Group Blog
 
All Blogs
 
กู๊ดเยียร์ เผยผลประกอบการทั่วโลกประจำไตรมาส 1/2557

กู๊ดเยียร์ เผยผลประกอบการทั่วโลกประจำไตรมาส 1/2557 

พร้อมประกาศยืนยันเป้าทางการเงินที่ตั้งไว้

· รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 1/2557 คิดเป็นมูลค่า 373 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

· ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นมูลค่า 156 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23  

· ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกามีกำไรคิดเป็นมูลค่า 110 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 79 ล้านเหรียญสหรัฐ

· ค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเวเนซุเอลาเป็นสาเหตุทำให้เกิดการขาดทุนสุทธิ

· เริ่มรับซื้อคืนหุ้นในไตรมาส 1/2557 ด้วยยอดซื้อหุ้น 850,000 หุ้น

· ยืนยันเป้าทางการเงินสำหรับปี 2557 - 2559   

บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด สหรัฐอเมริกา (หรือมีชื่อย่อในตลาดหุ้นแนสแด็ก GT) แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปี 2557 มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

มร.ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า "รายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทสะท้อนให้เห็นว่า กลยุทธ์การดำเนินงานของเราใช้ได้ผล ทำให้บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเวเนซุเอลา แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกันนี้ บริษัทได้ประกาศยืนยันเป้าทางการเงินสำหรับปี 2557 ถึง 2559"

มร.เครเมอร์ กล่าวเสริมว่า "กู๊ดเยียร์มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคอเมริกาเหนือที่มีกำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตในตลาดอเมริกาเหนือและยุโรป แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทางด้านความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาเศรษฐกิจ"

ในไตรมาสแรกของปี 2557 กู๊ดเยียร์มียอดขาย 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มียอดขาย 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกิดจากยอดขายในกลุ่มธุรกิจประเภทยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทคู่ค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือที่มีมูลค่าลดลง 202 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 126 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงกลยุทธ์ราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ลดลง 98 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ขณะที่ปริมาณการขายยางรถยนต์เพิ่มขึ้น 44 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปริมาณยางรถยนต์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในไตรมาส 1 ของปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 40 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1 ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลงร้อยละ 2 แต่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

"กู๊ดเยียร์เชื่อมั่นว่า ผลประกอบการตลอดทั้งปี 2557 จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 2 - 3 แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวจัดอย่างรุนแรงในภูมิภาคอเมริกาเหนือเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมทั้งประสบปัญหาแรงงานและเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาในไตรมาสนี้" มร.เครเมอร์ กล่าว   

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1/2557 นี้ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่ส่งผลต่อผู้ถือหุ้นคิดเป็นมูลค่า 58 ล้านเหรียญสหรัฐ (23 เซ็นต์ต่อหุ้น) ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเวเนซุเอลาหลังหักภาษีคิดเป็นมูลค่า 132 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญคิดเป็นมูลค่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐ (10 เซ็นต์ต่อหุ้น) โดยมูลค่าต่อหุ้นคิดตามหลักการบัญชีแบบปรับลด

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของไตรมาส 1/2557 มีมูลค่า 373 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2556 ซึ่งเป็นผลจากการประหยัดต้นทุนได้ถึง 111 ล้านเหรียญสหรัฐ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวลดลง 48 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเนื่องมาจากบริษัทมีระดับการผลิตเพิ่มขึ้น และมีกลยุทธ์ราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 17 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมถึงการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ) อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบภาวะเงินเฟ้อ 75 ล้านเหรียญสหรัฐ มีค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหารและทั่วไป (SAG) เพิ่มขึ้น 22 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐ

กู๊ดเยียร์ได้ใช้เงินสดในไตรมาสแรกนี้ ซึ่งเป็นไปตามประวัติและแนวโน้มการใช้จ่ายประจำแต่ละฤดูกาล ทั้งนี้ การที่บริษัทใช้เงินสดในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาปกติของการเก็บเงินจากการวางบิลในตลาดยุโรป นอกจากนี้ บริษัทยังมีสินค้าคงคลังในระดับที่เพิ่มขึ้นในตลาดอเมริกาเหนือที่จะช่วยผลักดันยอดขายในไตรมาส 2 ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงส่งผลให้กู๊ดเยียร์มีการใช้กระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงานคิดเป็น 513 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1/2557

ผลประกอบการไตรมาส 1/2556  – ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ตลาดยางกู๊ดเยียร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ไตรมาส 1

(หน่วย: ล้าน)

   ปี 2557

ปี 2556

ปริมาณยอดขาย

5.2

5.1

มูลค่ายอดขาย (เหรียญสหรัฐ)

492

567

รายได้จากการดำเนินงาน (เหรียญสหรัฐ)

        65

      84

สัดส่วนของกำไร (ร้อยละ)

13.2

14.8


ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กู๊ดเยียร์มียอดขายคิดเป็นมูลค่า 492 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13 จากปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการขายยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 แต่มีการใช้กลยุทธ์ราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้ลดลง ทั้งยังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 41 ล้านเหรียญสหรัฐ และยอดขายในกลุ่มธุรกิจประเภทยางลดลง 6 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ
(Original Equipment: OE) อยู่ในระดับทรงตัว แต่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
กำไรจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนในการเริ่มกิจการโรงงานลดลง 11 ล้านเหรียญสหรัฐและมีการชำระค่าสินไหมทดแทนลดลง 7 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่บริษัทก็ยังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 8 ล้านเหรียญสหรัฐ มีค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหารและทั่วไป (SAG) ที่เพิ่มขึ้นอีก 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการใช้กลยุทธ์ราคา/ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้ลดลง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ 
Create Date : 07 พฤษภาคม 2557
Last Update : 7 พฤษภาคม 2557 15:13:44 น. 0 comments
Counter : 180 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

green z
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add green z's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.