Group Blog
 
All Blogs
 
กิจกรรมอบรมการแก้ไขปัญหาหนี้(ฟ​​รี) ที่ มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค. ประจำเดือนตุลาคม 2555

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกหนี้และบุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล จึงได้จัดให้มีการอบรมแก้ไขปัญหาหนี้ฯ เป็นประจำทุกสามเดือน

การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!เพียงแต่จะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เท่านั้น จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 ท่าน

ในแต่ละครั้งจะมีกรรมการชมรมฯ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก โดยชมรมจะมีการประกาศหน้าบอร์ดให้ทราบว่าในแต่ละครั้งจะมีการอบรมขึ้นในวัน เวลาใด และกรรมการท่านใดเป็นผู้ดูแลการอบรมฯ

การอบรม(ฟรี)ประจำเดือนตุลาคม คือ วันอาทิตย์ที่ 21ตุลาคม 2555

เวลา 13:00น. - 17:00น.

สถานที่อบรมคือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (ห้องประชุม ชั้น 2) เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนะโยธิน (ราชวิถี 7) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ดูแผนที่ตั้งมูลนิธิอยู่ด้านล่าง)

ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกใหม่ที่กำลังคิดจะหยุดจ่าย หรือเพิ่งเริ่มหยุดจ่าย และอยากได้ความรู้นับตั้งแต่ก้าวแรกไปจนสุดทาง

• เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน(เริ่มหยุดจ่ายใหม่ๆ)...ไปจนถึงขั้นตอนต่อสู้คดีในชั้นศาล และการถูกบังคับคดี (อายัดเงินเดือน , อายัดทรัพย์)

• ใช้การอธิบายด้วยภาษาแบบชาวบ้าน (ภาษาชาว “ยิ้มสู้หนี้”) เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง

• ชี้ให้เห็นประเด็นกลโกงของเจ้าหนี้ ทั้ง “ตามข้อกฏหมาย” และ “ช่องโหว่ของกฏหมาย”

• เพื่อนสมาชิกจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย กับ“ชาวยิ้มสู้หนี้”อีกมากมาย (ที่มีหัวอกเดียวกัน เนื่องจากเป็นหนี้เหมือนกัน) และจะได้พบกับกรรมการชมรมฯอีกหลายท่าน ที่ประสบความสำเร็จในการ “ปลดหนี้” โดยใช้แนวทางของชมรมฯ

รวมทั้งสมาชิกเก่าที่ยังมีข้อสงสัย อยากจะฟังเพื่อความเม่นยำ ในรายละเอียดบางเรื่องถึงแม้จะได้อ่านหรือศึกษาข้อมูลในเวปของชมรมฯ บ้างแล้วก็ตาม การอบรมนี้จะช่วยให้ท่านมีความรู้ มีความเข้าใจ มีตัวเลือก และมีทัศนะคติในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองมากขึ้น

เนื่องจากสถานที่ห้องประชุม ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคดังกล่าว มีขนาดห้องที่ไม่ใหญ่มากนัก สามารถรองรับจำนวนสมาชิกที่มาร่วมในงานมิตติ้ง ได้เพียง 50 ท่าน...เท่านั้น

ดังนั้นชมรมจึงมีความจำเป็นที่ต้องขอ"จำกัด"จำนวนสมาชิกที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ ไว้เพียง 50 ท่าน ตามเหตุผลที่ได้แจ้งไว้ และขอกำหนดเงื่อนไข สำหรับสมาชิกที่สามารถเข้าร่วมในงานนี้ได้ ไว้ดังนี้

• ต้องเป็นบุคคลที่สมัครลงทะเบียน(Register) เป็นสมาชิกไว้กับทางชมรมฯแล้วเท่านั้น และต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ตามความเป็นจริงให้ถูกต้องครบถ้วน (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน ให้กับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯเท่านั้น)

• สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วในแต่ละท่าน สามารถจองสิทธิ์ที่นั่งได้เพียง 1 ที่นั่ง...เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้"จองสิทธิ์ที่นั่ง"เผื่อคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก และไม่ได้ทำการลงทะเบียนให้ถูกต้อง

• ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงาน ให้ใช้ชื่อที่เป็นนามแฝงของตนเอง ตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครไว้ (เช่น นกกระจอกเทศ , กอบัว , อาร์ชาวิน...เป็นต้น) โดยแจ้งความประสงค์จะขอเข้าร่วมงาน ตามชื่อที่เป็นนามแฝงของตนเอง ลงในกระทู้นี้

• กรุณาอย่าใช้ ชื่อ-นามสกุล จริง ในการแจ้งขอจองที่นั่งผ่านหน้าเวบบอร์ด โดยทางคณะกรรมการของชมรมฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลในการสมัครเป็นสมาชิกของแต่ละท่าน ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในงานในครั้งนี้ ให้ทราบต่อไป

• สำหรับประชาชน หรือบุคคลทั่วไป ที่ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ หรือไม่สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บบอร์ดได้ ให้สมัครผ่านแม่งานโดยตรง ทั้งทางโทรศัพท์ และ mail แม่งาน โดยต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ให้กับแม่งานรับทราบ
โดยแม่งานจะมาแจ้งชื่อ(นับจำนวน) ให้ทราบทางหน้าเว็บบอร์ด โดยลงชื่อจริงให้ แต่สงวนนามสกุลเอาไว้

• ขอจำกัดจำนวนสมาชิกที่มาเข้าร่วมในงาน เพียง 50 ท่านเท่านั้น...หากครบเต็มตามจำนวนเมื่อใด จะทำการ “ปิดรับสมัคร” ในทันที

ขออนุญาตอ้างอิงถึงสรุปการประชุมของคณะกรรมการชมรมฯ
ครั้งที่ 5/2554 (วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554)
ณ.ห้องประชุม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซอยวัฒนโยธิน (ราชวิถี 7) อนุสาวรีย์ชัยฯ

ตามมติของที่ประชุม ข้อที่ 4.2.3 ในหัวข้อ "สมาชิกที่เคยมาฝึกอบรมฟรีที่ มพบ.แล้ว ยังจะสามารถขอมาฝึกอบรมได้อีก ในครั้งอื่นๆต่อไป โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง...หรือควรจำกัด?"

ในการอบรมฟรีที่ มพบ.ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง จากรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียน จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกหน้าเก่าที่มาอบรมซ้ำๆอยู่หลายท่าน แต่ข้อจำกัดในการใช้สถานที่ของ มพบ.ก็คือ มีจำนวนที่นั่งของผู้เข้าอบรมจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น การที่สมาชิกหลายท่าน ลงทะเบียนอบรมซ้ำๆ จะถูกมองว่าเอาเปรียบสมาชิกใหม่ๆ ที่ไม่เคยเข้าอบรม เพราะบางคนที่มาลงทะเบียนอบรมแบบซ้ำๆนั้น ไม่ต้องการมาฟังความรู้ แต่ต้องการมาเพื่อพบปะกับเพื่อนๆสมาชิก หรือกรรมการเสียมากกว่า

ที่ประชุมจึงเสนอความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรจะจำกัดจำนวนครั้งการเข้าอบรมของสมาชิก ที่เคยเข้ารับการอบรมไปแล้ว ดังนี้ จำกัดจำนวนให้สมาชิกท่านเดิม อบรมได้เพียงท่านละ 2 ครั้งเท่านั้น
โดยให้มีผลนับย้อนหลังในครั้งที่ผ่านๆมาด้วย โดยให้แม่งานที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ชี้แจงต่อสมาชิกที่เคยมาอบรมเกิน 2 ครั้งแล้ว บนหน้าเว็บบอร์ด และขอให้ถือเป็นก

จาก //www.consumerthai.org/debtclub/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=21493&Itemid=29


Create Date : 20 กันยายน 2555
Last Update : 20 กันยายน 2555 17:17:06 น. 0 comments
Counter : 732 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
ภูมิพัฒน์
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]
Friends' blogs
[Add ภูมิพัฒน์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.