เลือกสุขภาพดี ให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักสุขภาพดี รับปีใหม่ [HEALTHY LIVING 2016]


เลือกสุขภาพดี ให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
สุขภาพดี รับปีใหม่ [HEALTHY LIVING 2016]
1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 58

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเฟิ่มเติมได้ที่ แพ็กเกจสุขภาพดีรับปีใหม่ 2016

https://www.bangkokpattayahospital.com/th/newsroom-th/packages-promotions-th/item/2678-healthy-living-2016-th.html

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ดูเว็บไซต์ที่ www.bangkokpattayahospital.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาแพทย์ได้ ที่นี่
Create Date : 13 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2558 9:29:15 น.
Counter : 383 Pageviews.

1 comment
โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อโดยมีสาเหตุมาจากยุงลาย Aedes Aegypti ตัวเมียกัด เมื่อยุงกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) จะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสเดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง พร้อมที่จะติดต่อไปยังคนอื่น แล้วนำเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นเด็ก โรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน แต่ปัจจุบันพบได้ตลอดทั้งปี

ชนิดของเชื้อเดงกี่

เชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) เป็น Single-Stranded RNA ไวรัสทีด้วยกัน 4 ชนิด (Serotype) DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 ซึ่งมี Antigen ร่วมกันบางส่วนทำให้เมื่อเกิดการติดเชื้อชนิดหนึ่งจะเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีกชนิดหนึ่ง แต่ภูมิที่เกิดจะอยู่ได้ 6-12 เดือน ส่วนภูมิที่เกิดกับเชื้อที่ป่วยจะมีตลอดชีวิต เช่น หากเป็นไข้เลือดออกจากเชื้อ DEN1 ผู้ ป่วยจะมีภูมิต่อเชื้อนี้ตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิต่อเชื้อเดงกี่ชนิดอื่นเพียง 6-12 เดือนเท่านั้น จากการศึกษาพบว่า การติดเชื้อซ้ำหรอืการติดเชื้อครั้งที่สองจะเป็นสาเหตุของโรคเดงกี่รุนแรง ได้ถึงร้อยละ 80-90 ในปี 2543 พบว่า การระบาดของเชื้อเดงกี่เกิดจากสายพันธุ์ที่สอง DEN2 แต่หลังจากนั้นพบลดลง แต่จะพบสายพันธุ์ DEN3 มากขึ้น แต่หลังจากปี 2543 เชื้อสายพันธุ์ที่สอง DEN2 เริ่มกลับมาพบมากขึ้นและมีอัตราการตายสูง เนื่องจากเป็นเชื้อที่หากเป็นแล้วจะเกิดอาการรุนแรง

อาการไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
1. ระยะไข้สูง 2. ระยะวิกฤติ (ระยะช็อคและเลือดออก) 3. ระยะฟื้น
ไข้สูงลอย 2-7 วัน ไข้ลด (ประมาณวันที่ 3-6 ของโรค) อาการทั่วไปดีขึ้น
เบื่ออาหาร อาการทรุดลงเข้าสู่ภาวะช็อค ความดันดี
อาเจียน - กระสับกระส่าย ชีพจรปกติ
ปวดหัว - ชีพจรเต้นเร็ว ปัสสาวะออกมากขึ้น
ปวดท้อง บริเวณลิ้นปี่ ตับที่โตจะลดขนาดลง ภายใน 1-2 สัปดาห์
ปวดกล้ามเนื้อ วันที่ 2-3 เด็กมักซึมลง เริ่มรับประทานอาหารได้
หน้าแดง ตัวแดง อาเจียนมาก มักมีผื่นแดงที่ขา ปลายเท้า ปลาย
อาจมีผื่น หรือจุดเลือด ออกตามผิวหนัง ปวดท้อง มือ และมีอาการคัน
60-90% ตรวจพบตับโต บางรายซึมมากขึ้น
Tourniguet test ให้ผลบวก ปัสสาวะน้อย
อาจมีเลือดออกในกระเพาะ
ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อน และได้รับการรักษาทันและถูกต้อง ระยะนี้จะกินเวลา 24-48 ชม. แล้วเข้าสู่ระยะที่ 3

เมื่อไรจะสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก

ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามตัว แขนขา อาจมีเลือดกำเดาออกหรือเลือดออกตามไรฟัน และการถ้ายอุจจาระดำ เนื่อง จากเลือดออกและอาจทำให้เกิดอาการช็อคได้ ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลด แต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติ และเสียชีวิตได้

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

  • ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
  • ปราบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งชอบวางไข่ในน้ำสะอาดที่อยู่นิ่งๆ ตามภาชนะต่างๆที่มีน้ำขัง
  • ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก ไม่ควรให้ถูกยุงกัดภายใน 5 วันแรกของโรค เพราะผู้ป่วยยังมีไวรัสอยู่ในเลือดทำให้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้
  • รายงานคนไข้ไปที่โรงพยาบาลหรืออนามัยจังหวัด เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการกำจัดยุงบริเวณนั้น ก่อนที่จะมีการระบาดเพิ่มขึ้น

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเฟิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ดูเว็บไซต์ที่ www.bangkokpattayahospital.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาแพทย์ได้ ที่นี่
Create Date : 12 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 12 พฤศจิกายน 2558 16:50:31 น.
Counter : 559 Pageviews.

1 comment
สถานการณ์“ไข้เลือดออก” ปี 2558 วัยทำงานและนักเรียนป่วยเพิ่มขึ้น!

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์มีผู้ป่วยไข้เลือดออกปี 2558 ประมาณ 70,000 ราย 

ส่วนใหญ่ในกลุ่มอายุ 15–24 ปี พบอัตราป่วยป่วยสูงสุดในกลุ่มนักเรียน และมีแนวโน้มอัตราป่วยเพิ่มขึ้นในวัยผู้ใหญ่ 

 ในจังหวัดชลบุรี คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดในเขต  อ.บางละมุง อ.ศรีราชา และ อ.เมืองชลบุรี ตามลำดับ

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดที่หลากหลาย (Multiple Risk Factors) และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค หากมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร หรืออาเจียนมากกว่า 2 วันควรรีบพบแพทย์โดยด่วน เพื่อรับการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue NS1 และ PCR*) การวินิจฉัยโรคและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยป้องกันความรุนแรง และลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคได้

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ โดยวิธี Dengue NS1 ทราบผลตรวจได้ภายใน 1 ชั่วโมง และวิธี PCR ทราบผลภายใน 2 วัน 

ที่มา: สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 *หมายเหตุ: การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกด้วยวิธี Dengue NS1 และ PCR  เมื่อผู้ป่วยมีอาการ 1-2 วัน จะมีความแม่นยำของผลตรวจ 100 %

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 1719

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเฟิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ดูเว็บไซต์ที่ www.bangkokpattayahospital.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาแพทย์ได้ ที่นี่
Create Date : 11 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 11 พฤศจิกายน 2558 10:17:52 น.
Counter : 642 Pageviews.

1 comment
เลือกสุขภาพดี ให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักสุขภาพดี รับปีใหม่ [HEALTHY LIVING 2016]

เลือกสุขภาพดี ให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
สุขภาพดี รับปีใหม่ [HEALTHY LIVING 2016]
1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 58

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเฟิ่มเติมได้ที่ แพ็กเกจสุขภาพดีรับปีใหม่ 2016

https://www.bangkokpattayahospital.com/th/newsroom-th/packages-promotions-th/item/2678-healthy-living-2016-th.html

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ดูเว็บไซต์ที่ www.bangkokpattayahospital.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาแพทย์ได้ ที่นี่
Create Date : 10 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2558 13:53:34 น.
Counter : 475 Pageviews.

1 comment
วินิจฉัยด้วยคุณภาพและความละเอียดสูง MRI 3.0

เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging [MRI] ระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กสูง 3 เทสลา [3.0 Tesla Unit] สำหรับการวินิจฉัยอาการความผิดปกติทางสมอง ไขสันหลัง ระบบกระดูกและข้อ รวมถึงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย สามารถแสดงผลตรวจได้อย่างมีคุณภาพและมีความละเอียดสูง โดยเฉพาะการตรวจเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆที่ซับซ้อน หรือมีขนาดเล็ก รวมถึงเนื้องอกและมะเร็งต่างๆ

ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับการตรวจแบบใช้รังสีเอกซเรย์และใช้สารทึบแสงได้ เช่น ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่แพ้สารทึบรังสี หรือผู้ป่วยในภาวะไตวาย รวมถึงผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถกลั้นหายใจนานๆ ได้ นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมีลักษณะเป็นอุโมงค์สั้นทรงกระบอกในแนวนอนขนาดกระทัดรัดที่สุด ในโลก ซึ่งสามารถช่วยลดอาการกลัวการเข้าไปอยู่ในบริเวณแคบและปิดทึบของผู้ป่วยได้ MRI จึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำ และนำไปสู่การรักษาโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น

Better Image Quality, High Resolution

Better Positioning, More Comfort, 70 cm bore

Better Technology, Digital Broadband MR

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเฟิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รังสีวินิจฉัย 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ดูเว็บไซต์ที่ www.bangkokpattayahospital.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาแพทย์ได้ ที่นี่
Create Date : 09 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 9 พฤศจิกายน 2558 10:17:11 น.
Counter : 559 Pageviews.

1 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

pigget mui
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยได้รับการรับรองมาตราฐานระดับสากล JCI สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจรและทันสมัยมากที่สุดในภาคตะวันออก
All Blog