับนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 04 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 4 กรกฎาคม 2560 1:23:25 น.
Counter : 40 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ข้อสงสัยกรณีโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ย้ำน้อมนำ'ศาสตร์พระราชา' มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติ และการพัฒเนื่องจากที่ดินแปลงนี้มีข้อจำกัดทางกายภาพ และมูลนิธิหอชมเมืองเป็นผู้สนใจจัดทำโครงการที่มีลักษณะเชิงสังคมไม่ใช่เชิงพาณิชย์

 

ประกอบกับ กรมธนารักษ์มีแนวนโยบายเบื่องต้นในการร่วมเทอดพระเกียรติเผยแพร่องค์ความรู้ตาม'ศาสตร์แห่งพระราชา' โดยได้ดำเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายร่วมลงทุน จึงนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องใช้วิธีการประมูล โดยโครงการมีความโดดเด่นของเอกลักษณ์ไทย และเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งยุคสมัยที่จะเป็น New Global Destination อันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งผลเกื้อหนุนต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนกิจการสาธารณกุศล โดยมิได้นำมาแบ่งปันกัน ดังนั้น รายได้ของโครงการจึงเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของโครงการด้วยกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ทั้งหลายที่จะลงทุนในพื้นที่นี่เป็นของทางราชการตั้งแต่วันแรกของการดำเนินการโครงการที่มีมูลค่าลงทุนสูงถึง 4,620 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด

ส่วนข้อสัยที่ว่า เป็นโครงการเพื่อเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชา แต่กลับไม่เป็นไปตามศาสตร์ของพระราชา โดยเฉพาะความไม่พอเพียง สะท้อนถึงความความไม่สุจริตนั้น อธิบดีกรมธนารักษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรมธนารักษ์ได้ดำเนินการโครงการนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการผ่านพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ .. 2556 เพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น แม้ว่ากระบวนการจัดทำรายละเอียดของสัญญาร่วมทุนจะกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังก็ได้มีแนวนโยบายให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนตามกฎหมายร่วมลงทุนที่มีคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่การจัดเตรียมร่างสัญญาร่วมทุนถึงการกำกับติดตามจนเสร็จสิ้นระยะเวลาของโครงการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นรูปธรรมในทุกระดับ ด้วยการสร้างกลไกขับเคลื่อนในรูปแบบ “ประชารัฐ”โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาและประชาสังคมต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมจารึกปณิธานความดีที่จะทำเพื่อแผ่นดินตาม “ศาสตร์พระราชา” เผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานให้อยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 03 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2560 10:38:26 น.
Counter : 53 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ประติกรรมประดับพระเมรุมาศฯ จะแล้วเสร็จภายในก.ย.นี้สำนักช่างสิบหมู่ เปิดเผยภาพรวมงานประติกรรมประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีความคืบหน้า มั่นใจการดำเนินงานทุกด้าน จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

 

นายสมควร อุ่มตระกูล ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า การจัดสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ภาพรวมคืบหน้ากว่าร้อยละ 70 ขึ้นรูปต้นแบบทุกชิ้นแล้ว อยู่ระหว่างปั้นเก็บรายละเอียดพระอินทร์ ท้าวจตุโลกบาล ส่วนแท่นฐานพระนารายณ์ได้จัดทำแบบพระบาทมาทดลองติดตั้งบนฐานคาดว่างานปั้นทุกชิ้นจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้

ขณะที่งานเตรียมจัดทำพิมพ์และหล่อไฟเบอร์กลาสในสัปดาห์หน้า ได้แก่ คชสีห์ สิงห์ และครุฑประดับหัวเสา 2 ขนาด สำหรับงานประณีตศิลป์ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ 60 อยู่ระหว่างลงรักปิดทองพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ลงสีจิตรกรรมฉากบังเพลิง จิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม งานจัดสร้างพระโกศจันทน์อยู่ระหว่างฉลุลวดลาย อย่างไรก็ตามได้ทำการขนย้ายงานลงสีประติมากรรมจากท้องสนามหลวงไปดำเนินการที่โรงประติมากรรมต้นแบบกรมศิลปากรแล้ว สำนักช่างสิบหมู่ มั่นใจการดำเนินงานทุกด้านจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 03 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2560 2:18:05 น.
Counter : 65 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

กินทุเรียน อย่างรู้เท่าทัน โดย นพ.กฤษดาศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติทุเรียนจัดเป็นราชาแห่งผลไม้นี้มีอิทธิพลสูงในหลายด้าน คนที่ชอบกินเนื้อสีเหลืองของทุเรียนนี้ ก็อาจมีเหตุผลเดียวก็ได้คือ แค่ชอบเลยกิน จึงไม่มีอะไรมากกว่านั้น

 

ซึ่งแต่ก่อนคนไทยเรามีการนำเนื้อทุเรียนมาแปรรูปทำของกินหลายๆอย่างที่มีทั้งการเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นและเป็นทั้งความชาญฉลาดในการถนอมรักษาอาหารไว้ มีเทคนิคแปรรูปทุเรียน ทั้งชนิดแก่หง่อมจนเป็นปลาร้าเรื่อยไปจนถึงทุเรียนอ่อน เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีคนชอบในหลายกลุ่มอายุเนื้อของทุเรียนบางท่านชอบหมอนทองห่ามๆ ชนิดเนื้อแข็งกรอบบ้างชอบกรอบนอกนุ่มในส่วนคนใกล้บ้านเราบางชาติชอบทุเรียนเนื้อเละที่เรียกปลาร้ามีกลิ่นฉุน

การกินทุเรียนแบบต่างๆนั้นจึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราด้วยซึ่งทุเรียนในแต่ละรูปแบบจะให้คุณค่าและความเหมาะสมต่อผู้กินต่างๆกันไป ดังนี้

1.ข้าวเหนียวทุเรียน คุณค่าจากทุเรียนนั้นส่วนหนึ่งอยู่ที่สีเหลืองๆอันเป็นวิตามินเอชนิด “เบต้าแคโรทีน”ที่มีอยู่ใน “ของเหลือง” อื่นๆที่เป็นพืชอีกแต่ทุเรียนนั้นข้อดีก็คือมีส่วนของไขมันพืชที่สูงจึงช่วยดูดซึมวิตามินอื่นๆที่ละลายในไขมันได้อยู่ด้วยเช่น “วิตามินอี” จากมะพร้าวจึงไม่น่าแปลกที่การนำมารับประทานกับข้าวเหนียวมูนด้วยน้ำกะทิมันๆนั้นจึงช่วยให้ดูดซึมวิตามินต่างๆที่ว่าได้ดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งต้องรู้คือการรับประทานให้พอเหมาะเพราะแคลอรีสูงมาก

2.ทุเรียนกวน การเอาทุเรียนไปกวนต้องผ่านความร้อนที่ทำลายวิตามินบีกับซีซึ่งใจเสาะยิ่งต่ออุณหภูมิสูงได้ดังนั้นการถนอมอาหารด้วยวิธีนี้จึงต้องควรจำกัดปริมาณบริโภคสำหรับผู้กินเพราะสิ่งที่เหลืออยู่เป็นหลักคือน้ำตาลและไขมันที่มีพลังงานสูงส่วนใยอาหารนั้นก็ยังพอมีบ้างดังนั้นถ้ากินทุเรียนกวนแล้วควรกินผลไม้สดอย่างมังคุดเสริมด้วย

3.ทุเรียนทอด การนำทุเรียนที่เนื้อห่ามแข็งมาทอดจนเป็นแผ่นกรอบเคี้ยวกินเล่นได้มันๆไม่ต่างกับขนมมันฝรั่งทอดนั้นช่วยทำให้คนที่ไม่ชอบกลิ่นของทุเรียนพอได้ลิ้มรสผลไม้ชนิดนี้บ้างแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือปริมาณของแป้ง,น้ำมันและเกลือที่ต้องไม่เยอะเกินไปดังนั้นถ้าใครที่รับประทานทุเรียนทอดสนุกเหงือกแล้วจึงควรกินทีละน้อยๆแบ่งเป็นคราวไปจะดีกว่า

4.ทุเรียนเชื่อมการเอาทุเรียนมาเชื่อมนั้นทำให้เก็บทุเรียนไว้ได้นานขึ้นก็จริงแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือพลังงานเต็มๆจากน้ำตาลที่ใช้เชื่อมด้วยอย่าลืมว่าทุเรียนเป็นของกินอุดมคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วดังนั้นการเชื่อมจึงเท่ากับเพิ่มหวานให้ซ้ำเข้าไปอีกจึงควรเก็บเอาไว้รับประทานยามไม่มีผลไม้สดหรือถ้ามื้อนั้นตั้งใจจะกินทุเรียนเชื่อมแล้วก็ไม่ควรหนักกินข้าวเพิ่มเข้าไปอีก

5.ทุเรียนปิ้ง เรียกให้คล้ายๆกล้วยปิ้งหรือจะเป็นทุเรียนเผาเข้าตำรามันเผาก็ได้ในการปิ้งทุเรียนจนส่วนหนึ่งโด่งดังเป็นข่าวไปนั้นกลไกของมันที่ทำให้อร่อยก็เข้าใจได้ไม่ยากนักด้วยความร้อนทำให้แห้งขึ้น ดึงน้ำออกไปทำให้รสชาติของเนื้อทุเรียนเข้มข้นขึ้นเช่นเดียวกับการนำเอาผลส้มรสเปรี้ยวไปย่างแบบคนญี่ปุ่นจนดึงรสชาติให้หวานขึ้นมาได้

6.ไอศกรีมทุเรียนทุเรียนเอาไปทำไอศกรีมยิ่งอร่อยแต่ที่จริงปล่อยไว้ในช่องฟรีซของตู้เย็นตามธรรมชาติก็กลายเป็นไอติมทุเรียได้แล้วเพราะเนื้อในของทุเรียนประกอบไปด้วยน้ำตาลและไขมันที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำไอศกรีมที่ต้องใช้คัสตาร์ดอยู่แล้วดังนั้นจึงเหลือแค่ความเย็นที่ยะเยือกจนแข็งขึ้นท่านก็จะได้ไอศกรีมทุเรียนธรรมชาติที่ยังหน้าตาเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนอีกทั้งความเย็นยังช่วยรักษาวิตามินดีๆกับสารต้านอนุมูลอิสระในทุเรียนเอาไว้ได้ด้วย

7.ส้มตำทุเรียน เป็นอีกรสชาติหนึ่งของชีวิตที่ช่วยทำให้การกินทุเรียน ช่วยสุขภาพขึ้นเพราะลำพังทุเรียนมีคาร์โบไฮเดรตสูงมากหากรับประทานเดี่ยว เท่ากับท่านกินแป้งไม่ต่างกับกินเผือกหรือมันเทศแต่การกินส้มตำทุเรียนนอกจากช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับต่อมรับรสแล้วยังได้ไฟเบอร์กับวิตามินดี จากมะเขือเทศที่มีแป้งน้อยกว่าอีกทั้งยังมีกระเทียมช่วยลดไขมันกับกุ้งแห้งที่เพิ่มแคลเซียมได้อีกด้วย

8.ทุเรียนปั่นพร้อมดื่มเมื่อดูตามสูตรแล้วก็เห็นว่ามีข้อดีตรงที่มีส่วนประกอบของนมสดที่เป็นส่วนประกอบในการปั่นเนื้อทุเรียนให้วิตามินดี ซึ่งถ้ามีแคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กจากเนื้อทุเรียนเข้าไปก็จะได้จับมือกันช่วยกระดูกผู้ดื่มได้ขอฝากเคล็ดไว้ว่าสูตรนี้ต้องอย่าให้หวานจัดด้วยนมข้นหวานนักและควรทำให้เฉพาะผู้ที่รักทุเรียน


ที่มา thaitribune
 

Create Date : 02 กรกฎาคม 2560    
Last Update : 2 กรกฎาคม 2560 21:07:39 น.
Counter : 37 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.