TWICE(ทไวซ์) "YES or YES"


YES or YES


Hey boy
นี้ ที่รัก
Look, I’m gonna make this simple for you
ดูนะ ฉันจะทำให้มันง่ายสำหรับคุณ
You got two choices
คุณมี 2 ตัวเลือก
YES or YES?
ระหว่าง ตกลง หรือ ตกลง

Ah 둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
Ah ทุล ชูเง ฮานามัน คลรา YES or YES?
เลือกมาแค่ข้อเดียวสิว่าตกลงหรือตกลง

Ah ah 하나만 선택해 어서 YES or YES?
Ah ah ฮานามัน ซอนแทกแฮ ออซอ YES or YES?
เลือกตัวเลือกของคุณมาว่าตกลงหรือตกลง

내가 이렇게도 이기적이었던가
แนกา อีรอดเกโด อีกีจอกีออดดอนดา
ฉันเหมือนเอาแต่ใจตัวเองไหมนะ

뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나
มวอนกา อีรอดเก คัดโก ชิบดอน จอก อีซอดนา
ฉันเคยอยากได้อะไรมาขนาดนี้มาก่อนไหมนะ
다 놀라 내 뻔뻔함에 (Come on and tell me yes)
ทา นลรา แน พอนพอนฮาเม (Come on and tell me yes)
ทุกคนดูตกใจในความกล้าดีของฉัน ไม่เอาหน่า ตอบฉันว่าตกลงสิ

생각보다 과감해진 나의 시나리오
แซงกักโบดา ควากัมแฮจิน นาเย ชีนารีโอ
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเกินเหตุกว่าที่ฉันคิด
이 정도 Plan이면 완벽해 만족해
อี ชองโด Plan อีมยอน วันบยอกแฮ มันจกแฮ
หากเป็นไปตามแผน ฉันก็พอใจแล้วล่ะ

I don’t care 누가 뭐래도 (You better tell me yes)
I don’t care นูกา มวอแรโด (You better tell me yes)
ฉันไม่สนหรอกว่าใครจะพูดยังไง 

내 맘은 정했어 YES!
แน มามึน ชองแฮซอ YES!
ฉันตัดสินใจแล้วว่า ตกลง
그럼 이제 네 대답을 들을 차례
คือรอม อีเจ เน แทดาบึล ทือรึล ชารเย
ตอนนี้ถึงเวลาฟังคำตอบจากคุณแล้ว

힘들면 보기를 줄게 넌 고르기만 해
ฮิมดึลมยอน โพกีรึล ชุลเก นอน โครือกีมัน แฮ
ถ้าหากมันยากเกินไป ฉันก็มีตัวเลือกมาให้คุณ

고민할 필요도 없게 해줄게
โคมินฮัล พีรโยโด ออบเก แฮจุลเก
คุณไม่ต้องเสียเวลามาคิดเลยล่ะ

뭘 고를지 몰라 준비해봤어
มวอล โครึลจี มลรา ชุนบีแฮบวาซอ
ไม่รู้ว่าคุณจะเลือกข้อไหน ฉันจึงเตรียมตัวเลือกมาให้

둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
ทุล ชูเง ฮานามัน คลรา YES or YES?
เลือกมาซักข้อนะ ว่าตกลงหรือตกลง

네 마음을 몰라 준비해봤어
เน มาอือมึล มลรา ชุนบีแฮบวาซอ
ไม่รู้ว่าคุณอยากได้ข้อไหน ฉันจึงเตียมตัวเลือกมาให้
하나만 선택해 어서 YES or YES?
ฮานามัน ซอนแทกแฮ ออซอ YES or YES?
ตอบฉันมาว่า ตกลงหรือตกลง
싫어는 싫어 나 아니면 우리?
ชีรอนึน ชีรอ นา อานีมยอน อูรี
ฉันไม่ยอมรับหรอกนะหากคุณปฏิเสธ
선택을 존중해 거절은 거절해
ซอนแทกึล ชนจุงแฮ คอจอรึน คอจอลแฮ
ถึงเวลาของเราแล้ว ฉันเคารพคำตอบของคุณ

선택지는 하나 자 선택은 네 맘
ซอนแทกจีนึน ฮานา จา ซอนแทกึน เน มัม
มันมีแค่คำตอบเดียว แล้วแต่คุณเลือกเลยนะ

It’s all up to you
둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
ทุล จูเง ฮานามัน คลรา YES or YES?
เลือกตอบมาสิว่า ตกลงหรือตกลง

진심일까? Do not guess
ชินชีมิลกา? Do not guess
คุณหมายความอย่างงั้นหรอ 

진심이니? Do not ask
ชินชีมีนี? Do not ask
คุณจริงจังหรือเปล่า

애매한 좌우 말고 확실히 위아래로
แอแมฮัน ชวาอู มัลโก ฮวักชิลฮี วีอาแรโร
อย่ามัวแต่ลังเลเลย ฉันอยากได้คำตอบที่แน่นอน

There’s no letters N & O
지워버릴래 오늘부로
ชีวอบอริลแร โอนึลบูโร
ฉันจะลบทิ้งออกตั้งแต่วันนี้ไป

복잡하게 고민할 필요
พกจับฮาเก โคมินฮัล พีรโย
ไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากเลยนะ

없어 정답은 YES YES YO
ออบซอ ชองดาบึน YES YES YO
เพราะคำตอบมันมีแค่ ตกลง

없던 이기심도 자극하는
ออบดอน อีกีชิมโด ชากึกฮานึน
คุณทำให้ความเอาแต่ใจของฉันเผยออกมา

너의 눈과
นอเย นุนกวา
สายตาของคุณ

널 향한 호기심이 만나서
นอล ฮยังฮัน โฮกีชีมี มันนาซอ
ทำให้ฉันยิ่งอยากรู้

타올라 타오른다
ทาอลรา ทาโอรึนดา
หัวใจฉันมันร้อนรุ่มไปหมดเลย

My heart burn burn burn (You better hurry up)

조금 쉽게 말하자면
โชกึม ชวิบเก มัลฮาจามยอน
เพื่อทำให้คุณเลือกตอบได้ง่ายขึ้น

넌 뭘 골라도 날 만나게 될 거야
นอน มวอล คลราโด นัล มันนาเก ทวิล กอยา
ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร คุณก็อยู่กับฉันอยู่ดี
뭐 좀 황당하긴 해도
มวอ ชม ฮวังดังฮากิน แฮโด
ฉันอาจจะดูเอาแต่ใจ
억지라고 해도
ออกจีราโก แฮโด
และยึดติดแต่คุณมากไป

절대 후회하지 않게 해줄게
ชอลแด ฮูฮเวฮาจี อันเก แฮจุลเก
แต่ฉันจะไม่มีวันทำให้คุณผิดหวัง

뭘 고를지 몰라 준비해봤어
มวอล โครึลจี มลรา ชุนบีแฮบวาซอ
ไม่รู้ว่าคุณจะเลือกข้อไหน ฉันจึงเตรียมตัวเลือกมาให้

둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
ทุล ชูเง ฮานามัน คลรา YES or YES?
เลือกมาซักข้อนะ ว่าตกลงหรือตกลง

네 마음을 몰라 준비해봤어
เน มาอือมึล มลรา ชุนบีแฮบวาซอ
ไม่รู้ว่าคุณอยากได้ข้อไหน ฉันจึงเตียมตัวเลือกมาให้
하나만 선택해 어서 YES or YES?
ฮานามัน ซอนแทกแฮ ออซอ YES or YES?
ตอบฉันมาว่า ตกลงหรือตกลง
싫어는 싫어 나 아니면 우리?
ชีรอนึน ชีรอ นา อานีมยอน อูรี
ฉันไม่ยอมรับหรอกนะหากคุณปฏิเสธ
선택을 존중해 거절은 거절해
ซอนแทกึล ชนจุงแฮ คอจอรึน คอจอลแฮ
ถึงเวลาของเราแล้ว ฉันเคารพคำตอบของคุณ

선택지는 하나 자 선택은 네 맘
ซอนแทกจีนึน ฮานา จา ซอนแทกึน เน มัม
มันมีแค่คำตอบเดียว แล้วแต่คุณเลือกเลยนะ

Now, it’s all up to you

Maybe not (No! No!)
Maybe yes (No! No!)
좀 더 선명하게 네 맘을 내게 보여봐
ชม ทอ ซอนมยองฮาเก เน มามึล แนเก โพยอบวา
คุณทำให้มันชัดเจนหน่อยสิ ว่าคุณรู้สึกยังไงกันแน่

귀 기울여봐 무슨 소리가 들리지 않니?
ควี คีอุลยอบวา มูซึน โญรีกา ดึลรีจี อานี
ลองฟังฉันเถอะนะ คุณได้ยินฉันไหม

It’s! Simple! Y! E! S! Hey!

둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
ทุล ชูเง ฮานามัน คลรา YES or YES?
เลือกตอบมาซักข้อว่า ตกลงหรือตกลง

하나만 선택해 어서 YES or YES?
ฮานามัน ซอนแทกแฮ ออซอ YES or YES?
เลือกตอบมาได้แล้วว่า ตกลงหรือตกลง

하나 더 보태서 YES or YES or YES
ฮานา ทอ โพแท ซอ YES or YES or YES
ให้อีกตัวเลือกนึงว่า ตกลงหรือตกลง
골라봐 자 선택은 네 맘
คลราบวา ชา ซอนแทกึน เน มัม
เลือกได้แล้ว แล้วแต่คุณตัดสินใจเลยนะ

뭘 고를지 몰라 준비해봤어
มวอล โครึลจี มลรา ชุนบีแฮบวาซอ
ไม่รู้ว่าคุณจะเลือกข้อไหน ฉันจึงเตรียมตัวเลือกมาให้

둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
ทุล ชูเง ฮานามัน คลรา YES or YES?
เลือกมาซักข้อนะ ว่าตกลงหรือตกลง

네 마음을 몰라 준비해봤어
เน มาอือมึล มลรา ชุนบีแฮบวาซอ
ไม่รู้ว่าคุณอยากได้ข้อไหน ฉันจึงเตียมตัวเลือกมาให้
하나만 선택해 어서 YES or YES?
ฮานามัน ซอนแทกแฮ ออซอ YES or YES?
ตอบฉันมาว่า ตกลงหรือตกลง
싫어는 싫어 나 아니면 우리?
ชีรอนึน ชีรอ นา อานีมยอน อูรี
ฉันไม่ยอมรับหรอกนะหากคุณปฏิเสธ
선택을 존중해 거절은 거절해
ซอนแทกึล ชนจุงแฮ คอจอรึน คอจอลแฮ
ถึงเวลาของเราแล้ว ฉันเคารพคำตอบของคุณ

선택지는 하나 자 선택은 네 맘
ซอนแทกจีนึน ฮานา จา ซอนแทกึน เน มัม
มันมีแค่คำตอบเดียว แล้วแต่คุณเลือกเลยนะ

It’s all up to you
하나만 선택해 어서 YES or YES
ฮานามัน ซอนแทกแฮ ออซอ YES or YES
ตัดสินใจได้แล้วนะว่า ตกลงหรือตกลง


Credits

https://www.educatepark.comCreate Date : 13 พฤศจิกายน 2561
Last Update : 23 พฤศจิกายน 2561 8:21:49 น.
Counter : 108 Pageviews.

0 comments

สมาชิกหมายเลข 3386853
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]♡ Dance The Night Away ♡