บทภาวนาต่อ นักบุญยูดาห์ อัครสาวก


"จงขอในนามของฉน และฉันจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง"

นักบุญยูดาห์

นักบุญยูดาห์ ฮัดเดว อัครสาวก เป็นหลานชายของพระนางมารีอาและนักบุญยอเซฟ และลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้า เขาเป็นพี่น้องกับอัครสาวกยากอบองค์เล็ก พ่อของเขาคือ คลีโอฟัส ผู้ซึ่งได้ตายอย่างมรณะสักขี และแม่ของเขาชื่อ มารีย์ เธอได้ยืนอยู่ที่เชิงไม้กางเขนเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และต่อมาได้ไปชโลมพระศพพระเยซูเจ้าที่คูหาของพระองค์

ในวัยเด็กและวัยรุ่น ยูดาห์ ฮัดเดว คงต้องรู้จักพระเยซูเจ้าอย่างดี เขาได้ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อติดตามพระอาจารย์
บางครั้งมีพระเยซูเจ้าอยู่ในรูปยูดาห์ เพราะเขาได้รักษาพระเจ้าอีเดสซ่าหายจากโรคเรื้อนโดยอาศัยพระนามของพระเยซูเจ้า

พระเป็นเจ้าได้ประทานแก่ยูดาพระฤทธานุภาพพิเศษ เมื่อเขาได้สั่งให้ปิศาจออกจากเทวรูปของคนต่างศาสนา รูปปั้นได้ตกลงมาที่พื้นดินแตกเป็นชิ้นๆ
ยูดาห์และไซมอนได้เป็นมรณะสักขีที่เปอร์เซีย ที่ซึ่งเขาทั้งสองได้ไปแพร่ธรรม ยูดาห์ถูกตีด้วยท่อนไม้จนถึงแก่ความตาย แล้วถูกตัดศีรษะด้วยขวาน ปัจจุบันนี้พระธาตุของนักบุญยูดาห์อยู่ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรม นักบุญยูดาห์เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในฐานะองค์อุปถัมภ์ของผู้สิ้นหวัง


-----------------------------------------------------------------------------


บทภาวนาต่อ นักบุญยูดาห์ อัครสาวก

ข้าแต่ท่านนักบุญยูดาห์ สาวกผู้ทรงเกียรติอันรุ่งโรจน์ ข้ารับใช้ที่ซื้อสัตย์ และพระสหายของพระเยซูคริสตเจ้า ชื่อของผู้ที่ทรยศได้ทำให้ท่านได้ถูกลืมไป แต่พระศาสนจักร ได้ยกท่านให้เป็นนักบุญองค์อุปภัมป์ของผู้ที่สิ้นหวัง
ได้โปรดภาวนาเพื่อลูก ผู้ซึ่งตกอยู่ในความทุกข์ยาก โปรดให้ลูกได้รับการบรรเทาและช่วยเหลือจากเบื้องบน ในสิ่งที่จำเป็น โปรดวิงวินให้ลูกพ้นจากความยากแค้นและความทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (ระบุสิ่งที่ขอ) เพื่อลูกจะได้สรรเสริญพระเจ้า พร้อมกับผู้ได้รับเลือกของพระองค์ ตลอดนิรันดร อาแมน.

ท่านนักบุญยูดาห์ สาวก มรณสักขีและพระญาติองพระเยซูคริสตเจ้า พระนางมารีย์ และ ท่านนักบุญยอแซฟได้โปรดภาวนาเพื่อเราทั้งหลายเทอญ

ใช้ภาวนาเมื่อเกิดความสิ้นหวัง

บทนพวาร

ขอให้พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าเป็นที่รัก และสรรเสริญในทุกๆแห่ง จนกระทั่งสิ้นสุดแห่งกาลเวลา อาแมน

ขอให้พระเยซูเจ้า ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สรรเสริญและเทิดเกียรตินับแต่บัดนี้เป็นต้นไป อาแมน

นักบุญยูดาห์ ภาวนาเพื่อพวกเรา และโปรดสดับฟังคำภาวนาของเราด้วย อาแมน

จงสรรเสริญดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

จงสรรเสริญดวงพระหฤทัยอันนิรมลของพระนางมารีอา

จงสรรเสริญนักบุญยูดาห์ ทัดเดอัส ทั่วทั้งโลก และ ตลอดนิรันดร์เทอญ


-----------------------------------------------------------------------------

บทภาวนาต่อท่านนักบุญยูดาห์
นักบุญยูดาห์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนและผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้าในพระศาสนจักรได้ยกย่องท่านให้เป็นองค์อุปภัมภ์ของผู้สิ้นหวังทั้งปวง

โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าผู้ทุกข์ยากแสนสาหัส
โปรดนำความช่วยเหลือที่สามารถเห็นได้ และรวดเร็ว ไปยังที่ ที่ความช่วยเหลือแทบจะหมดหวังด้วยเทอญ
โปรดช่วยเหลือในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างยิ่ง ที่ซึ่งข้าพเจ้าจะได้รับความบรรเทา และ ความช่วยเหลือของสวรรค์ ในความต้องการต่างๆ ในความยากลำบากและความทุกข์ยากทั้งหลายของข้าพเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (บอกความปรารถนาของเรา…)
เพื่อข้าพเจ้าจะได้สรรเสริญพร้อมกับท่านเสมอไป
โอ้ ท่านนักบุญยูดาห์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะจดจำความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่นี้
จะให้เกียรติท่านผู้เป็นองค์อุปภัมภ์ที่พิเศษ และทรงอำนาจเสมอ
และข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้ผู้อื่นได้มีความศรัทธาในตัวท่านด้วย อาแมน

(บทสวดนพวารต้องสวด9วันติดต่อกัน วันละ7ครั้ง และทิ้งบทสวดไว้ในวัด9แผ่น ในแต่ละวัน คำภาวนาของท่านจะได้รับคำตอบภายในหรือ ก่อนหน้าวันที่9 และบทภาวนานั้นไม่เคยล้มเหลว)

(จงทำบทสวดนี้ 81ชุด ทิ้งไว้ในวัด 9 ชุด 9 วันติดต่อกัน และท่านจะได้รับในสิ่งที่ต้องการภายใน 9 วัน ไม่ว่ามันจะเหลือเชื่อแค่ไหนก็ตาม)

Create Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 17:33:16 น.
Counter : 3108 Pageviews.

1 comment
ข้าพเจ้าเชื่อ
ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า
พระบิดาทรงสรรพานุภาพสร้างฟ้าดิน
เชื่อถึงพระเอกาบุตรเยซูคริสต์สวามีของเรา
ปฎิสนธิเดชะพระจิตบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
รับทรมานสมัยปอนซีโอ ปีลาโต ถูกตรึงกางเขน
ตาย และถูกฝังไว้ เสด็จลงใต้บาดาล
วันที่สามกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย
เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้า
พระบิดาทรงสรรพนุภาพ
แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิต พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล
สหพันธ์นักบุญ การยกบาป การคืนชีพของเนื้อหนัง
และชีวิตนิรันดร อาแมน

I believe in God,
the Father Almighty, Creator of heaven and earth;
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord;
Who was conceived by the Holy God, born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate, was crucified,
died, and was buried. He descended into hell;
the third day he arose again from the dead.
He ascended into heaven, and sits at the right hand of God,
the Father Almighty;
from thence He shall come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,
the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection
of the body and life everlasting. Amen.Create Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 17:04:12 น.
Counter : 245 Pageviews.

0 comment
สิริพึงมี
สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล , บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร. อาแมนCreate Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 17:02:35 น.
Counter : 191 Pageviews.

0 comment
วันทามารีอา


วันทามารีอา
เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน
ทรงบุญนักหนา
สันตะมารีอามารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย
อาแมน

Hail Mary,
Full of Grace,
The Lord is with thee.
Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit
of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners now,
and at the hour of death.

Amen.


"Beginning with Mary's unique cooperation with the working of the Holy Spirit, the Churches developed their prayer to the holy Mother of God, centering it on the Person of Christ manifested in His mysteries. In countless hymns and antiphons expressing this prayer, two movements usually alternate with one another: the first "magnifies" the Lord for the "great things" He did for His lowly servant and through her for all human beings. The second entrusts the supplications and praises of the children of God to the Mother of Jesus, because she now knows the humanity which, in her, the Son of God espoused."

- from the Catechism of the Catholic Church; 2675.Create Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 17:01:06 น.
Counter : 279 Pageviews.

0 comment
ข้าแต่พระบิดา (The Lord's Prayer )


ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย
ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
ขอประทานอาหารประจำวัน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดยกโทษข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้ายกให้ผู้อื่น
อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกการผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นภัย
อาแมน


Our Father,
Who art in heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy Will be done,
On earth as it is in Heaven.
Give us this day,
our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those
who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen

" The Lord's Prayer " is truly the summary of the whole gospel." "Since the Lord... after handling over the practice of prayer, said elsewhere, 'Ask and you will receive,' and since everyone has petitions which are peculiar to his circumstances, the regular and appropriate prayer (the Lord's Prayer) is said first, as the foundation of further desires."

- Tertullian, De orat.
from the Catechism of the Catholic Church; 2761.

อย่าสวดว่า ข้าแต่พระบิดา ถ้าแต่ละวันท่านไม่ได้ประพฤติตนแบบลูกของพระองค์
อย่าสวดว่า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ถ้าเจริญชีวิตปิดตัวเองด้วยความเห็นแก่ตัว
อย่าสวดว่า พระองค์สถิตในสวรรค์ ถ้าท่านคิดแต่สิ่งของ ของโลกนี้
อย่าสวดว่า พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ ถ้าท่านไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์
อย่าสวดว่า พระอาณาจักรจงมาถึง ถ้าท่านเข้าใจหมายถึงความรุ่งเรืองทางวัตถุ
อย่าสวดว่า พระประสงค์จงสำเร็จไป... ถ้าท่านไม่ยอมรับน้ำพระทัยในสิ่งที่ยากลำบาก
อย่าสวดว่า โปรดประทานอาหารประจำวัน... ถ้าท่านไม่สนใจคนที่หิวโหย ไม่มีสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต
อย่าสวดว่า โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น ถ้าท่านยังโกรธเคืองพี่น้องของท่าน
อย่าสวดว่า โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ ถ้าท่านยังคิดจะทำบาปต่อไป
อย่าสวดว่า โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้าย ถ้าท่านไม่พยายามเอาชนะความชั่ว
อย่าสวดว่า เทอญ ถ้าท่านยังไม่จริงจังกับบท "ข้าแต่พระบิดา"
Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen
ถ้าท่านยังไม่จริงจังกับบท "ข้าแต่พระบิดา"

ต้นฉบับเป็นภาษาอิตาเลียน ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง แปลไทยโดย ศิษย์โปรปากันดา (สู่ปี 2000 ฉบับที่ 22)

อ่านแล้วแทบไม่กล้าสวด บทข้าแต่พระบิดา แต่เราก็ต้องสวดอยู่เสมอ ทุกวัน วันละหลาย ๆ ครั้ง ต่อไปนี้ขอให้เราสวดด้วยความศรัทธา และจริงใจ แล้วเราจะเข้าใจว่า บทภาวนาที่พระเยซูเจ้าได้ทรงแต่งไว้เพียงบทเดียวนี้ เป็นบทภาวนาที่ประเสริฐ ล้ำค่าจริง ๆ
ขอพระเป็นเจ้าทรงอำนวยพรทุกท่าน

พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
Create Date : 24 พฤษภาคม 2552
Last Update : 24 พฤษภาคม 2552 16:58:27 น.
Counter : 3615 Pageviews.

2 comment

being last on your list
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]