Group Blog
 
All Blogs
 
"โยกิลาทิส" เทรนด์ใหม่วัยใส

การเลือกวิธีออกกำลังกายให้ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเอง ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากจะได้ประโยชน์กับสรีระแล้ว ยังไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับร่างกายวิธีออกกำลังกายแนวใหม่จึงถูกนำมาใช้ มากขึ้น ด้วยการผสมผสานการออกกำลังกายบางชนิดเข้าด้วยกัน สิ่งที่ตามมาคือ ทำให้รูปแบบของการออกกำลังกายง่ายและยังได้ประโยชน์มากขึ้น

เช่น การนำ "โยคะ" ซึ่งใช้ฝึกการหายใจ การทำสมาธิมาประยุกต์ให้เกิดความหลากหลาย เช่น โยคะในน้ำ โยคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ โยคะสำหรับทารก เทรนด์ใหม่ที่เริ่มฮิตในหมู่คนหนุ่มสาวยามนี้ คงหนีไม่พ้น "Yogilates" หรือ โยกิลาทิส โยกิลาทิส ศาสตร์ของการออกกำลังกายแนวใหม่ รวมเอาหลักของโยคะและพิลาทิสมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

โยคะ คือ จิต มุ่งเน้นการกำหนดลมปราณ ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงความยืดหยุ่นของร่างกายพิลาทิส คือ กาย มุ่งเน้นที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ในสุดของร่างกายเป็นการรวมร่างกายและจิตใจให้เคลื่อนไหวไปด้วยกัน ใช้สมาธิเป็นตัวกำหนดลมหายใจโดยมีลูกบอลเป็นอุปกรณ์ช่วยผ่อนน้ำหนัก ซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัย

และการฝึกโยกิลาทิส ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพราะไม่เกิดแรงกระแทกระหว่างฝึกโยกิลาทิส เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2539 โดย Jonathan Urla ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ จากความหนักและเหนื่อยของการฝึกพิลาทิส เขาเห็นว่าท่าการฝึกโยคะเป็นท่าผ่อนคลาย จึงลองนำโยคะมาผสมผสานกับพิลาทิส จนเกิดความลงตัวและใช้เรียกท่าที่ผสมผสานกันนั้นว่า โยกิลาทิส

น.ส.วรณัน มะลิวัลย์ ครูฝึกโยกิลาทิส ศูนย์สุขภาพเจดับบลิว เฮลท์คลับ แอนด์ สปา โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท แนะว่า โยกิลาทิสเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย

เพราะได้ ประโยชน์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ให้ร่างกายยืดหยุ่น แข็งแรง และเกิดความสมดุล

ท่า การฝึกโยกิลาทิสมีให้เลือกจำนวนมาก เพราะเป็นท่าประยุกต์ที่นำมาจากการฝึกโยคะและพิลาทิส ฉะนั้น จะมีการพลิกแพลงได้มากมาย ขึ้นกับผู้ฝึกว่าต้องการให้ร่างกายส่วนใดได้ประโยชน์

แต่การเริ่มต้น การฝึกโยกิลาทิส ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องทำร่างกายให้เกิดความสมดุลเสียก่อน โดยเริ่มจากฝึกจิตใจให้สงบมีสมาธิ ฝึกความนิ่งของร่างกาย โดยผู้ฝึกควรรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองซึ่งอาจจะต้องให้ครูผู้สอนแนะนำดูแล รวมทั้งจัดท่าทางและปรับท่าที่เหมาะสมให้จากนั้นจึงใช้เวลาโดยลำพัง เพื่อให้เกิดสมาธิและการผ่อนคลายที่แท้จริง

การฝึกแต่ละครั้งจะใช้ เวลา 1 ชั่วโมง โดยผู้ฝึกควรเริ่มต้นที่การฝึกความสมดุลของร่างกายบนลูกบอล หรือ ฝึกการทรงตัวบนลูกบอลให้ได้ โดยกำหนดให้จิตใจมีสมาธิ ร่างกายนิ่ง ในผู้ฝึกบางรายอาจทำได้ทันที แต่บางรายอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น จึงไม่ควรท้อถอย เพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันหากต้องการให้ร่างกายได้ประโยชน์จากการฝึก ควรใช้เวลาฝึกต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ครั้งขึ้นไป

ท่าฝึกโยกิลาทิส เบื้องต้นที่ผู้ฝึกสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง เช่นการฝึกทรงตัวบนลูกบอล ทำได้โดย

ท่าที่ 1. นั่งหลังตรงบนลูกบอล แขนแนบชิดลำตัว หน้าตรง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนลูกบอล เท้าแตะอยู่ที่พื้น

ท่าที่ 2. นั่งในท่าเดิม ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นให้เป็นเส้นตรงขนานกับพื้น ยกขาในท่าที่งอขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้น เกร็งหน้าท้อง หายใจเข้า ท่านี้จะช่วยกระชับกล้ามเนื้อต้นขา

ท่าที่ 3. นั่งในท่าเดิม ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นให้เป็นเส้นตรงเหยียดไปข้างหน้าขนานกับพื้น เหยียดขาข้างใดข้างหนึ่งให้ตรงออกไปขนานกับพื้น เกร็งหน้าท้อง หายใจออก ท่านี้ช่วยกระชับกลางลำตัว รอบสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขา ท่าที่ 1-3 เป็นท่าต่อเนื่อง ให้ทำสลับขาทั้งสองข้าง

ท่าที่ 4. นำมาจาก ท่าพระจันทร์ของโยคะ ใช้ลูกบอลพยุงน้ำหนักตัวด้านข้าง ยืดแผ่นหลังตรง ยืดขาหน้าและหลัง ขาหลังตึง เอนตัวไปด้านหลัง ใช้มือทั้งสองข้างประสานกันยกขึ้นเหนือศีรษะวาดไปด้านหลัง เงยหน้าขึ้น ให้หายใจเข้าในจังหวะที่เอนตัวไปด้านหลัง จากนั้นทำสลับขา ท่านี้ช่วยยืดแผ่นหลัง กระชับหน้าท้องและต้นขา

ท่าที่ 5. นำ มาจากท่าฝึกโยคะ นั่งบนลูกบอล กางขาออกเท้าติดพื้นทั้งสองข้าง เอนตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง ให้มือข้างที่เอนตัวลงไปแตะกับพื้น แขนอีกข้างให้ยกขึ้นตั้งฉากกับพื้น เงยหน้ามองไปที่ปลายนิ้ว จากนั้นให้วาดแขนข้ามศีรษะ ให้หายใจเข้าจังหวะที่ยกแขนขึ้นตั้งฉากกับพื้น และหายใจออกขณะวาดแขนข้ามศีรษะ ท่านี้ช่วยยืดส่วนก้นและสะโพก

ท่า ที่ 6. ท่ากระต่าย ขึ้นนั่งคุกเข่าบนลูกบอล ก้มตัวลงไปให้แขนทั้งสองข้างแตะพื้น ก้มหน้าลงมองพื้น ผนังหน้าท้องดันชิดต้นขา จังหวะนี้ให้หายใจเข้า

ท่าที่ 7. นั่ง ลักษณะเดียวกับท่าที่ 6. แต่เก็บคอลงให้ชิดกับลูกบอล แต่ท่านี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันต่ำ เพราะจะทำให้เวียนศีรษะมาก

ท่า ที่ 8. นั่งลักษณะเดียวกับท่าที่ 6 เหยียดตัวขึ้น ขาช่วงล่างยังแตะอยู่กับลูกบอล แขนทั้งสองข้างแตะอยู่กับพื้นตลอดเวลา จากนั้นเหยียดขาออกก่อนจะนอนคว่ำลงไปบนลูกบอล ท่าที่ 6-8 เป็นท่าต่อเนื่อง เหมาะสำหรับคนปวดหลัง จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังได้มาก

ท่าที่ 9. ท่าฮันเดรท (100) นอนราบกับพื้น ใช้ข้อเท้าด้านในหนีบลูกบอลไว้ ยกขาขึ้นตั้งฉากกับพื้น หลังติดพื้น ยกไหล่และศีรษะขึ้นพ้นพื้น ส่วนแขนเหยียดตรงขนานกับพื้น

ท่าที่ 10. นอนในท่าเดียวกับท่า ที่ 9. แต่ยกแขนทั้งสองข้างแตะที่ลูกบอล ท่าที่ 9-10 เป็นท่าต่อเนื่อง

ท่า ที่ 11-13. นอนคว่ำราบกับพื้น ใช้ข้อเท้าด้านในหนีบลูกบอลไว้ ศอกตั้ง ฝ่ามือสองข้างวางข้างอก ยกลูกบอลพร้อมกับยกลำตัว ให้หายใจเข้าขณะยกลูกบอลและลำตัวจนศีรษะจรดกับลูกบอล จากนั้นให้ลดตัวลงพร้อมกับหายใจออก

นี่เป็นเพียงบางท่าของการออก กำลังกายแบบโยกิลาทิสเบื้องต้น ซึ่งที่สำคัญการกำหนดลมหายใจในแต่ละท่า ควรหายใจเข้าออก 8-10 ครั้งต่อท่าการบริหารและเกร็งลำตัวตลอดเวลา เพื่อให้ได้ประโยชน์กับกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์อย่างจริงจัง

หากผู้สนใจ จะฝึกโยกิลาทิสแบบประยุกต์ในหลายท่ามากกว่านี้ ควรให้มีครูฝึกหรือผู้ชำนาญเฉพาะทางอยู่ในสถานที่ฝึกด้วยเพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดต่อร่างกายได้


ที่มา campus.sanook.comCreate Date : 20 เมษายน 2553
Last Update : 20 เมษายน 2553 18:24:20 น. 0 comments
Counter : 364 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

quosego
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add quosego's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.