ทางทีไม่ได้เลือกเดิน
The Road Not Taken: Robert Frost
ทางที่ไม่ได้เลือกเดิน: เชษฐภัทร วิสัยจร

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that, the passing there
Had worn them really about the same,


ทางแพร่งแยกป่าใหญ่เหลืองอยู่เบื้องหน้า
ฉันพะว้าพะวงยังลังเลอยู่
อยากจะเลือกทั้งสองทางก้าวย่างดู
พลางมองลู่ทางด้านหนึ่งซึ่งยาวไกล

มองทางซึ่งลดเลี้ยวคดเคี้ยวลับ
จนหายวับแวะลงเข้าพงใหญ่
แต่ฉันกลับเลือกอีกทางก้าวย่างไป
ทางซึ่งให้ภาพงดงามตามอย่างกัน

เพราะว่าเส้นทางหลังร้องดังกว่า
ยิ่งผืนหญ้ายิ่งรกร้องก้องใจฉัน
พอได้ลองเดินดูก็รู้พลัน
ทางสายนั้นไม่แตกต่างอีกทางเลย

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I –
I took the one less traveled by,
And that ahs made all the difference.

ทางเดินเช้าวันนั้นเหมือนกันหมด
ทั้งเคี้ยวคดทั้งรกร้างเมื่ออ้างเอ่ย
ไร้รอยเท้าบนใบไม้เหมือนอย่างเคย
จึงเฉลยว่าไม่ค่อยมีใครมา

ฉันอยากเก็บเส้นทางแรกไว้วันอื่น
แม้วันคืนขีดเขียนทางไปข้างหน้า
ไม่อาจย้อนทางฝันวันเวลา
ยากจะหาโอกาสกลับมาจุดนี้

ถอนหายใจเล่าเรื่องทางสองแพร่ง
ไม่ว่าแห่งหนไหนในทุกที่
ฉันได้เลือกทางรกร้างว่างเปล่าชี้
คือวิถีอันแตกต่าง อย่างนั้นเองCreate Date : 11 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2555 23:55:15 น.
Counter : 1084 Pageviews.

0 comment
แปล Shakespeare' sonnet 138
Sonnet 138: William Shakespeare
บทแปลสำนวนอีสาน เชษฐภัทร วิสัยจร

When my love swears that she’s made of truth,
I do believe her when I know she lies,
That she might think me some untutur’d youth,
Unlearned in the world’s false subtleties.

ยามนางผู้ฮักฮ้อง..........สาบาน
ว่าฮักอีหลีปาน.............คักแท้
ข้อยก็เชื่อนงคราญ.........ทั้งเหมิด
เต็มเอิกฮู้อยู่แม้...............มาตรแม้นนางตั๋ว

นางหัวนางคึดฮ้อง...........โง่หลาย
ผู้บ่าวส่ำน้อยนาย...............หนึ่งนี้
อ่อนประสบการณ์ภาย........ในโลก
คงถูกข้อยตั๋วตี้...............แต่งร้อยเล่ห์ฉงน

Thus, vainly thinking that she thinks me young,
Although she knows my days are past the best,
Simply, I credit her false speaking tongue,
On both sides, thus is simple truth suppress’d.

ผลศูนย์เปล่าประโยชน์อ้าง.............เอาเอง
ว่าเด็กว่าอ่อนละเลง.............บทอ้อง
ไผเขาก็คึดเกรง..............ใจอยู่
เติบใหญ่บ่แม่นน้อง...............เด็กไร้เดียงสา

แต่ว่าข้อยก็เข้า...............ใจนาง
ย่องยกเล่ห์ลิ้นวาง..........เล่ห์ร้อย
เฮาสองต่างตั๋วทาง..........ที่ถนัด
ฮู้ว่าตั๋วแต่ข้อย.............คึดแกล้งโง่เป็น

But wherefore she says not she’s unjust?
And wherefore say I not that I am old?
O’ love’s best habit is in seeming trust,
And age in love loves not to have years told.

เป็นหยังนางบ่อ้าง………บอกมา
บอกว่าตั๋วคักพา………..เฮ็ดแกล้ง
ข้อยก็บ่บอกตา………….ซังขนาด
ว่าเฒ่าว่าฮู้แสร้ง………..โง่ให้นางหัว

ตัวความฮักประจักษ์แล้ง……….จงปลง
แกล้งเฮ็ดจริงใจผจง…………จิตอ้าง
ผู้ฮู้จักฮักคง……………บ่อยาก บอกเนอ
ว่าเฒ่าอู้ทันสร้าง……….สิทธิ์ชี้ตีกระแส

Therefore I lie with her and she with me.
And in our faults by lies we flatter’d be.

แท้แล้วตั๋วซี้น้อง……………..นางงาม
นางก็ตั๋วข้อยตาม……………ตลกฮ้าย
ต่างเฮาต่างตั๋วยาม………..แสร้งตบ ตาเฮย
แล้วเฮ็ดว่าลืมคล้าย………….คู่ฮ้องย่องกันCreate Date : 07 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2555 21:11:09 น.
Counter : 1747 Pageviews.

0 comment
ความรัก
เข้าใจว่าบทนี้เป็นบทที่ ยุพดี ชวนส่างหม่องมาอ่าน คาลิล ยิบรานเป็นครั้งแรก ผมลองฝึกแปลดู อาจจะมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกหลายจุด ถ้าสมองปลอดโปร่งจะกลับมาแก้ไขภายหลังครับ

The Prophet
Kahlil Gibran

Then said Almitra, "Speak to us of Love."
And he raised his head and looked upon the people, and there fell a stillness upon them. And with a great voice he said:
When love beckons to you follow him,
Though his ways are hard and steep.
And when his wings enfold you yield to him,
Though the sword hidden among his pinions may wound you.
And when he speaks to you believe in him,
Though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden.
For even as love crowns you so shall he crucify you.
Even as he is for your growth so is he for your pruning.
Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun,
So shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth.
Like sheaves of corn he gathers you unto himself. He threshes you to make you naked.
He sifts you to free you from your husks.
He grinds you to whiteness.
He kneads you until you are pliant;
And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God's sacred feast.
All these things shall love do unto you that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of Life's heart.
But if in your fear you would seek only love's peace and love's pleasure,
Then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love's threshing-floor,
Into the seasonless world where you shall laugh, but not all of your laughter, and weep, but not all of your tears.
Love gives naught but itself and takes naught but from itself.
Love possesses not nor would it be possessed;
For love is sufficient unto love.
When you love you should not say, "God is in my heart," but rather, I am in the heart of God."
And think not you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course.
Love has no other desire but to fulfil itself.
But if you love and must needs have desires, let these be your desires:
To melt and be like a running brook that sings its melody to the night.
To know the pain of too much tenderness.
To be wounded by your own understanding of love;
And to bleed willingly and joyfully.
To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving;
To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy; To return home at eventide with gratitude; And then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips.

ความรัก
คาลิล ยิบราน: บทประพันธ์
เชษฐภัทร วิสัยจร: บทแปล

อัลมิตราเริ่มตั้ง.....................คำถาม
“เถิดท่านโปรดนิยาม..............รักแท้
เพื่อผองพวกข้าตาม..............คิดต่อ”
พลันปราชญ์เงยหน้าแล้..........เริ่มตั้งสติตรอง

มองฝูงชนสงบซึ้ง...............ในภวังค์
วจีปราชญ์กังวานดัง............ว่านี้
“หากรักเรียกจงฟัง..............รักเถิด
ตามรักใช้ใจชี้...............ส่งน้อมนำทาง”

“แม้ระหว่างทางก้าวย่าง...........สูงชัน
ซ้ำขรุขระคับขัน.................เหนื่อยล้า
แม้นปีกรักโอบพัน............กายแน่น
ทนเถิดอดทนท้า..........ทุกข์ด้วยแรงใจ”

“แม้นในปีกรักเร้น.......หนามแทง
ให้เจ็บให้ใจแสลง..........ลึกร้าว
หากความรักสำแดง........พลังบอก
เถิดเชื่อในรักก้าว.-..........ย่างด้วยศรัทธา”

“ถ้าเสียงรักนั้นดับ...............ความฝัน
ดุจพระพายเหนืออัน.............เลือดร้อน
กระหน่ำสวนบุปผาพลัน.........พินาศย่อย ยับนา
แม้นรักสวมมกุฏอ้อน............อาจแกล้งแฝงนัย”

“ใช้กางเขนตรอกตั้ง..............ตรึงเธอ
คือรักที่มอบเสนอ..........นับได้
ยิ่งอกยิ่งพองเผยอ................ผยองจาก รักนา
อกยิ่งถูกบั่นให้.............หดด้วยรักกระทำ”

“จำเถิดขณะรักซึ้ง.............เซาะทรวง
ปีนป่ายจุดสูงดวง-........จิตสะท้าน
รักไล้ลูบเสียวปวง.........ก้านกิ่ง กายฤา
เทิ้มสั่นในแสงสะอ้าน.......อวดโอ้องค์ตะวัน”

“ขณะนั้นรากรักย้อน..........หยอกดิน
หยั่งรากจนสุดจินต์.........รักไว้
เปรียบข้าวโพดผันผิน........ฝักโอบ เธอฤา
ค่อยแกะปลดเปลือกให้........เปลือกพ้นพันธการ”

“งานบดข้าวโพดให้............เป็นผง
ขาวละเอียดเอนโอนองค์...........อ่อนน้อม
เตรียมไฟศักดิ์สิทธิ์สรง..............กายก่อน
แล้วอบขนมปังพร้อม.........เพื่อพระเจ้าคอยเสวย”

“เผยมหิทธานุภาพอ้าง...............ความรัก
เธอย่อมได้ประจักษ์................รสแล้ว
เผยความลับรักสลัก..................ลงจิต
ความรักย่อมไม่แคล้ว-............คลาดสร้างชีพนิรันดร์”

“กระนั้นแม้นหากว่ารู้..................ว่ากลัว
หวังแต่สุขใส่ตัว..................ติดเน้น
เถิดดีกว่าเถิดพัว-.................พันหมก
กายที่เปลือยเปล่าเร้น...........หลบไว้ให้ดี”

“เถิดหนีลานบดข้าว-............โพดงาม
ไปโลกไร้ฤดูยาม..............อย่างนั้น
หัวเราะไม่เต็มตาม..........ใจอยาก
หากร่ำไห้ต้องกลั้น...........หยดน้ำตาตรอม”

“ความรักย่อมมิให้.......สิ่งใด
นอกจากตนเองไฉน.......แน่แท้
รักย่อมมิเผลอไผล.......รับสิ่ง อื่นเฮย
รักมิครอบครองแล้........มิอาจให้ใครครอง”

“บนครรลองรักนั้น..............เพียงพอ
ตามตอบความรักรอ........ว่าเว้า
เมื่อรักเกิดจงพะนอ..............ใจตอบ
เราอยู่ในจิตพระเจ้า.............จิตนี้พระองค์เดียว”

“อย่าเที่ยวหาญปากกล้า..........ทระนง
พระเจ้าอยู่ในเราหลง...........เล่นทะเล้น
อย่าอวดว่าเธอคง..............ถึงขนาด
นำรักแบบเธอเค้น...........คิดสร้างทางดู”

“หากรักรู้ซึ้งค่า...........ของเธอ
รักย่อมพร้อมเสนอ........ขีดขั้น
เพราะรักมิเคยเผยอ..........ความอยาก อื่นเฮย
นอกจากให้รักนั้น.........พิสุทธิ์ด้วยรักเอง”

“หากเกรงหากอาจแพ้..........ปรารถนา
เธอโปรดพิจารณา...........ดั่งนี้
ละลายไหลเฉกธารา..........หลอมเถิด
ขับกล่อมรติกาลชี้........ชัดด้วยสัจธรรม”

“นำความเจ็บปวดร้าว...........ลึกไหล
เจ็บเพราะอ่อนโยนไป..........ย่อมรู้
บาดเจ็บเพื่อเข้าใจ.............รักจาก ตนเฮย
โลหิตหลั่งชโลมกู้.........เกียรติด้วยปรีดา”

“ทิวาใหม่ให้ตื่นพร้อม..........รับอรุณ
ด้วยจิตเบิกบานละมุน........มากล้น
ซาบซึ้งและขอบคุณ.........รักอิ่ม
เพื่อพักยามเที่ยงท้น.........สุขแล้วพิจารณา”

“เพื่อพากายกลับเหย้า..........ยามเย็น
ย่อมจิตซาบซึ้งประเด็น...............ดับร้อน
เพื่อยามสวดมนตร์เห็น............รักเถิด
ขณะหลับขยับโอษฐ์อ้อน........เอ่ยซร้องสรรเสริญ”Create Date : 23 กันยายน 2553
Last Update : 23 กันยายน 2553 15:42:07 น.
Counter : 276 Pageviews.

0 comment
Marriage ของ Kahlil Gibran
Marriage ของ Kahlil Gibranจากหนังเรื่อง "ชั่วฟ้าดินสลาย" ตอนที่พะโป้ สอนส่างหม่อง และปฏิเสธ ที่จะตัดโซ่ให้ขาด

ผมลองแปลดูเล่นๆผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย

You were born together, and together you shall be forevermore.You shall be together when white wings of death scatter your days.Aye, you shall be together even in the silent memory of God.But let there be spaces in your togetherness,And let the winds of the heavens dance between you.Love one another but make not a bond of love:Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.Fill each other's cup but drink not from one cup.Give one another of your bread but eat not from the same loaf.Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,Even as the strings of a lute are alone through they quiver with the same music.

Give your hearts, but not into each other's keeping.For only the hand of Life can contain your hearts.And stand together, yet not too near together:For the pillars of the temple stand apart,And the oak tree and cypress grow not ineach other's shadow.วิวาห์คาลิล ยิบราน: บทประพันธ์เชษฐภัทร วิสัยจร: บทแปล


เธอเกิดเป็นคู่ข้าง............เคียงกาย
ครองรักนิรันดร์สาย..............รักร้อย
ขาวปีกมฤตยูสยาย.............ปีกเยี่ยม นั่นแล
ย่อมกวาดชีวิตน้อย..........นิดให้เสื่อมสูญ

บริบูรณ์ความสุขข้าง.................เคียงกัน
ในจิตพระเจ้าอัน...................สงบแท้
ยังพื้นที่สวรรค์.....................วาดแบ่ง ให้นา
ปล่อยพระพายพัดหวิวแล้.........หยอกเย้าเย็นทรวง

หวงรักแต่อย่าสร้าง...............พันธการ
หากเปรียบรักประมาณ..........สมุทรได้
เคลื่อนระหว่างฝั่งวิญญาณ.........เธออยู่
ประคองรักสองใจไว้.............ว่ายเวิ้งมหานที

วารีแบ่งจอกอ้าง......................รักเสนอ
แม้กระหายอย่าเผลอ.............แย่งแก้ว
ขนมปังแบ่งกันเสมอ..............สมานสมัคร
อย่าแย่งกัดกินแล้ว...............ทะเลาะให้ใจหาย

ลวดลายลีลาศร้อง...................บรรเลง
บางขณะลองเว้นเพลง..................ผ่อนบ้าง
ให้พื้นที่อย่างเกรง -....................ใจเถิด
ประดุจโสตสายพิณสร้าง...........ศัพท์ด้วยเสียงเดียว

โดดเดี่ยวแต่ศัพท์ซร้อง...........สื่อศิลป์
สะเทือนโสตทำนองพิณ............พิภพซึ้ง
จงมอบรักใจจินต์.....................จนหมด
แต่อย่าฝืนจนอึ้ง........................กระอักด้วยตัณหา

หน้าที่หัตถ์ชีพผู้..................อมตะ
คือหนึ่งเดียวที่จะ-.................รับได้
อาจหนักเกินภาระ.................มวลปุ -ถุชนเนอ
หากแบกใจใครให้..................หนักอึ้งอกฝืน

เถิดยืนอยู่คู่ข้าง............เคียงใจ
อย่าสนิทชิดเกินไป.........เปรียบย้อน
เสาวิหารอยู่ห่างไฉน.........นั่นเล่า
ไม้ใหญ่ยากใหญ่ซ้อน.........ซาบซึ้งอยู่เสมอCreate Date : 18 กันยายน 2553
Last Update : 19 กันยายน 2553 9:09:34 น.
Counter : 316 Pageviews.

4 comment
Besame Mucho
Besame, besame mucho,
Como si fuera esta noche la última vez,
Besame, besame mucho,
Que tengo miedo a perderte, perderte despues [twice]

Quiero sentirte muy cerca mirarme en tus ojos verte junto a mí
Piensa que tal vez mañana yo ya estare lejos, muy lejos de ti


เถิดบรรจงจุมพิตอีกนิดหน่อย
ก่อนค่ำคืนเคลื่อนคล้อยค่อยเลือนหาย
จุมพิตเธอที่รักฝากทักทาย
หวั่นเสียเธอแทบตายวุ่นวายใจตามองตาแล้วกอดออดอ้อนซึ้ง
ความคิดถึงผูกพันให้หวั่นไหว
หากวันพรุ่งพลัดพรากจากเธอไกล
ฉันคงไร้ความหมายตายทั้งเป็น

เชษฐภัทร วิสัยจร : แปลCreate Date : 23 กันยายน 2551
Last Update : 23 กันยายน 2551 21:12:16 น.
Counter : 289 Pageviews.

1 comment
1  2  

เชษฐภัทร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]New Comments
MY VIP Friend