การเข้าใจธรรมะที่แท้จริงจากพระพุทธเจ้านั้น ทำให้จิตเปลี่ยนไปอย่างไร
 อยากให้เข้าไปลองฟังกันเยอะ ๆ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมะอย่างแท้จริง ความเห็นส่วนตัวคือ
" ตอนแรกๆ ที่ฟังรู้สึกว่าฟังให้เกิดความเข้าใจมันยาก มากๆ แต่ใช้การฟังให้บ่อย ๆ ตอนนี้ดีขึ้นเยอะค่ะ
ฟังพอเข้าใจ จึงอยากแนะนำให้ลองเข้าไปฟังกันดู
ว่าสิ่งที่ผู้พูดแนะนำเพจนี้ มีดีจริงมั้ย อย่างไร "

ฟังแล้วมาแชร์ หรือ สนทนาธรรมกันได้นะคะ ยินดีมากๆ

 บอกเลยว่าฟังดีจึงบอกต่อ
มูลนิธศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
รับฟังธรรมและพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ เพื่อเกิดความเข้าใจ
//www.dhammahome.com/


Create Date : 05 ธันวาคม 2557
Last Update : 5 ธันวาคม 2557 15:42:09 น.
Counter : 641 Pageviews.

0 comment
สติ สมาธิ ภาวนา


การภาวนาคือการรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ในร่างกายของเราในความรู้สึกของเรา
ในจิตใจของเรา และในโลกด้วย
สมาธิภาวนาไม่ใช่นั่งเฉยๆ อย่างเงียบๆ
หากนั่งอย่างรู้ตัวทั่วพร้อม
ปลอดจากการปล่อยใจให้ส่งไปอื่น
โดยเข้าถึงความเข้าใจอย่างแจ่มชัด
ซึ่งเกิดจากจิตที่ทั้งมั่น

การนั่งภาวนาคือ
การสร้างให้เกิดสันติสุขและปีติสุข
ไม่ใช่เป็นการทรมานร่างกาย
ไม่ว่าเราจะกวาดอะไร ที่ไหน ถ้ามีสติมั่น
ที่นั้นๆ ก็จะเป็นดินแดนแห่งการตรัสรู้
สมาธิภาวนาที่แท้จริงย่อมนำไปให้เกิดปัญญา

การเป็นผู้อยู่ในทำนองคลองธรรม
เป็นผู้มีกุศลเท่านั้นยังไม่เพียงพอ
ที่จะทำให้บุคคลเกิดปัญญาอันแท้จริงได้
หากจำต้องอาศัยสติในการดำรงกายและจิตไว้อย่างแน่วแน่ด้วย

ภายในวัดเซ็นนั้น
สมณะผู้ปฏิบัติธรรมจะประกอบการงานทุกชนิด
ท่านจะไปตักน้ำ ผ่าฟืน หุงต้มอาหาร เพาะปลูกพืชผัก
ถึงแม้ว่าพระทุกรูปจะได้เรียนการนั่งสมาธแบบเซ็น
และปฏิบัติสมาธิในท่านั่งแล้ว
แต่ทุกท่านจะต้องพยายามมีสติในกิจที่ตนทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ

หากผู้ฝึกหัดรู้สึกว่าตนได้ขาดการ  ลิ้มรสแห่งเซ็น
ในขณะที่ตนกำลังพูดกำลังทำการงานแล้วละก็
ผู้ฝึกหัดควรจะตระหนักไว้ด้วยว่า
ตนได้ใช้ชีวิตให้ผ่านไป โดยขาดสติเสียแล้ว

ผู้มีความประพฤติตรงแน่ว
การปฏิบัติในทางฌานมันจะมีมาเอง(แม้จะไม่ตั้งใจทำ)
ฝนอิฐไม่สำเร็จเป็นกระจกได้
การนั่งสมาธิจักสำเร็จเป็นพระพุทธะได้อย่างไร


การขจัดความคิดปรุงแต่งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ สติ
สติคือเครื่องมืออย่างเดียวของมนุษย์
ที่จะเจาะทะลวงความคิดปรุงแต่งและอวิชชา ให้พังทลายลงมา
การมีประสบการณ์คือ การเป็นผู้มีสติสำนึกในตัวเอง
และประสบการณ์อย่างเซ็น
จะบริบูรณ์ได้ต่อเมือได้รับการสนับสนุนการความมีสติสำนึกอย่างเซ็น
และได้มีการแสดงออกในทางหนึ่งทางใดด้วย

คนเป็น ไม่นั่งไม่นอนตลอดเวลา
คนตาย นอนแต่ไม่นั่ง
ร่างกายขอเรานี้ ไฉนต้องนั่งสมาธิ
การเพ่งยิ่งลึก
ก็ยิ่งเป็ฯการปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วมาก

นักปฏิบัติสมาธิที่ดี
จะน้อมนำสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวันของเข้าในทุก ๆ ด้าน
ไม่ยอมให้โอกาสอันใดแม้หนึ่งเดียวผ่านไป
ทั่งนี้เพื่อจะเห็นถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆ
ที่ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่

คนทั่วไปเวลากินข้าวมักจะเลือกกัน
เลือกแต่เนื้อไม่กินมันบ้าง ไม่ยอมกินให้อิ่มบ้าง
เวลานอนก็มักจะคิดฟุ้งซ่าน จุกจิกร้อยแปด
เมื่อไม่มีสติก็จะไม่รู้ตัวว่าได้ทำอะไรลงไป
พูดออกไปแล้วก็ยังเข้าใจ ว่าไม่ได้พูด 
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ยังเป็นถึงขนาดนี้
จงมีสติกันเถิด แล้วโลก (ในใจเรา)จะร่มเย็นตลอดเวลา

เซ็น
Create Date : 04 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 22 กรกฎาคม 2559 9:53:45 น.
Counter : 388 Pageviews.

0 comment
ฟังธรรมะออนไลน์กันค่ะ 6
วัดอุดมวารี
เว็บไซต์แสดงมุทิตาจิตต่อ หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร มีข้อมูลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และบทสวดมนต์ทำวัตรเ...
//www.udomwaree.net

วันยงค์
รวมปรัชญา พุทธสุภาษิต ข้อคิด-คำคมเพื่อพุทธศาสนาและสันติภาพ และรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญ
//members.thai.net/wanyong/

วิชัยดอทเน็ต
รวบรวมเรื่องเก่าที่เขียนโดยนักปราชญ์ ธรรมะและคติธรรมคำสอน ข้อมูลที่พักสำหรับนักเดินทางแบกเป้ เรื่...
//www.wichai.net

วิถีอนุตรธรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติพระอาริยะ ความรู้เกี่ยวกับบาปกรรม กฎแห่งกรรม การกินเจ เกร็ดธรรมะ รวมเพล...
//www.vithi.com/

วิโมกข์ธรรม
ความรู้พุทธศาสนา ด้านการปฏิบัติวิปัสนา เผยแพร่ธรรมะ ข้อมูลโครงการฝึกอบรมพัฒนาสติในการภาวนา และกระ...
//www.vimokkhadhamma.com

ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง การปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ ศีลต่าง...
//www.geocities.com/grammathan

ศาสนาพุทธ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระสูตร อริยสัจ และคำกลอนสอนธรรม
//www.geocities.com/Athens/Agora/3232

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนะนำศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคเหนือ (จังหวัดเพชรบูรณ์) เครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรร...
//www.meetham1.com

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ แนะนำโครงการเข้าค่ายธรรมะ ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค...
//www.rakdee.net

ศูนย์รวมพระพุทธศาสนา
รวมลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา
//www.geocities.com/piyainta/

สติปัญญา
สาระ ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ อริยสัจ 4 และฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 แนะนำวิธีเจริญสติปัญญาทางธรรม 
//www.geocities.com/satipanya/index.html

สถานีวิทยุ พระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่
สถานีวิทยุที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่แพระพุทธศาสนา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุออนไลน์ ทา...
//www.dharmaradioonline.org/

สมาธิเน็ท
เว็บไซต์ส่งเสริมการฝึกสมาธิ ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน บอกเคล็ดลับการทำสมาธิ แจ้งข่าวสารการอบรมส...
//www.geocities.com/samadhinet

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เว็บไซต์แสดงข้อมูล พระประวัติ พระศาสนกิจ ข้อมูลการฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา รวมทั้งรูปนิทรรศการต่...
//www.sangharaja.org

สมเด็จองค์ปฐม
ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเจ้าองค์แรกของโลก แสดงประวัติ คำสอน คาถาบูชา คาถาแผ่เมตตาขอบา...
//www.thaicoder.com/putthapum/firstbuddha.htm

สันติภาพและเสรีภาพ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ การปกครองสงฆ์ พระพุทธรูปปางที่สำคัญ ร...
//satuk.tripod.com/

สาธุดอทคอม
รวบรวมข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเกจิอาจารย์ ข่าวทำบุญ บอกบุญ แนะนำวัดในภาคต่าง ๆ 
//www.sathoo.com

สิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้ 
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา แก่นพุทธศาสนา ประโยชน์พุทธศาสนา พุทธศึกษา การเผยแพร่พุทธศาสนา สื่อทางธรรม ...
//www.buddha4u.org/

หนังสือเสียง
บริการหนังสือเสียง เพื่อช่วยผู้ที่มีอุปสรรคทางสายตา มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม (The Law of Karm...
//www.geocities.com/sound_books

หนังสือแนวคำสอน สมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต 
คัดลอกจากหนังสือหนังสือแนวคำสอน สมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต ทั้งเล่มเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ...
//www.geocities.com/book_2546/

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
เพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่ประชาชนให้นำไปประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเป็นหลักยึดเหน...
//www.luangta.or.th

หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล
รวบรวมประวัติของหลวงปู่สุภา กันตสีโล มีคลิปเสียงหลวงปู่สอนคาถาเรียกจิต หลวงปู่ให้พร วัตถุมงคลของห...
//www.luangpoosupa.com/

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ประวัติหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล บูรพาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต...
//www.geocities.com/bhuthaphum

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
รวบรวมประวัติความเป็นมา ภาพ และธรรมะของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ พระวัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชีย...
//www.geocities.com/worralapo/

หลวงพ่อ ดอทคอม
ศูนย์รวมคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ รวมคำสอน เทศนา และสน...
//www.luangpor.com

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย
รวบรวมพระคาถาต่าง ๆ บอกบุญ กิจกรรมงานบุญของวัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย 
//www.freewebs.com/prawichai

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
รวมเสียงเทศน์ พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
//www.geocities.com/katapoonyo

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
โครงการพระอภิธรรม หลักสูตรเรียนทางอินเตอร์เนต เพื่อเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลา กา...
//www.buddhism-online.org

ฺBdvision.net
รวบรวมคำสอนของอาจารย์บุญรักษา ตามหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาด้านกลเม็ดเคล็ดลับการใช้ชีวิตและวิ...
//www.bdvision.net

เขียนธรรมะเป็นบทกลอน
ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วันสำคัญทางพุทธศาสนา ทางสายเอก มหาสติปัฏฐาน4 (ภาคปฏิบัติ) มุ่งสู่พุทธ...
//www.buddhapoem.com/

เครือข่ายค่ายคุณธรรม พุทธบุตรทำดี
เครือข่ายการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจเยาวชน รวมดาวน์โหล...
//www.tamdee.net

เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ร้องโดยเพลิน พรหมแดน
การนำประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาแต่งเป็นเพลง รวม 38 เพลง ร้องโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เพลิ...
//www.geocities.com/lp_mun_song/

เมตตาจิต
สนับสนุนการศึกษาชีวิตและธรรมะ แนะนําทําบุญวัดต่าง ๆ และสถานที่ปฎิบัติธรรม สนทนาธรรม แลกเปลี่ยนควา...
//www.metta.8m.com

เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์อดีตพระชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 
เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์อดีตพระชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างพุทธบารมี อดีดชาติของพระพุทธเ...
//www.bodhisattva.name

เสถียรธรรมสถาน 
เสถียรธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์จาก “ก...
//www.sathira-dhammasathan.org/

เสวนาปัญหาชีวิต 108
เว็บไซต์สำหรับปรึกษาปัญหาชีวิต สนทนาธรรม กฎแห่งกรรม และรวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธรรมะ พระพุทธศาส...
//www.buddhism.th.gs/

โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน (กลุ่มเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม)
กลุ่มเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม เป็นการเผยแผ่ธรรมะเข้าสู่เยาวชนตามสถานศึกษา
//www.thelittlekpy.com

โรงเรียนเครือวัลย์วิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม สายสามัญ เครือวัลย์วิทยา เปิดสอนสายสามัญตั้งแต่ ชั้น ม.1 - ม.6 นักธรรม-บา...
//www.geocities.com/chruawan

โลกพระพุทธศาสนา
ศูนย์ข้อมูลพระพุทธศาสนาบนอินเทอร์เน็ต เสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระรัตนตรัย หลักธรรม พระคาถาพุทธชัยมงคลค...
//www.worldbuddhism.net

ไทยเมดิเตชั่นดอทคอม 
เป็นเว็บธรรมะ ลักษณะเป็นการเว็บบอร์ด หรือการตั้งและตอบกระทู้ ซึ่งต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน
//www.thaimeditation.com

กฎแห่งกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม เหตุต้นผลกรรม รวบรวมเรื่องราวมาจากประสบการณ์ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่...
//www.geocities.com/actiongb/

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร สถิติครู เจ้าหน้าที...
//pariyat.siamblood.com

ข่าวคณะสงฆ์
บริการด้านข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก รับชมโทรทัศน์ 185 สถานีจากทุกประเทศ นำเสนอข่าวสารในแวดวงพระพุทธ...
//kanasong.freeweb-hosting.com/

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
การปฏิบัติกรรมฐาน พระคาถา บทสวด คำสมาทาน คำขอขมา
//www.geocities.com/thhomestar/home.html

คิดดี ทำดี จิตดี
รวบรวมเรื่องราวของจิต วิญญาณ และเรื่องเร้นลับหรือเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบจากที่อื่นได้ และมีบทคว...
//www.extrasoul.com
Create Date : 06 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 สิงหาคม 2555 0:18:30 น.
Counter : 600 Pageviews.

0 comment
ฟังธรรมะออนไลน์กันค่ะ 5
ชาวไทยพุทธ
ให้ความรู้เกี่ยกับพระพุทธศาสนา รวมพุทธประวัติ พุทธศาสนธรรม ศาสนพิธี และความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกั...
//www.geocities.com/thaibuddhists/

ดวงเด่น นุเรมรัมย์
โฮมเพจของ ดวงเด่น นุเรมรัมย์ แนะนำตัวและนำเสนอโลกทัศน์ทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา จริยศาสตร์ เพื่อ...
//www.duangden.com

ตายแล้วไปไหน โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
เรื่องที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้พบในสมาธิ เช่น พระเจ้าตากสิน หลังจากสิ้นพระชนม์แล้วไปเกิดที่ไหน พระเก...
//www.geocities.com/never_die_sure

ทาน ศีล ภาวนา
เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์แปล ทำวัดเช้า-เย็น รวมบทความธรรมะ ประวัติพระพ...
//www.geocities.com/tanakorn_world/

ธรรมประทานพร
พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ วัดท...
//www.dhammapratarnporn.com

ธรรมออนไลน์
เว็บไซต์ธรรมะสำหรับชาวพุทธและคนรุ่นใหม่ มีฐานข้อมูลพุทธศาสนา กระดานสนทนาธรรม ภาพทางพุทธศาสนา วิทย...
//www.dharma-online.com

ธรรมะบรรยาย
ฟังธรรมบรรยายออนไลน์โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
//www.geocities.com/j4058980/

ธัมมโชติ - วิเคราะห์พุทธธรรมในเชิงวิทยาศาสตร์
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พุทธศาสนา ตอบปัญหาธรรม แนะนำหนังสือน่าอ่าน และแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม
//www.geocities.com/tmchote

น้อมสู่ใจ เล่ม 1
รวมบทกลอนธรรมะ จากหนังสือ "น้อมสู่ใจ เล่ม 1" แต่งโดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ
//www.geocities.com/mindpoet_i

บริษัท ครีเอทมีเดียสตูดิโอ จำกัด
ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องตามรอยบาทพระศาสดา ในรูปแบบ หนังสือ เทปคาสเซ็ท ซีดี ดีวีดี สามารถหา...
//www.tamroy.com

บ้านธรรมรัตน์
พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้เรื่องศาสนา ความรู้ทางการแพทย์ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ดาวน...
//hospital.moph.go.th/bureerum/tammarat

ปฎิจจสมุปบาท 
กระบวนการทางจิตแห่งการเกิดขึ้น และดับไฟแห่งทุกข์ใช้ในการดับทุกข์ และการปฏิบัติ
//www.geocities.com/nong_nkg

ปฏิจจสมุปบาท
เวบไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับ "ปฏิจจสมุปบาท" ซึ่งเป็นปรมัตถธรรมที่แสดงถึง กระบวนธรรมของจิต หรือกระ...
//www.nkgen.com

ประตูสู่ธรรม
ประตูสู่ธรรม เป็นแหล่งข้อมูล และความรู้เรื่องพุทธศาสนา ทั้ง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ประวัติอุบ...
//www.dharma-gateway.com

ปัญญานันทะอมตะธรรม
เผยแพร่ธรรมะ และหลักคำสอน ของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ
//www.panya.org

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมไฟล์เสียงปาฐกถาธรรมะของพระธรรมโกศาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
//www.panya.iirt.net/

พระปัจเจกพุทธเจ้า
แสดงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า คำถามเกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้า และคาถาบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า
//www.thaicoder.com/putthapum/prapatjek.htm

พระพุทธศาสนา
ความรู้ด้านพุทธศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรมแบบโบราณของไทย การสวดมนต์ไหว้พระ การบวงสรวงศ...
//www.mai95.net

พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ
ข้อมูลเกี่ยวกับพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ Ph.D. มีประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พร้อมทั้งได้รว...
//www.narongsak94.com

พระเจ้าสิบชาติ
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ ที่มีเนื้อหาสาระได้อย่างละเอียด เป็นเหมือนนิทานชาดก เกี่ยวกับบ...
//www.geocities.com/buddha_story

พระเจ้าสิบชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ บารมี 10 ของพระพุทธเจ้า มีทั้งพระเตมีย์ใบ้ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พ...
//www.larnbuddhism.com/buddha/story.html

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน เป็นพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากประไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม โด...
//www.larnbuddhism.com/tripitaka

พระไทยเน็ต
รวมเว็บพระพุทธศาสนา แยกเป็นหมวดหมู่ สามารถดูได้ทั้งแบบแสดงรายละเอียดและแบบย่อ มีรูปเว็บประกอบ มีร...
//web.phrathai.net

พุทธจิตวิทยา
สาระความรู้เกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา พุทธวิธีการสอน พุทธวิธีสร้างสุข พุทธวิธีความรัก สุขภาพจิต ทฤษฎีบ...
//www.bp50.com

พุทธธรรม สถาบันพัฒนาทางจิต
ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ธรรมะสามมิติ หนทางสู่นิพพาน ทางพ้นทุกข์ มหาสติปัฏฐาน 4 ภาคปฏิบัติ วัดและ...
//www.buddha-dhamma.com

พุทธภูมิ
เว็บไซต์เกี่ยวกับพุทธภูมิ การสร้างพุทธบารมี ข้อมูลพระโพธิสัตว์ ทศชาติชาดก และพระอนาคตวงศ์
//www.buddhabhumi.info

พุทธศาสนสุภาษิต
รวบรวมคติพจน์ พุทธพจน์ พุทธศาสนาสุภาษิต คำสอนในพระพุทธศาสนา
//www.heritage.thaigov.net/religion/proverb/proverb.htm

พุทธศาสนามหายาน วัชรยานแห่งธิเบต
ศูนย์รวมพระพุทธะธรรมคำสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนามหายาน และวัชระยาน บอกประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา...
//www.mahayana.in.th

มงคลชีวิต 
ให้ข้อมูลความรู้เรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ แบ่งรายละเอียดตาม10 หมวดหมู่ เล่าความเป็นมาของมงคลชีวิต...
//www.mongkhol.cjb.net

มัญชุศรี
รวบรวมผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ และกิจกรรมของสวนโมกขพลารามตลอดจนถึงคณะธรรมทาน
//www.manchusree.org

มิลินทปัญหา
ถาม-ตอบปัญหาทางธรรม เป็นการสนทนาระหว่างผู้ตั้งปัญหาถามคือ พระมิลินท์ กับผู้อธิบายตอบคือ พระนาคเสน
//www.geocities.com/milintapanha

มีเดียเทชั่นไทยแลนด์
ให้รายละเอียด และข้อมูลของวัดทั่วประเทศไทย ที่สอนเกี่ยวกับการทำสมาธิ วิปัสนา
//meditationthailand.tripod.com

มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
รวบรวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม บอกประวัติความเป็นมา และสถานที่ตั้งของม...
//www.abhidhamonline.org

มโนธรรม
รวบรวมธรรมะ เว็บไซต์ธรรมะ หลักธรรมต่าง ๆ รูปภาพพาโนรามา ภาพวิว ข้อมูลและภาพ ของวัดในประเทศไทย สถา...
//www.manodham.com

ระลึกชาติ
อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องราวของคนต่าง ๆ ที่ระลึกชาติได้
//dhammathai.50megs.com

รัตนะตรัย
คำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) บทความ เสียงธรรมกว่า 1...
//chaichana.com/ruttanatri/

รู้ ตื่น เบิกบาน ระหว่างวัน
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเจริญวิปัสสนา โดย อ.สุรวัฒน์ เสริวิวัฒนา ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
//www.enggy.com/awake

ลานพุทธศาสนา
รวบรวมเรื่องราวของศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎก พุทธประวัติ ทศชาติชาดก การปฏิบัติกรรมฐาน เอตทั...
//www.larnbuddhism.com

วัดป่าดอทคอม 
รวบรวมประวัติพระกรรมฐาน รวมวัดป่ากรรมฐานทั่วประเทศ ธรรมะ หนังสือ ฟังธรรม ข่าวกรรมฐาน กิจกรรมปฏิบั...
//www.watpa.com

Create Date : 06 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 สิงหาคม 2555 0:20:11 น.
Counter : 369 Pageviews.

0 comment
ฟังธรรมะออนไลน์กันค่ะ 4
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
แนะนำอานิสงส์การทำบุญแบบต่าง ๆ ประวัติเอตทัคคะ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ บทสวดมนต์ที่สำคัญ
//www.84000.org

ไหว้พระหน้าคอมฯ
ไหว้พระหน้าคอมฯ รวบรวมสถานที่วัดต่าง ๆ ที่สำคัญๆ ในประเทศไทย ไว้สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่ไม่มีโอกาสไ...
//www.polyboon.com/worship/inside/worship06.html

กฎแห่งกรรม
ธรรมบรรยาย และประสบการณ์ปฏิบัติธรรมจากหนังสือกฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ ของพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่...
//www.geocities.com/piyapan1/

กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ
ธรรมบรรยายของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี และรวบรวมประสบการณ์ต่า...
//www.geocities.com/piyapan1/

กระโถนข้างธรรมาสน์
อ่านถามตอบ และเรื่องเล่าต่าง ๆ กับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ พร้อมภาพคำพุทธพจน์ พุทธคาถาจากปกหน้า ปกหลัง
//www.grathonbook.net/book/

กลุ่มเยาวชนโครงการปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์ของพี่เลี้ยงเนกขัมมบารมี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประวัติและที่มาขอ...
//www.geocities.com/nakkam2003

การสังคายนาพระธรรมวินัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสังคายนา บอกสาเหตุของการสังคายนา รวมข้อมูลการทำสังคายนาครั้งต่าง ๆ
//www.geocities.com/sungkayana

กุศลดอทคอม
ชมรมพุทธศาสน์ออนไลน์สำหรับนักปฏิบัติธรรม และรวบรวบพุทธศาสนสุภาษิตให้ค้นคว้า พร้อมทั้งพจนานุกรมพุท...
//www.kusol.com

คติธรรมนำชีวิต
สาระธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดย พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
//come.to/katitham

คนดีดอทคอม
ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ความสำคัญของการวิปัสสนากรรมฐาน โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รูปภาพของ...
//www.kondee.com

คนเมืองบัว
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ รูปรอยพระพุทธบาทที่ต่าง ๆ วิธีฝึกฤทธิ์ทางใจ อนุสติ10 หรือกรรมฐา...
//www.konmeungbua.com

ฉันคืออะไร
เว็บไซต์เผยแพร่ธรรมะแนววิทยาศาสตร์สำหรับปัญญาชนคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาความจริงให้กับชีวิต
//www.whatami.8m.com

ชมรมกัลยาณธรรม
สื่อกลางให้แก่กลุ่มอาสาทำงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนา และให้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแผ่ธรรมให้กว้างไกลข...
//www.kanlayanatam.com

ชมรมนิสิตมหาจุฬาสัมพันธ์
รายงานข่าวสารของชมรม ให้ความรู้เรื่องพุทธประวัติ รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีบอร์ดแสดงควา...
//mcucity.tripod.com

ชมรมพุทธศาสนา กัลยาณมิตร บริษัท เอไอเอ จำกัด
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของชมรมพุทธศาสนา กัลยาณมิตร บริษัท เอไอเอ จำกัด พร้อมทั้งความรู้ และสาระเกี่...
//www.aia.or.th

ชมรมพุทธศาสนา"กัลยาณมิตร" บริษัท เอไอเอ จำกัด
ติดตามกำหนดการบรรยายธรรมของชมรมพุทธศาสนา บทความทางพระพุทธศาสนา และฟังเพลงไพเราะ ลิงค์ไปยังเว็บไซต...
//come.to/bnt

ชาดกพระเจ้าสิบชาติ
ความรู้เกี่ยวกับบารมี 10 ของพระพุทธเจ้า มีทั้งพระเตมีย์ใบ้ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระภูริทัต พระพ...
//www.geocities.com/buddha_story/

Create Date : 06 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 สิงหาคม 2555 0:24:10 น.
Counter : 567 Pageviews.

0 comment
1  2  3  

bowkavi
Location :
ลำปาง  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สติ เป็นอาหารชั้นเลิศ