All Blog
ใครไม่เคยไปพาต้ายกมือขึ้น
สวนสัตว์ลอยฟ้ามหานครน้องแกะกินเก่งน้องแพะรับบาป อ้าวม่ายช่าย


นกฟลามิงโก้สวยมากน้องกระต่ายน้องหนูน่ารัก


วิวสวย


ปลาแปลกและสวยมาก
ของที่ระลึกมีโชว์น้องลิงน่ารักมากมายCreate Date : 20 กรกฎาคม 2553
Last Update : 21 กรกฎาคม 2553 20:44:16 น.
Counter : 300 Pageviews.

4 comment
ไปลพบุรีไหม
เหตุเพราะลพบุรีเป็นบ้านเกิดเลยอยากแนะนำให้ไปเที่ยวกันนะคะวันนี้ขอนำข้อมูลมานำเสนอก่อนแล้วกันนะคะ
การ สร้างเมืองลพบุรีนั้น ตามประวัติศาสตร์ในพงศาวดารโยนก กล่าวว่า ผู้สร้างเมืองลพบุรีหรือที่เรียกว่า "ละโว้" ในสมัยโบราณ คือ "พระเจ้ากาฬวรรณดิษ" ราชโอรสแห่งพระเจ้ากรุงขอม ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1002 และเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ ่สมัยทวารวดีเคยอยู่ใต้อำนาจของมอญและขอม จนกระทั่งในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ คนไทยเริ่มมีอำนาจในดินแดนแถบนี้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีดำรงฐานะเป็นเมืองลูกหลวง กล่าวคือ พระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระราเมศวร ราชโอรสองค์ใหญ่เสด็จมาครองเมืองลพบุรี ซึ่งพระราเมศวรโปรดให้สร้างป้อม คูเมืองและสร้างกำแพงเมืองอย่างมั่นคง เมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตในปีพ.ศ.1912 พระราเมศวรได้ถวายราชบัลลังค์ให้แก่พระปิตุลาของพระองค์ ซึ่งได้ครองราชย์ พระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ 1 ส่วนพระ ราเมศวรยังคงครองเมืองลพบุรีต่อไปจนถึง พ.ศ.1931 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สวรรคต พระราเมศวรจึงขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยา
หลังจากนั้น เมืองลพบุรีได้ลดความสำคัญลง จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากการคุกคามของชนชาติฮอลันดาที่ติดต่อ ค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ปลอดภัยจากการปิดล้อมและระดมยิงของข้าศึกยามเกิดศึกสงคราม จึงได้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ขึ้น เพราะเมืองลพบุรีมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เหมาะสมซึ่งในการสร้างเมืองลพบุรีนั้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้รับความช่วยเหลือจากช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียน ได้สร้างพระราชวังที่มีป้อมปราการเป็นแนวป้องกันอย่างมั่นคง ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดประทับที่เมืองลพบุรี ตามหลักฐานปรากฏว่า พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองลพบุรี ปีละ 8-9 เดือน โปรดให้ทูตและชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าที่เมืองลพบุรีหลายครั้ง
เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคต ในปี พ.ศ.2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุรีก็หมดความสำคัญลง สมเด็จพระเพทราชาได้ทรงย้ายหน่วยราชการทั้งหมดกลับกรุงศรี อยุธยา และในสมัยต่อมาก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเสร็จมาประทับที่เมืองลพบุรีอีก จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้บูรณะเมืองลพบุรีขึ้นมาอีกครั้งในปีพ.ศ.2406 มีการซ่อมกำแพงเมือง ป้อมและประตู รวมทั้งมีการสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎในพระราชวัง พร้อมทั้งพระราชทานนามพระราชวังว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการวางผังเมืองใหม่และตั้งหน่วยทหารขึ้นมาในเมืองลพบุรี ลพบุรีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองทหารเพราะมีหน่วยทหารตั้งอยู่ถึง 11 หน่วย ลพบุรีในปัจจุบันจึงเป็น "เมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยวและเมืองทหาร"ข้อมูลจาก
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่องเมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
ข้อมูลจาก//www.lopburi.go.th/นะคะ
สถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะนะคะในตัวเมืองก็มีดังนี้ค่ะจะเดินตากแดดให้ตัวดำหรือจะขับรถไปเรื่อยก็สุดแล้วแต่นะคะ
ก็เริ่มจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด บ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชาเยนทร์ วัดเสาธงทอง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดมณีชลขัณฑ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดตองปุ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ปรางค์แขก วัดบันไดหิน สระแก้ว สวนสัตว์สระแก้วที่มีไมด์กับซูๆเคยดังมากมายเมื่อก่อน
ข้อมูลเยอะไปไหมคะวันหลังจะเอารูปลงให้นะคะอ้อเดี๋ยวนี้มีตลาดน้ำวัดเชิงท่าและถนนคนเดินในเมืองด้วยนะคะ เที่ยวในเมืองกันแล้วก็ไปเที่ยวนอกเมืองต่อได้ค่ะที่อ่างซับเหล็กก็ดีหรือที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ค่ะ ช่วงปลายปีมีทุ่งทานตะวันค่ะ พยมีลอยกระทงที่สระแก้ว ยังมีงานโตะจีนลิง มีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ แล้วมีเที่ยวสวนได้ติดตามได้ที่ทททลพบุรีนะคะไปวันเดียวก็เที่ยวได้ค่ะ
อย่าลืมแวะไปลพบุรีนะคะแล้วมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะอ้ออย่าลืมซื้อขนมฝากลิงด้วยนะคะ บ้ายบายค่ะ

Create Date : 11 กรกฎาคม 2553
Last Update : 11 กรกฎาคม 2553 18:47:57 น.
Counter : 239 Pageviews.

2 comment
สะพานมอญที่หาเจอ
เพิ่งหารูปไปนอนแพที่สังขละ สะพานมอญได้จ้าเลยเอามาให้ชมคริๆๆๆๆสะพานยามเช้า(สายหน่อยๆ)มองลงไปเป็นแพที่นอนเมื่อคืน

แพเช่นกันแหละ
วัดกลางน้ำ
และแล้วก็มาหมำ่กันชอบโรตีแกงเขียวหวานนะจ๊ะ บ้ายบ่ายๆๆๆๆCreate Date : 08 กรกฎาคม 2553
Last Update : 8 กรกฎาคม 2553 20:12:30 น.
Counter : 238 Pageviews.

7 comment
together we can
หลังจากกลับจากพาหุรัด สำเพ็งก็มาที่งานนี้ที่ซอยรางน้ำต่อได้ของมาอีกแล้วละก็ปิดถนนยาวเลยค่ะมีของกินของใช้แต่คนไม่เยอะเท่าสีลมนะคะแล้วก้แวะรับประทานอาหารกันแถวนั้นแต่ไปมาอีกร้าเมื่อก่อนก็อร่อยดีตามนี้ค่ะ

ทางเข้านะจ๊ะ


เดินไปเรื่อยโคมไฟน่ารักคนขายน่ารัก
เขาเอาน้องกระต่ายมาด้วยน่ารักมากใส่กระโปรงด้วยนะแต่ไม่รู้น้องกระต่ายเป็นงัยบ้างเราดูน่ารักมากแต่รูปไม่ค่อยชัดนะใครเลี้ยงน้องต่ายน้อยตอบช่วยตอบทีนะจ๊ะว่าน้องต่ายชอบไหมเอ่ยแวะกินจิ้มจุ่มกันอร่อยดี
อาหารไปสองคนกับน้องกินไม่หมดภาพไม่สวยแต่อยากให้ดูอร่อยถูกด้วยค่ะวันหลังไปใหม่แต่คนเยอะมากๆๆอีกร้านถัดจากนี้ข้างสภาการพยาบาลเข้าซอยไปหน่อยอาหารอร่อยอะไรนะคะอ่อแหนมเนืองอะหร่อยมากถ่ายรูปทันหิวมากๆๆๆๆๆก็จบแค่นี้เนาะวันหลังค่อยมาคุยกันต่อลืมรูปร้านอาหารเวียดนามตามข้างล่างค่ะ
Create Date : 21 มิถุนายน 2553
Last Update : 21 มิถุนายน 2553 16:14:26 น.
Counter : 239 Pageviews.

2 comment
แต่งงานกันเหอะ....ไปพาหุรัด
คำคำนี้คุณผู้หญิงทั้งหลายคงอยากได้ยินกันเยอะแต่อย่าไปอยากเลยมันยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
แต่วันนี้จะพาไปดูสถานที่ๆต้องไปหาของแต่งงานน่ะปวดใจกันละซิสาวสาวรู้ไว้ใช่ว่านะคนเราเพือ่ว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาของัยฮิๆก็เริ่มต้นกันจากอนุเสาวรีย์ชัยกันเหมือนเดิมนะขึ้นรถเมลล์สายแปด(8)งัยตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีหรือใครจะขึ้นแถวหน้าจตุจักรก็ไม่มีใครว่าถ้าไปเริ่มต้นตรงนั้นแต่ขึ้นตรงไหนลูกพี่เราก็ซิ่งสุดใจขาดดิ้นอยู่แล้วละทำจายได้เลยนะก็ผ่านรพเด็ก พระมงกุฎ รามา กระทรวงต่างประเทศ สะพานขาว โบ้เบ้อย่าลงล่ะเดี่ยวจะเสียเงินค่าเสื้อผ้าเพิ่มผิดวัตถุประสงค์เดี๋ยวไม่ได้แต่งงานนะจ๊ะสาวๆก็ผ่านวรจักรใช่ไหม แล้วก็คลองถม ชอบมาเหมือนกันคลองถมก็เดินทะลุเสือป่า สำเพ็ง พาหุรัด ถ้าพาแฟนมาก็พาเดินไปโน่นเยาวราชพาไปซื้อทองงายมันแพงนะตอนเนี้ยสองหมื่นแล้วแต่เอจำนำได้ไม่ถึงนะ อย่าเข้าใจกันผิดไม่เคยไปนะโรงรับจำนำเนี่ยฮิๆขึ้นรถก็ไปเรื่อยๆจะลงตรงไหนก็บอกคุณเป๋าไว้ก่อนหรือไม่งั้นคอยฟังสัญญาณให้ลงรถก็แล้วกันตัวใครตัวมันขึ้นรถเมลล์เนี่ยทำจายสุดสายของรถก็โน่นเลยดอกไม้ ก็พวกของอะไรนะช่อปูเก้ใช่ไหม แล้วก็พวกขันหมากนะ อ่อสุดสายตอนกลางคืนเขาจะมีตลาดสะพานพุทธน่ะเคยมาเหมือนกันของเยอะดีของเก่าเคยซื้อกางเกงยีนส์ใส่แล้วคันหน้าดูก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะ ลืมไปนะนี่เราจะมาพาหุรัดฮิๆ วันหลังว่างๆจะนั่งรถถ่ายรูปแต่ละที่มาให้ดูนะวันนี้เอาแค่น้ำจิ้มไปก่อนละกันทีนี้เราลงรถกันที่สำเพ็งแล้วเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งเดินตามทางไปเรื่อยๆจะเห็นแยกนี้ก็เลือเอาว่าจข้ามสะพานลอยรักาชีวิตไว้แต่งงานหรือจะข้ามข้างล่างเสียวดีนะ

ข้างซ้ายขวาจะเป็นร้านเกี่ยวกับผ้า สร้อยที่ใช้งานแต่ง อะไรนะสีชมพุอ่อที่ผูกรถนั่นเองเหมือนในหนังน่ะสีชมพูบานเย็น ก็ให้เขาไปเช่ารถลีมูซีนมารับตัวไปเข้าหอนะหรูดีฮฺๆของชำร่วยทั้งสองข้างเลยค่ะเลือกกันตามสะดวกตามงบประมาณชาติของว่าที่สามีที่มี นะ
นี่ก็ร้านขายของชำร่วยและผ้าแต่ภาพผ้าสวยดีชอบเดินไปจนถึงดิโอสยามของกินของขายเยอะเหมียนกันนะแต่วันนี้ไม้ได้ไปนี่ก็ไส้กรอกวุ้นเส้นบางลำพูอร่อยดีนะ


ลืมบอกนะคะว่าไปพาหุรัดเพื่อซื้อกล่องรับเงินมาใส่กล่องความคิดเห็นนั่นเองค่ะCreate Date : 21 มิถุนายน 2553
Last Update : 10 สิงหาคม 2553 3:08:00 น.
Counter : 1380 Pageviews.

7 comment
1  2  3  4  5  6  7  

healthy children
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]