พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น เกิดจากอะไร ต่างกันอย่างไร


พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ตัวการสำคัญที่ทำให้ฝนตกชุก ได้แก่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ร่องความกดอากาศต่ำ และ พายุหมุนเขตร้อน

พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Revolving Storm) เป็นชื่อรวมของพายุที่มีแหล่งกำเนิดในเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และ พายุไต้ฝุ่น

พายุหมุนเขตร้อน มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นในเขตร้อนรอบโลกทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ แหล่งกำเนิดพายุหมุนเขตร้อน จะเกิดเหนือน่านน้ำในเขตร้อน ลักษณะทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อน เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำมาก ลมแรง ฝนหนักต่อเนื่อง คือ มีทั้ง Severe Weather และ Strong Wind Destruction

บริเวณที่เกิดพายุหมุนเขตร้อน จะมีกระแสลมพัดวนเข้าหาศูนย์กลางที่แรงมาก กระแสลมแรงที่เกิดขึ้นนี้ เพราะบริเวณที่เกิดพายุหมุนเขตร้อนมีเมฆมาก มีฝนตกต่อเนื่อง มีความร้อนแฝงที่เกิดจากการกลั่นตัวเข้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และเนื่องจากความฝืดทำให้ลมพัดทำมุมกับเส้นความกดอากาศเท่าหมุนวนเข้าหาศูนย์กลาง  พัดเอาอากาศร้อนเข้าศูนย์กลาง ศูนย์กลางอากาศร้อนตลอดเวลา ทำให้เกิดเป็นลมพัดรอบศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่า พายุหมุนเขตร้อนจะต้องใช้ความร้อนเป็นพลังงาน ดังนั้น จะต้องเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูง มีไอน้ำกลั่นตัวตลอดเวลาเพื่อคายความร้อนแฝงออกมา พายุหมุนเขตร้อนจึงต้องมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรเพราะมีความชื้นสูง และก่อนที่จะเกิดเป็นพายุได้ จะต้องมีการหมุนเวียนเกิดขึ้นก่อน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ storm

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนได้

1. มีกระแสลมเฉือนอย่างแรง (Strong or Very Strong Wind Shear)

2. ในน่านน้ำนั้นต้องเป็นน่านน้ำร้อน อุณหภูมิของผิวหน้าน้ำต้องสูงกว่า 27 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้อากาศเหนือผิวหน้าน้ำลอยตัวขึ้นจนเกิดการกลั่นตัวคายความร้อนแฝงออกมา มีลมหมุนวนเข้าหาศูนย์กลาง เกิดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

3. มีแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกที่เหมาะสม (Optimum Coriolis Force) พายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวในบริเวณละติจูดที่ 5 – 15 องศา เหนือหรือใต้ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีแรง Coriolis ที่เหมาะสมกับการเกิดพายุหมุนเขตร้อน

4. การทรงตัวของอากาศในบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่มีเสถียรภาพอย่างรุนแรง (Stong Instability) จะทำให้อากาศลอยตัวขึ้นเบื้องบนได้อย่างรวดเร็ว

ก่อนที่จะรุนแรงเป็นพายุได้ จะต้องก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนเสมอเมื่อปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วเกิดขึ้นพร้อมกัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ storm

ชนิดพายุหมุนเขตร้อน แบ่งตามความรุนแรงของลมใกล้ศูนย์กลาง (ศูนย์กลางลมสงบ)

1. ดีเปรสชั่น (Depression) เมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นแล้ว ในบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ มีเมฆมาก ฝนตก มีการกลั่นตัวคายความร้อนแฝงตลอดเวลา ทำให้มีพลังงานหล่อเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ให้ทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นพายุ ถ้าความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง(ต่ำกว่า) 34 นอต (63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เรียกพายุหมุนนี้ว่า ดีเปรสชั่น ลักษณะอากาศ จะมีฝน มีพายุฟ้าคะนอง มากกว่าเมื่อเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

2. โซนร้อน (Tropical Storm หรือ Tropical Cyclone) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางรุนแรงขึ้นอีก อยู่ระหว่าง ตั้งแต่ 34 นอต จนถึงต่ำกว่า 64 นอต (63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  – < 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เรียกชื่อแตกต่างกัน ดังนี้

- เกิดทางตอนเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้ เรียกว่า Tropical Storm

- เกิดในมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทร ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ ในมหาสมุทรแอตแลนติก เรียกว่า Cyclone หรือ Tropical Cyclone

ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในพายุโซนร้อน จะรุแรงมากกว่าในพายุดีเปรสชั่น ทั้งลมและฝน และนอกจากนี้ในพายุโซนร้อนเห็นตาพายุได้ชัดเจน

3. ไต้ฝุ่น (Typhoon) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางขยับสูงขึ้นไปอีก คือ ตั้งแต่ 64 นอต (118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ขึ้นไป เรียกชื่อแตกต่างกันตามสถานที่เกิด ดังนี้

- ทางตอนเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีใต้ เรียกว่า ไต้ฝุ่น (Typhoon)

- มหาสมุทรอินเดีย อ่าวเบงกอล เรียกว่า Severe Tropical Cyclone

- ทางตอนเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลแคริบเบียน อ่าวแมคซิโก และ ทะเลที่อยู่ทางตะวันตกของแมคซิโก เรียกว่า เฮอริเคน (Hurricane)

ลักษณะอากาศที่สำคัญ คือ มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพายุโซนร้อน ทั้งลมและฝน และ จะเห็นตาพายุลึกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ตาพายุ (Eye) หมายถึง บริเวณศูนย์กลางของพายุ จะเห็นได้ตั้งแต่ขั้นพายุโซนร้อนขึ้นไป เป็นบริเวณอากาศแจ่มใส ไม่มีเมฆ ลมสงบ (Relative Clear Area) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 – 20 ไมล์ หรือ อาจมีขนาดเล็กแค่ 7 ไมล์ก็ได้ แต่จะไม่เกิน 30 ไมล์

การเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อน

โดยทั่วไป เมื่อมีการก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว ส่วนมากจะยังไม่เคลื่อนที่ แต่เมื่อทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุแล้ว จะมีการเคลื่อนที่ของพายุ ดังนี้

- ในละติจูดต่ำๆ (5 - 15 องศา เหนือหรือใต้) พายุจะเคลื่อนที่ไปทางตะวันตก หรือ ตะวันตกเฉียงเหนือ

- สูงจากละติจูด 20 องศาขึ้นไป พายุจะเลี้ยวกลับ (Recurve) ไปตามการหมุนเวียนทั่วไป โดยจะเคลื่อนที่ไปทางตะวันออก หรือ ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก (Coriolis)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ storm

อันตรายจากพายุหมุนเขตร้อน

1. ลมแรง (Strong Wind)

2. ฝนตกหนัก (Heavy Rain)

3. คลื่นซัดฝั่ง (Storm Surge)

พายุหมุนเขตร้อนจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่ง เนื่องจาก ความขรุขระของพื้นที่ทำให้การพัดของลมถูกขัดขวาง และ ขาดความชื้นหล่อเลี้ยง
Create Date : 31 กรกฎาคม 2560
Last Update : 31 กรกฎาคม 2560 19:28:13 น.
Counter : 281 Pageviews.
0 comment
(โหวต blog นี้) 

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 3566642
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]