แหล่งถังขยะแห่งใหม่สำหรับคุณ เรามารวมพลังกันบ่นดีกว่า เจออะไรมา มาใส่กันได้เลยค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

อยากให้อ่าน - การอุทิศผลบุญที่ได้ผล หัวข้อ การให้ทานแก่บุคคลย่อมมีผลบุญแตกต่างกัน

การให้ทานแก่บุคคลย่อมมีผลบุญแตกต่างกัน
** คำเตือนก่อนอ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ข้อเขียนนี้มีไว้ประดับความรู้ และพิจารณาความเป็นไป หากข้อความใดเกินจริงกรุณาใช้วิจารณญาณในการพินิจ พิเคราะห์ด้วยนะคะ (ด้วยความเคารพ)
ว่าด้วยเรื่องของการทำบุญ การทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจยังไงก็ได้บุญทั้งนั้นแต่ผลบุญแตกต่างกันด้วยสถานะของผู้รับเอง
ให้ในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมเกิดผลมากกว่าให้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
ให้ในพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้ออกจากนฺโรธสมาบัติ ย่อมมีผลมากกว่าให้ในพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในสถานภาพปกติ
ให้ในพระพุทธเจ้าย่อมมีผลมากกว่าให้ในพระอรหันต์
ให้ในพระอรหันต์ย่อมมีผลเหนือกว่าให้พระอนาคามี
ให้ในพระอนาคามีย่อมมีผลมากกว่าให้พระสกทาคามี
ให้ในพระสกทาคามีย่อมมีผลมากกว่าให้แก่พระโสดาบัน
ให้ในพระโสดาบันย่อมมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ทรงฌาน
ให้ในผู้ทรงฌานย่อมเหนือกว่าให้ในพระผู้ประพฤติศีลตามปกติ
ให้ในผู้มีศีลย่อมมากกว่าให้ในผู้ไม่มีศีล
ให้ในคนย่อมมากว่าให้ในสัตว์
ให้ในสัตว์ผู้โพธิสัตย์ย่อมมีผลมากกว่าให้ในสัตว์ธรรมดา
ให้ในสัตว์ที่มีคุณย่อมเกิดผลมากกว่าให้แก่สัตว์ที่ไม่มีคุณ และแม้แต่ให้อาหารแก่พวกมด ปลวกก็ยังเกิดบุญกุศล ดังนั้น การให้ย่อมเกิดบุญกุศลทั้งสิ้น แต่มากน้อยต่างกัน (ยังไงก็ดีทั้งนั้นแหละการทำบุญน่ะ) เงิน 1 บาท ถวายพระอรหันต์มีผลมากมายนับไม่ได้ แต่ให้พระภิกษุผู้ทรงศีลมีผลน้อย นี่คือความแตกต่างของนาบุญ ถ้ารู้จักเลือกให้เลือกเถิด ถ้าเลือกไม่ได้ก็ให้ถวายในสงฆ์รวมก็มีอานิสงส์มาก
เมื่อตั้งใจรักษาศีล ก็ย่อมเกิดบุญกุศลขึ้นทุกครั้งที่ระลึกถึงศีลตัวเอง รักษาดีแล้วไม่ด่างพร้อย ก็อธิษฐานส่งบุญได้ว่า “บุญที่ข้าพเจ้าได้รักษาศีลนี้ ขอมอบแก่..........”
ก่อนนั่งภาวนาทุกครั้ง ให้เริ่มคิดดังนี้ “ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลบุญที่ข้าพเจ้ากำลังจะภาวนาเวลานี้ จงสำเร็จแก่ผู้ต้องการบุญ ผู้ใดคิดอยากได้ขอให้บุญภาวนาที่กำลังจะทำนี้เป็นของท่านตามปรารถนา” หรือ ถ้าอยากให้ใครก็อธิษฐานเอาเอง แล้วก็เริ่มภาวนาได้เลย หลักจากเลิกภาวนาก็ให้อุทิศบุญนี้ไปอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ บุญที่ภาวนานี้กำลังแรง ภูตผีชั้นต่ำมักรับไม่ค่อยได้ ก็ต้องเปิดจ่ายไว้ก่อนทำ เขาจะได้รับตามความสามารถของตนเอง เหมือนเราเปิดน้ำจากท่อดับเพลิงแล้วให้เขาเอาภาชนะมาตวง เขาจะรับไม่ได้เนื่องจากฐานจิตของเขาไม่แข็งแรงพอ ถ้าเราอธิษฐานเปิดไว้ก่อนก็เหมือนเปิดก๊อกน้ำออกค่อย ๆ ใครมีภาชนะน้อยก็มาตวงได้ แต่สำหรับเทวดาบุญหนักศักดิ์ใหญ่ท่านสามารถรับบุญใหญ่หลังภาวนาได้ เปรียบเหมือนท่านมีโอ่งมีถังขนาดใหญ่สำหรับรองรับน้ำที่พุ่งจากท่อดับเพลิงนั่นเอง
การทำคุณความความดีทุกครั้ง เช่นการได้ช่วยเหลือคน การได้ทำประโยชน์ส่วนรวม ย่อมก่อให้เกิดความปิติดีใจ นั่นแหละคือบุญให้รีบส่งบุญถึงผู้ที่เราต้องการให้บุญทันที
ส่งบุญเก่าที่ทำไว้แล้วสามารถทำได้ เราสามารถเบิกบุญนั้นมาแจกจ่าย อุทิศให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณได้ เหมือนเรามีเงินเก็บในธนาคาร เราก็อาศัยบัตรเอทีเอ็ม กดเงินออกมาได้ การเบิกบุญนั้นต้องอาศัยอำนาจพระรัตนตรัย คือให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า “ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า ด้วย อำนาจพระธรรม ด้วยอำนาจของพระสงฆ์ จงบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าถึงแก่......” จะให้ใครก็คิดเอา การเบิกบุญแจกจ่ายสามารถให้ได้ทุกเวลาเมื่อระลึกขึ้นได้
คนในศาสนาไหนก็ส่งบุญได้ ไม่ว่า คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกส์ ล้วนมีวิธีสร้างกุศลผลบุญสะสมคุณงามความดีด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อเกิดบุญกุศลขึ้น สามารถส่งถึงผู้อยู่ในโลกทิพย์ได้ด้วยวิธีเดียวกัน ถึงเช่นกันก่อผลลัพธ์แบบเดียวกัน พุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นตรงที่มีจุดสุดยอดของการหลุดพ้นจากทุกข์ คือนิพพาน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อเข้าสู่จุดนั้นโดยเฉพาะ มีคำสอนเต็มไปด้วยเหตุและผล สามารถพิสูจน์ได้แบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งศาสนาอื่นไม่มี ส่วนการทำคุณงามความดีนั้นถึงแม้จะมีแนวทางแตกต่างกันก็เพียงปลีกย่อยเท่านั้น ไม่เป็นที่ขัดแย้งกัน
** ตอนต่อไปเป็นผลของการส่งบุญ เรามาดูกันว่าพอเราส่งบุญไปแล้วจะมีผลอย่างไรบ้าง

ที่มาของรูป Teenee.com
 

Create Date : 16 มกราคม 2552    
Last Update : 16 มกราคม 2552 16:32:33 น.
Counter : 355 Pageviews.  

อยากให้อ่าน-การอุทิศบุญที่ได้ผล หัวข้อ การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน ตอนที่ 2

** คำเตือนก่อนอ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ข้อเขียนนี้มีไว้ประดับความรู้ และพิจารณาความเป็นไป หากข้อความใดเกินจริงกรุณาใช้วิจารณญาณในการพินิจ พิเคราะห์ด้วยนะคะ (ด้วยความเคารพ)
ผู้มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์อื่น เช่น เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ คนขายเนื้อสัตว์ ชาวประมง คนขายปลาสดตามตลาด เชือดไก่ขาย คนเหล่านี้สร้างบาปกรรมทุกวัน จนก่อให้เกิดความเคียดแค้นชิงชิง สัตว์เหล่านั้นก็พยายามเอาคืน แต่ถ้าบุญเก่าของคนเหล่านั้นยังมีอยู่ เจ้ากรรมนายเวรก็ทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าได้ช่องทางเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาทวงและให้โทษทันที ผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้ จึงต้องพยายามทำบุญและอุทิศให้วิญญาณสัตว์ที่ตนเองเบียดเบียนบ่อย ๆ นำเนื้อสัตว์ที่เราขายมาทำบุญเสียบ้าง(ดีกว่าขายหมดจนไม่ได้ทำบุญเลย) แล้วอธิษฐานว่า “บุญนี้ให้สัตว์ทั้งหลายที่เราได้ฆ่า หรือผู้อื่นฆ่าเพราะคำสั่งเรา หากได้รับบุญ แล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ มีชีวิตวิญญาณที่ดีขึ้น จงหลุดพ้นจากเวรกรรมที่ตนสร้างไว้ จงมีภพภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็นเทวดาในสรวงสวรรค์ เมื่อได้รับบุญแล้วจงอโหสิกรรมให้เราด้วย อย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลย เจ้าตายเพราะเรา แต่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเรา ดีกว่าเจ้าตายเองหรือฝีมือผู้อื่น ซึ่งมีชีวิตทุกข์ทรมาน”
การขับไล่ผีหรือคุณไสยออกจากร่างผู้ป่วย เอาของให้ทานแก่ผู้ทรงศีล จะพระหรือฆราวาสก็ได้ แล้วอุทิศบุญเจาะจงถึงผีในร่างผู้ป่วยขอให้ได้รับบุญนี้ เมื่อได้รับบุญแล้วโปรดออกจากร่างผู้ป่วยเดี๋ยวนี้ ถ้ายังไม่ออกก็ให้บ่อย ๆ ให้สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ เงิน 5 บาท กาแฟ 1 แล้ว แล้วอุทิศก็ได้ทั้งนั้น ถ้ามีคุณไสยเข้าร่างให้อธิษฐานดังนี้ “ด้วยอำนาจพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจพระธรรม ด้วยอำนาจพระสงฆ์ โปรดจงลบล้างอำนาจชั่วช้าต่ำทรามที่มีผู้ส่งเข้าผู้ป่วยให้สูญสลายไป ณ บัดนี้” ถ้าไม่หายให้ทำบ่อย ๆ เดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นเองโดยไม่ต้องไปทำพิธีอะไรอื่น หรือไม่ต้องไปจ้างหมอผีผู้มีวิทยาคมที่ไหนมาแก้ เพราะอำนาจของพระรัตนตรัยนั้นยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาล
**หมายเหตุ คำแนะนำจากผู้พิมพ์ เอาให้ชัวร์ว่าผีเข้า หรือ โดนของ แต่ถ้าป่วยจริง ส่งโรงหมอโลดดดดดดดดด
หลีกเลี่ยงการสวดมนต์เพื่อขับไล่วิญญาณ บทสวดมนต์แต่ละบทมีอำนาจขับไล่และเบียดเบียนวิญญาณชั้นต่ำให้ได้รับความเดือดร้อน พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุทำน้ำมนต์ขับไล่ผีไว้ในพระวินัยบัญญัติ ดังนั้นเมื่อผู้ใดกล่าวสวดมนต์ เพื่อเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ และ สังฆานุสติ โปรดอย่าตั้งจิตเบียดเบียนภูตผีปีศาจชั้นต่ำทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อน ควรตั้งจิตระลึกก่อนว่า “ภูตผีปิศาจทั้งหลาย เราจะกล่าวบทสวดมนต์ใครชอบฟังเอาบุญกุศลก็ให้ตั้งใจฟัง ใครฟังแล้วทรมานก็ให้หลีกหนีไปที่อื่นจนกว่าเราจะสวดมนต์เสร็จแล้วจึงกลับมาเถิด เราไม่สวดเมื่อขับไล่ใคร แต่สวดเพื่อเจริญในพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เท่านั้น”
การนิมนต์พระมาทำพิธีขับไล่ภูตผี ในบ้านไม่ถูกต้อง และ ควรงดให้เด็ดขาด เพราะวิญญาณนั้นเขาอยู่อาศัยที่นั้นมาก่อนเราอย่างสงบสุข บางตนก็เป็นญาติที่เราเคารพรักมาก่อนตายแล้วมีบุญน้อยก็มาเป็นภูตผีอาศัยอยู่ในบ้าน ผีบางตนมีความทุกข์ เขาก็พยายามส่งกระแสความเดือดร้อยให้เรารู้สึก เพื่อให้เราทำบุญส่งให้เขา แต่คนไม่เข้าใจคิดว่าเขามาเบียดเบียนหลอกหลอนจึงนิมนต์พระมาสวดขับไล่ เมื่อเราไปทำพิธีขับไล่เขายิ่งเดือดร้อน แล้วพวกวิญญาณเหล่านั้นจะกลั่นแกล้วให้ผู้คนในบ้านวุ่นวายกันมากขึ้น มีแต่เรื่องทะเลาะขัดแย้งกันเนือง ๆ สังเกตดู บ้านไหนที่มีคนถือวิชาอาคมสวดมนต์ไล่ผีบ่อย ๆ คนในบ้านจะหาความรักความสามัคคีกันไม่ได้เลย ต่อไปเมื่อมีเหตุเดือดร้อนควรทำบุญอุทิศให้พวกเขาเมื่อพวกเขาอยู่สุขุสบายก็จะเลิกรบกวนเรา แล้วจะกลับเป็นเทวดาชั้นดีที่คอยปกปักรักษาเราต่อไป
หลีกเลี่ยงการติดผ้ายันต์กันภูตผีในบ้าน หรือการพกพาเครื่องรางของขลังที่เบียดเบียนวิญญาณชั้นต่ำ เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้วิญญาณชั้นต่ำได้รับความเดือดร้อน จนทำให้เขาเคียดแค้นและกลายมาเป็นเจ้ากรรมนายเวร จองเวรเราโดยที่เราไม่รู้ตัว บ้านเรือนเคหะสถาน เป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทั้งที่อยู่ของผู้มีชีวิตในโลก และในมิติที่เรามองไม่เห็น ไม่ควรเห็นแก่ตัวว่าเป็นสมบัติของเราเพียงผู้เดียว ควรอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พวกวิญญาณต้องอาศัยกุศลถึงอยู่ได้ ถ้าได้รับบุญจากมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในอาณาเดียวกันเขาย่อมพึงพอใจ และจะรักษามนุษย์ให้มีความสุขความเจริญ แม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้ใน เทวดาทิสสทักขิณานุโมทนา ว่า
ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณติตะชาติโย
สีลวันเตตละ โภเชตะวา สัญญะเต พรมะจาริโน
ยา ตัตถะ เทวดา อาสุง ตาสัง ทักขิณะมาทิเส
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ มานิตา มานะยันติ นัง
ตะโต นัง อนุกัมปันติ มาตา ปุตตังวะ โอระสัง
เทวะดานุกัมปิโต โปโส สะทา ภัทรานิ ปัสสติ
แปลว่า ผู้ฉลาดชาติบัณฑิต เมื่ออาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งใด ควรเชื้อเชิญผู้ทรงศีลเข้าไปเลี้ยงดูในสถานที่แห่งนั้น แล้วอุทิศบุญให้แก่เทวดาผู้อาศัย ณ สถานที่แห่งนั้น เทวดาเมื่อได้รับการบูชาแล้วย่อมบูชาตอบ คือ ทำความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อุทิศบุญให้แล้วนั้นเหมือนบิดามารดา ผู้รักบุตรย่อมอนุเคราะห์บุตร ผู้ใดได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาแล้ว ย่อมประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นนิจ
 

Create Date : 13 มกราคม 2552    
Last Update : 13 มกราคม 2552 16:45:13 น.
Counter : 426 Pageviews.  

อยากให้อ่าน-การอุทิศบุญที่ได้ผล หัวข้อ การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน ตอนที่ 1

การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน ตอนที่ 1
** คำเตือนก่อนอ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ข้อเขียนนี้มีไว้ประดับความรู้ และพิจารณาความเป็นไป หากข้อความใดเกินจริงกรุณาใช้วิจารณญาณในการพินิจ พิเคราะห์ด้วยนะคะ (ด้วยความเคารพ)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงการเกิดบุญไว้ 3 ประการย่อ ๆ คือ
1. บุญที่เกิดจากการให้ทาน
2. บุญที่เกิดจากการรักษาศีล
3. บุญที่เกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจ
สรุปแล้วการสร้างความดีล้วนเป็นแหล่งของการเกิดผลบุญกุศล และก่อให้เกิดอานิสงค์ที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งสิ้น
เมื่อกำลังให้ของแก่ใคร ไม่ว่าจะเป็น พระสงฆ์ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง หรือนก หมา แมว ปลา ย่อมเกิดบุญ กระแสบุญนี้จะแผ่ออกจากตัวผู้ให้ แล้วจะไปสะสมกันเป็นกองบุญของผู้ให้ ดังนั้น ขณะให้ของแก่ใครจึงควรมีสติรู้ ว่ากำลังให้ แล้วอธิษฐานจิต คิดทันทีว่า “บุญนี้เป็นของเทวดาผู้รักษาตัวเรา” หรือ “บุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของเรา” หรือ “บุญนี้จงเป็นของเทวดา-ภูต-ผี-ปิศาจ-เปรต-ครุฑ-นาค-ยักษ์ ที่อาศัยอยู่ในบ้านของเรา” (หรือจะให้ใครก็ว่ากันไป) แล้วแต่ว่าอยากส่งเสริมในจุดไหน เช่น
สามีหรือภรรยา – หากคู่ของตนเองน่าเอือมระอา มีพฤติกรรมไม่เข้ารูปเข้ารอย ถ้าคนเตือนไม่ฟัง ลองให้เทวดาประจำตัว(คน ๆ นั้น) ตักเตือน โดยการอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาของคู่ของตนบ้าง ตำราท่านว่า เทวดาท่านจะสั่งการไปที่ความรู้สึกนึกคิดจิตใจเขา คอยเตือนใจ หรือบันดาลเหตุการณ์ให้ละเว้นพฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้นได้
กิจการค้าซบเซา – เมื่อทำบุญทุกครั้งควรอุทิศให้เทวดาประจำตัวและเทวดาที่ดูแลกิจการร้านค้า แล้วอธิษฐานว่า “เทวดารับบุญของเราแล้วโปรดช่วยเหลือกิจการค้าธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิด ถ้าร่ำรวยขึ้นจะทำบุญให้ท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก”
บุตรเกเร - ถ้าบุตรชอบสร้างความเดือดร้อน สั่งสอนไม่ฟัง คนสอนไม่ฟัง คงต้องให้เทวดาตักเตือนแทน โดยใช้วิธีเดียวกันกับที่ใช้กับ สามีหรือภรรยา นะคะ
การอุทิศบุญ – ไม่ต้องพูด ไม่ต้องกรวดน้ำ ให้ใช้การคิด ต้องรีบคิดทันทีที่ทำบุญ พยายามหมั่นฝึกตนให้มีสติคิดอยู่เสมอว่าเราทำอะไรอยู่ เพราะความคิดมีกระแสแรงกว่าพูดออกจากปาก เวลาหย่อนก้อนข้าวลงในบาตร ให้คิดส่งบุญทันที และคิดให้ชัดเจน ให้ของแก่ใครเมื่อของหลุดจากมือเราก็ให้คิดทันที อย่าช้า
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ – โรคบางโรคอาจเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร(อุทิศบุญยังไงก็ต้องทานยารักษาโรคนะคะ) พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ฆ่าสัตว์ย่อมอายุสั้นผู้เบียดเบียนสัตว์ย่อมสุขภาพไม่ดี ดังนั้น การส่งผลบุญไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเรานั้นต้องอธิษฐานว่า “หมอใดยาใดที่สามารถรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้ ขอให้เทวดาจงนำหมดนั้นมารักษาเรา เจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญของเราแล้วจงอโหสิกรรมให้เราด้วย ถ้าเราหายเราจะทำบุญให้แก่ท่าน ยิ่ง ๆ ขึ้นไป” อธิษฐานวันละหลาย ๆครั้ง (เป็นการตั้งจิตไม่ให้ไปพะวงกับอาการป่วยมากมายด้วยนะคะ)
*** พรุ่งนี้มาต่อกันที่หัวข้อ การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน ตอนที่ 2

**ภาพจาก //www.dhammathai.org
 

Create Date : 12 มกราคม 2552    
Last Update : 12 มกราคม 2552 12:57:22 น.
Counter : 353 Pageviews.  

อยากให้อ่าน-การอุทิศบุญที่ได้ผล

ขอเริ่มเรื่องเลยว่า เราได้หนังสือเล่มนี้มาจากย่าของเราอีกที หากมีกุศลใดที่ได้จากการพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อความจากหนังสือเล่มนี้ขออุทิศให้ ย่าของเรา ให้เจ้ากรรมนายเวรของเรา ให้เทวดาประจำตัวของเรา ให้กับญาติ และเพื่อนสนิทมิตรสหายของเรา ได้รับอานิสงค์ผลบุญครั้งนี้กันถ้วน หน้า หากท่านได้รับและรู้สึกดีแล้ว อยากบอกต่อเป็นวิทยาทาน ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใดอันเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรหากได้รับแล้ว ขอให้ช่วยส่งเสริมข้าพเจ้าในหน้าที่การงาน และขอให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือด้วยเถิดสาธุ!!!!!

คำสอนการอุทิศบุญที่ได้ผล โดยพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล

Part I มาทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานกันก่อน
แนวการสอนของพระอาจารย์เกษม
ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ นั้นมีส่วนสัมพันธ์กัน ต่างก็เวียนว่ายตายเกิด คนที่เราได้เจอกันในชาตินี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าเคยมีความสัมพันธ์ต่อกันมาก่อน กรรมที่เคยทำต่อกันคือกำหนดพฤติกรรมบุคคลต่อคนต่าง ๆ นั่นเอง
การได้ดีตกยาก ความเจ็บป่วยของมนุษย์และสัตว์ ส่วนหนึ่ง(ขอย้ำค่ะว่าส่วนหนึ่ง) เกิดจากผลกรรมที่เคยทำมา อีกส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยกระทบจากสิ่งรอบข้าง บ้างทำตัวเองก็มี และอีกส่วนที่จะพูดถึงนั่นคือเกิดจากการกระทำของสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็น เช่น เทวดาช่วยเหลือ เทวดาให้โทษ ผีให้โทษ เจ้ากรรมนายเวรเหม็นขี้หน้า ให้โทษ ก็มี
คนเราเกิดมาเวียนไหว้ตายเกิดอยู่หลายชาติ การที่จะเกิดมาโดยที่ไม่มีอะไรติดตามเรามาเลยนั้น เป็นไปได้น้อยมาก คนเราทุกคนจะมีเทวดาประจำตัวอย่างน้อยก็ 2 องค์ (อีกนัยคือวิญญาณที่ผูกพันธ์กันมาคอยตามสนับสนุน ช่วยเหลือ) บางทีเทวาเหล่านี้ก็มาช่วยเราให้รอดพ้นจากอันตรายบางอย่างได้อย่างไม่น่าเชื่อ เทวดาเหล่านี้ ก็ คือ ญาติในโลกทิพย์นั่นเอง
เหล่าชาวพุทธแต่ละคนก็เคยล้วนทำบุญให้ทานมาแล้วทั้งสิ้น ทั้งในชาตินี้และชาติก่อน (ไม่งั้นคงสะสมแต้มมาไม่พอเกิดเป็นคน) บางคนมีบุญเป็นภูเขาเลากา แต่ไม่รู้จักนำบุญมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รอจนตายแล้วจึงไปเสวยสุขที่สรวงสวรรค์ เราจึงมักได้ยินคนชอบบ่นว่า ทำดีแล้วไม่เห็นได้ดี ที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่เคยให้บุญแก่เทวดาที่รักษาตัวเอง ไม่อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ไม่เคยให้ญาติทิพย์ที่อาศัย อยู่ในเขตบ้านเรือน ไม่เคยให้เทวดาที่รักษาเจ้านายของตน เทวดาเหล่านั้นอาจมีฤทธิ์น้อยมีบุญน้อย ช่วยเหลือเราได้ไม่เต็มที่ แต่ถ้าเขาได้รับบุญจากเราบ่อย ๆ เขาก็จะมีอำนาจมากขึ้น สามารถช่วยเราได้มากขึ้น
เรื่องของการกรวดน้ำที่เรากรวด ๆ กัน บางทีเราทำไม่ถูกต้อง ให้ไม่เจาะจง ก็ยังถือว่าให้ไม่เป็นนั่นเอง
แล้วมาเจอกันที่ PartII ค่ะ
**รูปได้มาจาก nongsai.igetweb.com ค่ะ
 

Create Date : 09 มกราคม 2552    
Last Update : 9 มกราคม 2552 10:29:24 น.
Counter : 487 Pageviews.  


Biozaaa
Location :
singapore Singapore

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีค่ะ
Friends' blogs
[Add Biozaaa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.