Group Blog
 
All Blogs
 
"กาม"เหมือนคบเพลิงหญ้า เหมิอนหลุมถ่านเพลิง เหมือนความฝัน เหมือนของที่ยืมมา

กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เปรียบด้วยคบเพลิงหญ้า มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก... หาส่วนเหลือมิได้

 

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก
ณ ป่าประดู่ลาย
 
กามเหมือนคบเพลิงหญ้า
(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับโปตลิยคฤหบดี)

     ดูก่อนคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วแล้ว เดินทวนลมไปฉันใด
 
     ดูก่อนคฤหบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อยคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้นเสีย คบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้น พึงไหม้มือ ไหม้แขนหรืออวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้น บุรุษนั้นจะถึงตายหรือถึงทุกข์ปางตาย เพราะคบเพลิงนั้นเป็นเหตุ
 
      อย่างนั้น พระองค์ผู้เจริญ
 
    ดูก่อนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ย่อมพิจราณาเห็นดังนี้ว่า กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เปรียบด้วยคบเพลิงหญ้า มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก... หาส่วนเหลือมิได้
 
โปตลิยสูตร เล่ม 20 หน้า 82
 

กามเหมือนหลุมถ่านเพลิง
(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับโปตลิยคฤหบดี)

     ดูก่อนคฤหบดี เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึกกว่าชั่วบุรุษหนึ่ง เต็มด้วยถ่านเพลิงอันปราศจากเปลว ปราศจากควัน บุรุษผู้รักชีวิต ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ พึงมา
 
       บุรุษมีกำลังสองคนช่วยกันจับบุรุษนั้นข้างละคน ฉุดเข้าไปยังหลุมถ่านเพลิง ฉันใด
 
     ดูก่อนคฤหบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน บุรุษนั้นจะพึงน้อมกายเข้าไปด้วยคิดเห็นว่าอย่างนี้ๆ บ้างหรือ

    ไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์ผู้่เจริญ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุรุษนั้นรู้ว่า เราจักตกลงยังหลุมถ่านเพลิงนี้ จักถึงตาย หรือถึงทุกข์ปางตายเพราะการตกลงยังหลุมถ่านเพลิงเป็นเหตุ

     ดูก่อนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ย่อมพิจรณาเห็นดังนี้ว่า กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบด้วยความฝัน มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก... หาส่วนเหลือมิได้

โปตลิยสูตร เล่ม 20 หน้า 83

กามเหมือนความฝัน
(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับโปตลิยคฤหบดี)
 
     ดูก่อนคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ ป่าอันน่ารื่นรมย์ ภาคพืื้นอันน่ารื่นรมย์ สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์ บุรุษนั้นตื่นขึ้นแล้ว ไม่พึงเห็นอะไร ฉันใด
 
     ดูก่อนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ย่อมพิจราณาเห็นดังนี้ว่า กามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเปรียบด้วยความฝัน มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก... หาส่วนเหลือมิได้ 
 
โปตลิยสูตร เล่ม 20 หน้า 84 

 

กามเหมือนของที่ยืมมา
(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับโปตลิยคฤหบดี)

    ดูก่อนคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมโภคสมบัติ คือแก้วมณี และกุณฑลอย่างดีบรรทุกยานไป เขาแวดล้อมด้วยทรัพย์สมบัติที่ตนยืมมา พึงเดินไปภายในตลาด คนเเห็นเขาเข้าแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญ บุรุษผู้นี้มีโภคสมบัติหนอ ได้ยินว่าชนทั้งหลาย ผู้บริโภคสมบัติย่อมใช้สอยโภคสมบัติอย่างนี้ ดังนี้ พวกเจ้าของพึงพบบุรุษนั้น ๆ ณ ที่ใด ๆ พึงนำเอาของตนคืนไปในที่นั้น ๆ ฉันใด

     ดูก่อนคฤหบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน จะสมควรหรือหนอ เพื่อความที่บุรุษนั้นจะเป็นอย่างอื่นไป

     ไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์ผู้เจริญ ข้อนั้นเเพราะเหตุไร เพราะเจ้าของย่อมจะนำของตนคืนไปได้

     ดูก่อนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เปรียบด้วยของยืม มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก... หาส่วนเหลือมิได้
 
โปตลิยสูตร เล่ม 20 หน้า 84

 
Create Date : 10 กันยายน 2555
Last Update : 10 กันยายน 2555 11:42:50 น. 2 comments
Counter : 1336 Pageviews.

 

พูดถึงความร้ายของกาม คนส่วนใหญ่ไม่อยากฟัง ไม่อยากรับรู้ ไม่อยากเชื่อ โดยเฉพาะคนที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในกาม ย่อมคิดว่า กามของตนนั้น เป็นเรื่องหวานหอม
และอยากให้หวานหอม ตลอดไปไม่มีอะไรมาพลัดพราก ความสุขแห่งกาม ของฉันได้... อะไรทำนองนี้

ความสุขจากความรักนั้นมีจริงค่ะ คือความรัก ที่เรียกว่ามิตรภาพ ซึ่งมีแต่การรู้สึกดีๆ ต่อกัน ปรารถนาดีต่อกัน
ซึ่ง เด็กๆ นั้นรู้จัก

แต่ความรักของผู้ใหญ่นั้นมักเป็นความรักที่มีกามราคะ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น หวงแหน หึงหวง อยากจะได้เขาเป็นของเราคนเดียว ไม่อยากให้เขาพูด คุย รัก คนอื่น พอไม่ได้ดังใจมันก็เลยทุกข์

ทุกข์ เพราะอยากยึดนี่ทีเดียว ทุกข์เพราะไม่อยากให้มีอะไรเปลี่ยน นี่ คือทุกข์แห่งกาม


โดย: อุ่น IP: 58.11.17.232 วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:15:14:36 น.  

 
หนุ่มสาวรักกันอ้างว่า รักตนนั้นบริสุทธิ์ แต่พอคบกันเป็นแฟน ตั้งข้อแม้เพื่อตนเองสารพัด เช่นห้ามเธอคุยกับคนอื่น ห้ามมอง ห้ามคุย ห้ามสารพัดจะห้ามเพื่อความสบายใจส่วนตน พออีกฝ่ายทำอะไรไม่พอใ จก็กระฟัดกระเฟียด ขู่เลิกบ้าง แสดงอาการที่ไม่น่ารักสารพัด รักแบบมีกาม เป็นแบบนี้ คือเพื่อยึดครองเป็นเจ้าของ เป๋นรักที่ทำร้ายตนให้รุ่มร้อน เป็นรักที่อยากจะยึดเป็นเจ้าของ ซึ่งแท้จริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ แต่หลายๆคนทึกทักไปเองว่าเป็นรักบริสุทธิ์ ความสุขที่เกิดจากกามจึงไม่มีจริง เพราะตั้งอยู่บนเงื่อนไขมากมายของตัณหา ระหว่าง คนสองคน


โดย: อุ่น IP: 58.11.17.232 วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:16:43:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

อุ่นอาวรณ์
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
พระรัตนตรัยเป็นรัตนะอันประณีต เป็นสิ่งประเสริฐเลิศลํ้าที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญฯ
Friends' blogs
[Add อุ่นอาวรณ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.