โค้ดแต่งบล็อกเฮ้อ!!ในที่สุดก็มี โค้ด แต่งบล็อก เป็นของตัวเองสักที
กว่าจะเสร็จนะ...อื้อหือ เหงื่อเป็นกระติกเชียว..Smiley
แต่ต้องขอบคุณคุณGunpung ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
บ้านคุณGunpung


รวม code แต่งบล็อก
ลบพื้นหลังและลบกรอบสีขาว
<style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}td {border: none;border-color: none;background: none;}</style>เปลี่ยนรูปพื้นหลัง
<style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(URL ของรูป);}</style>เปลี่ยนสีและแบบ Font
<style>body, ul, li, p{font:bold MS Sans Serif;font-size:10pt;color:โค้ดสี;}</style>เปลี่ยนตัวหนังสือให้ใหญ่และ Font
<style>p b font {font:bold 13px MS Sans Serif;}</style>เปลี่ยนสี Link
<style>A:link{color:โค้ดสี Link;text-decoration:none;}
A:visited{color:โค้ดสีที่คลิกแล้ว;text-decoration:none}
A:hover{color:โค้ดสีที่ลากผ่าน;text-decoration: none;}</style>เปลี่ยน Bullet (จุดกลมๆที่อยู่หน้า Group Blog)
<style>ul{list-style: ;list-style-image: url(URL ของรูป);}</style>เปลี่ยน Title Bar (แถบสีฟ้าที่อยู่บนและล่างสุด)
<script language="Javascript">
var tt = 0;
var FMess = new Array("ข้อความที่ 1","ข้อความที่ 2","ข้อความที่ 3")
function FTitle()
{
document.title = FMess[tt]
tt = (tt < (FMess.length -1)) ? tt + 1 : 0;
setTimeout('FTitle()',700);
}
FTitle();
</script>ทำให้รูปไม่มีกรอบ
<style>img {border: none;}</style>เปลี่ยน Cursor
<body style="cursor:url(URL ของรูป ไฟล์ .ani หรือ .cur)">เปลี่ยนสี Scrollbar (แถบลากขึ้นลงด้านขวามือ)
<STYLE> body { scrollbar-3d-light-color:โค้ดสี; scrollbar-arrow-color:โค้ดสี; scrollbar-3d-light-color:โค้ดสี; scrollbar-arrow-color:โค้ดสี; scrollbar-base-color:โค้ดสี; scrollbar-dark-shadow-color:โค้ดสี; scrollbar-face-color:โค้ดสี; scrollbar-highlight-color:โค้ดสี; scrollbar-track-color:โค้ดสี; scrollbar-shadow-color:โค้ดสี; }</STYLE>เปลี่ยนรูปเรารักในหลวง (Login ท้ายชื่อใน Comment)
<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="URL ของรูป"}</script>จำนวนผู้ชมออนไลน์
<script type="text/javascript" src="//fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"></script> : Users Onlineใส่รูปภาพ
<img src="URL ของรูป" "border=0">ใส่รูปภาพพร้อมคำพูด
<img src="URL ของรูป" alt="ข้อความที่ต้องการ">ใส่รูปให้กล่อง Comment
<style type=text/css>textarea{width:300;height:200;background:url(URL ของรูป);color=โค้ดสีเวลาพิมพ์; font-family : MS Sans Serif; font-size:14pt; }</style>ส่งอีเมล์
<a href="mailto:ที่อยู่อีเมล์ของคุณ">ส่งอีเมล์</a>
หรือใส่รูป

<a href="mailto:ที่อยู่อีเมล์ของคุณ"><img src="URL ของรูป"></a>เปลี่ยน Logo Bloggang
<script>ldocument.images[0].src="URL ของรูป"; document.images[0].width =0 ; document.images[0].height =0</script>ทำ Link
<a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ</a>ทำ Link เปิดหน้าใหม่
<a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ</a>ทำรูปให้กับ Link
<a href="URL Link"><img src="URL ของรูป"></a>
ทำรูปให้กับ Link (เปิดหน้าใหม่)

<a href="URL Link" target=_blank><img src="URL ของรูป"></a>เปลี่ยน Now Here
<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/now.gif") {document.images[i].src="URL ของรูป"}</script>

Theme อิสระ - เมนูซ้าย, ขวา เปลี่ยนไม่ได้ค่ะทำกรอบรอบๆบล็อค
<script language="JavaScript1.2">
if (document.all)
document.body.style.cssText="border:10 ridge โค้ดสี"
</script>ข้อความต้อนรับ
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
alert("ข้อความที่จะทักทาย")
// End -->
</script>ข้อความบอกลา
<Script Language="VBScript"> Sub Window_onUnLoad() alert("ข้อความที่ต้องการ") End Sub </Script>เปลี่ยนสีตัวหนังสือ
<font color="โค้ดสี">ข้อความที่ต้องการ</font>ลูกเล่นเมื่อเปลี่ยน Webpage
<="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)">จำนวนผู้ชมทั้งหมด
<center><script src="//fastwebcounter.com/secure.php?s=ใส่ URL บล็อค ของคุณที่นี่ค่ะ"></script></center>กรอบนับ Comment โดยคุณ กึ่งยิงกึ่งผ่าน
<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<fieldset style="border:โค้ดสี double 3px; padding:20"> <legend align=center><img src=URL ของรูป> Comment No. ' + i + ' <img src=URL ของรูป> </font></legend>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>โค้ด กลับขึ้นข้างบนของ Page
<center><a href="#top">TOP</a></center>

ลองกดทดสอบที่นี่ค่ะ
ส่งหลังไมค์
<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'> ส่งหลังไมค์ที่นี่</a>

หรือใส่รูป

<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'><img src="URL ของรูป" border=0></a>โค้ดทำกรอบและเปลี่ยนคำให้กับ Submit และ Reset
<script>
document.forms.reply.Submit.value = "Submit";
document.forms.reply.Reset.value = "Reset";
document.forms.reply.Submit.style.width = 100;
document.forms.reply.Reset.style.width = 100;
document.forms.reply.Submit.style.height = 30;
document.forms.reply.Reset.style.height = 30;
document.forms.reply.Submit.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Reset.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Submit.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Submit.style.border = "3px double #e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.border = "3px double #e65c7c";
</script>

Submit = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Submit
Reset = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Reset
100 = ความยาวของกรอบ
30 = ความสูงของกรอบ
black = สีพื้นหลังที่ต้องการ
#e65c7c = สีตัวอักษรที่ต้องการ
3px double #e65c7c = ขนาด, ชนิด, และสีกรอบที่ต้องการ
ชนิดกรอบจะมี solid, inset, outset, groove, ridge, dashed, dotted, หรือ doubleโค้ดเช็คข้อความหลังไมค์
ต้อง Login ที่ Bloggang ก่อนค่ะ ถึงจะเช็คข้อความหลังไมค์ได้
<a href ="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank>เช็คข้อความหลังไมค์</a>

หรือใส่รูป

<a href="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank><img src="URL ของรูปที่ต้องการ" border="0"></a>โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Rss Feed
<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/icon_rss.png") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการ"}</script>โค้ดเปลี่ยนรูปตรง My FriendFlock
<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/icon_network_mini1.gif") {document.images[i].src="ใส่ URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}</script>โค้ดเปลี่ยนรูปตรง ฝากข้อความหลังไมค์
<script>iLength = document.images.length


code ใส่ background

เปลี่ยนรายละเอียดที่ต้องการ ตรงข้อความ สีชมพู

คำสั่งที่ใส่ใน script จะแสดงผลทุกบล็อก
คำสั่งที่ใส่ที่ช่องรายละเอียดตอนสร้างบล้อก จะแสดงเฉพาะที่บล็อกนั้น

โค๊ด bg แบบ fixed ไม่ให้ bg เลื่อนลงตาม scroll bar

<style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(//..........);}</style>
โค๊ด bg ด้านซ้ายของบล็อก

<style>body {background-image:url("……ใส่ URLของภาพที่จะใช้……") ;background-position:left ;background-repeat:repeat-y ;background-attachment : fixed;background-color: "……ใส่สีพื้นหลัง……";}</style>
โค๊ด bg ด้านขวาของบล็อก

<style>body {background-image:url("……ใส่ URLของภาพที่จะใช้……") ;background-position:right ;background-repeat:repeat-y ;background-attachment : fixed;background-color: "……ใส่สีพื้นหลัง……";}</style>
โค๊ด bg line หัวบล็อก

<style>body {background-image:url("……ใส่ URLของภาพที่จะใช้……") ;background-repeat : repeat-x ;background-attachment : fixed; background-color: "……ใส่สีพื้นหลัง……";}</style>
โค๊ด bg line ใต้บล็อก

<style>body {background-image:url("……ใส่ URLของภาพที่จะใช้……") ; background-position:bottom ;background-repeat : repeat-x;background-attachment: fixed;background-color: "……ใส่สีพื้นหลัง……";}</style>
โค๊ด bg เป็นรูปภาพเดียวทั้งหน้า

<style>Body{background-image:url(http:XXX);background-position: center (bottom left..etc..);background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color:color code;}</style>
โค๊ด bg โดยใช้สี

<style>body{background:color code}></style>

โค๊ด bg โดยไล่เฉดสี (gradient)

<body style="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(endColorstr='color code 1', startColorstr='color code 2', gradienttype=0);">

gradienttype 0 ไล่สีตามแนวนอน
gradienttype 1 ไล่สีตามแนวตั้ง

โค๊ด bg แบบ tile

<style>body{background-image:url(URLของภาพ);}</style>โค้ดใส่กรอบและรูปภาพให้กล่องคอมเม้นท์

เปลี่ยนรายละเอียดที่ต้องการ ตรงข้อความ สีชมพู
นำโค๊ดไปจัดที่โปรแกรม notepad ก่อนนำไปใส่ที่ script area นะค่ะ


<style>
textarea{
width: 300;
height: 200;
background: url(URL ของรูปที่ต้องการ);
color: โค้ดสีเวลาพิมพ์ข้อความ;
font-family: MS Sans Serif;
font-size: 15pt;
border: double 5px โค้ดสีกรอบที่ต้องการ;}
input{
background: โค้ดสีพื้นหลังตรงที่จะพิมพ์ชื่อ;
color: โค้ดสีเวลาพิมพ์ชื่อ;
border: double 2px โค้ดสีกรอบตรงที่จะพิมพ์ชื่อ;}
</style>

Free TextEditor
 

Create Date : 23 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 23 พฤษภาคม 2554 9:34:02 น.
Counter : 588 Pageviews.  

。◕‿◕。ตัวอักษรลั้นลา 2 ..คริคริ ☆๑۩۞۩๑๑۩ﺴ


เครดิต เว็บกระปุกดอทคอม

▶ ▷ ◀ ◁ ★ ☆ ☉ ♠ ♡ ♣ ♤♥♧♨ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞

︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ + - ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒

➳➴➵㊚㊛㊙℗
♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ⊙♨
º º ₪ ¤ 큐 « » の ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩
♂ ♀ ☜ ☞ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▒ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪
♥♡ o(‧'''‧)o
๑ ۩ ۞ ۩ ๑
㊐㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗
㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪
㊫㊬㊭㊮㊯㊰
♟ ☼ ☀ o O # 【】ψ ▓ ► ◄ ▒ ░ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ▶ γ ō 凸 ╦ ╩ ⊙ ◎ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▋▌▍┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ︶︿ ε >< ┘┌ ∵ ∴ ∷ ︹ ︺ ╬ ╋ ω ㊣ § ■ Θ I し↑↑↓↓← → ↘↙ ↔↕〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф ю Ю ━╃ ╄━ 卍 ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ◎ ☂ ☜ ☞ ☜ ☞ ❤ 『』Ψ № ∑ ⌒〖〗@ξζ∮ ▓ ∏ 卐【】√ ¤ ∞ ≡ ✖ ™ 乀 の♈ ◖◗♋ Café 灬�� ≈ ◈ Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ♦ ◊ ◦ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ๑ ۩ ۞ ▪ ▫ ˇ⊕· ۰•●∈ ° ﹌ ﹎ ╱ ╲ ☁ ₪ ¡ Þ ✱ ௫ μ 。◕‿◕。 べòべあ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。

♡.1 ⊙●○①⊕◎Θ⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥  

♡.2 ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏

♡.3 ┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭

♡.4 ╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌︵︶︹︺

♡.5 【】〖〗@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※

♡.6 卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*��ㄨ ≮≯ +

♡.7 -×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ

♡.8 ☆veve↑↓⊙●★☆■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@

♡.9 ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘↙▂

♡.10 ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅♡. 单行组合符号

♡.猫猫抱抱

♡.1.·°∴ ☆..·°♡Yesterday is memory❤Today is a gift ❤Tomorrow is a mystery ♡.·°

♡.2 ♡KicaZ寶貝o(╥﹏╥)o ♥♡ じ☆ve【 오빠 사랑해요 】*° ^_^.......♧♧

♡.3 ┢┦aΡpy ♡^_^♡ ☜♥☞ ☞ ☜ ぜ長ヤ乷 。◕‿◕。Cool Friends。◕‿◕。

♡.4 ︻︼─一 ▄︻┻┳═一 ▄︻┳一 ▄︻┻═┳一 ▄︻┳-一

♡.5 ▄︻┻═┳ ︻┳═一 ▄︻┳一· ▄︻┳═一 ︻┳═一oO

♡.6 -─═┳︻ ∝╬══→ ::======>> ┈━═☆ ┣▇▇▇═─

♡. 8 ...¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>--» 洛雨·晴缘«---<<·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤...

♡. 9 One fifth...☺☺

♡. 10 (?o?) 喔? (☆_☆) 眼睛一亮 (*^︹^*) 羞羞臉

♡. 11 (作鬼臉) ( ﹁ ﹁ ) ~~~→ 懷疑喔~~ (‧_‧?) 什麼事啊?

♡. 12 (..) 請問~ (((^^)(^^))) 什麼什麼,告訴我吧!

♡. 13 ( *^_^* ) 笑(打招呼) ( T___T ) 怎麼會這樣… (≧◇≦) 感動~

♡.14 …… ( > < ) / 哇~出現了 ( ⊙ o ⊙ ) 目瞪口呆

♡.15 ( ¯ □ ¯ ) 腦中一片空白 ( *>.<* ) ~@ 酸~~!

♡.16 ( E___E ) 念昏了頭 ( $ _ $ ) 見錢眼開!( 3__3 ) 剛睡醒~

♡.17 (b_d) 戴了副眼鏡 (*^@^*) 乖~還含個奶嘴哦

♡.18 ( @^^@) 臉紅了啦! o(‧"‧)o (皺眉頭)

♡.19 Chris' Blog™ ♪ ♬ ๑•ิ.•ั๑ ♠ ♣ ✖

♡.20 ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫

♡.21 ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥

♡.22 ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→ あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。

♡.ゃōゃ ⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙

♡.◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐


♡.∩▂∩ ∩0∩ ∩︿∩ ∩ω∩ ∩﹏∩ ∩△∩ ∩▽∩

♡.●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽●


♡.∪▂∪ ∪0∪ ∪︿∪ ∪ω∪ ∪﹏∪ ∪△∪ ∪▽∪

♡. ≧▂≦ ≧0≦ ≧︿≦ ≧ω≦ ≧﹏≦ ≧△≦ ≧▽≦

♡. >▂< >0< >︿< >ω< >﹏< >△< >▽<

♡. ╯▂╰ ╯0╰ ╯︿╰ ╯ω╰ ╯﹏╰ ╯△╰ ╯▽╰

♡. +▂+ +0+ +︿+ +ω+ +﹏+ +△+ +▽+

♡. ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊ

♡. ˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽ˇ

♡. ˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙ ˙▽˙

♡. ≡(▔﹏▔)≡ ⊙﹏⊙∥∣° ˋ︿ˊ﹀-# ╯︿╰﹀ (=‵′=)

♡. <(‵^′)> o(‧""‧)o (¯▽¯;) (-__-)b \ _ /

♡. ̄□ ̄|| ------(˙<>˙)/------  <("""O""")>

♡. (#‵′)凸 (‵▽′)ψ (°ο°)~ @ (^人^) (*‧↓˙*)
♡. (O ^ ~ ^ O) [>/<] ↓。υ。↓ (;°○° ) ( > c < )

♡. 動  物  篇

♡. <。)#)))≦ 烤魚 (‧‧)nnn 毛毛蟲 (0^◇^0)/ 麻雀

♡. <*)>> >=< 魚骨頭 (=^ ^=) 貓 /(*w*) 兔子
♡. ≡[。。]≡ 螃蟹 (¯(∞)¯) 豬 ■D" 咖啡杯
♡. (:≡ 水母 (。。)~ 蝌蚪 ε==3 骨頭

♡. <□:≡ 烏賊 <‵▽′> 老虎 ○●○— 烤丸子

♡. (:◎)≡ 章魚 ζ。≡ 獅子 (●-●) 太陽眼鏡

♡. @/" 蝸牛 Σ^)/ 烏鴉 --<-<-<@ 玫瑰花

♡. (((●< 蟑螂 (=^ω^=) 狐狸 <※ 花束

♡. ■D〞咖啡杯 ∠※ 花束  8< 小剪刀

♡.滿意.滿足 <( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)

♡. ( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭ (‵▽′)/
. 萬歲.真棒.開心~

♡. ≧▽≦y (/≧▽≦/) (≧▽≦)y (/≧▽≦)/~┴┴ (≧▽≦)(@)

♡. (≧3≦)/ (≧ω≦)/ o(≧ω≦)o o(≧o≦)o ˋ( ° ▽、° )

♡. o(≧v≦)o ┴┴~(≧▽≦)/~┴┴ ≧□≦○

♡. 驚訝.吃驚~

♡. ︽⊙_⊙︽ (⊙_⊙) (@口@) Σ(@)( ̄ ̄)+ Σ(⊙▽⊙"a

♡. (@[]@!!) ㄟ(≧◇≦)ㄏ( ̄ε(# ̄) Σ( ° △ °|||)︴

♡. 無奈.裝傻~

♡ . ( ̄▽ ̄)~* ( ̄▽ ̄)" ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭

♡. = ̄ω ̄= ( ̄3 ̄)a ̄▽ ̄ ╮(╯3╰)╭

♡. ╮(╯3╰)╭ ╮(╯_╰)╭ (= 0 =)y o(︶︿︶)o ˋ(′~‵)ˊ

♡. ( ̄. ̄) ( ̄< ̄)> (~o ̄▽ ̄)~o ~。。。(~ ̄▽ ̄)~[]

♡. └(^o^)┘;

=^_^= ^o^/ ^o^y ~^o^~ *^ˍ^* *^ο^*

*^◎^* *^÷^*

~~~^_^~~~

(-.-)=3 ~@^_^@~ #^_^#

~~~///(^v^)~~~ *^o^*//

~*.*~ ∩__∩y ~~^^

(*^@^*)

(° ο°)~@ {{{(>_<)}}}

(╯-╰)/ (╯︿╰﹀ 一

︸_︸ -____-" -︵-

。_。 (*@︿@*﹀

//(ㄒoㄒ)// ::>_<::

%>_<% ╰_╯

>_<# 粉生氣~冒青筋 @x@ 生氣 (ˋ︿ˊ﹀-# 生氣

(>﹏<) 不~ (*+﹏+*)~ @ 受不了~ x__x, 唉..... 別哭了!

>_<||| ^_^; ⊙﹏⊙∥∣°

^_^||| ^_^" . →_→

..@_@|||||..…(⊙_⊙;)…

♡. o_o .... O__O"

♡. ///^_^.

♡. ( ^_^ )? (+_+)?

♡. (?ε?)? ~ o_O???

♡.@_@a 一 一+ (*@ο@*)

♡. >"<|||| ‵(*>﹏<*) ′ .. O_o

♡. (⊙o⊙) (°ο°)~

♡. *@_@*

♡. ★~★ (*^‧^*)

♡. (^_^)∠※ (*^︹^*︺

♡. ‵(*^﹏^*)′ ‵(*∩_∩*)′

♡. ~_~ (~ o ~)~zZ

♡. π_π =@~@=

♡. @(一-一) ``````` (ˇ︿ˇ﹀

♡. (^人^) ^^~ (^_^)/~~

♡. *x*... ...

♡. ~w_w~ ... ... ! (ˇˍˇ)

♡. ..<{=... ~`o`~

♡. (*>.<*)~ @~ ˋ_ˊ*

♡. (+﹏+) ‵(+﹏+)′

♡. ^_^o ~~~

๑۩۞۩๑๑۩ﺴ

๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿.。.:* ★ ☆ ☉ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ εїз℡❣·۰•●○●

ゃōゃ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。

# @ & * ¥ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ♡ ღ☻ ☺ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏

︻ ︼ ︽ ︾ 〈 〉 ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄﹝ ﹞ < > ≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺〔 〕 【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ + - ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒

▶ ▷ ◀ ◁ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞

♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ºº ₪ ¤ 큐 « » ™ ♂✿ ♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○ △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ © ® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧

♂ ♀ ♥ ♡ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ☜ ☞


๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿.。.:* ★ ☆ ☉ ☺ ☻ ☼ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ εїз℡❣·۰•●○●

ゃōゃ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。


# @ & * ¥☆ ★ ✪ ¤ ☼ ♡ ღ☻ ☺ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏


♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ºº ₪ ¤ 큐 « » ™ ♂✿ ♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○ △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ © ® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧


♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪


【】┱ ┲ *.:。✿*゚‘゚・✿.。.:


≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}} ™ぷ▂▃▅▆█ ∏卐 ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈∏ ╰☆╮≠→№←


︵︶︹︺ 【】〖〗@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ☆


♡^_^♡ ^_^.......♧♧ ☜♥☞.︻︼─一 ▄︻┻┳═-


๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧'''‧)o ❆ べòⓛⓞⓥⓔ べ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз


☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤ ~♡のⓛⓞⓥⓔ♡~/(*w*) ≡[。。]≡※◦º°×°º◦εїз´¯`·»。。♀♡╭☆╯ºØغøº¤ø,¸¸,ºº¤øøºﷲﷲ°º¤ø,¸¸,
-i;bU,~Qn0

げこごさざしじすぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはば ♪♫╭♥ ๑•ิ.•ัﻬஐ ✎ぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめも


o O #♡ ┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。‧::‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*.:。✿*゚’゚・.。*εїз R"mn


↔ ↕ ▪ → ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) ❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)u'D)zkT`C1m
׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

♪♪♫▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»
0_

»-(¯`v´¯)-»█┗┛↘↙╰☆╮ ≠ ☜♥☞ ︻︼─一 ▄︻┻┳═一 -─═┳︻ ∝╬══→ ::======>> ☆═━┈┈━═☆ ┣▇▇▇═─ ■◆◣◥▲◤ ◥〓∴ぷ▂▃▅▆█ 【】


๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑๑۩۞۩...¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>--» [[]] «--<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤... .•:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•. ❤`•.¸¸.•´´¯`••.¸¸.•´´¯`•´

彡° ﹌﹎ ╱╲ ☁ ₪ ¡ Þ ௫ μ べ ☪ ☠ ╬ ╠ ╣∷ ღ :﹗/ " _ < > `,·。≈ {}~ ~() - √ $ * & # ※*≮≯ +-× ÷﹢±/=∫∮∝ ∧∨∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ

凸(⊙▂⊙✖ )(づ ̄ ³ ̄)づヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ ( c//"-}{-*x) (-'๏_๏'-) (◐ o ◑ ) (⊙...⊙ )。◕‿◕。 ๏[-ิ_•ิ]๏(•ิ_•ิ)? (•ิ_•ิ) (/•ิ_•ิ)/


(︶︹︺)(*-`ω´- )人(ц`ω´ц*)(●ゝω)ノヽ(∀<●)(ㄒoㄒ)(>_<)⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o(‧'''‧)o (∩_∩)ミ●﹏☉ミ (≧0≦) o(╥﹏╥)o

 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2554    
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2554 8:13:18 น.
Counter : 263 Pageviews.  

。◕‿◕。ตัวอักษรลั้นลา 1 ..คริคริ ☆๑۩۞۩๑๑۩ﺴเครดิตคุณNu_nonG19 จาก Thaihi5.com นะคร๊า..


≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}} ™ ぷ ▂▃▅▆█ ∏ 卐 ※ ︵︶︹︺ 【 】〖〗@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』 √ $ @ * & # ※卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ 灬 ξ№∑ ⌒ξ ζ ω*ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ▇ ▅ ▄ Ħ|̲̲̅ã̲̲̅|ⓘⓩⓞ ▂ ▃ ▇ ع Ø € § ● Ø € § À Ð Î ß Ç •°o.O ¥ å £ ì © ï Å й $ þ ã è

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


...¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>--» [[]] «--<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤... .•:*´¨`*:•.☆ ۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•. ❤`•.¸¸.•´´¯`••.¸¸.•´´¯`•´❤

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


(;°○° ) ( > c < ) (づ ̄ ³ ̄)づ »-(¯`v´¯)-» -─═┳︻ ∝╬══→ ::======>> ┈━═☆ ┣▇▇▇═─

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ ●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽● ⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ ◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐ (≧3≦)/ (≧ω≦)/ o(≧ω≦)o o(≧o≦)o

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


☆⌒Y⌒Y⌒Y⌒☆ .・。+.。゜ *:;。+゜+.゜*゜+。*::゜:.*。+゚☆゚+。Y⌒Y ゚¨゚゚・*:. .。o○☆゚ +。* Fuck!凸=(´Д`)ノ you!

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


(◡‿◡✿) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*... ...*★.• ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★‧°o‧°●╚╩╝ ╚╩╝ ╚╩╝ ╚╩ ~~~ ╭☆ ╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭☆ ☆╰ ╘∞

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


╬ ∴ ☀ ☆ ∷ ﹌ ★ ◎ ▶ ☺ ☻ ► ◄ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ↘ ☼ ♦ ◊ ◦ ♠ ♣ ✎ ✟➹ ❀ ✏ ஓ ☂ ✖® ✲ ღ ☃ ❆ ∆ Š Õ ╠ ╣ Ő ő╛☆╮ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


—(•·

-----------------------------

เพิ่มเติมน๊าคร้า

⊙¤ ㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。 ✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*


ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç © ¢ d ð Ð ë é ê è í € £ Ë É Ê È ƒ µ ïí î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì ¿ £ ¿ ñ Ñ ø Ø º ° ¤ Õ ๐ O þ Þ ü ú û ù µ Ü Ú Ù ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ ㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉ ㋡


➸ ❝❞° ﹌﹎ ╱╲ ☁ ₪ ¡ Þ ✱ ௫ μ o(‧'''‧)o 。◕‿◕。 べòべあ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。 *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ Û × ÿ ¥ æ Æ Œ ® © ™ ¿ ½ ¼ ¾ ¬ ¨ ¯ · « » ¹ ² ³ ‡ † þ Þ ¤ § ک ± ÷ ¦ ◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▓ ▒ ░ Café № @ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧'''‧)o ❆ べò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ べ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз


⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ ≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}} ☀ <º))))><.·´¯`·.§ h £ ® ß € ¯|¯ •·.·´¯`·.·• .·´¯`·.><((((º> —(•
۩۞۩๑ ♡♪۩ ™ ♡ 美鳥の日タ ♥ ◕。◕ ♡.1 ⊙●○①⊕◎Θ⊙㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥   ♡.2 ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏ ♡.3 ┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭ ♡.4 ╮╰ ╯ * ^*^ ^-^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌︵︶︹︺ ♡.5 【】〖〗@﹕﹗/ " _ ┈━═☆ ┣▇▇▇═─ ♡.7 ゅ≈小鱼≈ゅ 卐 ♡ゞ、 时差 7 or 8 小时`ヅ♡ ◈◇ ♡. ♡.16 ( E___E ) ( $ _ $ ) !( 3__3 )♡.17 (b_d) (*^@^*) ♡.18 ( @^^@) o(‧"‧)o ♡.19 ™( ̄<65507> (~o ̄▽ ̄)~o ~。。。(~ ̄▽ ̄)~[] ♡. 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 与 0-=、` ♡. ☺ ☻ ☼ ☽ ♡.♠♡♢♣♤♥♦♧ ♨ ♩ ♡.➳ ➽ 〠 〄 ㍿ ㊚㊛㊙℗♯♩♪♫♬♭ ☎☏☪♈♨ ♡.™♂✿♥㊣♀ ⁂ ℡ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ♡.▩┇┅ ♂ ♀ ♥ ♡ ♡.☜ ☞ ☎ ☏ ⊙
ˋ( ° ▽、° ) ♡. o(≧v≦)o ┴┴~(≧▽≦)/~┴┴ ≧□≦○ ♡. 驚訝.吃驚~ ♡. ︽⊙_⊙︽ (⊙_⊙) (@口@) Σ(@)( ̄ ̄)+ Σ(⊙▽⊙"a ♡. (@[]@!!) ㄟ(≧◇≦)ㄏ( ̄ε(# ̄) Σ( ° △ °|||)︴♡. 無奈.裝傻~ ♡ . ( ̄▽ ̄)~* ( ̄▽ ̄)" ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭♡. = ̄ω ̄= ( ̄3 ̄)a ̄▽ ̄ ╮(╯3╰)╭ ♡. ╮(╯3╰)╭ ╮(╯_╰)╭ (= 0 =)y o(︶︿︶)o ˋ(′~‵)ˊ♡. ( ̄. ̄)
♪ ♬ ๑•ิ.•ั๑ ♠ ♣ ✖ ♡.20 ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ♡.21 ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ♡.22 ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→ あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。 ♡.ゃōゃ ⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ ♡.◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐♡.∩▂∩ ∩0∩ ∩︿∩ ∩ω∩ ∩﹏∩ ∩△∩ ∩▽∩♡.●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽● ♡.∪▂∪ ∪0∪ ∪︿∪ ∪ω∪ ∪﹏∪ ∪△∪ ∪▽∪ ♡. ≧▂≦ ≧0≦ ≧︿≦ ≧ω≦ ≧﹏≦ ≧△≦ ≧▽≦ ♡. >▂< >0< >︿< >ω< >﹏< >△< >▽< ♡. ╯▂╰ ╯0╰ ╯︿╰ ╯ω╰ ╯﹏╰ ╯△╰ ╯▽╰ ♡.

+▂+ +0+ +︿+ +ω+ +﹏+ +△+ +▽+ ♡. ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊ♡. ˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽ˇ ♡. ˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙ ˙▽˙ ♡. ≡(▔﹏▔)≡ ⊙﹏⊙∥∣° ˋ︿ˊ﹀-# ╯︿╰﹀ (=‵′=) ♡. <8245>

 o(‧""‧)o (-_-)b \ _ / ♡. ̄□ ̄|| ------(˙<>˙)/------  <("""O""")> ♡. (#‵′)凸 (‵▽′)ψ  @ (^人^) (*‧↓˙*) ♡. (O ^ ~ ^ O) ♡. ( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄) ♡. ( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭ (‵▽′)/♡. 萬歲.真棒.開心~♡. ≧▽≦y (/≧▽≦/) (≧▽≦)y (/≧▽≦)/~┴┴ (≧▽≦)(@) ♡. (≧3≦)/ (≧ω≦)/ o(≧ω≦)o o(≧o≦)o
➸ ❝❞° ﹌﹎ ╱╲ ☁ ₪ ¡ Þ ✱ ௫ μ o(‧'''‧)o 。◕‿◕。 べòべあ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。 *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ Û × ÿ ¥ æ Æ Œ ® © ™ ¿ ½ ¼ ¾ ¬ ¨ ¯ · « » ¹ ² ³ ‡ † þ Þ ¤ § ک ± ÷ ¦ ◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▓ ▒ ░ Café № @ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧'''‧)o ❆ べò⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ べ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз


⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ ≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}} ☀ <º))))><.·´¯`·.§ h £ ® ß € ¯|¯ •·.·´¯`·.·• .·´¯`·.><((((º> —(•

 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2554    
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2554 8:12:12 น.
Counter : 458 Pageviews.  

BG

BGสวยๆ...
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

บีจี

Photobucket
 

Create Date : 24 มกราคม 2553    
Last Update : 24 มกราคม 2553 11:10:35 น.
Counter : 197 Pageviews.  

ภาพแต่งบล็อก:::kNittInG
Photobucket

Photobucket
 

Create Date : 13 มกราคม 2553    
Last Update : 13 มกราคม 2553 9:03:55 น.
Counter : 270 Pageviews.  


nonnok
Location :
นครปฐม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
นครปฐม ศรีสะเกษ
เม้าส์ กัน มันส์ มันส์...
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add nonnok's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.