ฟังธรรมะออนไลน์กันค่ะ 3
สารบัญธรรมปฏิบัติ
เว็บไซต์รวมลิงค์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทเพื่อการปฏิบัติธรรม รวมหมวดบทสวดมนต์คำอาราธนาและคา...
//www.geocities.com/Tokyo/Ginza/9697/bpindex.html

หนังสือธรรมะออนไลน์
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ พระพุทธศาสนา อนุตตรธรรม ประวัติพระอริยเจ้า กฏแห่งกรรม แนะนำเมนูอาหารเพื่อ...
//www.mindcyber.com/

หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถร
บอกประวัติความเป็นมา รวมรูปภาพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต พระกรรมฐานทายาธธรรมและข่าวพระกรรมฐาน เครื...
//www.luangpumun.org

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ประวัติของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม และประวัติวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รวบรวมข่าวสารก...
//www.jarun.org

หลวงพ่อชม อนํคโณ
ประวัติหลวงพ่อชม และมีพระธรรมเทศนาบรรยายโดยหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ จ.ปราจีณบุรี
//www.luangpochom.com/

หลวงพ่อชา สุภัทโธ
รวมเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชา สุภัทโธ ในโอกาสต่าง ๆ
//www.geocities.com/lp_cha_sound/

ห้องสมุดธรรมะ
รวมความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระไตรปิฏกฉบับออนไลน์ และฉบับปาล์ม ค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมพุทธศา...
//www.geocities.com/SouthBeach/Terrace/4587/

เน็กซ์ไลฟ์ดอทคอม
เว็บไซดต์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมจากอาจารย์สุมโน พระป่าสัญชาติอเมริกาสายท่านอาจารย์ชา เหมาะสำหรับท...
//www.next-life.com

เรียนพระไตรปิฎก
บริการดาวน์โหลดพระไตรปิฎก ความรู้เรื่องธรรมะ หลักธรรม วันสำคัญทางศาสนา ธรรมปฏิบัติ 
//www.learntripitaka.com

เสียงสวดมนต์ออนไลน์
ฟังเสียงสวดมนต์ แปลและไม่แปล เสียงพระให้กรรมฐานทำสมาธิ พระธรรมเทศนา ข้อมูลประวัติพระอาจารย์ดัง อด...
//www.geocities.com/loser_
worldCreate Date : 06 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 สิงหาคม 2555 0:11:25 น.
Counter : 442 Pageviews.

0 comment
ฟังธรรมะออนไลน์กันค่ะ 2
ภิกษุณีไทย
การสืบสายภิกษุณีไทย วัตรทรงธรรมกัลยาณี ประวัติความเป็นมา กิจกรรมที่น่าสนใจ ข้อมูลมูลนิธิพุทธสาวิกา
//www.thaibhikkhunis.org

ภิกษุณีไทย-วัตรทรงธรรมกัลยาณี
ความรู้ในเรื่องธรรมะ ศาสนาพุทธ และภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการตอบปัญหาธรรมะต่าง...
//www.thaibhikkhunis.org

ศาลาธรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ธรรมะ ข้อมูลการเตรียมตัว พิธีการบวชแบบต่างๆ ข้อห้าม การเตรียมตัวในเรื่อง...
//www.salatham.com/

สำนักข่าวชาวพุทธ
แนะนำธรรมะสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน รวมเรื่องขำขัน ถามตอบปัญหา และบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนา
//www.budpage.com

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
บอกประวัติความเป็นมา คระกรรมการ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมขององค์การ มีบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนาให...
//www.wfb-hq.org

อนิจัง
ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมพระไตรปิฏกออนไลน์ฉบับต่างๆ แจกพระไตรปิฏก บทสวดมนต์คำอาราธนา การทำสมาธิ พระ...
//www.geocities.com/thaiok1/index.htm

โพธิสัตว์ดอทเน็ต
เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ อดีตพระชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าและพระโ...
//www.bodhisattva.com

กลุ่มเสขิยธรรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ศาสนธรรม เพื่อชีวิตและสังคม ข้อมูลของกลุ่มเสขิยธรรม ความเป็นมา ความเคล...
//www.skyd.org

กัลยาณมิตร
รายงานข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกัลยาณมิตร มีบทความ และให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
//www.kalyanamitra.org

กายทิพย์โลกวิญญาณ
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา การธุดงค์ในป่า ฝึกสติปัฏฐานสี่ ฝึกถอดกายทิพย์...
//www.geocities.com/gaytiplokvilyan/

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
แหล่งรวบรวมความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระอรหันต์ทั้งยุคพุทธกาล และ ยุคปัจจุบัน โดย...
//www.rakpratat.com/

ชมรมเว็บพระพุทธศาสนา
รายการวิทยุ คลื่นพระพุทธศาสนา AM 1422 เพื่อการศึกษาเรื่องราวของชีวิตและสร้างพลังความแข็งแกร่งให้ก...
//www.buddhadhamma.net/

ชีวิตสดใสด้วยธรรมะ
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอน ภาพพุทธประวัติ แผนที่พุทธประวัติ พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ
//www.dhammalife.com

ซีดีธรรมะ
รวบรวมซีดี พระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์ต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยเป็นต...
//www.cdthamma.com

ซีดีพระไตรปิฏก
แจกฟรี ซีดีพระไตรปิฏก ซีดีคำบรรยายธรรมของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก และซีดีคำบรรยายธรรมของอาจารย์วศิน...
//www.geocities.com/freecdbuddha

ดวงแก้ว
รวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา การทำสมาธิ ราชาโยคะและสหจะโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ เซน เต๋า ธรรมในหนังสือหลวง...
//www.duangkaew.net/

ดีเอ็มซีฟอร์ยู
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยวัดพระธรรมกาย มีการรับฟังะรรมะผ่านเว็บ เป็นบริการธรรมผ่านอินเตอร็เน็ตและโทร...
//www.dmc4u.com

ธรรมจักร
คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา มีพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร คาถาพาหุงฯ คาถาชินปัญชร พระพุทธศาสนสุภาษิต ค...
//www.dhammajak.net/

ธรรมศึกษา
แนวทางศึกษาพระไตรปิฏก ตามพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาหรือการอบรมเจ...
//www.dhammastudy.com/

ธรรมสวนะ
ให้ข้อมูลเกียวกับธรรมะ คำสอนทางพุทธศาสนา ห้องสมุดธรรมสวนะ เช่น ธรรมจากพระอาจารย์ ธรรมจากหลวงปู่จา...
//www.dhammasavana.or.th

บุดด้าอิมเมจดอทคอม
รวบรวมพระเครื่อง ให้ความรู้และเผยแพร่พระพุทธรูปและพระเครื่องของไทย
//www.buddha-image.com

บ้านธัมมะ
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศึกษาและเผยแพร่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฏก โดย อาจารย์สุจินต์ บริห...
//www.dhammahome.com

บ้านฝัน
ความรู้สาระทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ รวมถึงความรัก ความอบอุ่นและปรารถนาดี ไว้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
//www.banfun.com

ประวัติและหลักธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ประวัติของหลวงพ่อพุธโดยละเอียด, รูปภาพ,หนังสือและเทปธรรมะ, หลักธรรม, ประวัติวัดป่าสาลวัน, งานพระ...
//www.geocities.com/thaniyo/

ปลาทองธรรม
รวมภาพของพระพุทธเจ้า หลวงปู่และพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เกร็ดประวัติครูอาจารย์ รวมพระธรรมโอวาทต่า...
//www.geocities.com/thitima_2000

พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก
ความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุ สาเหตุแห่งการเกิดพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุ และคุณลักษณ์ของพระ...
//www.relicsofbuddha.com

พระรัตนตรัย
คำสอนของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน รวมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะ คำสอน ต่าง ๆ
//www.praruttanatri.com

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
บอกประวัติ และผลงาน รวมบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
//www.geocities.com/pudule/index.htm

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) เป็นแหล่งเผยแผ่ผลงาน รวบรวมผลงานและเก็บรักษา...
//www.ajahn-chah.org/

พระไตรปิฎก
พระโตรปิฎกออนไลน์ มีบทสวดมนต์ต่าง ๆ ประวัติการประสูติพระพุทธเจ้า รูปพุทธประวัติ ฟังเสียงสวดมนต์พ...
//www.tipitaka.com

พระไทยเน็ต - ชุมชนพระไทยในอินเทอร์เน็ต
รายงานข่าวสารด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา คือ แวดวงสงฆ์ ข่าวการศึกษา ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธร...
//www.phrathai.net

พุทธทาส
บอกประวัติ และผลงาน รวบรวมบทความ หลักธรรม กระทู้ธรรม ธรรมะในคำกลอน หนังสือแนะนำ และธรรมบรรยายต่าง...
//www.buddhadasa.com

พุทธศาสนา
มีบทความ และสอนหลักธรรมะ รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับพุทธศาสนา
//anont.8m.com

พุทธศาสนิก
รวมหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มงคลชีวิต ธรรมะต่างๆ และพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
//www.geocities.com/Heartland/Fields/9416/Buddhist.html

พุทธาวุธ
รวมหลักคำสอน ทางพุทธศาสนา ที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือให้อ่าน
//putthawutt.tripod.com

พุทธาวุธดอทคอม
รวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และคำสอนของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ฯ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
//www.putthawutt.com

มหาเถรสมาคม
ประวัติมหาเถรสมาคม อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการสมาคม ข้อมูลสมเด็จพระสังฆราชอดีต-ปัจจุบัน กฎหมายคณะสงฆ์...
//www.mahathera.com

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
รวบรวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา ธรรมะ หนังสือธรรมะ และประวัติของสมเด็จ 1-19 พระองค์ รวมลิงค์เว็บไซต์...
//mahamakuta.inet.co.th

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ ภายในเว็บไซต์แนะ...
//www.prajan.com/

ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก (WFBY)
แสดงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร มีจุดประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักคำส...
//www.wfby.org

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เน้นการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน โดยวิปัสสนาจารย์ที่ทร...
//www.ybat.org

ยุวสงฆ์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์ไทย ข้อมูล สาระ บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
//www.yuwasong.com/

รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
ศูนย์รวมเว็บไซต์ทางด้านพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ อาทิ การศึกษา ความรู้ทั่วไ...
//www.buddhism.in.th

ศาสนา
ข้อมูล ประวัติ ความเป็นมา และความรู้ต่างๆของพระพุทธศาสนา กฎหมายของพระสงฆ์ของไทย พระไตรปิฎก พระพุท...
//www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสีวลี
เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ให้การฝึกฝนสำหรับชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอนหลักปฏิบัติ และการฝึ...
//www.sivalicentre.com

Create Date : 06 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 สิงหาคม 2555 0:10:21 น.
Counter : 477 Pageviews.

0 comment
ฟังธรรมะออนไลน์กันค่ะ 1
ฟังธรรมกันค่ะ

สมาธิหมุนจิตวิวัฒน์เพื่อความพ้นทุกข์ และ สมาธิเพื่อการบำบัดรักษาโรค
แนะนำการฝึก และให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ ทั้งสมถกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐาน สมาธิหมุน การประยุกต์ใช้เพือการรักษาโรค และประวัติท่านพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง
//www.geocities.com/healthmeditation
//www.geocities.com/dynamicmeditation

ศุภวรรณ กรีน
จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้เพื่อต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หยิบมือหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกนี้ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต ซึ่งในความเห็นของดิฉันคือ สัจธรรมอันสูงสุด The ultimate truth ดิฉันเชื่อว่า ไม่ว่าจะพูดถึงปัญหาเรื่องอะไรก็ตาม หากย้อนถามถึงสาเหตุอันเป็นต้นตอของปัญหาแล้วไซร้ มักจะมาลงที่มนุษย์กับการไม่รู้สัจธรรมอันสูงสุดทั้งสิ้น
//www.supawangreen.in.th

หลวงพ่อเทียน
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ คำสอน และบทความต่างๆ ของหลวงพ่อเทียน อาทิ ...
//se-ed.net/theeranun

ลานธรรมเสวนา
กระดานสนทนาธรรมตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎกออนไลน์ และพจนานุกรมพุทธศาสน์
//www.larndham.net

ดังตฤณดอทคอม
รวมหนังสือของดังตฤณ สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ธรรม ตอบคำถามทางธรรม พร้อมประวัติและผลงานที่ผ่านมาขอ...
//www.dungtrin.com

ธรรมะไทย
รายงานกิจกรรมและข่าวสารทางพุทธศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับ ศีล, ทาน, สมาธิ, วิปัสสนา, กรรม และกวีธรร...
//www.dhammathai.org

บุดเซอร์
แนะนำและพัฒนาซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประวัติความเป็นความของพระพุทธศาสนา และพระไตร...
//www.budsir.org/

พระพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัย พระอริยสงฆ์ การเผยแผ่พุทธศาสนา วันสำคัญทางพุทธศาสนา การสังคายนาพ...
//www.geocities.com/sakyaputto

พระไตรปิฏก ออนไลน์
เพื่อเผยแผ่พระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายชื่อพระไตรปิฏก และสามารถดาวน์โหลดพระไตรปิฎก...
//www.geocities.com/tipitakaonline

พุทธทาสศึกษา
ชีวประวัติ รวมบทความ รูปภาพ วาทะ และผลงานต่าง ๆ ของท่านพุทธทาสภิกขุ
//www.buddhadasa.org

Create Date : 06 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 สิงหาคม 2555 0:44:14 น.
Counter : 292 Pageviews.

0 comment
รวมข้อคิด-ธรรมะ จากท่าน ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi) • จงแสวงหาความเป็นเลิศจากงานที่ทำ อย่าแสวงหาการยอมรับจากปากคน เพราะปากคนไม่มีบรรทัดฐานอะไร ปากเดียวกันด่าก็ได้ ชมก็ได้ แต่ความเป็นเลิศจากผลงานที่รังสรรค์ไว้ให้แก่โลก ไม่มีใครสามารถหักล้างได้
 • ผู้รู้บอกว่า ศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะ กองขยะดูดีๆ ยังมีศิลป์ ดังนั้น ในสิ่งที่คุณไม่ชอบ ย่อมมีแง่มุมที่คุณชอบอย่างแน่นอน มองอย่างพินิจจะพบว่า ในดีมีเสีย ในเสียมีดี
 • จิตของเรามีลักษณะพิเศษ จะรับอารมณ์ได้เพียงทีละอย่าง ช่วงไหนที่จิตของเรามีสติตลอดเวลา กิเลสจะไม่มีทางแทรกซึมเข้ามา หากช่วงไหนจิตไม่มีสติ "กิเลส" ไม่ว่าโลภ โกรธ หลง จะเข้าสัมปทานพื้นที่ในใจเราทั้งหมด
 • บริหารจัดการชีวิตนี้ ชาตินี้ให้ได้ ก็ไม่ต้องไปกังวลชาติไหนเลย เพราะฉะนั้นทำดีลูกเดียว
  แล้วจะกำไรทุกชาติ
 • ความผิดพลาดคือเรื่องราวคราวอดีต ปล่อยให้กรีดปัจจุบันจนหวั่นไหว ผลิตซ้ำความทุกข์มาซุกใจ คนอะไรช่างขลาดเขลาเบาปัญญา
 • คนฉลาดชอบแกล้งโง่ คนโง่ชอบเสแสร้งว่าฉลาด ส่วนนักปราชญ์เรียนรู้ที่จะฉลาดและเรียนรู้ที่จะโง่
 • ความเลวร้ายประดาในชีวิตเรา ไม่ได้เกิดจากมือที่มองไม่เห็นดลบันดาลให้เป็นไป แต่เกิดจากตัวเราพาตัวเข้าไปแส่หาด้วยความขลาดเขลาเบาปัญญาทั้งสิ้น
 • อยากโชคดี ไม่ใช่ไปหาวิธีลอดท้องช้าง แต่อยากโชคดี เริ่มกันที่การมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • ความสำเร็จเป็นของกลาง ใครมีความมุ่งมั่นมากพอ คนนั้นย่อมมีโอกาสครอบครอง
 • ความสุขที่ยิ่งใหญ่ อาจซ่อนอยู่ในความทุกข์ที่หนักหนาสาหัส
 • คนเรายิ่งเป็นคนธรรมดายิ่งมีเวลาได้อยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น ยิ่งตัวตนของเราเล็กลงเท่าไร พื้นที่แห่งความสุขในดวงใจของเรา จะกลับขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณ
 • การมีชัยชนะไม่ได้หมายถึงการพิชิตคนอื่นได้เสมอไป การถอดถอนความรู้สึกอยากเป็นผู้ชนะนั่นต่างหากคือการมีชัยในความหมายที่แท้จริง
 • ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นย่อมมีทางออก
  ปัญหาและทางออกจึงเป็นเสมือนสองด้าน
  ของเหรียญกษาปณ์อันเดียวกัน
  เพียงมีสติรู้จักพลิกปัญหา
  ก็จะพบว่ามีภูมิปัญญาอันเลิศล้ำ
  รอให้ค้นพบอยู่อย่างท้าทายCreate Date : 30 มิถุนายน 2554
Last Update : 23 กรกฎาคม 2559 9:28:01 น.
Counter : 1070 Pageviews.

1 comment
เครื่องกลั่นกรองของธรรม

*ข้าศึกใดๆ ในโลกนี้...ไม่มีอำนาจลึกลับร้ายกาจ แหลมคม เหมือนข้าศึกภายในใจเรา*


*ศีลห้า..เป็นรากฐานของการกระทำกรรมต่างๆ ไม่ว่ากรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีต้องเว้นจากโทษห้าข้อนี้ ข้ออื่นๆ เป็นเรื่องปลีกย่อยออกไปจากศีลห้าทั้งนั้น...เมื่อไม่มีศีลห้าข้อนี้กำกับอยู่กับใจแล้ว ความชั่วนอกนั้นทั้งหมดจะหลั่งเข้ามาครองใจ ความดีทั้งปวงไม่สามารถจะทำให้เกิดมีขึ้นมาได้...ถึงทำให้เกิดมีขึ้นมาได้ ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้นาน ไม่ต้องพูดถึงสมาธิ สมาบัติ ปัญญาหรอก...เครื่องกลั่งกรองของธรรม เพื่อให้ใสสะอาดจากโลกนั้นนอกเหนือไปจาก ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วไม่มี*


*ศาสนา...ตั้งต้นที่กายกับใจ เทวดา อินทร์ พรหม ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะเหตุว่ามันสุขเกินไป...เราเกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าดีอักโขแล้ว ขอให้รักษามนุษยธรรมไว้ก็แล้วกัน ถ้ารักษาไว้ไม่ได้ มันจะเลวลงไปกว่ามนุษย์นี้อีก ไปเกิดเป็นสิงห์สาราสัตว์ แต่ละภพชาติมันนานแสนนาน...*


*ผู้ไม่เข้าใจในเหตุผลของความตาย เมื่อถึงความตายจึงเป็นทุกข์ เพราะอาลัยในความตายแต่ผู้ตายกลับสบายแฮ เพราะไม่ต้องตายอีก...คนที่ตายไปแล้วเท่านั้นเป็นผีที่น่าเกลียด? แต่หาได้รู้ไม่ว่า *ตัวของเราก็เป็นผีสดศพหนึ่งดีๆ นี่เอง*นอกจากจะป็นผีสดแล้ว ยังเป็นป่าช้าที่ฝังผีของสัตว์ต่างๆ มีหมู วัว เป็ด ไก่ เป็นต้น ซึ่งเราขนมาฝังอยู่ทุกๆ วัน...คนที่ตายแล้ว เขาไม่ได้เป็นป่าช้าของสัตว์อื่นอีกต่อไปแล้ว...*ธรรมจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
(พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์)วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Create Date : 28 มิถุนายน 2554
Last Update : 27 พฤษภาคม 2556 9:35:54 น.
Counter : 361 Pageviews.

0 comment
1  2  3  

Valentine's Monthbowkavi
Location :
ลำปาง  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สติ เป็นอาหารชั้นเลิศ