I am O.K. You are O.K.
วันหนึ่งฉันคงต้องจากที่นี่ไป ทั้งๆที่ ที่ใหม่ที่ไปนั้น มันอยู่ ณ ที่ตรงไหน ชีวิตทุกชีวิตเป็นแบบนี้ วันหนึ่ง ฉันคงต้องจากที่นี่ไป ทั้งๆที่ ที่ใหม่ที่ฉันจะไปนั้นมันอยู่ ณ ที่ตรงไหน มันไม่จำเป็นต้องรู้ ไม่จำเป็นต้องรู้ ไม่จำเป็นต้องรู้ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพยายามจะรู้ เราต้องสร้างวิมานอยู่บนสวรรค์ นรกอยู่ใต้ดิน ปรุงแต่งได้ทุกเรื่อง เมื่อคิดทุกสิ่งจึงเป็นไปได้ทุกเรื่อง ไม่คิดไม่มีอะไรซักอย่างเป็นเรื่อง เราจะไม่คิดได้ก็ต่อเมื่อ ให้รู้สึกตัวเองมากขึ้น เมื่อไหร่รู้สึกมากขึ้น ความคิดก็น้อยลง ทำ mo and motivate senses อยู่ ณ ที่ตรงนี้ ณ ปัจจุบันนี้ สิ่งที่เรารู้สึกมองเห็นได้ ได้ยินได้ สัมผัสได้ ได้กลิ่นได้ ได้รสได้ ความคิดก็จะลดน้อยลงไปเอง เมื่อคิดทุกสิ่งเป็นไปได้ทุกเรื่อง ไม่คิด ไม่มีอะไรซักอย่างเป็นเรื่อง ถ้าเรื่องมันเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด ชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละ คืออยู่กับมัน ไม่โถมไม่ถอย ไม่สู้และก็ไม่หนี ไม่ใช้ป้องกันตัวโดยโถมเข้าใส่ หรือเอาแต่หนี ชีวิตต้องเผชิญ อยู่ตรงนี้ก็เผชิญ ก็คือประสบการณ์ อยู่ตรงนี้ซักพักเดียวก็เป็นอดีตแล้ว อยู่ตรงนี้ ณ ที่ตรงนี้ ซักพักเดียวก็เป็นอนาคตแล้ว คนจิตดีนั้น คือรู้จักคิดว่า ฉันก็ดี เธอก็ดี I am O.K. You are O.K. คนที่คิดแต่เผด็จการคือคนที่คิดแต่ว่า ฉันดี แต่คนอื่นไม่ดี I am O.K. You are not O.K. คนมีปมด้อยคือคนที่คิดแต่ว่า ฉันไม่มีอะไรดี มีแต่คนอื่นดีหมด I am not O.K. And You are O.K. และคนที่ล้มเหลวในชีวิตนั้นคือคนที่คิดว่าฉันไม่มีอะไรดี และสังคมนี้ก็ไม่มีอะไรดีด้วย I am not O.K. And You are not O.K. ต่างกับคนจิตดีเพียงคิดเท่านี้เองว่า มันดี ขณะนี้ ณ ที่ตรงนี้ มันดีแล้ว และอนาคตก็จะดีแล้ว อดีตก็จะดีเอง อยู่ในตัวมันเอง แค่นั้นเอง

++จาก สโมสรจิตวิทยา++Create Date : 21 กรกฎาคม 2552
Last Update : 24 กรกฎาคม 2552 15:50:56 น.
Counter : 218 Pageviews.

0 comment
ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง
เราสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกเวลา โดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรซักอย่างตลอดเวลา เมื่อเราอยู่กับหลานเราเป็นปู่ เมื่อเราอยู่กับปู่เราเป็นหลาน เมื่อเราอยู่กับลูกเราเป็นพ่อ เราเป็นแม่ เมื่อเราอยู่กับพ่อ กับแม่ เราเป็นลูก เมื่อเราอยู่กับลูกน้อง เราเป็นหัวหน้า เมื่อเราอยู่กับหัวหน้า เราเป็นลูกน้อง เมื่อเราอยู่กับลูกศิษย์ เราเป็นครู เป็นอาจารย์ เมื่อเราอยู่กับครู อาจารย์ เราเป็นลูกศิษย์ เมื่อเราอยู่กับคนที่เรารัก เราก็รู้จักรัก เมื่อรักก็อยากรู้จัก ยิ่งรู้จักก็มักยิ่งรัก ยิ่งรักก็ยิ่งอยากประจักษ์ ประจักษ์นักก็มักทำเป็นไม่รู้จัก ความรักจึงเป็นสิ่งต้องคู่กันเสมอ เมื่อเจอก็มีจาก เมื่อมีอยากก็มีเบื่อ เมื่อมีมาก็ต้องมีไป ไม่ยอมรับความรักเป็นคู่ ก็ต้องอยู่อย่างคี่ คนมีบุคลิกภาพดีนั้น คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล กาลเทศะได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง เราจึงสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกเวลา โดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรตลอดเวลา ในเรื่องของกาละนั้น อดีตอาจจะไม่ดี แต่ปัจจุบันมันกลับดีได้ เรียกว่าอยู่กับเวลา ก็คือการทบทวนตัวเอง แค่อยู่เฉยๆเวลาก็เปลี่ยนไปแล้ว มันก็ผ่านเป็นอดีตไปแล้ว อยู่กับมันเฉยๆ มันก็ต้องเดินหน้า อนาคตจะมาเอง เพราะฉะนั้น การอยู่อย่างชีวิตนั้น คือการไม่โถม ไม่ถอย ไม่หนี และไม่สู้ อยู่ตรงนี้แหละ อยู่ ณ ที่ตรงนี้แหละ แล้วชีวิตก็จะเดินหน้าของมันเอง เดินหน้าของมันเอง เดินหน้าของมันเอง พอๆกับเทศะหรือสถานที่ เราทำอะไรก็แล้วแต่ในที่หนึ่ง อาจจะผิด แต่ทำอีกที่หนึ่งกลับถูก ทำที่หนึ่งถูก ทำอีกที่หนึ่งกลับผิด จึงไม่มีคำว่าจริงจังในชีวิตนี้ มันมีแต่เปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล กาลเทศะ เราอยู่กับคนนี้ต้องเป็นแบบนี้ มันสมดุลย์ของมันเอง อยู่ ณ เวลานี้ก็เป็นแบบนี้ อยู่ในอดีตก็เป็นอีกแบบหนึ่ง อยู่ ณ ที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ อยู่ ณ ที่ตรงนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้น คนที่สุขภาพจิตดีนั้น คือคนที่สามารถปรับตัวเองได้ ในด้านความคิดมุ่งมั่น อย่างมีสุข อารมณ์แน่วแน่มั่นคงอย่างมีพลัง การกระทำคล่องแคล่วเขิน เคลื่อนไหวอย่างมีสติ พอๆกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นคือชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ คือความเปลี่ยนแปลง ชีวิตคือการเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงCreate Date : 21 กรกฎาคม 2552
Last Update : 24 กรกฎาคม 2552 15:50:43 น.
Counter : 482 Pageviews.

0 comment
จิต คือ
จิต คือ พลังขับเคลื่อนของธรรมชาติชีวิต พลังจิตที่แข็งแกร่ง จึงต้องคอยบริหารให้สมดุลย์ไว้ ทั้งภายใน คือความรู้สึกนึกคิด และการกระทำ พอๆกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกัน สัตว์ และพืชพรรณต่างๆ และสิ่งไม่มีชีวิตที่เกื้อกูลมีอิทธิพลต่อกัน เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ บรรยากาศ ความแรงอ่อนของสี แสง เสียง อะไรต่างๆ ความหมายของคำว่าบุคลิกภาพ จึงเป็นภาพของบุคคลที่แสดงออกทางด้านพลังความคิดที่มาจากส่วนสมอง พลังความรู้สึกที่มาจากด้านอารมณ์ และพลังพฤติกรรมการกระทำที่มาจากเส้นประสาท สัมผัส สรีระกาย คนจิตดี จึงมีลักษณะที่เรียกว่า มีความคิดมุ่งมั่น มุ่งหน้า อย่างมีสุข มุ่งดี มุ่งมั่น มุ่งหน้า และก็มุ่งหมาย อารมณ์หนักแน่นมั่นคงอย่างแน่วแน่ และการกระทำขับเคลื่อนคล่องแคล่ว เคลื่อนไหว อย่างมีสติ นั่นคือ คนมีพลังจิตดี

+++ สโมสรจิตวิทยา +++Create Date : 21 กรกฎาคม 2552
Last Update : 24 กรกฎาคม 2552 15:49:57 น.
Counter : 225 Pageviews.

0 comment
ชีวิตเกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเอง
ชีวิตนั้น มีแต่การดำเนินอยู่ ดำเนินร่วม และเอกลักษณ์ ชีวิตทุกชีวิตจึงเกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเอง เพื่อที่จะพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง ความรักตัวมันเอง ตั้งแต่ชีวิตเกิดมาต้องเป็นอิสระ เป็นความเข้าใจ และต่างต้องเป็นตัวของตัวเอง นั่นคือสำคัญที่สุดของชีวิต ความหมายของความรัก คือมุ่งมั่น มุ่งหน้า มุ่งหมาย มุ่งดี ต่างกับไม่ปรารถนารัก คือมีแต่ดิ้นรน ชะงักงัน ไม่เข้าใจ ความหมายของคำว่ามุ่งมั่น ก็คือ ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่หวังผล ในสิ่งที่คนอื่นเป็นไม่ได้ มีไม่ได้ ในขณะนี้ ผลดีกว่าจะเห็นต้องใช้เวลา ผลเสียมักน่ากลัวเห็นชั่วพริบตา เพราะฉะนั้นคนที่มุ่งมั่นจะต่างกับคนที่ชอบคาดหวัง คนที่ชอบควบคุมผู้อื่น มุ่งมั่นคือทำแล้วไม่เคยคาดหวังว่าผลที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรในวันนี้หรือพรุ่งนี้ หรือในอนาคตนี้ ต่างกับคนที่ชอบคาดหวัง ให้คนอื่นเป็น หรือมีให้ได้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ ก็เลยผิดหวัง วิญญาณที่ยิ่งใหญ่จึงมีแต่ความมุ่งมั่น มุ่งหน้า และมุ่งหมายมุ่งดี ต่างกับวิญญาณที่อ่อนแอ มีแต่ปรารถนา มีแต่จะคอยควบคุมผู้อื่นอยู่ร่ำไป จึงกลายเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเอง

++จาก สโมสรจิตวิทยา +++Create Date : 21 กรกฎาคม 2552
Last Update : 24 กรกฎาคม 2552 15:49:40 น.
Counter : 195 Pageviews.

0 comment
วิญญาณที่ยิ่งใหญ่
วิญญาณที่ยิ่งใหญ่ จึงมีทั้งความมุ่งมั่น อารมณ์รัก อารมณ์ใคร่ เป็นสิ่งสวยงามที่สุดของชีวิต แต่วิญญาณที่อ่อนแอมีแต่ความปรารถนา มีแต่การควบคุม นั่นคือชีวิตจึงมีแต่ความผิดหวัง และลืมคุณค่าของคน ลืมไปว่าค่าของคนนั้นอยู่ที่ตัวเราเอง พอใจในสิ่งที่ตนเป็น ยินดีในสิ่งที่ตนมี นั่นคือค่าของคน
เคยชีวิตผิดหวังหลายครั้งนัก เคยมีรักหักหายมาหลายหน เคยมิตรดีตีจากก็หลายคน เคยอับจนทนอายก็หลายครา จะสร้างตน คนตามมาหยามเหยียด จะสร้างเกียรติแด่ตนคนอิจฉา จะสร้างทรัพย์สรรพสิน คนนินทา จะสร้างงานมารมาเป็นกาลี คร้านจะเฉยเลยหาว่าเย่อหยิ่ง คร้านจะนิ่ง ยิ่งว่าหลบหน้าหนี คร้านจะตอบลอบผยองทำลองดี คร้านปราณีนึกหลู่ รู้ไม่ทัน แต่นี้ไม่หมายง้อต่อหน้าไหน แต่นี้ไป ไม่อ้อนวอนสวรรค์ แต่นี้ไปไม่หวาดจะฟาดฟัน แต่นี้ไปไม่พรั่นวัลธรรม ไม่ให้ใครลบหลู่เป็นอันขาด ไม่เป็นทาสทางใจให้ใครย่ำ ไม่ย่นย่อรอท่าชะตากรรม เพราะจดจำคำว่า ค่าของคน

++จาก สโมสรจิตวิทยา ++Create Date : 21 กรกฎาคม 2552
Last Update : 24 กรกฎาคม 2552 15:49:27 น.
Counter : 172 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  

Valentine's Monthbepresent
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]