รวบรวมเว็บไซด์เรียนภาษาอังกฤษฟรี
https://www.youtube.com/user/JamesESL

จาก //www.engvid.com

เรียนภาษาอังกฤษ /เสริมภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ
จาก //plus.jekieshop.net/learnenglish.htmlCreate Date : 22 สิงหาคม 2556
Last Update : 23 สิงหาคม 2556 11:15:40 น.
Counter : 1320 Pageviews.

0 comment
ร้องเพลงได้ จำศัพท์แม่น (phrasal verb)
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=yh2fIYRngBU

run วื่ง
across ข้าม
run + across = บังเอิญพบ

go ไป
back หลัง
go + back = กลับไป (หันหลังไป)

He doesn't want to go back to work.
เขาไม่อยากกลับไปทำงาน
I'm sorry. I can't stay any longer. I've to go back home now.
ฉันขอโทษ ฉันไม่สามารถจะอยู่ต่อได้นานกว่านี้ ฉันจะกลับบ้านตอนนี้แล้ว
I feel sick and really want to go back to bed.
ฉันรู้สึกไม่สบายและอยากกลับไปนอนจริงๆ

go ไป
back หลัง
on บน (พูดแล้วลอยขึ้นไปบนอากาศ)
go + back + on = กลับคำ

I don't want to go back on my word when it is spoken.
ฉันไม่อยากจะกลับคำเมื่อฉันได้พูดมันไปแล้ว
Don't go back on your decision.
อย่าเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณ
He went(v.2 ของ go) back on his promise not to smoke.
เขากลับคำสัญญาที่เคยบอกว่าจะไม่สูบบุหรี่

go ไป
off ปิด หยุด จบแล้ว
go + off = ออกไป

Now I'll go off and let the singer come in.
ฉันกำลังจะออกไปตอนนี้และนักร้องจะเข้ามา
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=dkFsvdSJ5TM

เพลง phrasal verb
ความจริงเมื่อ go along
เธอควรจะมองไปด้วยกัน ถึงฉันจะใจสั่นๆ
จะไม่ go back กลับไป
เขา go after ทุกวันมุ่งมั่นให้ได้ใจเธอมา
และฉันไม่อยากค้างคา จึงมาให้เธอทำใจ
ว่าฉันไม่อยาก go against เธอ ก็แค่ไม่อยากจะขัดขวางเธอ
แค่อยากให้เธอ go forword ทำต่อไป

*บอกจริงๆว่าฉันก็อยาก go off สักที
อยากถอยและออกไปจากเวที ทุกอย่างลวงตา
เธอ go back on กลับคำอย่าจำอีกเลย

ตัวฉันจะยอมตัดใจ
go away ไปให้ไกล
go ahead เดินหน้าไป
และ go around ไปทั่วทุกหน

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Ajrp_1iF1f4

get รับ , ได้รับ , มีสภาพนั้นแล้ว เช่น

She gets angry
เธอโกรธแล้วนะ

get รับ
along ไปตามทางยาว
get + along = ก้าวหน้าไป หรือ รับไปตามทางยาว รับทรัพย์ไปตลอดทาง (มักใช้กับ continuous tense) getting along

How is your project getting along?
โปรเจคของคุณก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างแล้ว
Let's me see to your homework. How is it getting along?
ขอดูการบ้านหน่อยซิ มันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว
Our business is getting along quite well.
ธุรกิจของเราก้าวหน้าไปได้ดีทีเดียว

get รับ
out ข้างนอก
get + out = ออกไป

Don't leave a door open.I don't want my dog to get out.
อย่าเปิดประตู ฉันไม่ต้องการให้หมาของฉันออกไป
(ประโยคนี้เหมือนกับการที่หมาหนี หลีกหนีออกไป ใช้คำว่า escape แทนได้

get รับ
over เกินกว่า
get + over = เอาชนะ

I'll trying get over the problem with the computer system.
ฉันจะพยายามเอาชนะปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้
Whatever the problem is, get over it.
ไม่ว่าปัญหาคืออะไร เอาชนะมัน
I know It is not an easy task but we have to get over it.
ฉันรู้ มันไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะเนี่ย แต่เราต้องเอาชนะมัน

เพลง phrasal verb
เราเคย get along ด้วยความจริงใจ
รักที่เราก่อ ก้าวหน้า ไปด้วยดี
เธอจะ get away จากไปหลีกหนีเพราะอะไร
วันนี้เธอเลยผ่าน get by
ต้านทานสุดแรงเท่าไร
อยากให้เธอ get at ด้วยใจ
เพราะฉันค้นพบบางอย่าง เธอจะฟังไหม
เธออาจมีร้อยเหตุผลจะ get out ออกไป
แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวที่เฝ้า get through
ที่ทั้งหัวใจฝ่าฟัน
เพื่อเธอจะได้รู้ เหตุผลเดียวมีอยู่ก็คือรักเธอ
แท้จริงอยากจะ get down on my knees
อยากคุกเข่าตรงนี้อ้อนวอนขอเธอ
ไม่คิด get over เอาชนะเธอหรืออะไร
แม้จะล่าช้า get behind

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=UxFH_MaVVhY

keep เก็บ ,รักษา หรือ ยังคง
เช่น keep money = เก็บเงิน
keep walking = รักษาการเดินไว้ (เดินต่อไป)

keep เก็บ
at ที่
keep + at = ขยัน(เอาไปเก็บที่นั่นที่นี่ เก็บตรงนั้นเก็บตรงนี้)

Keep at what you're dreaming of.
ขยันในสิ่งที่คุณใฝ่ฝัน
If you keep at your English, you will soon master it.
ถ้าคุณขยันภาษาอังกฤษของคุณ คุณจะเชี่ยวชาญในไม่ช้า
He felt that he was not good at basketball, he decided to keep at it.
เขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งบาสเกตบอล เขาจึงขยันที่จะฝึกฝนมัน

keep เก็บ
on บน
keep + on = ทำต่อไป (เก็บข้างบน คือ ปีนขึ้นไปเก็บข้างบน ปีนมันต่อไป)

No metter they say about the plan, I will keep on doing it.
ไม่สำคัญว่าเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับแผน แต่ฉันจะทำมันต่อไป
May should stop thinking about that and keep on working.
คุณควรที่จะหยุดคิดเรื่องนั้นได้แล้ว และทำงานต่อไป
keep on trying untill you succeed
ทำความพยายามต่อไปจนกว่าคุณจะสำเร็จ

keep เก็บ
from จาก
keep + from = หลีกเลี่ยง(เก็บตัวเองออกมาจาก)

They can't keep from arguing the each other on that topic
พวกเขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจากการโต้เถียงซึ่งกันและกันในหัวข้อนั้น
You can't keep his from smoking.
คุณไม่สามารถที่จะทำให้เขาหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ได้

keep เก็บ
down ลง
keep + down = หมอบลง

Keep down untill I tell you to get up.
หมอบลงจนกว่าฉันจะบอกคุณให้ลุกขึ้นมา
I was safe from that bomb because I kept down.
ฉันปลอดภัยจากระเบิดลูกนั้น เพราะว่าฉันหมอบลง

เพลง phrasal verb
เนิ่นนานเท่าไรไม่รู้ติดตามเธอ ฉัน keep after
แต่เธอวันนี้ให้ฉัน keep away
หนีเธอไปให้ไกล
เธออยู่ที่ใดยังรักกันไหมฉันไม่รู้
แต่ที่รู้คือฉัน keep to ไม่เปลี่ยนไป
เก็บตัวไม่รู้ ไม่สน แม้เหงาและเดียวดาย
ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะยังรักเธอ
จะ keep at ขยันส่งรักไปสุดแสนไกล
และยังจะรออย่างมีความหวัง
keep on ทำต่อไป
ไม่ว่าใครจะมองว่าฉันนั้นงมงาย ฉันก็ยังเหมือนเดิม
จะรอแค่เธอ ถึงแม้ใครหาว่างมงายCreate Date : 20 สิงหาคม 2556
Last Update : 20 สิงหาคม 2556 16:04:54 น.
Counter : 9059 Pageviews.

0 comment
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง 4 In The Morning by Gwen Stefani (by andrew bigg)
https://www.youtube.com/watch?v=_OLUSELxFok
Waking up to find another day
ตื่นมาเพื่อพบกับวันอีกวันหนึ่ง
The moon got lost again last night
เมื่อคืนพระจันทร์ได้หลงทางอีกครั้ง
But now the sun has finally had its say
แต่ตอนนี้ในที่สุด พระอาทิตย์ก็ได้ส่งเสียงทักทาย
I guess I feel alright ฉันว่าฉันรู้สึกดีมาก
But it hurts when I think แต่ฉันคิดแล้วก็เจ็บ
When I let it sink in
เมื่อฉันปล่อยให้เรื่องนั้นจมอยู่ในตัวฉัน
It's all over me
มันครอบงำฉันไปหมด
I'm lying here in the dark
ฉันนอนอยู่ใต้ความมืด
I'm watching you sleep, it hurts a lot
ฉันมองดูคุณหลับ ช่างเจ็บปวดมาก

**and all I know is
ที่ฉันรู้ทั้งหมดก็คือ
You've got to give me everything
คุณจะต้องให้ทุกสิ่งแก่ฉัน
Nothing less cause
ไม่มีสิ่งใดน้อยไปกว่านี้เพราะว่า
You know I give you all of me
คุณก็รู้ว่าฉันมอบทุกสิ่งของฉันแก่คุณ
I give you everything that I am
ฉันมอบทุกสิ่งที่ฉันเป็นให้แก่คุณ
I'm handin' over everything that I've got
ฉันกำลังมอบทุกอย่างที่ฉันมี
Cause I wanna have a really true love
เพราะฉันอยากจะมีรักแท้
Don't ever wanna have to go and give you up
ไม่อยากจากไป และยอมแพ้ต่อคุณ
Stay up till four in the morning and the tears are pouring
ฉันยังไม่นอนแม้จะถึงตี4แล้ว และน้ำตาก็ไหล

***and I want to make it worth the fight
ฉันอยากทำให้สิ่งนี้คุ้มที่จะทะเลาะ
What have we been doing for all this time?
เราได้ทำอะไรกันมาหรือ
Baby if we're gonna do it, come on do it right
ถ้าเราจะลงมือทำ ก็ทำเสียเลย '

All I wanted was to know I'm safe
ทั้งหมดที่ฉันต้องการก็คืออยากจะรู้ว่าฉันปลอดภัยแน่
Don't want to lose the love I've found
ไม่อยากสูญเสียรักที่ฉันเจอ
Remember when you said that you would change
จงนึกถึงตอนที่คุณบอกว่าจะเปลี่ยนตัวเองเสีย
Don't let me down
อย่าทำให้ฉันเสียใจ
It's not fair how you are
สิ่งที่คุณเป็นอยู่ช่างไม่ยุติธรรม
I can't be complete, can you give me more?
ชีวิตยังยังขาดอะไรบางอย่างไป คุณช่วยทำให้เต็มได้ไหม

(**,***)

Oh please, you know what I need
ได้โปรดเถอะ คุณรู้ว่าฉันต้องการสิ่งใด
Save all your love up for me
รักษาความรักของคุณทั้งหมดไว้เพื่อฉัน
We can't escape the love
เราหนีความรักไปไม่ได้หรอก
Give me everything that you have
จงมอบทุกสิ่งที่คุณมีให้แก่ฉัน
(**,***)

- See more at: //www.andrewbiggs.com/songs/4inthemorning.htm#sthash.5uWKenCC.dpufCreate Date : 20 สิงหาคม 2556
Last Update : 20 สิงหาคม 2556 16:00:24 น.
Counter : 247 Pageviews.

0 comment
เรียนภาษาอังกฤษตอน พูดภาษาอังกฤษยังไงให้เก่ง
I mean before that, my English was okay.
ฉันว่าก่อนหน้านั้น ภาษาอังกฤษของฉันโอเค

Speaking your second language with a clear accent isn't something that should be made fun of It's okay. It should be done.
การที่จะพูดภาษาที่สองอย่างถูกต้องชัดเจนนั้น ไม่ใช่การกระแดะ ควรจะพูดอย่างชัดเจน

Nobody speaks perfect English. I mean English perfectly. I mean what is perfect English anyway?
อะไรคือภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์

Perfect English is British English ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์คือภาษาอังกฤษของคนอังกฤษ

Stop being afraid. It's okay to take mistakes. You know? People make tiny mistakes all the time. I make tiny mistakes all the time.You know? when I feel exhausted, I make mistakes.
เลิกกลัว เพราะมันโอเคแล้วที่จะผิดพลาด คุณรู้ไหม ผู้คนก็ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตลอดเวลา ฉันก็ผิดพลาดเกือบตลอดเวลา คุณรู้ไหมฉันเสียความรู้สึกมาก ที่ฉันผิดพลาด

I make mistakes all the time as well
ฉันผิดพลาดตลอดเวลาแต่ไม่คิดมาก

This is English.Lots of letters don't exist in thai.
ในภาษาอังกฤษ มีหลายเสียงที่ไม่มีในไทย

enthusiasm (เอ็น ตู ซี แอ็ซ เซิม) ความกระตือรือร้น

model (ม็อด โด๊ล)

temperature (เท็ม เผลรอะ เชอร) ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษจะพูดเป็น 3 พยางค์

There is nothing wrong with thai accent.It just very difficult to understand. การใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงไทยไม่ใช่เรื่องผิด แต่มันยากตรงการทำความเข้าใจ

sorry (ซอเออร รี)

Nobody can give you confidence. That's my theory.
You have to give yourself confidence.
ไม่มีใครให้ความมั่นใจกับคุณได้ นั่นคือทฤษฏีของฉัน
คุณต้องให้ความมั่นใจกับตัวคุณเอง

practice makes perfect. การฝึกทำให้เก่ง

You need to speak a lot.The more you speak the better you get.คุณจำเป็นต้องพูดให้มาก ยิ่งคุณพูดมาก คุณจะพูดได้ดีขึ้น

You are so mean. คุณนี่ใจแคบเหลือเกิน

never give up. อย่ายอมแพ้

Never Gonna Give You Up แปลว่า ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อคุณCreate Date : 20 สิงหาคม 2556
Last Update : 20 สิงหาคม 2556 15:57:57 น.
Counter : 341 Pageviews.

0 comment
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่คนไทยใช้ผิดเป็นประจำ (อาจารย์อดัม)
คำที่คนไทยมักใช้ผิดเป็นประจำ
fitness center
gym
health center
diet
------------------
fitness ส่วนมากก็ใช้ผิด คนไทยชอบคิดว่ามันเป็นสถานที่ ชอบถามว่ามันอยู่ที่ไหน แต่จริงๆแล้วคำว่า
fitness แปลว่า ความแข็งแรงของร่างกายหรือสมรรถภาพของร่างกาย

ถ้าเป็นสถานที่ จะเรียกว่า
finess centre (แบบอังกฤษ)
finess center (แบบอเมริกัน)
อีกคำที่ใช้ได้คือ gym
I'm going to the gym.

health centre , health centre club
คนไทยมักจะนึกถึงไปนวด ไปซาวน่า ไปสปา ไม่ได้นึกถึงการออกกำลังกายที่หนักๆ

health (เฮ็ลth)

diet คือ การควบคุมอาหาร (v.)
และ อาหารที่เรากินเป็นประจำ (n.)

My diet is horrible. เป็น n.อาหารที่ฉันกินเป็นประจำมันแย่มาก
I am dieting. เป็น v. ฉันกำลังควบคุมน้ำหนักหรือควบคุมอาหาร
หรือ I like to diet . เป็น v. ฉันชอบควบคุมอาหาร

จาก //www.อาจารย์อดัม.comCreate Date : 20 สิงหาคม 2556
Last Update : 20 สิงหาคม 2556 15:57:43 น.
Counter : 2240 Pageviews.

0 comment
1  2  

basicka
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]