All Blog
TOEIC – IELTS – TOFEL สถาบันฯเดียวที่ส่งอาจารย์ไปสอบ ทุกอาทิตย์
TOEIC – IELTS – TOFEL สถาบันฯเดียวที่ส่งอาจารย์ไปสอบ ทุกอาทิตย์เพื่อ Update แนวข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ ระดับ ป.โท-เอก และรับรองผลคะแนนสอบหากสอบไม่ผ่าน...สามารถกลับมาเรียนใหม่ฟรี ข้อมูลเพิ่ม: //www.tciap.com , สายตรง: 08-53684630, 08-36970111

-------------- จุดเด่นของเรา --------------
+เราจัดส่งอาจารย์ของเราไปสอบทุกอาทิตย์เพื่อ Update ข้อสอบ
+เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่น่าเบื่อเพราะมีครูจะมีเทคนิคหลากหลาย แบ่งตามความชำนาญการ
+ครูของเราคือผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านการสอนในหลักสูตร ขั้นต่ำ 10 ปี
+มาตรฐานครูของเราต้อง จบ ป.โท-เอก จากต่างประเทศ+มีประสบการณ์ด้านการสอน

*** หลักสูตรที่เปิดสอน ***
TOEIC : ทั้งแบบ Private/ Buddy / Group ย่อย
IELTS : ทั้งแบบ Private/ Buddy / Group ย่อย
TOEFL: ทั้งแบบ Private/ Buddy / Group ย่อย


-------------- ระบบการจัดห้องเรียน--------------
+ Processที่ 1: ดูว่าจะเรียนหลักสูตรไหน เน้นใช้งานได้จริงเป็นสำคัญ และเหมาะสมกับปัจจัยของน้อง
+ Processที่ 2: พี่ๆ staff จะถามตามตรงว่าอยากเรียนแบบไหน เผ็ด ร้อน หวาน จัดจ้าน... แค่ไหน (อันนี้เป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะคะเพราะมีเด็กบางคนชอบมากกับการเรียนกับครูที่ดุ...แต่ผลสอบออกมาแล้วสมหวัง...นักเรียนบางคนรู้ประมาณหนึ่งแต่ไม่อยากเครียดและคะแนนที่อยากได้ก็ไม่ต้องการสูงมากนักเราก็จะเน้นหวาน...แต่ก็จะแอบออกรดชาติบ่างหากน้องๆออกนอกกรอบจนเกินไป
+ Processที่ 3: ส่วนใหญ่ไม่มีคำว่าเอาครูคนเดียวมาสอน ...เพราะการสอนแบบคนเดียว (เดี่ยวไมค์) นั้นสิ้นสติและหมดความขลังในเนื้อหาเพราะไม่มีใครเก่งทุก part หรอกเชื่อพี่และหากเก่งจริงก็จะต้องถัวเฉลี่ยการเตรียมการสอนซึ่งจะทำให้เด็กไม่ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่
+ Processที่ 4: เคยสอบมามากน้อยแค่ไหน รู้พื้นฐานมาหรือไม่ มีการแนะนำตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความเป็นจริงตามพื้นฐานและความจำเป็นในสภาพยุคปัจจุบัน

-------------- หลักการเลือก อาจารย์ และ ผู้ชาญการของสถาบัณฯ --------------
+ การคัดเลือกคณาอาจารย์ผู้สอน เป็นอีกปัจจัยที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญโดยผู้สอนในแต่ละหลักสูตรจะต้องผ่านการสอบในหลักสูตรที่ตนสอนหรือ มีคุณวุฒิด้านการศึกษามากกว่าหลักสูตรที่ตนสอนอยู่ เช่น จบด้าน Translating / Art for Linguistic for English ตลอดจนสามารถ ให้คำปรึกษาในปัญหาด้านการสอบกับผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
+ ระดับการศึกษาของผู้สอนคณาอาจารย์ผู้สอน ที่สถาบันฯเลือกมาจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้เรียนอย่างน้อย 1 ระดับตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด (และหรือ) ต้องมีประสบการณ์เทียบเท่าคุณวุฒิ ( 1 ระดับ : 3 ปี)
+ ระดับการศึกษาของผู้ชำนาญการและที่ปรึกษาโครงการ ที่สถาบันฯเลือกมาจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้เรียนอย่างน้อย 1 ระดับตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด (และหรือ) ต้องมีประสบการณ์เทียบเท่าคุณวุฒิ ( 1 ระดับ : 5 ปี)
+ เรามีกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยไม่นำจุดอ่อนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพ แบบเก่ามาลงมือกระทำหลังจากข้อผิดพลาด หรือปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว แต่จะเน้นการตรวจจับโยง ให้หันมาเน้นการวางแผนป้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

รายนามอาจารย์ และ ผู้ชาญการของสถาบัณฯ :
(1) Dr. Warothai Ph.D. (English) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
(2) Dr. สุจีรา: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao University
- Trainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai
(3) Dr.ประทีป: Ph.D candidate in Economic @ University of New England
- Thai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history
(4) อ. กรานต์: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน, สังกัดกระทรวงคมนาคม
- Master of Science (Logistics) @ AUSTRALIA.
- Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
(5) อ. อ้อม: M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
- University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.
- University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.
(6) อ. อารต์: Master of Translating & Interpreting (High Distinction), Macquarie @ Australia
(7) อ. กิ๊ฟ: อดีตสจ็วต Qatar Airways, Qatar Aerospace Training
- Master of Operation Management
(8) อ. ฮัก: Master of Accountancy, Blacksburg , Virginia @ USA
(9) อ.แอม : Master of Science , University of Wastminster, London @ UK
- Computer Programming , Toronto @ Canada
(10) อ. ฐิชา: MTV Network (MTV NEWS), New York, U.S.A
- Master of Arts, New York University @ New York, USA
(11) อ.นุ่น: Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK
Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
(12) อ. กิตติ: กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post , Master of Media @ สวีเดน
(13) อ. โด่ง:Master of Commerce,University of Melbourne @ Australia
Australian Development Scholarship (ADS)
(14) อ. หลิง: Bachelor of Arts (Class honour) Major: English @ Chulalongkorn
- Visa and Consular Officer ,Singapore Embassy
(15) อ. หนูน้อย : Flight Attendant @ Emirates Airline
(16) อ.แจน : ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ,ป. โท อักษรศาสตร์ @ จุฬา
**************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเต็ม: //www.tciap.com
BTS Station @ สนามเป้า และ ลาดพร้าว 5/1 หรือ จัดกลุ่มมาเรียนเอง
โทร: 02-6151011, 02-9385501 (สายตรง): 08-53684630, 08-36970111

**************************************************************
ข้อสอบ toeic ศูนย์สอบ toeic แนวข้อสอบ toeic สอน toeic TOEIC , รับสอน TOEIC , สอน TOEIC , เรียน TOEIC , คอร์ส TOEIC , แนวข้อสอบ TOEIC , หลักสูตร TOEIC , Pre-test TOEIC, TOEIC test ,free TOEIC, TOEIC practice, TOEIC exam, TOEIC score, TOEIC sample test, TOEIC Thailand, TOEIC Japan, TOEIC vocabulary IELTS , รับสอน IELTS , สอน IELTS , เรียน IELTS ,คอร์ส IELTS , แนวข้อสอบ IELTS , หลักสูตร IELTS , Pre-test IELTS ,IELTS test ,free IELTS, IELTS practice, IELTS exam, IELTS score, IELTS sample test, IELTS Thailand, IELTS Australia, IELTS UK, IELTS USA ,IELTS vocabulary TOEFL, รับสอน TOEFL, สอน TOEFL, เรียน TOEFL, คอร์ส TOEFL, แนวข้อสอบ TOEFL, หลักสูตร TOEFL, Pre-test TOEFL , TOEFL test ,free TOEFL, TOEFL practice, TOEFL exam, TOEFL score, TOEFL sample test, TOEFL Thailand, TOEFL Australia, TOEFL UK, TOEFL USA , TOEFL vocabularyCreate Date : 27 พฤษภาคม 2552
Last Update : 27 พฤษภาคม 2552 13:38:47 น.
Counter : 355 Pageviews.

1 comments
  

ศูนย์แนะแนวการศึกษา กวดวิชา และสถาบันสอนภาษา เปิดสอนสอบเข้าปริญญาตรี-โท-เอก หลักสูตร ENGLISH, TU-GET, CU-TEP, TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-BEST, SMART I-II, GMAT, GRE, SAT หลักสูตร Conversation, Writing, Translation และ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3-4 สอนสด กลุ่มเล็ก รับสอน ( Private) ชั่วโมงละ 700/ชั่วโมง ทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กสามารถเลือกเวลาสถานที่ได้เองรับรองผล สอบไม่ผ่านเรียนฟรี 1 ปีรับแปลเอกสารทุกภาษาพร้อมรับรองด้วยสนใจติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงโทร. 02-940-2275,087-5164979 082-3201977 คลิกที่ //www.eiffelsedu.com
โดย: ไอเฟ็ล IP: 58.8.141.105 วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:14:44:04 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

TOEIC Point
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]TOEIC แบบใหม่ พิชิต 750 ส่งสอบ Free !! + ส่งครูสอบรอบอาเซียน !! เพื่อรองรับ AEC วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิคข้อสอบทุกรูปแบบ TOEIC Authorize + เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค ติดขอบสนามส่งครูไปสอบทุก week