Group Blog
 
All Blogs
 
เช็คสุขภาพคุณแม่ทุกช่วงวัย ก่อนตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์

เช็กอัพคุณแม่ทุกช่วงวัย...เพื่อสุขภาพที่ดี
(สุขกายสบายใจ)

          เพราะเกราะป้องกันโรคภัยที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากยาราคาแพง หรือวิตามินชั้นเลิศ แต่การมีสุขภาพที่ดีที่จะทำให้อายุไขของคนเรายืนยาวอยู่ได้ท่ามกลางโรคภัยรุมเร้า โดยเฉพาะ "ผู้หญิง" การใส่ใจดูแลตัวเองมีความจำเป็น เพราะทันทีที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัย ส่งผลต่อสุขภาพและร่างกาย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร จากศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เผยว่า ร่างกายเรามีฮอร์โมนหลายชนิดซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันไป เช่นควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ให้ทำงานได้ตามปกติ ควบคุมการเจริญเติบโต การนอนหลับ การเผาผลาญพลังงาน การเจริญพันธุ์ รวมไปถึงอารมณ์ผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกรอบเดือนจากระดับฮอร์โมนที่ร่างกายเปลี่ยนและเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงวัยทองและเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกัน

"เมื่ออายุย่างเข้าเลข 4 ฮอร์โมนเพศหญิงจะค่อย ๆ ลดปริมาณลง อาจทำให้เกิดมีภาวะพร่องฮอร์โมน ( Hormonal Depletion) ในผู้ป่วยบางราย ซึ่งอาการที่แสดงออกขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมนและมีผลต่อระดับความรุนแรงของอาการ"

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า ร่างกายอยู่ในภาวะพร่องฮอร์โมนชนิดใด นพ.วิบูลย์ กล่าวว่า การตรวจสุขภาพเหมือนการตรวจเช็คสุขภาพของร่างกายว่าปกติดีหรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือมีโรคที่แอบแฝงใด ๆ หรือไม่ ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ก่อนที่โรคนั้นจะเปลี่ยนแปลงและลุกลามจนยากต่อการรักษา

"การใช้ชีวิตที่รีบเร่ง อาจทำให้หลายคนละเลยที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพและรอจนกว่าจะเกิดโรคจึงหาหนทางรักษา ซึ่งนั่นไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องนัก เพราะการตรวจสุขภาพคือ การตรวจสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย การคัดกรองเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค จะได้ทราบแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง" คุณหมอกล่าว พร้อมกับแนะว่า การตรวจสุขภาพมุ่งเน้นที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหาโรคเป็นสำคัญ เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มของโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน, ความดัน ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การทานอาหารที่มีไขมันสูง ทำให้เกิดไขมันในเลือด เป็นจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจ รวมทั้งการดื่มเหล้าเป็นประจำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคตับอักเสบ และโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือคนที่ไม่ชอบออกกำลังกาย ปัจจัยเหล่านี้เองมักนำไปสู่โรคร้ายได้ในที่สุด

นพ.วิบูลย์ กล่าวอีกว่า การตรวจภายในหรือการตรวจ Pap Smear ถือว่ามีความสำคัญ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์ถือว่ามีความจำเป็น เนื่องจากการตรวจดังกล่าวสามารถคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรืออาจตรวจเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุโดยตรงของมะเร็งปากมดลูกร่วมได้ด้วย ส่วนการตรวจภายในหรือการตรวจอัลตร้าซาวด์ ก็จะช่วยในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ได้

การตรวจเลือดของคุณแม่ตั้งครรภ์ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะยังช่วยตรวจหาภาวะเสี่ยง เช่น ไวรัสตับอักเสบ ซิฟิลิส HIV หัดเยอรมัน ที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อย โรคธาลัสซีเมีย ภาวะโลหิตจาง ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กที่คลอดออกมาไม่สมบูรณ์ เช่น ซีด มีตับหรือม้ามโตได้ รวมถึงการตรวจปัสสาวะ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากดื่มกลูโคส

คุณหมอกล่าวว่า ทั้งหมดนี้การตรวจสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ช่วยทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น คุณแม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก หรือ 35 ปีขึ้นไป การตรวจน้ำคร่ำในช่วงสัปดาห์ที่ 15-18 ของการตั้งครรภ์ มีความจำเป็นโดยสามารถตรวจได้ว่าลูกน้อยมีดาวน์ซินโดรม หรือความผิดปกติทางโครโมโซมอื่น ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเจาะเลือดแม่ร่วมกับการตรวจอัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์ ก็พอที่จะบอกภาวะเสี่ยงต่อความผิดปกติต่อโครโมโซมได้เช่นกัน

สำหรับหญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี การตรวจสุขภาพในวัยนี้จะค่อนข้างละเอียดกว่าคนทั่วไป โดยนอกจากจะตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจไขมัน การทำงานของตับ ไต ระดับน้ำตาลในเลือด ยังต้องตรวจมวลกระดูก แมมโมแกรม ตรวจการได้ยิน การมองเห็น ตรวจเลือดในอุจจาระเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ ที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุอีกด้วย

"การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่าง ๆ จะนำไปสู่แนวทางในการให้คำแนะนำและป้องกัน เช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เทคนิคการสังเกตร่างกายในกรณีที่พบความผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคร้าย เช่น อาการเจ็บหน้าอก ในคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด"

นอกจากนี้การที่คนไข้ได้รับวัคซีนที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดเชื้อ เช่น วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในผู้สูงอายุ การให้วิตามินเสริมหรือยาเพื่อป้องกันในกลุ่มที่พบว่าร่างกายขาดแคลน เช่น ฟลูโอไรด์ในเด็ก, การให้โฟลิกเสริมในผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง การได้รับฮอร์โมนเสริมในกลุ่มสตรีวัยทอง และการให้แคลเซียมในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น

เกณฑ์การตรวจสุขภาพของคนทั่วไป คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี แต่หากเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีประวัติครอบครัวเป็นโรคที่สามารถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม หรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากนัก การตรวจสุขภาพทุก 3 เดือน 6 เดือนอาจมีความจำเป็น เพื่อคัดกรอง และป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที


$Best Price & Cheap 26LQ630H 26" Hospital Grade LED Backlit LCD Widescreen best price , $Best Price & Cheap 32" LCD 720p 60 Hz best price , $Best Price & Cheap 32"" LCD 720P best price , $Best Price & Cheap 32"""" LCD EzSign TV best price , $Best Price & Cheap 3439RM Vineyard Entertainment Wall in Rustic best price , $Best Price & Cheap 3460RB Rustic Birch TV Console in Rustic Birch best price , $Best Price & Cheap 37" LCD, 1080p, EzSign best price , $Best Price & Cheap 46 LED HDTV best price , $Best Price & Cheap 55In Led 3D 1080P 240 Cmr 120Hz In 3D Mode 2 Pr Glasses - Model# best price , $Best Price & Cheap 55In Pro Led Hdtv 1080P Taa 3Yr Wty best price , $Best Price & Cheap Bose? VideoWave? II 46" entertainment system best price , $Best Price & Cheap JENSEN JE2612LED 26" LED HDTV best price , $Best Price & Cheap LG 47SL80 47-Inch Seamless 240 Hz 1080p LCD HDTV, Glass/Black best price , $Best Price & Cheap LG Electronics 37LT560E 37 best price , $Best Price & Cheap New - PT1911MX/1280X1024/1000 best price , $Best Price & Cheap Panasonic TH-42LRU5 42" 1080p LCD TV - 16 best price , $Best Price & Cheap Samsung HP-S5053 50-Inch Plasma HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung LN37A330 37-Inch 720p LCD HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung LN40B500 40-Inch 1080p LCD HDTV, Black best price , $Best Price & Cheap Samsung PN51D530 51" 1080p 60Hz Plasma TV Refurb best price , $Best Price & Cheap Samsung PN63B550 63-Inch 1080p Plasma HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung Series 5 50-inch UN50EH5000 1080p LED HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung Series 6 46-inch UN46EH6000 1080p LED HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung Series 7 55-inch UN55ES7500 1080p Slim LED Smart HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung UN46EH6000 46 inch 120hz LED HDTV Blu Ray Bundle best price , $Best Price & Cheap Sony Bravia EX700 Series 46-Inch LED HDTV, Black best price , $Best Price & Cheap Sony BRAVIA S-Series KDL-52S5100 52-Inch 1080p LCD HDTV, Black best price , $Best Price & Cheap Sony XBR60LX900 60" 3D 240Hz LED HDTV best price , $Best Price & Cheap SunBriteTV 46-in Pro Line Outdoor All-Weather LCD Television best price , $Best Price & Cheap Sunbritetv All-weather 55-inch Pro Series 1080p Lcd Outdoor Hdtv - Silver best price $Best Price & Cheap 32"""" LED 720p 60hz best price , $Best Price & Cheap 32In Lcd Tv 1366X768 18000 best price , $Best Price & Cheap 42LT560C - LG 42LT560C 42 in. 1080p LED-LCD TV - 16 best price , $Best Price & Cheap 47"""" LCD EzSign TV best price , $Best Price & Cheap 55" Hannspree Basketball LCD TV best price , $Best Price & Cheap 60PA550C 60" 1080p Plasma TV - 16 best price , $Best Price & Cheap AWM Coby Ledtv5028 50" 1080P Led Hdtv - Lcd Televisions best price , $Best Price & Cheap AWM Haier Le39F2280 39" 720P 60 Hz Direct Led Hdtv - Lcd Televisions best price , $Best Price & Cheap Evervue SP 18.5" Bathroom Mirror TV best price , $Best Price & Cheap Hannspree ST558MUR 55" 1080p 120Hz LCD HDTV best price , $Best Price & Cheap LG 32LD452B - 32" Class best price , $Best Price & Cheap LG 47LG50 47-Inch 1080p LCD HDTV best price , $Best Price & Cheap LG 50PA4500 50" 720p Plasma HDTV, 600Hz Refresh Rate, 3M best price , $Best Price & Cheap Mitsubishi L75-A96 75-Inch LaserVue 3D 1080p Television best price , $Best Price & Cheap NEC E322 - 32" E Series LCD TV - 720p best price , $Best Price & Cheap NEW - 42CLASS best price , $Best Price & Cheap Philips 40PFL4706 40" 1080p LED-LCD TV - 16 best price , $Best Price & Cheap Pioneer Elite PRO111 FD 50-Inch Elite 1080p Plasma HDTV best price , $Best Price & Cheap Route 66 Corner TV Console best price , $Best Price & Cheap Samsung 40" Hybrid LED Display best price , $Best Price & Cheap Samsung 58" Class 1080p Plasma 3D HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung PN51E7000 51" 600Hz 1080p Plasma 3D HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung PN64E7000 64" 600Hz 1080p Plasma 3D HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung Series 6 55-inch UN55ES6580 1080p Slim LED Smart HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung UN40EH5000 40" 1080p 60Hz LED HDTV Bundle best price , $Best Price & Cheap Samsung UN55D6300 55-Inch 1080p 120Hz LED HDTV best price , $Best Price & Cheap Sedona 64" TV Console in Rustic best price , $Best Price & Cheap Sedona Media Hutch 78" W in Rustic best price , $Best Price & Cheap Sharp LC 60LE847U - 60" Class best price , $Best Price & Cheap Viewsonic VT4236LED 42" LED-LCD TV - 16 best price $Best Price & Cheap 3454DC Santa Fe TV Console in Dark best price , $Best Price & Cheap 40In Pro Led Hdtv 1080P Taa 3Yr Wty best price , $Best Price & Cheap 55" HD All-Weather Outdoor LCD TV best price , $Best Price & Cheap 59" Widescreen Plasma 3D HDTV best price , $Best Price & Cheap Cisco D9854 Satellite Receiver - 16 best price , $Best Price & Cheap Coaster Doug TV Stand best price , $Best Price & Cheap Haier LE46F2380 46-Inch 1080p 60Hz LED-lit TV best price , $Best Price & Cheap LG 55" Class LED 3D Google HDTV Bundle best price , $Best Price & Cheap LG 55" Class LED Cinema 3D HDTV Bundle best price , $Best Price & Cheap LG EzSign 37LD452B 32" 1080p LCD TV - 16 best price , $Best Price & Cheap Mango 54" TV Console in best price , $Best Price & Cheap Mango 60" TV Console in best price , $Best Price & Cheap Mitsubishi Electronics Mitsubishi 73-inch WD-73742 1080p 3D DLP Home Cinema TV best price , $Best Price & Cheap Panasonic TH-37LRU5 37" 1080p LCD TV - 16 best price , $Best Price & Cheap RCA LED46A55R120Q 46-Inch LED Full 1080p 120Hz HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung 60" Class 1080p 120Hz LED HDTV Bundle best price , $Best Price & Cheap Samsung PN51E8000 51" 600Hz 1080p Plasma 3D HDTV best price , $Best Price & Cheap Samsung Series 7 60-inch UN60ES7500 1080p LED Smart TV best price , $Best Price & Cheap Sedona 48" TV Console in Rustic best price , $Best Price & Cheap Sedona TV Console in Rustic best price , $Best Price & Cheap SONKDL40EX400 - BRAVIA EX400 LCD HDTV best price , $Best Price & Cheap Sony 32" Multi System TV KLV-32EX300 LCD HD TV best price , $Best Price & Cheap Sony KDL40BX450 - 40 1080p LCD HDTV Blu Ray Bundle best price , $Best Price & Cheap Sony KDL40BX450 - 40 1080p LCD HDTV Value Bundle best price , $Best Price & Cheap SunBriteTV 32-in Signature Series Outdoor All-Weather LCD Television best price , $Best Price & Cheap SunBriteTV 55-in Signature Series Outdoor All-Weather LCD Television best price , $Best Price & Cheap SunBriteTV 65-in Signature Series Outdoor All-Weather LED Television best price , $Best Price & Cheap Toshiba 55" 3D Smart LED 1080p 120Hz best priceCreate Date : 16 กันยายน 2555
Last Update : 16 กันยายน 2555 17:42:44 น. 0 comments
Counter : 509 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

bestjingjai1
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
DDDDDDDDD .......
Friends' blogs
[Add bestjingjai1's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.