คนเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ แล้วทำยังไง?? ให้รู้..ในสิ่งที่ควรรู้...
 
ทุน มีทุนการศึกษาบ้างไหม

ประเทศสวีเดนเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เรียนอย่างเต็มที่โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน เพราะรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนหลักทางการเงินให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

จนถึงปัจจุบันนี้ (ปี 2006) นักเรียนต่างชาติก็ยังคงสามารถเข้ามาเรียนได้โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน แต่ในอนาคตคาดว่าจะเริ่มมีการเก็บค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งเป็นที่คาดกันว่าจะเริ่มเก็บในปีการศึกษา 2008 เป็นต้นไป แต่ก็ยังไม่มีการสรุปที่แน่นอนว่าจะเก็บจริงไหม และจะเก็บเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นการได้เรียนฟรี! ก็เปรียบเสมือนได้ทุนไปในตัว แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ อยู่บ้างเมื่อมาเรียนที่สวีเดน ในที่นี้จะกล่าวถึงการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียก็คือ

-ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา เทอมละประมาณ 300-350 sek

-ค่าหนังสือตำรับตำรา ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับหลักสูตร แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้หนังสือภาษาอังกฤษ ราคาจะแพงมากตกเล่มนึงประมาณ 500 sek ได้ ถ้าเรียนหลายวิชาแล้วต้องซื้อทุกวิชาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะพอสมควร หนังสือเรียนสามารถยืมจากห้องสมุดได้ แต่ต้องรอคิวนาน เพราะจำนวนหนังสือจะมีน้อยกว่าจำนวนผู้ยืมเสมอ

-ค่าที่พัก ถ้าเป็น Student corridor ตกประมาณ 1800-2300 sek ต่อเดือน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ หาที่พักใน Umea เป็นตัวอย่าง)คลิ๊ก

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่ากินอยู่ ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า ค่าเดินทางฯลฯ อยู่ที่ว่าอยู่เมืองเล็กเมืองใหญ่ และแล้วแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิต อาจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4000 sek ถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆ ถ้าเมืองเล็กๆ ก็อาจจะน้อยกว่านี้

ทุนในที่นี้จึงหมายถึงทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ทุนสำหรับค่าเล่าเรียน ในสวีเดนมีการให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติอยู่บ้าง แต่โอกาสที่จะได้นั้นค่อนข้างยาก เพราะมีการแข่งขันที่สูงมากๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ทุนก็คือ Swedish Institute (SI) นักเรียนไทยสามารถสมัครได้บางทุนเท่านั้น ไม่ใช่สมัครได้ทุกทุน ข้อมูลรายละเอียดทุนประเภทต่างๆ และเงื่อนไขต่างๆ สามารถดูได้ที่

ทุนประเภทต่างของ SI

ระดับปริญญาโท
การขอทุนในระดับนี้ ทาง SI จะไม่รับใบสมัครโดยตรง โดยปกติเวลาส่งใบสมัครเรียนไปที่มหาวิทยาลัยที่เราสนใจ จะมีช่องเล็กๆ ให้กาว่าเราจะสมัครขอทุนของ SI ด้วยหรือไม่ ถ้าเราไม่กา ทางมหาวิทยาลัยเค้าก็จะไม่ส่งไปให้ SI พิจารณา แต่ถ้าเรากาว่าต้องการสมัครทุนด้วย กระบวนการพิจารณาจะเริ่มจากมหาวิทยาลัยก่อนคือ

-International Office หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาใบสมัครทั้งหมดที่มีว่ามีจำนวนคนขอทุนเท่าไหร่ แล้วทางมหาวิทยาลัยจะส่งให้ทาง SI เท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าทางมหาวิทยาลัยจะส่งไปทั้งหมด นี่คือการกรองขั้นที่ 1 หลังจากนั้นจึงส่งไปให้ SI พิจารณาเฉพาะคนที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นแล้วว่าสมควรส่งไปขอทุน

-SI จะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนในขั้นสุดท้าย โดยพิจารณาภาพรวมทั้งประเทศว่าแต่ละมหาวิทยาลัยส่งใบสมัครมาเท่าไหร่ และทาง SI มีงบประมาณให้เท่าไหร่ในแต่ละปี ซึ่งเป็นการพิจารณาให้ทุนในขั้นสุดท้าย และทาง SI โดยปกติจะประกาศผลทุนประมาณต้นเดือนมิถุนายน

ระดับปริญญาเอกและทุนนักวิจัย
การขอทุนในระดับนี้ ทาง SI จะเป็นผู้พิจารณาโดยตรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วว่ารับเข้าเรียนปริญญาเอก หรือรับเข้าไปทำวิจัยตามแต่ระยะเวลาที่กำหนด แล้วจึงมาสมัครขอทุนจากทาง SI ปกติจะเปิดรับใบสมัครตั้งแต่ 1 ก.ย. – 15 ม.ค. ทุกปี แล้วจะประกาศผลช่วงต้นเดือนมิถุนายน การขอทุนอันนี้นักเรียนต้องติดต่อโดยตรงไปที่ Professor ในคณะที่สนใจและติดต่อให้เค้ารับเข้าเรียนก่อนจึงจะมาสมัครขอทุนจาก SI ได้

นอกจากนี้แล้วการเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกที่สวีเดนยังมีวิธีการอื่นๆ อีก ซึ่งค่อนข้างมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะกฎระเบียบในกฏหมายระบุว่าการที่จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกนั้นต้องมีการรับรองว่ามีเงินทุนสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

ในสวีเดนมีปริญญาอีกอันนึงที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเท่าใดนัก แต่เป็นที่รู้จักในแถบสแกนดิเนเวียด้วยกันเอง คือ Licentiate degree เป็นช่วงตรงกลางระหว่างปริญญาโท กับปริญญาเอก

-Licentiate degree ใช้เวลาประมาณ 2 ปี Full time study

-PhD degree ใช้เวลาต่ออีก 2 ปี Full time study ต่อจาก Licentiate แต่ว่านักศึกษาสามารถมุ่งไปที่ PhD โดยตรงเลยได้โดยใช้เวลา 4 ปี Full time study

ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยและนักศึกษาสามารถหาแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาสนับสนุนในการรับนักเรียนปริญญาเอกได้ ซึ่งลักษณะแบบนี้ นักเรียนปริญญาเอกจะได้รับเงินเดือน เสียภาษีแบบเดียวกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และต้องมีหน้าที่สอนหรืองานธุรการต่างๆในมหาวิทยาลัย 20% ของเวลาที่มีอยู่

แหล่งทุนที่มหาวิทยาลัยหรือคณะหาได้นั้น มักจะได้แค่ช่วงเวลาประมาณ 2-3 ปี ไม่ค่อยมีแหล่งทุนที่จะให้ทุนยาวทีเดียว 4 ป เพราะฉะนั้น นักเรียนปริญญาเอกส่วนใหญ่ของที่นี่จึงต้องเอา Licentiate degree ก่อน แล้วค่อยหาทุนมาเพิ่มต่อเพื่อให้ได้ PhD degree

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีทุนเหล่านี้ก็จะประกาศรับสมัครนักเรียนปริญญาเอก ซึ่งก็ต้องคอยติดตามดูเอาในเวปของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เพราะไม่มีกำหนดการที่แน่นอน ว่าจะรับเมื่อไหร่ รับกี่คน นานแค่ไหน ไม่มีความแน่นอนต้องคอยติดตาม หาข่าวคราวเอาเอง ซึ่งแน่นอนว่าคนในพื้นที่ (Swedish student) ย่อมได้เปรียบเพราะทราบข้อมูลก่อน จึงไม่ค่อยเห็น PhD student ต่างชาติมากนักในการรับทุนแบบนี้

นอกจากนี้บางคนก็มาเรียนด้วยทุน Scholarship จากต่างประเทศ บางคนก็มาเรียนแบบเป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในแอฟริกากับมหาวิทยาลัยในสวีเดน บางคนก็เรียน PhD แบบ Part time สอน 50% ทำวิจัย 50% บางคนก็เรียน PhD ไปเรื่อยๆ เป็นสิบปีไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน แต่มีงานประจำเป็นเจ้าหน้าที่ในคณะอยู่แล้ว ได้เงินเดือนในฐานะพนักงาน แต่ก็เรียน PhD ไปด้วย บางคนก็เป็น อาจารย์อยู่แล้วและก็เรียน PhD ไปด้วยโดยไม่มีกำหนดเวลาจบที่แน่นอนเช่นกัน เพราะฉะนั้น PhD student ที่นี่จึงมีความหลากหลายมากในการเข้ามาเรียนและในการจบ

แต่เมื่อทุกคนเข้ามาสู่ระบบและเป็น PhD student แล้ว ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่และอาจารย์ท่านอื่นๆ มีสิทธิพื้นฐานคล้ายๆ กันหมดไม่ว่าจะเป็นระดับ Full Professor หรือ พนักงานธุรการ หรือ PhD student ทุกคนจะมีความเสมอภาคกันหมด PhD student จะมีห้องทำงานให้ ซึ่งโดยปกติจะแชร์ห้องทำงานกับ PhD student คนอื่นๆ PhD student จะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะบ้างเป็นบ้างครั้งเพราะถือว่าเป็นบุคลากรคนนึงในคณะเช่นกัน และบางคนที่ทำหน้าที่สอนด้วยก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบภาระงานสอนต่างๆ ด้วย

รายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการเรียนระดับปริญญาเอกนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่

Official Handbook for Postgraduate Students
ซึ่งจัดทำโดย Swedish National Agency for Higher Education

Create Date : 07 มิถุนายน 2549
Last Update : 9 มิถุนายน 2549 16:53:02 น. 2 comments
Counter : 327 Pageviews.  
 
 
 
 
Sweden's very cool.
 
 

โดย: Jane IP: 203.113.17.150 วันที่: 8 ธันวาคม 2550 เวลา:18:27:59 น.  

 
 
 
ผมอยากเรียนมากคับ ไม่ได้กินนานแล้ว
 
 

โดย: 191 IP: 202.143.159.199 วันที่: 14 พฤษภาคม 2553 เวลา:12:10:19 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Bluefriday
 
Location :
Umea Sweden

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
ปี 2522 ผมยังเด็กอยู่เลย ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วหว่า!!
[Add Bluefriday's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com