กราบ Steve Jobs และ Mark Zuckerberg
ข้าขอประณตน้อมสักการ
I-pad คณาจารย์
ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา

Steve Jobs ผู้ประสาทวิชา
เทคโนโลยีพา
แก่ข้าในการปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์
MacBookอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดช I-phone วิทยา
Apple Shop ช่วยพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

อีก Mark Zuckerberg พิศดาร
แจกวิทยาทาน
อยู่ใน Facebook ทฤษฏี

Youtube เสริมสร้างศักดิ์ศรี
ประโยชน์ทวี
แก่โลกและมนุษยชนเทอญฯCreate Date : 16 มกราคม 2555
Last Update : 16 มกราคม 2555 20:46:54 น.
Counter : 229 Pageviews.

0 comment
เสียงโหยเสียงไห้
เสียงโหยเสียงไห้คร่ำ..............ครวญสยาม
เย็นเยียบเย็นเยือนยาม............ยอกหล้า
หลอมหทัยราษฏร์ทุกนาม...........เนืองส่ง
เสด็จพระพี่นางสู่ฟ้า....................ฝั่งด้าวแดนสวรรค์

Create Date : 20 มกราคม 2551
Last Update : 20 มกราคม 2551 16:11:50 น.
Counter : 193 Pageviews.

0 comment
กาพย์เห่สรรเสริญพระบารมี
ผจงศรีอักษเรศสร้าง...............วรรณศิลป์
เฉลิมเดชพระภูมินทร์..........มิ่งฟ้า
หกสิบวัสสานุทิน.................เถลิงราช
เกียรติศัพท์ ธ ประดับหล้า................โลกซ้องถึงสวรรค์

ผจงศรีอักษเรศ
เฉลิมเดชพระภูมิพล
หกทศวรรษยล
ยินพระเกียรติพระเกริกไกร

ทศธรรมทิพย์ส่องทาง
สถิตสร้างศรัทธาไทย
ทศทิศรวมจิตใจ
โยงสายใยยึดเหนี่ยวชน

ทานธรรม ธ คำฟ้า
ทุกเถื่อนท่าสิ้นทุกข์ทน
ธารธรรม ฉ่ำกมล
เหมือนฝนรินถิ่นกันดาร

ทรงศีลที่ทรงสัตย์
ดังดำรัสปฏิญาณ
จักทรงอภิบาล
บำบัดทุกข์บำรุงสยาม

รินทิพย์พระเสโท
ชุ่มท้องทุ่งทุกเขตคาม
เย็นถิ่นไทยทุกยาม
ที่บาทย่ำเสด็จเยือนอาชวะ ธ อุทิศ
ไทยผิดหลง ธ ทรงเตือน
ลบภัยพิบัติเลือน
มลายทุกข์ขุกเข็ญกลี

สังคีตขับยามดึก
คือไพรพฤกษ์มโหรี
กรวดโคลนคือวิถี
ขอบประเทศคือเขตนคร

เพียรพาก ธ บากบั่น
เมฆสวรรค์คือม่านอมร
ขุนเขาคือบรรจถรณ์
ราชรถเทียมวิสุทธิ์ธรรม

อโกธะมรรคา
คือเนื้อนาบุญทุกฉนำ
ขับร้อนผ่อนร้ายนำ
ศุภนิมิตประสิทธิ์ชัย

อหิงสาพาสมาน
พระภูบาลสืบสานสมัย
รวมทางความต่าง “ไท”
จึงรวมใจ “ไทย” ทุกชน

ทรงงานเหนื่อยหนักหนา
ด้วยมหาการุณกมล
ขันติวิธีดล
บันดาลรุ้งด้วยแรงริน

พอเพียงเพื่อเลี้ยงชาติ
ช่วยเครือญาติพออยู่กิน
ยิ้มสยามทุกยามยิน
ด้วยมหาปรีชาญาณ

นิติรัฐอุบัติธรรม
โลกรำลึกผนึกนาน
“ทรงทำ” ด้วยทรงทาน
จึง “ทรงธรรม” สถิตไทย

บารมี ธ แจ่มฟ้า
ไพจิตรท้าอารยสมัย
ภพซ้องก้องเกริกไกร
ลือพระเกียรติถึงสากล

ทวยเทพสามโลกหล้า
ทุกไพรฟ้าประชาชน
สิถวายพระพรผล
เพราะซาบซึ้งพระกรุณา

ศัพท์ศรีกวีสรร
วากย์สวรรค์เสกมาลา
แทนพุทธบูชา
เชิญช่วยจัดเป็นรัฐพลี

ขอมหาบารเมศ
แห่งเทเวศร์วงศ์จักรี
และรัตนตรี
ตรัสธรรมช่วยเอ่ยอวยชัย

“ขอจงทรงพระเจริญ”
พระชนม์เกินร้อยศกสมัย
พิษพาลอาพาธไกล
ภัยพ่ายแพ้พระภูมินทร์พระหทัยเกษมศานติ์
สมประสงค์ทุกสิ่งจินต์
เป็นศรีอริยบดินทร์
ดำรงสยามความศรัทธา

เพื่อเสวยราชสมบัติ
ธำรงรัฐนาวา
รวมใจไทยประชา
ตราบชั่วฟ้าดินสิ้นเทอญCreate Date : 22 มิถุนายน 2549
Last Update : 22 มิถุนายน 2549 10:53:40 น.
Counter : 252 Pageviews.

0 comment
อักษราจาริยบูชาบท
อักษราจาริยบูชาบท

ลิขิตถ้อยร้อยคำลำนำขับ
เสน่ห์ศัพท์รับคลอเสนาะสาร
เจิดจรัสแจร่มรสพจมาน
จรดจารกวีแววแก้ววิเชียร

อภิวาทคณาจารย์สารเรียงร้อย
สิบนิ้วน้อยค่อยประณตบรรจดเศียร
กราบลงแทบแนบพื้นผืนมณเฑียร
สืบเสถียรสิทธาเทวาลัย

ศิษย์ขอกราบคุณครูผู้รู้คิด
ให้หล่อหลอมเนรมิตชีวิตใหม่
เพื่อชี้ทางถูกต้องผ่องอำไพ
ให้รู้แจ้งประจักษ์ใจได้เห็นจริง

เพื่อได้คิดได้เขียนเพียรศึกษา
แทรกจรรยาสารพันทุกสรรพ์สิ่ง
เป็นที่พึ่งแหล่งพักเป็นหลักพิง
เพื่อติติงสิ่งใดควรไม่ควร

ผู้ปลูกบ้านสีเทาของเรานี้
ท่านถักร้อยชีวีที่ท้ายสวน
แต่งกิ่งกล้าชงโคโล้ลมทวน
จนผลิดอกออกยวนชวนให้ชม

ศิษย์ขอกราบคุณครูรู้คุณท่าน
อภิวาทด้วยวิญญาณผสานผสม
ด้วยธูปเทียนดอกเข็มอันเข้มคม
ยอดหญ้าแพรกแทรกคารมคมรสคำ

ศิษย์สำเหนียกสำนึกเมื่อศึกษา
ร้อยตำราเล่าเรียนพากเพียรพร่ำ
ขอแนวคิด ความรู้คู่คุณธรรม
จงหนุนนำสมมนัสสวัสดี

แห่งมหาเทวาลัยมไหศวรรย์
เพื่อสร้างสรรค์ครรลองทุกท้องที่
อักษรศาสตราวุธยุทธวิธี
คือวิถีทำนองของครูบา

เสน่ห์ถ้อยร้อยคำลำนำขับ
เสนาะศัพท์สำเนียงเสียงภาษา
เราทั้งผองเพื่อนรักอักษรา
อภิวาทวันทาคณาจารย์

ชนะเลิศประกวดกลอนไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2546
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 มิถุนายน 2546Create Date : 31 กรกฎาคม 2548
Last Update : 31 กรกฎาคม 2548 22:54:07 น.
Counter : 247 Pageviews.

1 comment
แม่
อีแม่

บักหล่าลูกคึดเบิ่งตี๋
เบิดชั่วชีวี
บ่ฮักเจ้าแม่สิฮักไผ?

ฮักลูกฮักเบิดหัวใจ
อันตรายใดใด
แม่คุ้มแม่ครองป้องกัน

สายเลือดหล่อเลี้ยงผูกพัน
อุ้มเจ้าในครรภ์
เก้าเดือนแม่อดแม่ทน

จวบมื้อเจ้าเกิดเป็นคน
ลำบากลำบน
แม่เลี้ยงเบิ่งเจ้าเฝ้าชม

หยดเลือดฮินผ่านผสานผสม
กลั่นเป็นน้ำนม
จากอกให้เจ้าดื่มกิน

แม่คึดแต่ฮอดเจ้าเฝ้าถวิล
สะอื้นไห้ได้ยิน
แม่โอบแม่ออยแม่โอ๋

ท่ามือเจ้าเติบเจ้าโต
เซาฮ้องเยโย
สิส่งเจ้าเข้าฮ่ำเข้าเฮียน

หัดเว้าหัดอ่านหัดเขียน
ให้จักพากเพียร
สิได้เป็นเจ้าคนนายคน

แม่ยากแม่อดแม่ทน
เบิดเว็นสาละวน
แลกเงินด้วยเหงื่อแฮงงาน

เหงื่อแม่แลกค่าวิชาการ
หวังเจ้าพบพาน
ความฮู้ที่คู่คุณธรรม

ให้เจ้าให้จื่อให้จำ
รอมชอมน้อมนำ
บ่อวดโตบ่อ่งโผงผาง

อ่อนน้อมนำแถวแนวทาง
ที่เพิ่นจัดวาง
ฮู้หลบฮู้หลีกปลีกหนี

เฮ็ดแต่คุณธรรมควมดี
เสียสละชีวี
ซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตน

อย่าสุบอกว่าฮักแม่จั๊กหน
ขอเจ้าฮักประชาชน
ประเทศชาติประชาธิปไตย

ศาสน์กษัตริย์ขัตติยะราชาไทย
ด้วยควมจริงใจ
จวบจนคนเขาออนซอน

ย่อนเจ้าเซื่อคำแม่สอน
ทุกบททุกตอน
แม่กะอิ่ม กะเอิบอุรา

บ่ได้หวังให้เจ้าหัวซา
หาหยูกหายา
เลี้ยงแม่หวังชอบตอบแทน

ฮักแม่สิบ่ทวงบ่หวงบ่แหน
ตราบสิ้นดินแดน
แม่กะฮักเจ้าเบิดหัวใจ

เชษฐภัทร วิสัยจร
11 สิงหาคม 2546Create Date : 31 กรกฎาคม 2548
Last Update : 31 กรกฎาคม 2548 22:48:06 น.
Counter : 148 Pageviews.

0 comment
1  2  

เชษฐภัทร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]New Comments
MY VIP Friend