คติธรรมเตือนใจวัยรุ่น
คติ ธรรม เตือน ใจ วัย รุ่น

ผู้ประพฤติสุจริตธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

(เก็บมาฝาก...กลุ่มงานธรรมศึกษา)
จากหนังสือ พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
ตอน ว่าด้วยพระสูตรโอวาทของพระพุทธเจ้าโดยย่อ ๓ คือ
การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑
การทำกุศลให้ถึงพร้อม ๑
การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ ๑
ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

บุตร...
บุตรคือใคร? ตอบว่าบุตร คือ ผู้ยกพ่อแม่ออกจากขุมนรกชื่อ “ปุตตะ” นรก คือความร้อนใจที่ไม่มีลูก
- สืบทอดสายโลหิตจากพ่อแม่
- ผู้รับมรดกจากพ่อแม่
- ผู้ปิดตาให้พ่อแม่
- ผู้ที่เป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่
- ผู้เป็นลูกหนี้ของพ่อแม่ที่ต้องใช้หนี้
- ผู้นำพ่อแม่ให้ถึงนิพพาน
บุตรที่ดี คือ ผู้ที่สามารถทำให้พ่อแม่ได้รับความอิ่มใจ ชื่นใจ สบายใจตลอดกาล
บุตร จะใช้สำหรับ มนุษย์ เท่านั้น
ลูก ส่วนมากจะใช้กับลูกคน, ลูกสัตว์เดรัจฉาน, ลูกผลไม้ เป็นต้น.

ลูกมีผู้แยกประเภทไว้ ๕ จำพวก คือ
๑. ลูกลาก คือ ลูกที่ไม่ดี มักจะทำความเดือดร้อนให้พ่อแม่ ตนเองติดคุกติดตะราง พลอยลากท่านไปติดคุกติดตะรางทางใจด้วย
๒. ลูกแลก คือ ลูกที่บังคับพ่อแม่ ขายสิ่งของเพื่อสนองความอยากของลูก
๓. ลูกลอก คือ ลูกที่ปอกลอก ขโมยทรัพย์สินของพ่อแม่ไปเล่นการพนัน เป็นต้น.
๔. ลูกเลิก คือ การเพิกถอนไม่เอาธุระ ประกาศตัดความเป็นพ่อแม่ลูก
๕. ลูกลูก คือ ลูกที่ดี ทำตัวเหมาะสม เชื่อฟังว่านอนสอนง่าย เรียกว่า บุตรที่ประเสริฐ

บุตร มี ๓ ประเภท คือ
๑. อวชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่
๒. อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอพ่อแม่
๓. อภิชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่

“ โย จ ปุตฺตานมสฺสโว
ในบรรดาบุตรทั้งหลาย
บุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐสุด”

ขอโทษท่านในวันนี้ ดีกว่า ขอโทษท่านในวันนั้น…
ให้อาหารท่านในวันนี้ ดีกว่า ให้ท่านในวันนั้น...
กราบท่านในวันนี้ ดีกว่า กราบท่านในวันนั้น...
ให้พวงมะลิท่านในวันนี้ ดีกว่าให้พวงหรีด...วัน...

บุตรเกิดจากอะไร
- ทางร่างกาย เกิดจากความรักของพ่อแม่
- ทางจิตใจ เกิดจากความสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อตน แล้วกระทำต่อท่านให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจ

เป็นบุตรเพื่ออะไร ?
เพื่อ เดินทางไปสู่นิพพาน หรือเข้าถึงพระเจ้าอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาที่ตนนับถือ.

จะเป็นบุตรได้อย่างไร ? ตอบโดยการทำหน้าที่.
๑. เลี้ยงพ่อแม่ตอบแทน
๒. ช่วยทำกิจการงานของพ่อแม่
๓. ดำรงวงศ์ตระกูลของพ่อแม่
๔. เป็นคนดีที่สมควรรับมรดกพ่อแม่
๕. เชื่อฟังพ่อแม่ ว่านอนสอนง่าย
๖. ยกย่องสรรเสริญความดีของท่าน
๗. ส่งเสริมให้พ่อแม่มีคุณธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น
๗.๑ เมื่อท่านไม่มีศรัทธา ชักนำให้มีศรัทธา
๗.๒ เมื่อท่านไม่ให้ทาน ชักนำให้ทาน
๗.๓ เมื่อท่านไม่มีศีล ชักนำท่านให้รักษาศีล
๗.๔ เมื่อท่านไม่มีปัญญา ชักนำให้เจริญภาวนา
๘. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว หมั่นทำบุญอุทิศให้

สรุปหน้าที่ของบุตรที่ดี ที่จะต้องตอบแทนคุณพ่อแม่โดยย่อ ๔ ประการ คือ
๑. เลี้ยงดูทางกาย
๒. เลี้ยงดูทางใจ
๓. ทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะ
๔. ทำหน้าที่ของความเป็นบุตรที่ดีที่สุด

บุญคุณของพ่อแม่ยากแก่จะทดแทน
บุคคลใดให้มารดาบิดานั่งบนบ่าทั้งสองข้าง ขัดสี อาบน้ำให้ เช็ดอุจจาระปัสสาวะ
ให้เป็นใหญ่ในแคว้น ให้แก้วแหวนเงินทอง เป็นต้น
ถึงอย่างนั้นก็ดี ก็ยังไม่ชื่อว่า ได้ตอบแทนคุณมารดาบิดาได้หมดสิ้น...

ข้อนี้เพราะเหตุใด... เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมาก...

ส่วนผู้ใดได้ทำมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธา ให้มีศรัทธา ทำมารดาบิดา ผู้ไม่มีศีล ให้เป็นผู้มีศีล
ทำมารดาบิดา ผู้มีความตระหนี่ ให้เต็มไปด้วยการสละแบ่งปัน
ผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาทำให้แก่ตน.

แม่คือองครักษ์ของลูก
เมื่อล้มกลิ้ง ใครหนอวิ่ง เข้ามาช่วย
แล้วปลอบด้วย นิทาน กล่อมขวัญให้
ทั้งจูบที่ เจ็บชะมัด ปัดเป่าไป
ผู้นั้นไซร้ ที่แท้ แม่ฉันเอง ฯ

แม่คือนางพยาบาล
ลูกปวดหัว ตัวร้อน นอนสะอื้น
แม่ก็ตื่น ขึ้นมา รักษาให้
ปรนนิบัติ พัดพา มากกว่าใคร
ดังน้ำใส ไหลรื่น ชื่นชีวา ฯ

ความรักแท้
รักของใคร หรือจะแท้ เท่าแม่รัก
ผูกสมัคร สายเลือด ไม่เหือดหาย
คนอื่นรัก ยังประจักษ์ ว่ารักคลาย
จืดจางง่าย ไม่จีรัง ดังมารดา ฯCreate Date : 23 กรกฎาคม 2552
Last Update : 11 มกราคม 2555 16:43:47 น.
Counter : 1070 Pageviews.

5 comments
  
ขอให้ผู้ที่สร้างเว็บนี้มีความสุขนะคะ
บุคคลที่จะสอนผู้อื่นได้
ตัวเองต้องเป็นตัวอย่างให้ได้ก่อน
โดย: น้องแนนซี่ IP: 112.142.55.203 วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:14:47:26 น.
  
ชอบมากค่ะคำสอนดีๆ
โดย: toomtim IP: 110.49.205.184 วันที่: 24 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:16:42 น.
  
การยิ้มแทนการโกรธคือการชนะทุกอย่างน่ะค่ะ
โดย: toomtim IP: 110.49.205.184 วันที่: 24 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:19:14 น.
  
จะทำหนังสือธรรมมะแจก ขอหน้านี้ลงหนังสือด้วยนะคะ
ขออนุญาตค่ะ ไม่มีที่ให้อ้างอิงเลย ขออ้างอิงเวปได้ไหมคะ
แนะนำก่อนนะคะ ยังไม่ได้พิมพ์แค่เริ่มหาข้อมูลไว้
nampet_30@hotmail.com

อนุโมทนาด้วยกันนะคะ
สาธุ */\\*
โดย: Nam IP: 182.53.159.59 วันที่: 8 สิงหาคม 2554 เวลา:10:27:13 น.
  
ยินดีค่ะคุณ Nam ดีใจที่มีคนเอาไปเผยแพร่
ขออนุโมทนาบุญด้วยเลยนะคะ

จะพยายามทยอยลงเรื่อยๆค่ะ พอดีมัวแต่ไปปลูกผักในเฟสบุ้ค
ลืมอัพบล็อคไปเลย

เดี๋ยวจะไปคุยอวดแม่ มีคนเข้ามาอ่านเหมือนกันนะเนี่ย อิอิ
เกินความคาดหมายค่ะ

ตอนแรกที่อัพหัวข้อนี้ เพราะจะได้อ่านข้อธรรมมะอย่างเข้าใจมากขึ้น
(สมาธิสั้นอ่ะค่ะ แฮ่~~~) เวลาพิมพ์ก็เหมือนได้อ่านทวนอีกรอบ

บุญรักษาทุกท่านนะคะ


ป.ล. เพิ่มเติมที่มาของข้อมูลให้แล้วค่ะ หรือจะอ้างอิงบล็อคนี้ก็ได้ค่ะ
ไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว เพราะไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์ค่ะ
โดย: calamine วันที่: 11 มกราคม 2555 เวลา:16:09:41 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

calamine
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]MY VIP Friend