ธนบัตรที่ระลึกวันราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี
ธนบัตรที่ระลึก วันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี (ชนิดราคา 50 บาท)

 photo Bank50wedding_C_zps8d9b92d5.jpg
 photo Bank50wedding_D_zps3ef4c42b.jpg

รายละเอียดธนบัตร 
เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 50 ปี วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2543 และ วันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2543


 photo Bank50wedding_A_zps104ec751.jpg

ภาพประทานด้านหน้า : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. คู่กับตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพประธานด้านหลัง : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์ ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

 photo Bank50wedding_B_zpsee3c4f8b.jpg

ขนาด ๑๒.๖ x ๒๐.๕ เซนติเมตร
วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓
จ่ายแลก วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓


ขอบคุณ ข้อมูลธนบัตร จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ค่ะ

 photo Thank-You-2_zps449d4a5b.gifCreate Date : 18 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2557 20:23:49 น.
Counter : 1223 Pageviews.

0 comment
แสตมป์เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของไทย
แสตมป์เก่า ของสะสมของคุณแม่ค่ะ


 photo Stamp-Olimpic-2539-A_zpsd592f866.jpg

ชุดที่ระลึกเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของไทย

วันแรกจำหน่าย  16 ธันวาคม 2539


ภาพ : เหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่ 26 บนผืนธงชาติไทยและภาพการแข่งขันชกมวยสมัครเล่น

ขนาด :  30 X 48 มม.

ผู้ออกแบบ  :  การสื่อสารแห่งประเทศไทย (นายอุดร นิยมธรรม)

พิมพ์ที่  : บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด(มหาชน) ประเทศไทยขอบคุณ ข้อมูลจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ค่ะ

 photo Postman-logo-1_zps825f32b8.jpgCreate Date : 12 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2557 14:26:50 น.
Counter : 617 Pageviews.

2 comment
เหรียญพระมหาชนก
 photo 95c9326f-f38f-41b2-a050-6815ac447afa_zps63e1fda1.jpg

 เป็นเหรียญแห่งความเพียร เมื่อครั้งดำเนินการจัดทำหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนกนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ ให้จัดสร้างเหรียญพระมหาชนกคู่เคียงกันไปด้วย ในครั้งนั้นศิลปินและประติมากรร่วมกันออกแบบถวาย เพื่อทรงวินิจฉัยหลายแบบด้วยกัน แต่ทรงมีพระราชปรารภว่า ควรเป็นรูปที่พระมหาชนกกำลังว่ายน้ำ และหันมาสนทนาธรรมกับนางมณีเมขลา ซึ่งแนวพระราชดำรินี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ได้เคยทรงร่างเป็นภาพลายเส้นไว้ จึงได้นำมาเป็นต้นแบบที่ด้านหนึ่งของเหรียญ พร้อมกำกับอักษรว่า"พระมหาชนก ” เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเทวนาครีไว้ 
อีกด้านหนึ่งของเหรียญ ปรากฏพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ธรรมดา พระหัตถ์ทรงดินสอและแผนที่ ที่พระศอปรากฏสายสะพายกล้องถ่ายรูป อันเป็นภาพที่ชาวไทยคุ้นตามานานกว่า ๕๐ ปี

 photo f1498bc3-58e9-4fd6-ab17-87edad72a000_zpscfe1b9ee.jpg

เหรียญพระมหาชนก
เป็นเหรียญที่ระลึกเพียงเหรียญเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นคู่กับหนังสือพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" ในสองวโรกาสคือ ในช่วงพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี พ.ศ. 2539   และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ปี พ.ศ. 2542 

 photo Mahachanok2539-book-300_zps764a29c1.jpg

เหรียญพระมหาชนกทั้ง 2 รุ่นนี้ มีพระราชพิธีชัยมังคลาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศน์วิหารด้วย ซึ่งในการจัดสร้างนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่า "ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย" จึงนับเป็นเหรียญที่ให้พลังแห่งความวิริยะส่งเสริม และเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า

ขอบคุณ ข้อมูลหรียญ จากกรมธนารักษ์ ค่ะ
 photo Thank-You-2_zps449d4a5b.gifCreate Date : 07 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2557 21:06:06 น.
Counter : 1110 Pageviews.

0 comment
แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 # ชุด 9
แสตมป์เก่า ของสะสมของคุณแม่ค่ะ ชุดนี้ไม่ครบชุดค่ะ เอามาให้ดู


 photo Stamp-King9-AA-NEW_zpsdb0b01da.jpg

แสตมป์ชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน (ร.9) ชุดที่ 9 

รายละเอียดแสตมป์
แสตมป์ 1 บาท พิมพ์สีน้ำ้เงิน
แสตมป์ 2 บาท พิมพ์สีแดง
แสตมป์ 4 บาท พิมพ์สีน้ำตาลอมส้มและฟ้า


 photo Stamp-King9-AA-1_zps98086657.jpg
แสตมป์ 7 บาท พิมพ์สีเขียวเข้มและชมพู
แสตมป์ 9 บาท พิมพ์สีน้ำตาลอ่อนและคราม
แสตมป์ 10 บาท พิมพ์สีเท่าแก่และส้มอมแดง

 photo Stamp-King9-AA-2_zpsfbddede0.jpg


วันแรกจำหน่าย 
แสตมป์ 1 บาท วันแรกจำหน่าย 14 มีนาคม 2546
แสตมป์ 2 บาท วันแรกจำหน่าย  5 ธันวาคม 2539
แสตมป์ 4 บาท /7 บาท / 10 บาท วันแรกจำหน่าย 5 พฤษภาคม 2540
แสตมป์ 9 บาท  วันแรกจำหน่าย 19 กรกฏาคม 2540

ภาพ :  พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผินพระพักตร์ข้าง  ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ กรอบโดยรอบเป็นภาพลายคลื่นและลายเมฆแบบศิลปไทย

ขนาด :  26 มม X  21 มม.

ผู้ออกแบบ : นายสุวิทย์ หลีดุลย์ และนายปรีชา เถาทอง

แสตมป์ 1 บาท/ 2 บาท / 4 บาท/ 7 บาท / 9 บาท
พิมพ์ที่ : บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด(มหาชน) ประเทศไทย

แสตมป์ 10 บาท
พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์รัฐบาล กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น

ขอบคุณ ข้อมูลจาก บ.ไปรษณีย์ จำกัด ค่ะ 

 photo Postman-logo-1_zps825f32b8.jpgCreate Date : 05 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 5 กุมภาพันธ์ 2557 22:45:27 น.
Counter : 882 Pageviews.

0 comment
แสตมป์เก่าชุดที่ระลึก 100 ปีกรมป่าไม้
แสตมป์เก่า ของสะสมของคุณแม่ค่ะ
แสตมป์ ชุดที่ระลึก 100 ปี กรมป่าไม้

 photo Stamp-Forest_zpseaba5d92.jpg

วันแรกจำหน่าย 18 กันยายน 2539

ป่าดิบชื้น
 photo Stamp-Forest-1_zpsdbfd59dd.jpg


ป่าดิบเขา
 photo Stamp-Forest-2_zpsa30129ac.jpg

ป่าพรุ
 photo Stamp-Forest-3_zps88860f0c.jpg


ป่าชายเลน
 photo Stamp-Forest-4_zpse983d55d.jpg

ขนาด  27  X  45 มม.

ผู้ออกแบบ  :  นายรอง  สายชุ่มดี (ป่าดิบชื้น /ป่าพรุ)
นางวีณา จันทนทัศน์ (ป่าดิบเขา)
นายสวาสดิ์  พูลสวัสดิ์ (ป่าชายเลน)

พิมพ์ที่ :  บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)ประเทศไทย

ขอบคุณ ข้อมูลจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำักัด ค่ะ

 photo Postman-logo-1_zps825f32b8.jpg

Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 2 กุมภาพันธ์ 2557 22:55:03 น.
Counter : 496 Pageviews.

0 comment
1  2  3  

P'Ploysai
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ยินดีต้อนรับค่ะ
New Comments