พลังแห่งความรัก the power of love
 photo lover3_zps4ed186da.jpg
ความรักคือ กระแสพลังของสัจจะที่ไม่มีขอบเขต สามารถเอาชนะอุปสรรคในหัวใจ อุปสรรคของความรัก ไม่ว่าอะไรที่อยู่ในหัวใจที่ไม่สะอาด ไม่จริงแท้ จะกลายเป็นกำแพงขวางกั้นการหมุนเวียนของความรัก ทำให้คิดว่าชีวิตขาดความรัก แท้จริงแล้วความรักนั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถยอมรับได้

ความหลงทะนงตน(EGO) คือการขวางกั้นการไหลเวียนของความรัก ด้วยเงื่อนไขของการให้และรับ  การใช้ความรักเพื่อให้ตนเองสมหวังตามความอยากปรารถนา การมีความรักที่หลอกลวง ทำให้สมหวังพอใจเพียงชั่วคราว ไม่ปล่อยให้สัมผัสรักแท้ที่พร้อมจะแบ่งปัน ทำลายความสามารถที่จะรับรู้ว่าอะไรคือความรัก

ความหลงทะนงตน มีการยึดมั่นถือมั่น กลัวการสูญเสีย หาสิ่งจอมปลอมที่ยึดครองเ็ป็นเจ้าของ ชีวิตจึงต้องแสวงหาเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับนับถือ และความสำเร็จ

 photo 1191393590_zps4a9aec46.gif

มีคำพูดที่ว่า "ความรักคือความทุกข์" ทำให้บางคนไม่กล้าที่จะรัก ทั้ง ๆ ที่ต้องการความรัก บางคนถึงกับเลือกที่จะไม่มีความรักตลอดไปเมื่อหัวใจพบกับความเจ็บปวด สิ่งที่เราเข้าใจผิดคือ
1. ความรักเป็นที่ต้องการ แต่ความจริงแล้วความรักไม่ต้องการได้รับหรือให้ออกไป แต่เป็นความใส่ใจที่จะนำความสุขมาให้กับผู้อื่น และเช่นเดียวกันผู้ที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ เมื่อได้ตระหนักรู้ว่าเราคือตัวของความรัก 
2. ความรักคือสิ่งทีี่ได้รับมา  ความจริงแล้วความรักคือพลังงานที่เป็นตัวของเรา เราคือพลังงานของความรัก 
3. ตกหลุมรัก ความรักไม่เคยทำให้ใครตกลงไปในที่ที่มีขีดจำกัดหรือในที่ต่ำกว่า ตรงกันข้ามความรักเป็นการยกระดับ ซึ่งไม่มีการบีบบังคับหรือการครอบงำ แต่ความรักที่แท้จริงให้อิสรภาพในความสัมพันธ์ หากเราตระหนักรู้ว่าความรักอยู่ในเราแต่ละคน และมีอยู่ในทุกคน
4. ความรักเป็นของผู้เดียว หรือความรักสำหรับผู้เดียวที่เป็นเนื้อคู่ของฉัน แต่ความจริงความรักนั้นยิ่งใหญ่ ไม่มีขีดจำกัด ไม่ใช่เฉพาะใครบางคน แต่ความรักนั้นอยู่เหนือสิ่งที่ตาเห็น มิใช่การกระตุ้นด้วยประสาทสัมผัส หรือการแลกเปลี่ยนการกระทำในระดับของร่างกาย ความรักคือการยอมรับ โอบกอดทุกคนไว้ ไม่ตัดสิน ไม่ดุว่าหรือวิพากวิจารณ์
5. ความรักคือความผูกพัน แต่ความจริงความผูกพันมิใช่ความรัก แต่เป็นความวิตกกังวล กระวนกระวาย ความกลัว 
6. ความรักทำให้เจ็บปวด เมื่อไรที่มีการตัดสิน ตำหนิ การคาดหวัง การผูกพัน พึ่งพิง และ อิจฉา นั่นคือความเจ็บปวด
7. ความรักคือการสูญเสีย ที่เรารู้สึกเช่นนั้นเพราะเราลืมตนเอง 

 photo World-Drama_2_zps4beebf05.jpg

ทำอย่างไรเราจึงเข้าใจและสัมผัสรักแท้ ความรักที่เป็นความหวานชื่น ความรักทำให้เรามีความสุขและดึงเราออกจากความทุกข์
ความรักเริ่มต้นจากรักตนเอง แล้วจึงไปยังผู้คนอยู่รอบข้าง ในครอบครัว สังคม ประเทศ โลก ความรักเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน รักแท้ทำให้เรารักและรักกันตลอดไป
องค์ประกอบของรักแท้ คือ
1.  ความเข้าใจ
ความรักคือความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจตนเองแล้วเราจะเข้าใจผู้อื่นโดยอัตโนมัติ
2. การยอมรับ
ความรักคือการยอมรับ เมื่อมีความเข้าใจ เราจะยอมรับผู้อื่นอย่างเป็นอัตโนมัติ เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็น ไม่ใช่เป็นอย่างที่เราต้องการ
3. ความไว้วางใจ
ความรักคือความไว้วางใจ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการที่เรามีความเข้าใจและยอมรับผู้อื่น เราจะไว้วางใจว่าแต่ละคนจะสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับชีวิตของตน ไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคหรือปัญหามากมายแค่ไหน ก็จะผ่านไปได้และในที่สุดก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต ซึ่งเราไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงหนทางชีวิตของผู้ใด ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราไว้วางใจตนเอง
4. ความรับผิดชอบ
ความรักคือความรับผิดชอบ เมื่อนักแสดงแต่ละคนรับผิดชอบต่อบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด การแสดงก็เป็นไปด้วยความราบรื่น จบลงในเวลา ตามบทที่กำหนดไว้ และนั่นคือความสำเร็จ
5. การใช้คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อการเล่นบทบาทเป็นสิ่งจำเป็น แต่สิ่งที่จำเป็นมากกว่าที่จะทำให้ทุกบทบาทสามารถเล่นได้อย่างสอดคล้องกันอย่างดี ซึ่งมาจากการรู้ค่า เคารพในแต่ละบทบาทของแต่ละคน และนั่นหมายถึงเราต้องนำคุณสมบัติที่ดีมาใช้ในการอยู่ร่วมกัน
6. ความสุข
ความสุขคือสิ่งชี้บอกของส่วนผสมที่ถูกต้องของความรัก ซึ่งมาจากความเข้าใจ การยอมรับ ความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ และการใช้คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน

 photo Blessing_Rose_4_zpsf4790884.jpg

เรามักใช้ดอกกุหลาบเป็นสัญญลักษณ์ของความรัก เพราะกุหลาบสวยงามและเป็นราชินีของเหล่าดอกไม้ ที่เติบโตสวยงามจากการเปลี่ยนสิ่งสกปรกให้กลายเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงลำต้น เช่นเดียวกัน ด้วยสายตาของความเข้าใจ เราสามารถเลือกที่จะได้รับสิ่งที่มีคุณค่าจากสิ่งที่ไร้ค่า แม้แต่หนามแหลมที่พร้อมจะทิ่มแทง ก็ยังคอยปกป้องความงามของกุหลาบ

 photo Heart-green_zpsae9f1339.jpg

พลังความรัก green HeartCreate Date : 14 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 14 กุมภาพันธ์ 2557 13:22:49 น.
Counter : 1707 Pageviews.

0 comment
ละครโลก (1)
 photo World_drama_Red_zps4cc37903.jpg
ละครโลกนี้ มีพื้นฐานอยู่บน กรรม และ ผลของกรรม ....
ไม่มีใครได้รับผลที่ดีหรือไม่ดี โดยปราศจากการทำกรรม ....
ไม่มีใครได้รับผลกรรมของผู้อื่น ....
แต่ละคนรับผลกรรมของตนเอง......

 photo Puppet_1_zpsfcf48c86.jpg

กฏแห่งกรรมทำงานอย่างเป็นอัตโนมัติ.....
กฏแห่งกรรมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้.......
ทุกคนถูกผูกไว้ในบ่วงพันธะของกรรม......
ผู้ที่ได้รับความทุกข์ หรือความสุข.......
นั่นคือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร....

Create Date : 06 มกราคม 2557
Last Update : 6 มกราคม 2557 13:55:55 น.
Counter : 511 Pageviews.

0 comment
คำสอนของพ่อ (1)
Time...... It is time to change..

 photo Time-1A_zpscbf0aac9.jpg

T  Thought  ความคิดที่บริสุทธิ์ ปรารถนาดี
ความคิดที่บริสุทธิ์ นำมาซึ่งการกระทำที่บริสุทธิ์ นำมาซึ่งความรักความปรารถนาดี มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ความคิดที่บริสุทธิ์จะไม่มีความเศร้าโศก พลังความบริสุทธิ์นำมาซึ่งโลกที่บริสุทธิ์อีกครั้ง

I   Introversion  กลับคืนสู่ความสงบภายในจิตใจ
ความสงบภายในจิตใจ ทำให้เราเป็นอิสระจากความกังวลใด ๆ ความสงบสามารถเปลี่ยนสิ่งไม่ดี ให้เป็นสิ่งดี สิ่งที่ไร้ค่า ให้มีค่า และอยู่อย่างพอใจ พลังความสงบทำให้โลกนั้นสงบสุข

M  Moral จริยธรรม ที่มีหิริโอตตัปปะ
จริยธรรมคือข้อควรประพฤติ ศีลธรรมอันดีงาม สิ่งที่ทำให้เรามีความเจริญ และทำให้ผู้อื่นประพฤติดี มีความละอายในการทำสิ่งไม่ดีหรือเป็นบาป ไม่ว่าจะเป็นด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำ

E   Empathy  ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น
ก่อนที่เราจะเข้าใจผู้อื่น เราต้องเข้าใจตัวเราเสียก่อน ด้วยการตรวจสอบตัวเอง ดูว่าเรามีข้อบกพร่องในส่วนใด และแก้ไขในสิ่งนั้น เราจึงจะสามารถเข้าใจผู้อื่นได้ 

เวลานี้เป็นเวลาสำคัญในการเปลี่ยนแปลง จงให้ความสำคัญของเวลา ในทุก ๆวินาที นั้นมีคุณค่ายิ่งCreate Date : 05 มกราคม 2557
Last Update : 5 มกราคม 2557 20:01:11 น.
Counter : 454 Pageviews.

0 comment
Happiness-1 การเฉลิมฉลอง


 To celebrate is to have constant happiness...
การเฉลิมฉลองคือการคงอยู่ในความสุข....

 photo 365-days-of-wisdom_Happy_2_zpsb107d998.jpg

At special times, we tend to come under the influence of the festivity and enjoy the beauty of the time. But as time passes, situations change and we become unable to maintain that same state of happiness. We lose our zeal and enthusiasm. Then, we long for something to happen to change our mood.
Whatever happiness celebrations bring, we need to sustain our own inner happiness. This is true celebration and bring new happiness with each step.

ในช่วงเวลาที่พิเศษ.... เราได้เข้ามาอยู่ในเทศกาลงานเฉลิมฉลองและสนุกสนานกับช่วงเวลาอันงดงาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป...สถานการณ์ปลี่ยนแปลงไปและเรากลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถคงอยู่อย่างมีความสุขไปได้ตลอด เราขาดความจริงจังและกระตือรือร้น แล้วจากนั้นเมื่อนานไป เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอารมณ์ของเราก็เปลี่ยนไป... อย่างไรก็ตาม 
การเฉลิมฉลองทำให้เรามีความสุข เราควรที่จะรักษาความสุขไว้ภายในตัวของเรา นี้คือการเฉลิมฉลองที่แท้จริงและนำแต่ความสุขมาให้กับเราทุกเวลา.....Create Date : 18 ธันวาคม 2556
Last Update : 22 พฤษภาคม 2560 13:03:19 น.
Counter : 100 Pageviews.

0 comment
พูดด้วยใจ
To speak from the heart  means to spread sweetness around.
การพูดด้วยใจคือการส่งกระแสความนุ่มนวลอ่อนหวานไปให้ทุกคน

 photo Blessing_Rose_7_Day119_zpsee2b9915.jpg

When speaking to others we usually speak from our head, or intellect. Words spoken from the head rarely touch the hearts of others. This means they don't create any impact and are soon forgotten. The solution lies in touching the hearts of others when we speak or do that and to speak with our heart as well as our head and fill words with love. When we communicate with others and our words spread sweetness around.

เมื่อเราพูดกับผู้อื่น ปกติเรามักจะพูดออกมาจากหัวหรือสติปัญญาของเรา คำพูดที่เราพูดออกมามันไม่ค่อยจะเข้าถึงจิตใจของผู้อื่น ซึ่งหมายความว่าคำพูดเหล่านั้นมันไม่มีส่งผลอะไรและไม่นานก็จะลืม การแก้ปัญหาในการได้ใจของผู้อื่นนั้น เมื่อเราพูดหรือทำอะไร เราควรพูดด้วยจิตใจที่ดีและเต็มไปด้วยคำพูดที่น่ารัก เมื่อเราติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คำพูดของเราก็จะส่งกระแสความนุ่มนวลอ่อนหวานไปยังทุกคน
Create Date : 16 ธันวาคม 2556
Last Update : 16 ธันวาคม 2556 16:12:55 น.
Counter : 574 Pageviews.

0 comment
1  2  

P'Ploysai
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ยินดีต้อนรับค่ะ
New Comments