All Blog
รายงานพิเศษภาค 7 เจ็ดหน้า " มาทำความเห็นให้ตรงกันดีกว่า"
ถวายทอง เงินให้พระไม่ได้บุญได้แต่บาปอย่างแน่นอน< หน้า 1 >

พระ คือ ใคร ?

เด็กอนุบาล ตอบ ……… คนหัวโล้นใส่ผ้าเหลืองพบบ่อยในเซเว่น………….ถ้าเจอแม่บอก….ทุจ้า ๆ
เด็กมหาลัย ตอบ ……… คนที่มีโน้ตบุ๊ครุ่นแพงสุด พบกันบ่อยๆในร้านเน็ต chat เจอบ่อยๆ
พ่อค้าแม่ค้า ตอบ ..……. คนที่มาพร้อมซองโดยไม่เคยนัดหมาย ถ้าไม่ใส่ท่านไม่ไป
คนไทยทั่วๆไป ตอบ ..……. คนที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ( ไม่เลี้ยงไม่ว่าแต่ถ้าโกนหัวอดข้าว ok )
สำนักพุทธ ตอบ ….….. คนที่มีศีลมากกว่าเราๆท่านๆ( ? ? ? ). และอย่าถามเยอะ เอ้า !!! กราบ
พวกเรา ตอบ ........ พระคือผู้สละทุกสิ่งออกบวช เป็นผู้มีศีล ถือตามธรรมวินัย เป็นเนื้อนาบุญ
ตรวจสอบมั่นใจแน่ชัด ก่อนกราบเอาหัวลงจรดเท้าท่านได้อย่างสนิทใจ

พระพุทธองค์ ตอบ ….... อ้าง สามัญญผลสูตร เล่ม 11 หน้า 305 “เขาปลงผมและหนวด นุ่งห่ม ผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต ครั้นบวชแล้ว เป็น ผู้สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจอยู่ สันโดษด้วยความมีเพียงอาหาร และผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด "

พระ อยากเป็นอะไร ?

เด็กอนุบาล ตอบ …...… ไม่รู้แต่ไม่อยากเป็นพระ คุณครูสอนว่า แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร !
เด็กมหาลัย ตอบ …...… จบด๊อกเตอร์ซิครับ จบจะได้สึก……..ซะที ไปหางานทำ มีเมีย มีลูก
พ่อค้าแม่ค้า ตอบ …...... เจ้าคุณเจ้าเคินอะไรๆนี่แหละ ไม่รู้ชัด เห็นแต่ท่านว่าต้องจ่ายแพ๊งแพง!!!
คนไทยทั่วๆไป ตอบ ....….. เยอะ หมอ ครู ตลก ขายของเก่า ขายข้าวเม่า ขายลูกกรอก วิทยากร
ม็อบหลากสี ลงนะ สักลาย ขายน้ำ ขายสวรรค์ ปั้นขี้ไคล เปิดสวนสัตว์
ปัดรังควาน ดูจิต ดูใจ ดูเครื่องใน เวียนเทียนขายถังเหลือง ฯลฯ
สำนักพุทธ ตอบ …...….. คนที่ให้เขามาให้เฉียด อย่างน้อย มาใกล้ๆได้เห็นพุทธศาสนา
พวกเรา ตอบ …....... อรหันต์

พระพุทธองค์ ตอบ ……. อ้าง อัคคิขันธปมสูตร เล่ม 37หน้า 261 " ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย การที่บุคคลผู้ทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติสกปรกน่ารังเกียจ ปกปิดกรรมชั่ว มิใช่สมณะ แต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์ เน่าใน มีความกำหนัดกล้า เป็นดังหยากเยื่อ….ย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานแก่เขา และผู้นั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก "

< หน้า 2 >

พระ กลัวอะไร ? Huh?

เด็กอนุบาล ตอบ ……… ไม่รู้ซิ ...แต่ผีกัววววววพระ ( เอานิ้วดึงหนังตาล่างลง แล้วแลบลิ้น )
เด็กมหาลัย ตอบ ……… ตำรวจจับมอเตอไซด์ ข้อหาไม่มีใบขับขี่ ไม่มีหมวกกันน็อค
พ่อค้าแม่ค้า ตอบ ..……. จน มั๊ง??? เห็นออกมาบอกตลอดเลยว่าขาดปัจจัยๆ เรี่ยไรจนน่าเบื่อ
คนไทยทั่วๆไป ตอบ ..……. คนวัดโกงเงิน ไม่มีกิจนิมนต์ ไม่มีคนมาจองกฐิน คนเห็นเข้าโรงหนัง
ผอ.สำนักพุทธ ตอบ ….….. กลัวพวกที่ไปแจกสื่อเผยแพร่พุทธศาสนา ขอให้เพลาๆลงบ้าง ? ? ?
พวกเรา ตอบ ........ พระแท้ๆกลัวบาป กลัวนรก กลัวผิด ธรรมวินัย กลัวพาผู้คนไปนรก :-]

พระพุทธองค์ ตอบ ….... อ้าง เจตนาสูตร เล่ม 38 หน้า 507 “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลนี้ เป็นธรรมดา "

อ้าง พระวินัยข้อปาจิตตีย์: ข้อ72 ) " ภิกษุใด เมื่อมีใครท่องพระวินัยอยู่ กล่าวอย่างนี้ว่า “ ประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้ที่กำลังท่องอยู่ ช่างเป็นไปเพื่อความรำคาญ เพื่อความลำบาก เพื่อความยุ่งนี่กระไร ” เพราะติเตียนสิกขาบท เป็นการทำความดีให้ตกไป "

ข้อ73 ) " ภิกษุใด เมื่อพระวินัยกำลังประกาศอยู่ทุกๆครึ่งเดือน กล่าวอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าพึ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า แม้! พระวินัยข้อนี้ก็มาแล้วในสูตร นับเนื่องแล้วในสูตร ย่อมนำมาประกาศทุกๆครึ่งเดือน” “ถ้าภิกษุนี้เคยนั่งฟังการประกาศพระวินัย 2-3 ครั้งมาแล้ว ” กล่าวอะไรอีก ความพ้นโทษด้วยอาการแกล้งไม่รู้ ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้ พึงปรับเธอตามการละเมิดในเรื่องนั้นๆ และพึงยกความหลงขึ้นแก่เธอเพิ่มอีกว่า “แน่ะท่าน! ไม่ใช่ลาภของท่าน ท่านได้ไม่ดีแล้ว เพราะเมื่อพระวินัยกำลังประกาศอยู่ ท่านไม่ใส่ใจให้เกิดประโยชน์” นี้เป็นการทำความดีให้ตกไป "

พระ ชอบอะไร ?

เด็กอนุบาล ตอบ ……… เซเว่น
เด็กมหาลัย ตอบ ……… เข้าห้าง นวดหน้า รักษาสิว เบื่อ !!!
พ่อค้าแม่ค้า ตอบ ..……. พัดยศ รถ หวย ซอง ห้ามรับเงินรับทอง แต่ไม่ห้ามรับซอง ( นะจ้ะ )
คนไทยทั่วๆไป ตอบ ..……. ธนาคาร ท่านต้องไปสละเงินออกใส่บัญชี แล้วกลับวัดมาปลงอาบัติ
สำนักพุทธ ตอบ ….….. สำนักพุทธและรัฐบาลเพราะมีเงินเดือนให้พระ
พวกเรา ตอบ ........ สงบ สงัด ปลีกวิเวก เข้าฌาน พิจารณาตน ฉันมื้อเดียว :-]

พระพุทธองค์ ตอบ ….... อ้าง ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เล่ม 6 หน้า 44-47 “ ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะพระปัญจวัคคีย์ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อย่างนี้ อัน บรรพชิตไม่ควรเสพคือ.การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑. การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน เป็นความลำบาก ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑. "

< หน้า 3 >

พระ เกลียดอะไร ? Tongue

เด็กอนุบาล ตอบ ……… เซเว่นปิด
เด็กมหาลัย ตอบ ……… คนมองเวลาใช้มือถือ นรกจะกินหัวคนมอง พระนะโยม กราบซะ เจริญพร
พ่อค้าแม่ค้า ตอบ ..……. ตังค์เหรียญ (ยุคสมัยไหนแล้วโยมใครทำบุญกัน ห้าบาทสิบบาทใส่ลงมาได้)
คนไทยทั่วๆไป ตอบ ..……. คนเบี้ยวกฐิน คนไม่รักษาคำพูด มุสา บาปสุดๆ บาปโคตร ไม่ตายดี
ตกนรก หมกไหม้ ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด ทำให้ศาสนามัวหมอง …เกลียด
สำนักพุทธ ตอบ ….….. พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำตัวดีเกินหน้าพระอื่นๆ (ต่างคนต่างอยู่ซิว่ะ)
พวกเรา ตอบ ........ เอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา :-]

พระพุทธองค์ ตอบ ….... อ้าง สัญชีวชาดก เล่ม 56 หน้า 613 “ ผู้ ใดผู้หนึ่งยกย่อง คือทำสักการะ สัมมานะ อสัตบุรุษ ผู้ทุศีลเห็นปานนี้ ที่เป็น บรรพชิต ด้วยการถวายปัจจัยมีจีวร เป็นต้น …ความว่า บุคคลชั่วผู้ทุศีลนั้นย่อมกัดผู้นั้น คือผู้ที่ยกย่องอสัตบุรุษนั้นแล กินเสีย ได้แก่ทำผู้นั้นให้ถึงความพินาศ. "

อะไร คือ พระ ? Cheesy

เด็กอนุบาล ตอบ ……… คนหัวโล้นห่มเหลือง
เด็กมหาลัย ตอบ ……… คนอาศัยผ้าเหลืองเป็นทางไปสู่อนาคตที่มีแต่ ลาภ ยศ สรรเสริญรออยู่
พ่อค้าแม่ค้า ตอบ ..……. ถามโง่ๆ ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัด รอสวดให้พวกเราเวลาเราตายไง ท่านบอก
ทำบุญเอาเงินไปให้เยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ไง( ทำหน้าแบบผู้รู้ สุดขีด )
คนไทยทั่วๆไป ตอบ ..……. ผู้ที่รับซอง และถังเหลืองยามเราทุกข์ โดยจะสวดแบบที่เราไม่เข้าใจ
ทำให้เราสบายใจ พรมน้ำให้พร นานแค่ไหนก็ขึ้นกับปัจจัย เป็นปัจจัย
สำนักพุทธ ตอบ ….….. เราจะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก (พระญี่ปุ่นยังมีเมีย พระเกาหลียังตีกอล์ฟ
พระลังกาบ้าขี่ช้าง พระญวนก็ร้องเพลงเคาะขัน พระไต้หวันก็เข้าทรง
พระทิเบตเป่าแตรตีฉาบ พระเขมรทำเสน่ห์ ถ่ายคลิป พระจีนรำมวย
พระพม่าตีทหาร เสนอไทยเป็นศูนย์กลาง เมียตีกอล์ฟ ขี่ช้างร้องเพลงเคาะขัน
เข้าทรงตีฉิ่ง ทำเสน่ห์รำมวยตีทหาร ของโลก น่าจะดีกว่า )
พวกเรา ตอบ ........ พระพุทธองค์ตรัสว่า “กัลยาณมิตรของพวกเรามีแต่ตถาคตเท่านั้น”

พระพุทธองค์ ตอบ ….... อ้าง ทุติยทสพลสูตร เล่ม 26 หน้า 115-116 “ เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า พวกเธอจงกำจัดสมณะหยากเยื่อ ขับไล่สมณะ ขยะลอย สมณะแต่เปลือกผู้ไม่เป็นสมณะ แต่สำคัญตัวว่าเป็นสมณะ "

< หน้า 4 >

อ้าง ปุญญกิริยาวัตถุสูตร เล่ม 45 หน้า 391

ความเห็นตรง(ทิฏฐิชุกรรม) เมื่อทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งบุญนั้นก็จะมีผลมากเพราะเหตุที่ทิฏฐิทั้งหลายตรงนั่นเอง.

ระหว่าง คนเป็นร้อยพัน ทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยสุจริต จากทุกสารทิศ ดั้นด้น ไกลกันดารสาหัส แต่ทุกคนมุ่งมั่น มาหา พบขุมทรัพย์แห่งปัญญา ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด อีกทั้งมีพระอรหันต์ที่มีปฏิสัมภิทาคอยชี้แนะ ศึกษาตามกำลัง แต่เมื่อพบบางอย่างเช่น

1 ) อ้าง พระวินัยปิฎก เล่ม 3- หน้าที่ 940

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ
เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑
เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑
เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้ :-
พระบัญญัติ อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

2) อ้าง เรื่องท้าวสักกเทวราช เล่ม 43 หน้า 323-5

" ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง , รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง, ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง, ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง."

3) อ้าง ปฏิจฉันนสูตร เล่มที่ 34 หน้า567

" พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑ เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี "

เรา ... ไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอน เลย

เรา ... ไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสั่ง เลย

เรา ... ทำธรรมเป็นทานเพื่อเราเอง เพื่อคนไม่ได้ศึกษา

เพื่อ ... เปิดเผยความจริง ทั้งไม่เคยอ้างว่าทำเพื่อชาติ

ศาสน์ กษัตริย์ ดังที่ใครๆ ชอบอ้างให้ดูหรูหรา

< หน้า 5 >

66 จังหวัด 566 อำเภอ เราไปกันเองตามกำลัง ทีมงานส่วนใหญ่เป็นเด็ก สตรี และคนชรา ดิ้นรนไขว่คว้า ทุกสุดสัปดาห์ หน้าที่เราหรือก็เปล่า แต่พลังแห่งศรัทธาพาเราไปทุกหนแห่ง

สื่อที่แจก ประมาณ แปดแสนใบ มือต่อมือ มาจากไหน? เราขวนขวายหากันเองพิมพ์กันเองบ้าง มีผู้สนับสนุนเป็นโรงพิมพ์เล็กๆ (แต่ใจบุญ) จากพะเยาบ้างใช้เวลาไปหนึ่งปี วางแผนจะให้ครบทั่วไทยโน่นแหละ จนกระทั่ง

อ้าง มหาสุบินชาดก-เล่ม 56 หน้าที่235- 236 ข้อ 16 ในอนาคต … แม้ ภิกษุผู้ชั่วช้าทั้งหลายเล่า ก็จักพากันเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ตามชอบใจพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้น ไม่ได้ที่พำนัก ก็พากันเข้าป่าแอบแฝงอยู่ในที่รก ๆ ข้อที่กุลบุตรผู้มีชาติสกุลทั้งหลาย และ ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลาย ถูกคนชาติชั่ว และถูกภิกษุผู้ลามกทั้งหลาย เข้าไปประทุษร้าย

วันที่ 3 พ.ย. 2553 ผอ..สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์คนปัจจุบัน เดินทางมาที่วัดสามแยกพร้อมคณะโดยอ้างว่ามาปฏิบัติราชการตามคำสั่งของผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวพาดพิงคณะกลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระธรรมวินัย โดยเฉพาะเรื่องการแจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุด! ถวายเงินและทองแก่พระภิกษุและสามเณร จับใจความได้ว่า

ข้อที่หนึ่ง …. ก่อความไม่สงบสุข ในสังคมในบ้านเมือง !!!

อ้าง เจตนาสูตร เล่ม 38 หน้า 507 " ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มี ศีล สมบูรณ์ด้วยศีลนี้ เป็นธรรมดา "

… ถ้า .. พระทำตัวถูกธรรม วินัย ถามท่านทั้งหลายหน่อยท่านกลัวอะไร

… ท้า .. ช่วยบอกด้วยว่าก่อความไม่สงบสุข ในสังคมในบ้านเมืองยังไง
ถ้าใช่ จับเลย หรือ แจ้งข้อหามา จะไป มอบตัวสู้คดี
ทำมานานเป็นปีเพิ่งเจอคนใจถึงที่แท้อยู่ใกล้ๆ นี่เอง !!!


ข้อที่สอง .... อ้างว่ามาปฏิบัติราชการ มาขอให้พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ปฏิบัติหย่อนลงไม่ต้องตามพระวินัย ให้ถือกฎหมาย เหนือ พระวินัย ให้ ถือตามสำนักพุทธ แทนพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ้าง มหาปรินิพพานสูตร เล่ม 13 หน้า 320 " พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ บางที่พวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัย อันนั้นจักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา "

< หน้า 6 >


... ถ้า ... ผู้ที่มาเป็นคนนอกศาสนา ไร้การศึกษา ไม่มียศ หรือสติฟั่นเฟือน ผีสิงบ้าๆบอๆ
ก็ยังยาก สุด สุด…จะทนรับฟัง แต่นี่ผู้ที่มามีตำแหน่งเป็นถึง .....
ผู้อำนวยการสำนักงานพระ พุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ้าพระท่านทำผิด
เราเตือนท่าน ท่าน วก กลับคืน ....บุญจากการเตือนนั้นมากมายจนนับไม่ได้....แน่ๆ
แต่นี่พระท่าน ทำดีถูกต้องตามธรรมวินัย ไปขอให้ท่านละเลยธรรมวินัย
บาปจากการขอนั้นท่านนับเองละกัน………นานแน่
ถ้าอ้างว่ามาปฏิบัติราชการ (การของพระราชา) .... อ้างท่านแล้วทำกรรมหนัก ... หนักแน่


... ท้า ... ง่ายๆ พวกเราจะเอาตาม ธรรมวินัยนี้เท่านั้น ส่วนพวกท่านก็สุดแท้แล้ว
แต่จะทำ แน่จริงอย่าเลิกรา ขวางให้สุดกำลัง มาดูกันว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้
จริงไม่จริงแจ้งล่วงหน้าไป เลยว่าเราไม่มีเส้น/ ไม่วิ่งเต้น / เราไม่สนเรื่องร้องเรียน / เรื่องฎีกา ทูลเกล้า/
เรื่องระบบ ราชการ /เรื่อง ตำแหน่ง / ไม่มี……รอดูกันชัดๆตรง “กฎแห่งกรรม”
คำเดียว ดูกันชาตินี้ด้วยไม่ต้องรอชาติหน้า………………..กล้าๆหน่อย


ข้อที่สาม …. กล่าวข่มขู่ว่าราชการสร้างคุกสร้างตะรางสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมาย โน้มน้าวให้กลัว ให้เพลาๆ การเปิดเผยพระธรรมวินัยอ้าง … อัคคิขันธปมสูตร เล่ม 37 หน้า263

" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลาย… ส่วน การที่บุคคลผู้ทุศีล ฯลฯ เป็นดังหยากเยื่อ ยินดี อัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหาย มิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน แก่บุคคลผู้ทุศีลนั้น และบุคคลผู้ทุศีลนั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก "

< หน้า 7 >

... ถ้า ... ท่านอ่านแล้วพอเข้าใจบ้างก็ยินดีในบุญที่ท่านได้เริ่มศึกษา

... ท้า ... เราขอเชิญท่านมาร่วมกิจกรรมนึ้ มาเปิดเผยศาสนา เราทำด้วยเพียงศรัทธา
ท่านจะอยากมา หรือไม่เกี่ยว แต่โดยตำแหน่งหน้าที่โดยตรงท่านต้องมา
อย่างน้อยก็เพื่อพิสูจน์ความจริงว่า เราควรเรียก สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือ สำนักทำลายพุทธศาสนาแห่งชาติ กันแน่ ..................
และจริงหรือ ที่ราชการสร้างคุกสร้างตะรางสำหรับผู้เผยแพร่พุทธ ศาสนา ?อ้าง … ”. สุจจชชาดก “ เล่ม 58 หน้า 51


“ บัณฑิตกระทำสิ่งใด พึงพูดสิ่งนั้น .... ไม่กระทำสิ่งใด ไม่พึงพูดสิ่งนั้น

บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมกำหนดรู้ ... คนที่ไม่ทำ ดีแต่พูด. ”

ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าเปิดเผยพระธรรมวินัยนี้ขอให้ข้าพ้นทุกข์ทั้งปวง
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความดับนั้นมีอยู่ขอให้ ข้าพเจ้าถึงซึ่งความดับนั้นด้วยเทอญ

ยินดีในบุญกับผู้เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองทุกๆท่านค่ะCreate Date : 23 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 23 มกราคม 2554 14:49:07 น.
Counter : 422 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

shada
Location :
น้ำหนาว เพชรบูรณ์ , เกาะพงัน สุราษฯ  Ghana

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นหูที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นกายที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นใจที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง พระไตรปิฏก เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง.....พระไตรปิฏก เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฏก เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรือง (เล่ม ๑๐ หน้า ๔๖๕_ปกน้ำเงิน)
บัญญัติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎกชุด 91 เล่ม ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ม 3
(ปกสีแดง หน้า 887 ปกสีน้ำเงิน หน้า 940)
พระบัญญัติ อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่ง ทอง-เงิน หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนิสสัคคียปาจิตตีย์(นิสสัคคียปาจิตตีย์ 1 ตัว ต้องตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ คือ 4,000 ปีของนรกขุมนี้ เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีมนุษย์)

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้ มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
...(4)รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
**หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา(โยมควรเรียนรู้) ทำบุญแล้วเป็นบาป ตกนรกทั้งพระและโยม
1.ตักบาตรด้วยเงินและทอง
2.ตักบาตรด้วยสิ่งของที่ต้องห้าม ข้าวสารอาหารแห้ง-ดิบ
3.ทำบุญกับพระทุศีล(ผิดศีลธรรมและไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย)รับเงิน รับทอง มีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเอง มีบัตรเอทีเอ็ม มีบัตรเครดิต
4.ฯลฯ
จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทยฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม
**ชาวพุทธทั้งหลาย ขอให้อธิษฐานเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
"ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญของข้าพระพุทธเจ้าให้เข้าไปรวมเป็นพระราชกุศลของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังบุญทั้งหลาย ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อพสกนิกรและราชอาณาจักร ขอบุญนั้นทั้งหมด จงเป็นพลังขับดันโรคภัยทั้งหลายที่กำลังเกิดในพระวรกายของพระองค์ให้อันตรธานไป"

จากหลักฐานเทียบเคียงของการใช้สัจอธิษฐาน ในพระไตรปิฎก 91 เล่ม ฉบับมหามกฎราชวิทยาลัย เล่ม 74 หน้า 447-479 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 1, 3, 341, 342 และ 343 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยก ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (www.samyaek.com) ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ขอจงพิจารณาเอาเถิด เพราะไม่บังคับให้ใครมาเชื่อหรือทำตาม เพียงแต่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
ยินดีในบุญกับทุกท่านที่รวมใจกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ

ชฎา มีโครงการ จะเปิด บ้านพักตากอากาศ ติดถนน ติดทะเล ไม่ไกลจาก ท่าเรือ ท้องศาลา บรรยากาศ เหงียบ สงบ เป็นธรรมชาติ ให้เช่าที่เกาะพงัน

"สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความใน blog แห่งนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด"