ฟังธรรมะออนไลน์กันค่ะ 6
วัดอุดมวารี
เว็บไซต์แสดงมุทิตาจิตต่อ หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร มีข้อมูลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และบทสวดมนต์ทำวัตรเ...
//www.udomwaree.net

วันยงค์
รวมปรัชญา พุทธสุภาษิต ข้อคิด-คำคมเพื่อพุทธศาสนาและสันติภาพ และรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญ
//members.thai.net/wanyong/

วิชัยดอทเน็ต
รวบรวมเรื่องเก่าที่เขียนโดยนักปราชญ์ ธรรมะและคติธรรมคำสอน ข้อมูลที่พักสำหรับนักเดินทางแบกเป้ เรื่...
//www.wichai.net

วิถีอนุตรธรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติพระอาริยะ ความรู้เกี่ยวกับบาปกรรม กฎแห่งกรรม การกินเจ เกร็ดธรรมะ รวมเพล...
//www.vithi.com/

วิโมกข์ธรรม
ความรู้พุทธศาสนา ด้านการปฏิบัติวิปัสนา เผยแพร่ธรรมะ ข้อมูลโครงการฝึกอบรมพัฒนาสติในการภาวนา และกระ...
//www.vimokkhadhamma.com

ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง การปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ ศีลต่าง...
//www.geocities.com/grammathan

ศาสนาพุทธ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระสูตร อริยสัจ และคำกลอนสอนธรรม
//www.geocities.com/Athens/Agora/3232

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนะนำศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคเหนือ (จังหวัดเพชรบูรณ์) เครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรร...
//www.meetham1.com

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ แนะนำโครงการเข้าค่ายธรรมะ ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค...
//www.rakdee.net

ศูนย์รวมพระพุทธศาสนา
รวมลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา
//www.geocities.com/piyainta/

สติปัญญา
สาระ ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ อริยสัจ 4 และฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 แนะนำวิธีเจริญสติปัญญาทางธรรม 
//www.geocities.com/satipanya/index.html

สถานีวิทยุ พระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่
สถานีวิทยุที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่แพระพุทธศาสนา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุออนไลน์ ทา...
//www.dharmaradioonline.org/

สมาธิเน็ท
เว็บไซต์ส่งเสริมการฝึกสมาธิ ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน บอกเคล็ดลับการทำสมาธิ แจ้งข่าวสารการอบรมส...
//www.geocities.com/samadhinet

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เว็บไซต์แสดงข้อมูล พระประวัติ พระศาสนกิจ ข้อมูลการฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา รวมทั้งรูปนิทรรศการต่...
//www.sangharaja.org

สมเด็จองค์ปฐม
ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเจ้าองค์แรกของโลก แสดงประวัติ คำสอน คาถาบูชา คาถาแผ่เมตตาขอบา...
//www.thaicoder.com/putthapum/firstbuddha.htm

สันติภาพและเสรีภาพ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ การปกครองสงฆ์ พระพุทธรูปปางที่สำคัญ ร...
//satuk.tripod.com/

สาธุดอทคอม
รวบรวมข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเกจิอาจารย์ ข่าวทำบุญ บอกบุญ แนะนำวัดในภาคต่าง ๆ 
//www.sathoo.com

สิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้ 
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา แก่นพุทธศาสนา ประโยชน์พุทธศาสนา พุทธศึกษา การเผยแพร่พุทธศาสนา สื่อทางธรรม ...
//www.buddha4u.org/

หนังสือเสียง
บริการหนังสือเสียง เพื่อช่วยผู้ที่มีอุปสรรคทางสายตา มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม (The Law of Karm...
//www.geocities.com/sound_books

หนังสือแนวคำสอน สมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต 
คัดลอกจากหนังสือหนังสือแนวคำสอน สมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต ทั้งเล่มเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ...
//www.geocities.com/book_2546/

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
เพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่ประชาชนให้นำไปประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเป็นหลักยึดเหน...
//www.luangta.or.th

หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล
รวบรวมประวัติของหลวงปู่สุภา กันตสีโล มีคลิปเสียงหลวงปู่สอนคาถาเรียกจิต หลวงปู่ให้พร วัตถุมงคลของห...
//www.luangpoosupa.com/

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ประวัติหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล บูรพาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต...
//www.geocities.com/bhuthaphum

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
รวบรวมประวัติความเป็นมา ภาพ และธรรมะของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ พระวัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชีย...
//www.geocities.com/worralapo/

หลวงพ่อ ดอทคอม
ศูนย์รวมคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ รวมคำสอน เทศนา และสน...
//www.luangpor.com

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย
รวบรวมพระคาถาต่าง ๆ บอกบุญ กิจกรรมงานบุญของวัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย 
//www.freewebs.com/prawichai

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
รวมเสียงเทศน์ พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
//www.geocities.com/katapoonyo

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
โครงการพระอภิธรรม หลักสูตรเรียนทางอินเตอร์เนต เพื่อเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลา กา...
//www.buddhism-online.org

ฺBdvision.net
รวบรวมคำสอนของอาจารย์บุญรักษา ตามหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาด้านกลเม็ดเคล็ดลับการใช้ชีวิตและวิ...
//www.bdvision.net

เขียนธรรมะเป็นบทกลอน
ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วันสำคัญทางพุทธศาสนา ทางสายเอก มหาสติปัฏฐาน4 (ภาคปฏิบัติ) มุ่งสู่พุทธ...
//www.buddhapoem.com/

เครือข่ายค่ายคุณธรรม พุทธบุตรทำดี
เครือข่ายการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจเยาวชน รวมดาวน์โหล...
//www.tamdee.net

เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ร้องโดยเพลิน พรหมแดน
การนำประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาแต่งเป็นเพลง รวม 38 เพลง ร้องโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เพลิ...
//www.geocities.com/lp_mun_song/

เมตตาจิต
สนับสนุนการศึกษาชีวิตและธรรมะ แนะนําทําบุญวัดต่าง ๆ และสถานที่ปฎิบัติธรรม สนทนาธรรม แลกเปลี่ยนควา...
//www.metta.8m.com

เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์อดีตพระชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 
เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์อดีตพระชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างพุทธบารมี อดีดชาติของพระพุทธเ...
//www.bodhisattva.name

เสถียรธรรมสถาน 
เสถียรธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์จาก “ก...
//www.sathira-dhammasathan.org/

เสวนาปัญหาชีวิต 108
เว็บไซต์สำหรับปรึกษาปัญหาชีวิต สนทนาธรรม กฎแห่งกรรม และรวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธรรมะ พระพุทธศาส...
//www.buddhism.th.gs/

โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน (กลุ่มเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม)
กลุ่มเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม เป็นการเผยแผ่ธรรมะเข้าสู่เยาวชนตามสถานศึกษา
//www.thelittlekpy.com

โรงเรียนเครือวัลย์วิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม สายสามัญ เครือวัลย์วิทยา เปิดสอนสายสามัญตั้งแต่ ชั้น ม.1 - ม.6 นักธรรม-บา...
//www.geocities.com/chruawan

โลกพระพุทธศาสนา
ศูนย์ข้อมูลพระพุทธศาสนาบนอินเทอร์เน็ต เสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระรัตนตรัย หลักธรรม พระคาถาพุทธชัยมงคลค...
//www.worldbuddhism.net

ไทยเมดิเตชั่นดอทคอม 
เป็นเว็บธรรมะ ลักษณะเป็นการเว็บบอร์ด หรือการตั้งและตอบกระทู้ ซึ่งต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน
//www.thaimeditation.com

กฎแห่งกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม เหตุต้นผลกรรม รวบรวมเรื่องราวมาจากประสบการณ์ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่...
//www.geocities.com/actiongb/

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร สถิติครู เจ้าหน้าที...
//pariyat.siamblood.com

ข่าวคณะสงฆ์
บริการด้านข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก รับชมโทรทัศน์ 185 สถานีจากทุกประเทศ นำเสนอข่าวสารในแวดวงพระพุทธ...
//kanasong.freeweb-hosting.com/

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
การปฏิบัติกรรมฐาน พระคาถา บทสวด คำสมาทาน คำขอขมา
//www.geocities.com/thhomestar/home.html

คิดดี ทำดี จิตดี
รวบรวมเรื่องราวของจิต วิญญาณ และเรื่องเร้นลับหรือเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบจากที่อื่นได้ และมีบทคว...
//www.extrasoul.com
Create Date : 06 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 สิงหาคม 2555 0:18:30 น.
Counter : 598 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Monthbowkavi
Location :
ลำปาง  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สติ เป็นอาหารชั้นเลิศ