แหล่งถังขยะแห่งใหม่สำหรับคุณ เรามารวมพลังกันบ่นดีกว่า เจออะไรมา มาใส่กันได้เลยค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 
อยากให้อ่าน-การอุทิศบุญที่ได้ผล หัวข้อ การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน ตอนที่ 2

** คำเตือนก่อนอ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ข้อเขียนนี้มีไว้ประดับความรู้ และพิจารณาความเป็นไป หากข้อความใดเกินจริงกรุณาใช้วิจารณญาณในการพินิจ พิเคราะห์ด้วยนะคะ (ด้วยความเคารพ)
ผู้มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์อื่น เช่น เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ คนขายเนื้อสัตว์ ชาวประมง คนขายปลาสดตามตลาด เชือดไก่ขาย คนเหล่านี้สร้างบาปกรรมทุกวัน จนก่อให้เกิดความเคียดแค้นชิงชิง สัตว์เหล่านั้นก็พยายามเอาคืน แต่ถ้าบุญเก่าของคนเหล่านั้นยังมีอยู่ เจ้ากรรมนายเวรก็ทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าได้ช่องทางเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาทวงและให้โทษทันที ผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้ จึงต้องพยายามทำบุญและอุทิศให้วิญญาณสัตว์ที่ตนเองเบียดเบียนบ่อย ๆ นำเนื้อสัตว์ที่เราขายมาทำบุญเสียบ้าง(ดีกว่าขายหมดจนไม่ได้ทำบุญเลย) แล้วอธิษฐานว่า “บุญนี้ให้สัตว์ทั้งหลายที่เราได้ฆ่า หรือผู้อื่นฆ่าเพราะคำสั่งเรา หากได้รับบุญ แล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ มีชีวิตวิญญาณที่ดีขึ้น จงหลุดพ้นจากเวรกรรมที่ตนสร้างไว้ จงมีภพภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็นเทวดาในสรวงสวรรค์ เมื่อได้รับบุญแล้วจงอโหสิกรรมให้เราด้วย อย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลย เจ้าตายเพราะเรา แต่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเรา ดีกว่าเจ้าตายเองหรือฝีมือผู้อื่น ซึ่งมีชีวิตทุกข์ทรมาน”
การขับไล่ผีหรือคุณไสยออกจากร่างผู้ป่วย เอาของให้ทานแก่ผู้ทรงศีล จะพระหรือฆราวาสก็ได้ แล้วอุทิศบุญเจาะจงถึงผีในร่างผู้ป่วยขอให้ได้รับบุญนี้ เมื่อได้รับบุญแล้วโปรดออกจากร่างผู้ป่วยเดี๋ยวนี้ ถ้ายังไม่ออกก็ให้บ่อย ๆ ให้สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ เงิน 5 บาท กาแฟ 1 แล้ว แล้วอุทิศก็ได้ทั้งนั้น ถ้ามีคุณไสยเข้าร่างให้อธิษฐานดังนี้ “ด้วยอำนาจพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจพระธรรม ด้วยอำนาจพระสงฆ์ โปรดจงลบล้างอำนาจชั่วช้าต่ำทรามที่มีผู้ส่งเข้าผู้ป่วยให้สูญสลายไป ณ บัดนี้” ถ้าไม่หายให้ทำบ่อย ๆ เดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นเองโดยไม่ต้องไปทำพิธีอะไรอื่น หรือไม่ต้องไปจ้างหมอผีผู้มีวิทยาคมที่ไหนมาแก้ เพราะอำนาจของพระรัตนตรัยนั้นยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาล
**หมายเหตุ คำแนะนำจากผู้พิมพ์ เอาให้ชัวร์ว่าผีเข้า หรือ โดนของ แต่ถ้าป่วยจริง ส่งโรงหมอโลดดดดดดดดด
หลีกเลี่ยงการสวดมนต์เพื่อขับไล่วิญญาณ บทสวดมนต์แต่ละบทมีอำนาจขับไล่และเบียดเบียนวิญญาณชั้นต่ำให้ได้รับความเดือดร้อน พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุทำน้ำมนต์ขับไล่ผีไว้ในพระวินัยบัญญัติ ดังนั้นเมื่อผู้ใดกล่าวสวดมนต์ เพื่อเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ และ สังฆานุสติ โปรดอย่าตั้งจิตเบียดเบียนภูตผีปีศาจชั้นต่ำทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อน ควรตั้งจิตระลึกก่อนว่า “ภูตผีปิศาจทั้งหลาย เราจะกล่าวบทสวดมนต์ใครชอบฟังเอาบุญกุศลก็ให้ตั้งใจฟัง ใครฟังแล้วทรมานก็ให้หลีกหนีไปที่อื่นจนกว่าเราจะสวดมนต์เสร็จแล้วจึงกลับมาเถิด เราไม่สวดเมื่อขับไล่ใคร แต่สวดเพื่อเจริญในพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เท่านั้น”
การนิมนต์พระมาทำพิธีขับไล่ภูตผี ในบ้านไม่ถูกต้อง และ ควรงดให้เด็ดขาด เพราะวิญญาณนั้นเขาอยู่อาศัยที่นั้นมาก่อนเราอย่างสงบสุข บางตนก็เป็นญาติที่เราเคารพรักมาก่อนตายแล้วมีบุญน้อยก็มาเป็นภูตผีอาศัยอยู่ในบ้าน ผีบางตนมีความทุกข์ เขาก็พยายามส่งกระแสความเดือดร้อยให้เรารู้สึก เพื่อให้เราทำบุญส่งให้เขา แต่คนไม่เข้าใจคิดว่าเขามาเบียดเบียนหลอกหลอนจึงนิมนต์พระมาสวดขับไล่ เมื่อเราไปทำพิธีขับไล่เขายิ่งเดือดร้อน แล้วพวกวิญญาณเหล่านั้นจะกลั่นแกล้วให้ผู้คนในบ้านวุ่นวายกันมากขึ้น มีแต่เรื่องทะเลาะขัดแย้งกันเนือง ๆ สังเกตดู บ้านไหนที่มีคนถือวิชาอาคมสวดมนต์ไล่ผีบ่อย ๆ คนในบ้านจะหาความรักความสามัคคีกันไม่ได้เลย ต่อไปเมื่อมีเหตุเดือดร้อนควรทำบุญอุทิศให้พวกเขาเมื่อพวกเขาอยู่สุขุสบายก็จะเลิกรบกวนเรา แล้วจะกลับเป็นเทวดาชั้นดีที่คอยปกปักรักษาเราต่อไป
หลีกเลี่ยงการติดผ้ายันต์กันภูตผีในบ้าน หรือการพกพาเครื่องรางของขลังที่เบียดเบียนวิญญาณชั้นต่ำ เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้วิญญาณชั้นต่ำได้รับความเดือดร้อน จนทำให้เขาเคียดแค้นและกลายมาเป็นเจ้ากรรมนายเวร จองเวรเราโดยที่เราไม่รู้ตัว บ้านเรือนเคหะสถาน เป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทั้งที่อยู่ของผู้มีชีวิตในโลก และในมิติที่เรามองไม่เห็น ไม่ควรเห็นแก่ตัวว่าเป็นสมบัติของเราเพียงผู้เดียว ควรอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พวกวิญญาณต้องอาศัยกุศลถึงอยู่ได้ ถ้าได้รับบุญจากมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในอาณาเดียวกันเขาย่อมพึงพอใจ และจะรักษามนุษย์ให้มีความสุขความเจริญ แม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้ใน เทวดาทิสสทักขิณานุโมทนา ว่า
ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณติตะชาติโย
สีลวันเตตละ โภเชตะวา สัญญะเต พรมะจาริโน
ยา ตัตถะ เทวดา อาสุง ตาสัง ทักขิณะมาทิเส
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ มานิตา มานะยันติ นัง
ตะโต นัง อนุกัมปันติ มาตา ปุตตังวะ โอระสัง
เทวะดานุกัมปิโต โปโส สะทา ภัทรานิ ปัสสติ
แปลว่า ผู้ฉลาดชาติบัณฑิต เมื่ออาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งใด ควรเชื้อเชิญผู้ทรงศีลเข้าไปเลี้ยงดูในสถานที่แห่งนั้น แล้วอุทิศบุญให้แก่เทวดาผู้อาศัย ณ สถานที่แห่งนั้น เทวดาเมื่อได้รับการบูชาแล้วย่อมบูชาตอบ คือ ทำความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อุทิศบุญให้แล้วนั้นเหมือนบิดามารดา ผู้รักบุตรย่อมอนุเคราะห์บุตร ผู้ใดได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาแล้ว ย่อมประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นนิจ
Create Date : 13 มกราคม 2552
Last Update : 13 มกราคม 2552 16:45:13 น. 2 comments
Counter : 377 Pageviews.

 
ตามมาแล้วคะ


ชอบอ่านเลยค่ะเรื่องแบบนี้ ขอบคุณนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:17:35:47 น.  

 
เพิ่งจะรู้ว่า..มีการอุทิศแบบนี้ด้วย..เคยทำแต่ตามพระสอนเวลาไปวัดอ่ะค่ะ...ต่อไปต้องทำแบบนี้บ้างแล้วค่ะ
ขอบคุณนะคะ สำหรับข้อมูลดีๆ..


โดย: ข้าวกับดิน วันที่: 14 มกราคม 2552 เวลา:14:07:00 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Biozaaa
Location :
singapore Singapore

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีค่ะ
Friends' blogs
[Add Biozaaa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.