ทุกเรื่องราวมีแง่คิด ทุกชีวิตมีแรงบันดาลใจ
Group Blog
 
All Blogs
 

โครงการประกวดแผนการตลาดเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท


 

Create Date : 12 สิงหาคม 2555    
Last Update : 12 สิงหาคม 2555 2:26:19 น.
Counter : 422 Pageviews.  

ประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำ 3R เงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท


ประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำ 3R เงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาทบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  หรือ  อีสท์ วอเตอร์  ประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้าน 3R โครงการจัดการด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยใช้แนวคิดในการนำนวัตกรรมการใช้ให้น้อยลงและลดความฟุ่มเฟือยทรัพยากรน้ำ (Reduce)  การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือ นวัตกรรม 3R 
โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทีมละ 2-5 คน ได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 3R”  
ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดค้นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ สามารถนำไปผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท 
เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อแผนงานที่ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.kmitlaward2012.com,www.eastwater.com ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2272-1600 ต่อ 2412 หรือ www.eastwater.com หรืออีเมลมาที่ angkana_pun@eastwater.com
 

Create Date : 12 สิงหาคม 2555    
Last Update : 12 สิงหาคม 2555 2:26:02 น.
Counter : 533 Pageviews.  

INNOVATIVE SOCIETY KMITL Aard 2012


นยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อคนยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อช่วยให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร การเดินทาง การศึกษา การเกษตร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละวันมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ในบรรดานวัตกรรมเหล่านั้นจะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยคนไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงพลังทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย ฝีมือเด็กไทย โดยใช้ความรู้ ความคิด และจินตนาการ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การจัดโครงการเพื่อการ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมไทยขึ้น โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยี
 2. เพื่อสร้างความเติบโตในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมใหม่
 3. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ความเป็นที่หนึ่งของหลักสูตรต่างๆ ในประเทศไทยของสถาบันฯ

 4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สมัครแข่งขัน และ รายละเอียเพิ่มเติม 
   

  Create Date : 12 สิงหาคม 2555    
  Last Update : 12 สิงหาคม 2555 2:25:44 น.
  Counter : 304 Pageviews.  

  7th GATSBY Student CM Awards


  สุดยอดนักโฆษณาแกสบี้ ชิงทุนกว่า 4 แสน รับรางวัลที่ญี่ปุ่น


  “แกสบี้” เปิดเวที “7th GATSBY Student CM Awards” เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักโฆษณาสินค้าแกสบี้ระดับเอเชีย ครั้งที่ 7 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 4 แสนบาท ลุ้นบินลัดฟ้าร่วมพิธีประกาศรางวัลถึงประเทศญี่ปุ่น 


  บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จัดประกวดภาพยนตร์โฆษณาสินค้าแกสบี้ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับเอเชียปี 2012 ครั้งที่ 7 (7th GATSBY Student CM Awards) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษา ใน 7 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้หวัน และมาเลเซีย ได้แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณา โดยใช้สินค้าแกสบี้เป็นโจทย์ในการประกวด พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศที่สำนักงานใหญ่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 


  นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถเข้าแข่งขันได้ทั้งแบบเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม โดยเลือกสินค้าเพียง 1 ประเภท ระหว่างผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมนวัตกรรมล่าสุดจากแกสบี้ “แกสบี้ มูฟวิ่ง รับเบอร์” หรือ “แกสบี้ แผ่นฟิล์มซับมัน” มาใช้ในภาพยนตร์โฆษณาความยาว 15 วินาที หรือ 30 วินาที  


  การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความยาวมาตรฐานที่ใช้เทคนิคการตัดต่อ โดยตัดสินผลงานจากภาพรวม เช่น การวางแผน การกำกับ การถ่ายภาพ การตัดต่อ และประเภทไม่ผ่านการตัดต่อ ที่ไม่ใช้เทคนิคการตัดต่อ โดยประเมินจากแนวความคิดเป็นหลัก 


  ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00 น.) ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลของการประกวดในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  //award.gatsby.jp/th 
   

  Create Date : 12 สิงหาคม 2555    
  Last Update : 12 สิงหาคม 2555 2:24:44 น.
  Counter : 540 Pageviews.  

  Samsung Mob!lers : Samsung Galaxy Digital Marketing Contest for Samsung Galaxy S lll  การประกวดแผนการสื่อสารกิจกรรมทางการตลาด สำหรับ Samsung Galaxy S lll แห่งปี 2012 
  Samsung Mob!lers : Samsung Galaxy Digital Marketing Contest for Samsung Galaxy S lll
  กล่าวนำ 

           ในปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการต่างๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานทางการตลาดออกมามากมาย เพื่อนำเสนอสินค้าและ บริการให้ผู้บริโภคได้รู้จัก และเลือกสรรตามความต้องการ รวมไปถึงการเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าต่อไป นอกจากผลงานต่างๆที่ผู้ประกอบการได้จัดทำขึ้นเองแล้ว เรายังได้เห็นผลงานที่ผู้บริโภคสร้างสรรค์ขึ้นเองเช่นกัน เนื่องด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความสามารถออกมาโดยผ่านช่องทางออนไลน์ และ สื่อต่างๆ มากมาย
           ทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถโดยผ่าน โครงการ Samsung Mobilers Thailand ซึ่งเป็นโครงการค้นหาผู้บริโภคที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการใช้งาน มือถือ และ แท็บเล็ต ของซัมซุง โดยผ่านชิ้นงานลักษณะต่างๆ หรือ ที่เรียกว่า UGC (User’s Generated Contents) ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากผู้ใช้งานจริง 
           โครงการ Samsung Mobilers ได้เริ่มดำเนินงานขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 โดยปัจจุบัน มีประเทศที่มี Samsung Mobilers มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศเกาหลี อังกฤษ เยอรมันนี เม๊กซิโก จีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Samsung  Mobilers จะมีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางซัมซุง เช่น งานเปิดตัวสินค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงการได้สัมผัสสินค้านวัตกรรมก่อนการวางจำหน่าย 
  สำหรับประเทศไทย ได้เริ่มต้นโครงการดังกล่าวในปี ค.ศ. 2012 เป็นปีแรก  และในครั้งนี้ ทางซัมซุง ประเทศไทยได้เล็งเห็นศักยภาพของนิสิต นักศึกษาในปัจจุบัน และเพื่อเป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถ  จากความรู้ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัย ผ่านผลงานอันสร้างสรรค์  และการปฎิบัติงานจริง ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากทางซัมซุงตลอดกิจกรรม รวมถึงรางวัลสำหรับ ผู้ชนะรอบสุดท้าย ได้แก่ โล่ห์รางวัลสำหรับ 3 อันดับแรก เกียรติบัตร เงินรางวัล มือถือรุ่น Samsung Galaxy S lll และ โอกาสในการทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี สำหรับทีมที่ชนะเลิศระดับประเทศ


  วัตถุประสงค์โครงการ 
  เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด และนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเอาความรู้ทฤษฎีการจัดการสื่อสารทางการตลาด (การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด) มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ภายใต้ตลาดแห่งโลกธุรกิจจริง และเรียนรู้ถึงวิธีการคิด วิเคราะห์ และกระบวนการทำงานในระดับมืออาชีพ กับบุคลากรที่น่าเชื่อถือจากแวดวงของการสื่อสารการตลาด และองค์กรธุรกิจชั้นนำ

  รูปแบบโครงการ   
  เป็นกิจกรรมการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด ทั้งในแง่ของภาค ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะมีนิสิต  นักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด และนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยชั้นนาในเขตกรุงเทพฯเพื่อร่วมเข้าแข่งขัน โดยนิสิต นักศึกษา จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนงาน งบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งการประกวดนี้จะ ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ระยะเวลาโครงการ 
  มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2555

  คุณสมบัติทีมผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ที่กำลังศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทีมผู้สมัคร ต้องประกอบไปด้วย นิสิต นักศึกษาสมาชิก 3-5 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยสามารถรวมกลุ่มระหว่างภาควิชา ระหว่างคณะได้ แต่ต้องเป็นภายในสถาบันศึกษาเดียวกันเท่านั้น
  • อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม

  • โจทย์ของโครงการประกวด 
   ให้นิสิต นักศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์แผนงานสื่อสารทางการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นไปที่สื่อดิจิตอล สำหรับโทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น  Galaxy S lll ที่ออกแบบมาภายใต้คอนเซปท์  Designed for human, inspired by nature เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจถึงคุณสมบัติพิเศษของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ และเกิดการพิจารณาที่จะซื้อ โดยนักศึกษาสามารถเลือก 3 คุณสมบัติที่ต้องการสื่อสารจากคุณสมบัตของ Samsung Galaxy S lll ทั้งหมด อาทิเช่น่
   • Smart Stay –  การรักษาความสว่างของหน้าจอให้คุณเพลิดเพลินกับการใช้งาน Internet หรือการอ่าน โดยไม่ถูกขัดจังหวะ ด้วยระบบอัจฉริยะในการจับใบหน้าของคุณจากกล้องด้านหน้า
   • S – Beam : ให้คุณแชร์ทุกไฟล์ได้รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าที่เคย เพียงแค่สัมผัสด้านหลังของโทรศัพท์เข้าด้วยกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ผสมผสานข้อดีของ NFC ที่ช่วยให้สามารถจับคู่เครื่องได้อย่างรวดเร็วและ WIFI-Direct ที่ช่วยให้การส่งข้อมูลเสร็จสิ้นภายในพริบตา โดยไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อ Internet
   • Burst shot and best photo : สามารถถ่ายภาพได้หลายภาพในการกดชัตเตอร์แค่ครั้งเดียว และฟีเจอร์ best photo สามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดให้คุณ โดยเลือกจาก การยิ้ม กะพริบตา การสั่นและภาพเบลอ

   • ระยะเวลาการแข่งขัน 
    ระยะเวลาแผนงานสื่อสารทางการตลาด : มิถุนายน – ตุลาคม 2555 
    กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

    เนื้อหาหลักในแผนงานสื่อสารทางการตลาด 
    รูปแบบของแผนงาน Power Point ความยาวไม่เกิน 20 หน้า (ไม่รวม Appendix)
    • วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย (Target) ที่เป็นนิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของตนเอง
    • วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / ข้อจำกัด) ของ โทรศัพท์มือถือซัมซุงรุ่น  Samsung Galaxy S lll ในเชิงสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย (โดยสังเขป)
    • กลยุทธ์ของแผนงานสื่อสารทางการตลาด
    • แผนการสื่อสารทางการตลาดของ (มือถือซัมซุงรุ่น  Galaxy S lll) ที่เข้าถึงกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่ประกอบด้วย
     • Digital Marketing Plan ที่ต้องมี Viral VDO เป็นส่วนประกอบ 1 ชิ้น
     • On Ground activity หรือ Event ในมหาวิทยาลัยของตนเอง 1 วัน
     • โดยในแผนงานจะต้องมี รายละเอียดของกิจกรรม และ ระยะเวลาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้จริง
      • การวัดและประเมินผลของงาน (KPI)

      • รอบการแข่งขัน 
       การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
       • รอบคัดเลือกแผนงาน       คัดเลือก 30 ทีมที่จะได้เข้าแข่งภาคปฎิบัติ ส่งแผนงานภายในวันที่ 20 สิงหาคม  2555   
       • รอบปฎิบัติ                     30 ทีมปฏิบัติงานจริงบน Online เพื่อคัดเลือก 10 ทีมเข้ารอบสุดท้าย  
       • รอบสุดท้าย                   10 ทีมที่เข้ารอบแข่งภาคปฎิบัติกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และพรีเซ้นท์แผนการตลาด   
       • ซึ่งทั้ง 10 ทีมจะได้รับการอบรม (workshop) เกี่ยวกับแผนการตลาดจาก วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งข้อมูลของสินค้า   นอกจากนี้ยังได้รับ(มือถือซัมซุงรุ่น Galaxy S lll) ทีมละ 1 เครื่อง พร้อมงบประมาณ 5,000   บาท และอุปกรณ์ Display สินค้* เพื่อจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยของตนเอง
        *อุปกรณ์การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย โต๊ะแสดงสินค้า ขนาด 90cm*1.6 เมตร 2 โต๊ะ และ Back Drop


        หลักการให้คะแนนของการแข่งขันในส่วนของแผนงาน 
        แผนงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือก 
        ให้เหลือเพียง 30 ทีมสุดท้าย ที่จะได้มีโอกาสนำเสนอในภาคปฏิบัติต่อไป
        การให้คะแนนเนื้อหาของแผนงานในภาคทฤษฎีคะแนน
        ส่วนการวิเคราะห์10
        • ความถูกต้องของข้อมูล
        • การวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อแผนงาน
        ส่วนแผนการตลาด
        • ความคิดสร้างสรรค์ และ ความโดดเด่น
        15
        • ความน่าสนใจ ดึงดูด และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
        20
        • การสื่อสารจุดเด่น และประโยชน์ (Benefit) ของผลิตภัณฑ์
        20
        • ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง
        20
        • ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ และ การความสามารถในการประเมินผล
        15
        เกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก และตัดสินผลงานคลิป     
        • ความน่าสนใจในวีดีโอที่สามารถทำให้คนเข้ามาติดตามดู   
        • ความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหาในวีดีโอที่ผู้เข้าแข่งขันนำมาเสนอ             
        • จุดเด่นของโทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น Galaxy S lll ที่นำมาปรับใช้และสร้างสรรค์ในคลิปวีดีโอ        
        • การเรียบเรียงเรื่องราวของคลิปวีดีโอที่ถ่ายทอดออกมา                             
        • จำนวนของคนที่ดู  การคอมเม้น และการแชร์คลิปวีดีโอผ่าน Thaisamsungmobilers YouTube Channel

        • เกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก และตัดสินผลงานรอบ Event หรือ Onground activity
         • ความน่าสนใจของกิจกรรมในบูธที่สามารถดึงความสนใจคนในมหาวิทยาลัย 
         • จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบูธของนักศึกษา
         • การนำจุดเด่นของโทรศัพท์มือถือซัมซุงรุ่น Galaxy S lll มานำเสนอและปรับใช้กับการออกบูธกิจกรรม
         • วิธีการประชาสัมพันธ์โทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น Galaxy S lll ต่อผู้บริโภคภายในมหาวิทยาลัย
         • ความสร้างสรรค์ในการออกแบบ จัดบูธสินค้านั้นๆ

         • กำหนดระยะเวลาของโครงการประกวดฯ
          • ส่งใบสมัครทางอีเมล Thaisamsungmobilers@gmail.com   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง (www.facebook.com/SamsungMobilersThailand )
          • ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555
           • กำหนดส่งแผนงานสื่อสารทางการตลาด
           • ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555
            • ประกาศผล 30 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบแข่งขันภาคปฎิบัติทาง (www.facebook.com/SamsungMobilersThailand)
            • ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555
             • บรีฟรายละเอียด 30 ทีม สำหรับการทำคลิปวีดีโอโปรโมทมือถือซัมซุง รุ่น Samsung Galaxy S lll
             • วันที่   24 สิงหาคม 2555
              • กำหนดส่งคลิปวีดีโอโปรโมทมือถือซัมซุง รุ่น Samsung Galaxy S lll
              • ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555
               • ประกาศผล 10 ทีมเข้ารอบสุดท้าย ชิงชนะเลิศ
               • วันที่ 11 กันยายน 2555
                • 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบแข่งขันร่วมเข้า workshop กับทางซัมซุง เพื่อปรับแผนงานในภาคปฎิบัติกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
                • วันที่ 14 กันยายน 2555
                 • ประกาศผลวันที่ของแต่ละทีม ที่ต้องจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยของตัวเอง
                 • ในวันที่ 15 – 29 กันยายน 2555
                  • 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พรีเซ้นท์แผนการสื่อสารทางการตลาดของมือถือซัมซุง รุ่น Samsung Galaxy S lll
                  • วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2555
                   • ประกาศผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศ
                   • วันที่ 23 ตุลาคม 2555


                    รางวัลสำหรับการประกวด 

                    10 ทีมสุดท้าย จะได้รับโทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น Samsung Galaxy S lll 1 เครื่องต่อทีม เพื่อนำไปจัดกิจกรรมและได้สิทธิในการนำไปใช้หลังจากจบการแข่งขัน และนักศึกษารับสิทธิ์เป็นตัวแทน Samsung Mobilers Thailand
                    รางวัลชนะเลิศ 
                    เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติคุณ 1 รางวัล + Certificate of participation (สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและฝึกงานกับทางบริษัท ซัมซุง ประเทศไทย และ ดูงาน ซัมซุงที่ประเทศเกาหลี)
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
                    เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติคุณ 1 รางวัล + Certificate of participation
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
                    เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติคุณ 1 รางวัล + Certification of participation
                    รางวัลชมเชย (7 รางวัล) เงินสด 10,000 บาท + Certificate of Participation

                    หมายเหตุ
                    • การตัดสินโดยกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันไม่อาจฟ้องร้อง หรือเอาผิดได้
                    • บริษัทฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Samsung Mobilers Thailand Fan page (www.facebook.com/SamsungMobilersThailand )
                    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการให้รางวัล คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
                    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติกาของกิจกรรมหรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น
                    • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
                    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลกับพนักงานของบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและญาติของพนักงาน ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
                    • การได้รับรางวัลในต่างประเทศ ต้องเสียภาษี และต้องปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ
                    •  

                     Create Date : 12 สิงหาคม 2555    
                     Last Update : 12 สิงหาคม 2555 2:24:17 น.
                     Counter : 618 Pageviews.  

                     1  2  3  4  5  6  7  

                     makopoto
                     Location :
                     กรุงเทพฯ Thailand

                     [Profile ทั้งหมด]

                     ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
                     ฝากข้อความหลังไมค์
                     Rss Feed
                     Smember
                     ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
                     คนหนึ่งคนที่รอความตาย อาจารย์ยงยุทธ อาจารย์เคยพูดไว้ว่า คนบนโลกนี้มี 2 ประเภท 1.คนที่ตายแล้ว 2.คนที่รอความตาย ผมยังอยู่ประเภท 2 กำลังรอความตาย แต่จะรอความตายอย่างไร? ติดตามผมมาเถอะครับ
                     Custom Search
                     Friends' blogs
                     [Add makopoto's blog to your web]
                     Links
                      

                      Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.