Group Blog
 
All Blogs
 
ท้าแรง ท้าประหยัด กับฟอร์ด เฟียสต้า EcoBoost เทอร์โบ

ฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบ

พิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านการประหยัดน้ำมัน

ในการแข่งขันทดสอบความประหยัดกับผู้บริโภคตัวจริง

* ฟอร์ดจัดการแข่งขันทดสอบความประหยัดกับผู้บริโภคเพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านการประหยัดน้ำมันของขุมพลังเครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบ

* ฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบที่มีอัตราสิ้นเปลืองต่ำสุดได้แก่รุ่น 4ประตู ที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ PowerShift6 สปีดโดยผู้บริโภคสามารถทำอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดได้ที่ 20.37 กิโลเมตรต่อลิตร

* การแข่งขันทดสอบการประหยัดน้ำมันในครั้งนี้มีการควบคุมการทดสอบและประเมินผลอย่างเป็นอิสระโดยทีมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฟอร์ดเฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoostเทอร์โบ ติดตั้งเครื่องยนต์ EcoBoost ขนาด1.0 ลิตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีขุมพลังและสมรรถนะเทียบเท่าเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาขนาด1.6 ลิตร พร้อมพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านการประหยัดน้ำมัน และอัตราการปล่อยมลพิษด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่โดดเด่น อย่างเหนือชั้น

เพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านการประหยัดน้ำมันและสมรรถนะของฟอร์ดเฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบฟอร์ดได้เชิญผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันเพื่อทดสอบสมรรถนะและความประหยัดในกิจกรรม“ท้าแรงท้าประหยัด กับฟอร์ด เฟียสต้า EcoBoostเทอร์โบ”ณ สนามแข่งรถโบนันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา


“การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคตัวจริงได้สัมผัสกับสมรรถนะของเครื่องยนต์EcoBoost ด้วยตนเองภายใต้สถานการณ์การขับขี่จริงในชีวิตประจำวัน” นางสาวยุคนธรวิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าฟอร์ดเฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoostเทอร์โบไม่เพียงมอบความสนุกในการขับขี่แก่ผู้บริโภคเท่านั้นแต่ยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่เหนือชั้นอีกด้วย”

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีประชาชนทั่วไปเกือบ 100 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครเพื่อทดสอบและแข่งขันนอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจากผู้สื่อข่าวสายยานยนต์ถึง 8 ท่านที่ทางฟอร์ดเชิญมาเข้าร่วมทดสอบการขับประหยัดน้ำมันและเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขันระหว่างการขับขี่ในครั้งนี้อีกด้วย

ในการแข่งขันครั้งนี้บริษัทฯได้นำฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoostเทอร์โบ มาใช้ในการทดสอบทั้งหมด 6 คันแบ่งเป็นรุ่น 5 ประตู EcoBoostSport เกียร์อัตโนมัติ 3 คัน และรุ่น 4 ประตู EcoBoost Titanium เกียร์อัตโนมัติ3 คัน ซึ่งรถทั้ง 2 รุ่น ได้ถูกทดสอบภายใต้การจำลองการขับขี่ในเขตชานเมือง (“extra urban” driving cycle) ที่สะท้อนถึงวิธีการขับขี่ที่ใกล้เคียงกับการขับขี่จริงในชีวิตประจำวัน

การทดสอบครั้งนี้ควบคุมการและประเมินผลโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สายประสิทธิ์ เกิดนิยมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะเพื่อให้มั่นใจว่าได้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ถูกต้องที่สุด

“การออกแบบรูปแบบการขับขี่ในการแข่งขันครั้งนี้ได้จำลองรูปแบบการขับขี่ตามมาตรฐานยุโรป (ECER83 PART2)มากำหนดความเร็วในการแข่งขันซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเร็วเฉลี่ยสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกติกาในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย” รองศาสตราจารย์ดร. สายประสิทธิ์ เกิดนิยม กล่าว

กติกาในการแข่งขันครั้งนี้คือ

ผู้แข่งขันต้องใช้ความเร็วเฉลี่ยตลอดการแข่งขันในสนามแข่งไม่ต่ำกว่า 55กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยรถที่ใช้ในการแข่งขันทดสอบทุกคันต้องปรับตั้งค่าความเร็วพัดลมปรับอากาศที่ตำแหน่งหมายเลข 3 ที่อุณหภูมิ 25องศาเซลเซียส

ปิดกระจกข้าง

กำหนดแรงดันลมยางที่ 31 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสำหรับล้อหน้าและ 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสำหรับล้อหลัง ตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือ

รายชื่อผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรก สำหรับฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoostเทอร์โบ รุ่น 4 ประตู Titanium เกียร์อัตโนมัติ

1. รางวัลชนะเลิศ นายเทพศักดิ์ดา พิริยะรุ่งโรจน์อัตราสิ้นเปลือง 20.37 กิโลเมตรต่อลิตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายชาญวิทธ วราพิมศิริอัตราสิ้นเปลือง 20.25 กิโลเมตรต่อลิตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นายณัฐชัย ชำนิการขายอัตราสิ้นเปลือง 19.92 กิโลเมตรต่อลิตร

รายชื่อผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรก สำหรับฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoostเทอร์โบ รุ่น 5 ประตู Sport เกียร์อัตโนมัติ

1. รางวัลชนะเลิศ นายณราชัย อิ่มสมรส อัตราสิ้นเปลือง 18.79กิโลเมตรต่อลิตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายทรงศักดิ์ ศรีขจรอัตราสิ้นเปลือง 18.56 กิโลเมตรต่อลิตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นายนันทวัฒน์ ไพบูลย์สุข อัตราสิ้นเปลือง18.18 กิโลเมตรต่อลิตร

ผลการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดจากผู้สื่อข่าวสายยานยนต์

* ฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบรุ่น 4 ประตู Titanium เกียร์อัตโนมัติอยู่ที่ 20.20 กิโลเมตรต่อลิตร

* ฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบรุ่น 5 ประตู EcoBoostSport เกียร์อัตโนมัติ อยู่ที่ 20.21กิโลเมตรต่อลิตร

“ตัวเลขอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่โดดเด่นจากการขับขี่ของผู้บริโภคตัวจริงแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์EcoBoost เทอร์โบของเราแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดทั้งนี้สมรรถนะอันโดดเด่นและความเป็นผู้นำด้านการประหยัดน้ำมันของฟอร์ด เฟียสต้าใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoostเทอร์โบคือหนึ่งในเหตุผลสำคัญในการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค” นางสาวยุคนธรกล่าว

ผู้แข่งขันที่ทำอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดีที่สุด3 อันดับแรกในการแข่งขันทดสอบความประหยัดของฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบทั้ง 2 รุ่น ยังได้รับรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 70,000 บาทแบ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศมูลค่า 20,000บาท รางวัลสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มูลค่า 10,000 บาทและรางวัลสำหรับรองชนะเลิศอันดับสองมูลค่า 5,000บาท

ทั้งนี้ ฟอร์ดได้พันธมิตรอย่างคาสตรอลผู้ผลิตน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นชั้นนำ มาร่วมออกบูทกิจกรรมภายในงานซึ่งมีเกมส์ต่างๆ ให้ผู้แข่งขันได้ร่วมสนุก พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างฟอร์ดและคาสตรอลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับรถฟอร์ดโดยเฉพาะและยังได้แคนนอน ผู้ผลิตกล้องและปริ้นเตอร์ชั้นนำ ร่วมจัดเวิร์คช็อป “เคล็ดลับถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องDSLR” พร้อมสาธิตการทำงานของปริ้นเตอร์Pixma A4 ที่พิมพ์ภาพได้สวยคมชัดทุกมุมมอง

รายละเอียดการแข่งขัน:

รุ่นรถยนต์: ฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบรุ่น 4 ประตู EcoBoostTitanium AT ฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ เครื่องยนต์ EcoBoost เทอร์โบรุ่น 5 ประตู EcoBoostSport AT

เส้นทาง: สนามแข่งรถโบนันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล สปีดเวย์ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางรวม: 4 รอบสนามแข่ง ระยะทางรวมประมาณ 10 กิโลเมตร

ความเร็ว: ความเร็วเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ระบบปรับอากาศ: ปรับระดับความเร็วพัดลมปรับอากาศที่ตำแหน่งหมายเลข3 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยทำการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดการขับขี่และปิดกระจกตลอดการขับขี่

ลมยาง: ล้อหน้า 31 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว,ล้อหลัง 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

น้ำหนักบรรทุก: ผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 1 คน
Create Date : 06 มิถุนายน 2557
Last Update : 6 มิถุนายน 2557 10:21:43 น. 0 comments
Counter : 178 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

green z
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add green z's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.