Group Blog
 
All blogs
 
คำแนะนำการจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ


ในหน้านี้จะเป็นคำแนะนำและตัวอย่างการวางแผนจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิต จุฬาฯ ว่าจะจ้างวันใหน เต็มวัน หรือครึ่งวันดี ลองไล่อ่านดูนะครับ แล้วจะเข้าใจ

สำหรับบัณฑิต จุฬาฯ ว่าจะจ้างวันใหน เต็มวัน หรือครึ่งวันดี ลองไล่อ่านดูนะครับ แล้วจะเข้าใจ

หมายเหตุ ตารางเวลาที่ยกตัวอย่าง เป็นของปี 2560 ที่จะรับจริง ในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2560


สำหรับบัณฑิตจุฬา ถ้าต้องการจ้าง ช่างภาพรับปริญญา นอกจากวันรับจริงที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องใส่ชุดครุย ส่วนอีกวันที่ใส่ชุดครุยเต็มยศ แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม ก็คือวัน "ถ่ายภาพหมู่" ครับ ซึ่งปกติจะเป็นวันเสาร์ หรืออาทิตย์ (ตรงนี้เฉพาะของจุฬานะครับ ม.อื่นๆ ก็มักจะใสครุยวันซ้อมกับวันจริง) ส่วนจะจ้างทั้งสองวัน หรือแค่วันเดียว ก็ขึ้นอยู่ที่กำลังทรัพย์ และความชอบในการเข้ากล้องของบัณฑิตครับ

130630-Ploy-0043-4

เมื่อรู้วันแล้ว ก็มาเช็คเวลา ว่าจะจ้างช่างภาพ ถ้าเข้าไปเช็คข้อมูล ทางสถาบัน จะให้ตารางเวลามา 3 ตารางนะครับ คือ

วันรับจริง

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-02th.pdf

วันซ้อม

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-03th.pdf

วันถ่ายภาพหมู่

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-04th.pdf

คราวนี้เรามาดู ว่าจะจ้างช่างภาพวันไหน ยังไง

อย่างที่บอกไปแล้วว่า งานรับปริญญาของจุฬาฯ นิยมจ้างช่างภาพ ในวัน รับจริง และถ่ายภาพหมู่
ดังนั้นเราเริ่มวางแผนกันเลย เพื่อความง่าย ขอให้เริ่มที่วันรับจริงก่อน จากตาราง

CU2017-1

สำหรับญาติบัณฑิตที่เข้ามาหาช่างภาพให้บัณฑิต อาจจะสงสัยคำเรียกต่างๆ ขออธิบายไว้ดังนี้

บัณฑิต = จบปริญญาตรี

มหาบัณฑิต = จบปริญญาโท

ดุษฎีบัญฑิต = จบปริญญาเอก

ระดับบัณฑิตศึกษา = จบปริญญาโท หรือ จบปริญญาเอก

บางคณะใหญ่มาก มีการแบ่งการเข้ารับปริญญา และซ้อมของปริญญาตรีแยกจาก ปริญญาโท-เอก ต้องเช็คดีๆ

สำหรับวันรับจริง ทั้งวันที่ 28 และ 29 กันยายน จะมีการแบ่งรับเป็นภาคเช้า และบ่าย

สรุปให้ง่ายๆ
- บัณฑิตที่รับเช้า

 • วันที่ 28 กันยายน 2560 ได้แก่คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.ตรี), นิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ศศินทร์, วิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท-เอก)

 • วันที่ 29 กันยายน 2560 ได้แก่คณะ ครุศาสตร์, แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา, สถาปัตย์ฯ, สัตวแพทยศาสตร์, สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร, วิทยาศาสตร์ (ป.โท-เอก)


จะเข้าหอประชุมประมาณ 7.00-8.00 น. เลิกประมาณ 11.00-12.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการถ่ายปีผ่านๆ มา)แนะนำให้จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่าย

- บัณฑิตที่รับบ่าย

 • วันที่ 28 กันยายน 2560 ได้แก่คณะ วิทยาศาสตร์(ป.ตรี), สหเวชศาสตร์, อักษรศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ, วิทยาลัยประชากรศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย

 • วันที่ 29 กันยายน 2560 ได้แก่คณะ วิศวกรรมศาสตร์(ป.ตรี), นิติศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.โท-เอก), วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ


จะเข้าหอประชุมประมาณ 10.30-11.00 เลิกประมาณ 15.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้าเป็นหลัก (สำหรับคนที่จะจ้างครึ่งวัน ที่แนะนำให้จ้างช่วงเช้า เพราะเวลาแน่นอน ถ้าจ้างช่วงบ่าย เรากำหนดเวลาไม่ได้ อาจเลิกช้า แต่จากที่ถ่ายๆ มา ของจุฬามักจะเสร็จเร็วครับ)

ต่อไปมาดูที่ตารางวันถ่ายภาพหมู่

อย่างที่บอกไว้ตอนต้น วันถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตต้องใส่ชุดครุยเต็มยศ เหมือนวันรับจริง แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม เพื่อนหรือญาติบางส่วนก็จะมาแสดงความยินดีในวันนั้น และเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ จึงเป็นอีกวันที่นิยมจ้างช่างภาพ

ตารางวันถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิตที่จะรับในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2560

cu2017 photo-1

-

cu2017 photo2

-

cu2017 photo3

-

cu2017 photo4

ดูตามตารางได้เลยว่าเราจบคณะอะไร ถ่ายภาพหมู่วันไหน ก็จ้างช่างภาพวันนั้น ส่วนจะจ้าง เต็มวัน ครึ่งวัน เช้าหรือบ่าย ให้เช็คดูตารางวันซ้อมควบคู่กัน ตามอ่านต่อไปครับ

ต่อไปมาดูที่ตารางวันซ้อม สำหรับบัณฑิตที่จะรับในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2560

จะเห็นว่าวันซ้อม แต่ละคณะจะมีเลข 1 และ 2 ต่อท้าย หมายถึงซ้อมครั้งที่ 1 และ 2 ปกติวันซ้อมของจุฬาจะใส่ชุดธรรมดา แต่จะมีบางคณะที่ซ้อมตรงกับวัน เสาร์ หรืออาทิตย์ ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ด้วย นั่นคือบัณฑิตต้องใส่ชุดครุย แนะนำให้จ้างช่างภาพในวันนี้ครับ

cu2017 ra2

จากตาราง จะเห็นว่า มีบางคณะซ้อมตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ (เสาร์-อาทิตย์) ก็จะต้องเผื่อเวลาเข้าห้องประชุมด้วย โดย

- คณะที่ซ้อมช่วงเช้า จะเข้าซ้อมประมาณ 08.00-12.00 น. แนะนำให้จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย ได้แก่

 • 2 กันยายน 2560 คณะ สถาปัตย์ฯ,

 • 3 กันยายน 2560 คณะ วิทยาศาสตร์(ป.ตรี),

 • 9 กันยายน 2560 คณะ ครุศาสตร์,

 • 10 กันยายน 2560 คณะ รัฐศาสตร์,

 • 16 กันยายน 2560 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท-เอก),

 • 17 กันยายน 2560 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.ตรี),

 • 23 กันยายน 2560 คณะ เภสัชศาสตร์,สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร


- คณะที่ซ้อมช่วงบ่าย จะเข้าซ้อมประมาณ 12.00 (หลังจากถ่ายภาพหมู่เสร็จ)-15.30 น.สามารถเลือกจ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้า ตามสะดวก ได้แก่

 • 2 กันยายน 2560 คณะ ศิลปกรรมศาสตร์-จิตวิทยา,

 • 3 กันยายน 2560 คณะ วิทยาศาสตร์ (ป.โท-เอก),

 • 9 กันยายน 2560 คณะ ศศินทร์,

 • 10 กันยายน 2560 คณะ นิเทศศาสตร์,

 • 16 กันยายน 2560 คณะ วิศวกรรมศาสตร์(ป.ตรี),

 • 17 กันยายน 2560 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.โท-เอก),

 • 23 กันยายน 2560 คณะ แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์


- ส่วนคณะที่ไม่มีซ้อมในวันถ่ายภาพหมู่ ก็จะว่างทั้งวัน ภารกิจในวันนี้คือ มาขึ้นสแตนด์ถ่ายภาพหมู่อย่างเดียว ใช้เวลาถ่ายประมาณ 30 นาที จึงสามารถเลือกจ้างช่างภาพได้ทั้งต็มวัน ครึ่งวันเช้า หรือครึ่งวันบ่ายก็ได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมจ้างเต็มวัน โดยช่วงเช้าจะเน้นถ่ายเดี่ยวสวยๆ เพราะแดดไม่ร้อน คนยังไม่เยอะ ส่วนช่วงบ่ายก็เน้นถ่ายกับเพื่อนที่มาแสดงความยินดี ได้แก่

 • 3 กันยายน 2560 คณะ พยาบาลศาสตร์,วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย,วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ,

 • 9 กันยายน 2560 คณะ วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ,วิทยาลัยประชากรศาสตร์,วิทยาศาสตร์การกีฬา,

 • 16 กันยายน 2560 คณะ นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,

 • 17 กันยายน 2560 คณะ สหเวชศาสตร์,อักษรศาสตร์,


Update ล่าสุด เป็นงานที่ผมไปถ่ายมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

โดยช่วงเช้าถ่าย มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ป.โท, บ่าย ถ่าย บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ป.ตรี

เวลาคร่าวๆ บัณฑิตที่ซ้อมช่วงเช้า จะเข้าซ้อมประมาณ 8.00-8.30 น. ซ้อมเสร็จประมาณ 11.00 น. เรียกเข้าแถวถ่ายภาพหมู่ ประมาณ 12.30 น.

บัณฑิตที่ซ้อมช่วงเช้า เรียกเข้าแถวถ่ายภาพหมู่ ประมาณ 11.30 น.จากนั้นเข้าซ้อมประมาณ 13.00 น. ซ้อมเสร็จประมาณ 15.00 น.

170903-CU-087

ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ป.โท
03/09/2017

170903-Mon-337-2

ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ป.ตรี
03/09/2017

คำแนะนำก็มีเพียงเท่านี้ ใครที่ยังไม่เข้าใจ ก็ดูตัวอย่างด้านล่างต่อได้ครับ
--------------------------------------------------


------------------------------------------------------------
ตัวอย่างการวางแผนจ้างช่างภาพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้เห็นภาพ ผมขอยกตัวอย่างบัณฑิตมา 1 คณะ จะได้เห็นภาพง่ายขึ้น บัณฑิตคณะอื่นก็ลองเทียงเคียงดู ถ้าว่างผมก็จะลงคณะอื่นพร้อมตัวอย่างภาพให้ดูด้วยครับ

ตัวอย่างการวางแผนจ้างช่างภาพงานรับปริญญา คณะรัฐศาสตร์
 photo 120719-Pam-038-3_zps21neo9rn.jpg
120701-Pam1-213-2

-

อย่างที่บอกไปแล้วว่า งานรับปริญญาของจุฬาฯ นิยมจ้างช่างภาพ ในวัน รับจริง และถ่ายภาพหมู่
ดังนั้นเราเริ่มวางแผนกันเลย เพื่อความง่าย ขอให้เริ่มที่วันรับจริงก่อน จากตาราง กำหนดคณะที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร วันรับจริง จากเว็ป

https://www.reg.chula.ac.th/

CU2017-1-2.jpg

จะเห็นว่าจะมีการแบ่งรับเป็นภาคเช้า และบ่าย ง่ายๆ เลย
- บัณฑิตที่รับเช้า จะเข้าหอประชุมประมาณ 7.00-8.00 น. เลิกประมาณ 11.00-12.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการที่ถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย
- บัณฑิตที่รับบ่าย จะเข้าหอประชุมประมาณ 10.30-11.00 เลิกประมาณ 15.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการที่ถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้าเป็นหลัก (สำหรับคนที่จะจ้างครึ่งวัน ที่แนะนำให้จ้างช่วงเช้า เพราะเวลาแน่นอน ถ้าจ้างช่วงบ่าย เรากำหนดเวลาไม่ได้ อาจเลิกช้า แต่จากที่ถ่ายๆ มา ของจุฬามักจะเสร็จเร็วครับ)

ฉะนั้น บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ วันรับจริง 28 กันยายน 2560 สามารถเลือกจ้างช่างภาพได้ ทั้งแบบเต็มวัน หรือครึ่งวันเช้า

 photo 120719-Pam-398_zpstpcsq9hz.jpg

ต่อไปมาดูที่ตารางวันซ้อม

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-03th.pdf

cu2017 ra2

จะเห็นว่าวันซ้อม แต่ละคณะจะมีเลข 1 และ 2 ต่อท้าย หมายถึงซ้อมครั้งที่ 1 และ 2 ปกติวันซ้อมของจุฬาจะใส่ชุดธรรมดา แต่จะมีบางคณะที่ซ้อมตรงกับวัน เสาร์ หรืออาทิตย์ ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ด้วย นั่นคือบัณฑิตต้องใส่ชุดครุยเพื่อมาถ่ายภาพหมู่ และเข้าหอประชุมซ้อมด้วย บัณฑิตก็จ้างช่างภาพในวันนี้ โดยดูช่วงเวลาว่าเข้าซ้อมกี่โมง เช่น

ถ้าเข้าซ้อม เช้า ก็จ้างช่างภาพครึ่งวัน บ่าย

หรือ ถ้าซ้อมช่วงบ่าย ผมแนะนำให้จ้างเต็มวันไปเลย เพราะซ้อมไม่นาน เลิกซ้อมก็ยังถ่ายภาพได้อยู่ หรือถ้าอยากจ้างครึ่งวัน ก็เป็นช่วงครึ่งวันเช้าครับ

จากที่ยกตัวอย่าง บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ (มาร์กสีชมพู) จะซ้อมครั้งที่ 1 ช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่พอดี

ต่อไปมาดูที่ตารางวันถ่ายภาพหมู่

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-04th.pdf
cu2017 photo2

คณะรัฐศาสตร์ จะถ่ายภาพหมู่วันที่ 10 กันยายน 2560 โดยเริ่มเรียกแถวประมาณ 12.20 น. ซึ่งก็คือหลังจากซ้อมเสร็จ ออกจากห้องประชุม ก็รอถ่ายภาพหมู่เลย ใช้เวลาถ่ายภาพหมู่ไม่นานก็เสร็จ (ประมาณ 30 นาที) หลังจากนั้นก็เสร็จภารกิจสำหรับวันนี้ ก็ถ่ายภาพกับเพื่อนกับญาติตามอัธยาศัย ดังนั้น บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ก็จ้างช่างภาพในวันนี้ครึ่งวันบ่ายได้เลย

120719-Pam-038-3

สรุป สำหรับบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ แนะนำให้จ้างช่างภาพ

 1. วันถ่ายภาพหมู่ 10 กันยายน 2560 ครึ่งวันบ่าย

 2. วันรับจริง 28 กันยายน 2560 เลือกจ้างช่างภาพได้ ทั้งแบบเต็มวัน หรือครึ่งวันเช้า


ส่วนจะจ้างทั้งสองวัน หรือวันใดวันหนึ่ง ก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ และความชอบในการโพสท่าถ่ายรูปของบัณฑิตครับ

คำแนะนำก็มีเท่านี้ ง่ายๆครับ หรือถ้ามีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ที่
Line ID : chotephoto
Add Friend
Add friend


 photo 120719-Pam-391-2_zpsiseaed0t.jpg

120719-Pam-513-2

-
120719-Pam-010-2

-
-------------------------------------------

170916-Preaw-211-2 copy ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017

170916-Preaw-208
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017
170916-Preaw-203 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017


170915-Toon-117-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-041-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017
170915-Toon-094-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017
170915-Toon-174-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

 photo Cover Wordpress 2017-CU_zpspsewwxsp.jpg
อัลบั้ม ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Create Date : 09 พฤษภาคม 2560
Last Update : 21 กันยายน 2560 21:06:05 น. 0 comments
Counter : 1163 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
too-CH
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
visitors
Friends' blogs
[Add too-CH's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.