Bancha
Group Blog
 
All blogs
 
Netday เดินหน้าจัด Com Camp สานฝันเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเท่าเทียมNetday เดินหน้าจัด Com Camp สานฝันเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเท่าเทียมจากอดีตที่ผันผ่านสู่กาลเวลาปัจจุบัน ไอทีเริ่มเป็นที่ยอมรับ และเข้าถึงกลุ่มคนอย่างแพร่หลาย จนเกิดองค์กรขึ้นมาต่างๆนานา รวมไปถึงการจัดตั้ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือที่เรียกกันติดปากว่า กระทรวงไอซีที แต่กระนั้นยังมีอีกองค์กรหนึ่ง ที่ถือกำเนิดขึ้นมา ในยุคที่การสื่อสารบนโลกไซเบอร์เริ่มเข้ามาใหม่ๆ “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน” หรือ เน็ตเดย์ กว่า 7 ปีที่ร่วมออกเดินทางและสร้างเสริมประสบการณ์ จนบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดีได้อย่างมากมาย ตามโรงเรียนหรือสถาบันที่ขาดโอกาสให้ได้มีความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่มีโอกาส

ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการเรียนการสอนและ การพัฒนาชุมชน การเพิ่มทักษะและพัฒนาความสามารถของเด็กนักเรียน การส่งเสริมการรวมตัวของบุคลากรในรูปของอาสาสมัคร การส่งเสริมงานวัฒนธรรมไทยในระดับชุมชน ในปี 2548 นี้ ทางเน็ตเดย์ได้มีการจัดงาน “Netday Computer camp 2005” ที่แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ค่ายใน 4 ภาค เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง

นายสมเกียรติ ปัทมากรโกมล ผู้จัดการมูลนิธิเน็ตเดย์ เปิดเผยว่า แรกเริ่มเน็ตเดย์ เป็นโครงการที่ทำหน้าที่ ช่วยติดตั้งอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาส แต่ปัจจุบันได้มีการ ประชุมและได้ปรับเปลี่ยนเป็น การเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ครูอาจารย์ และนักเรียนโดยจะเน้นความยั่งยืน เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ที่จะนำไปสู่ความเสถียร (Stable)

สำหรับการจัดกิจกรรม Netday Computer Camp ในปี 2548 นี้ ได้เดินทางเข้าสู่ครั้งที่ 2 แล้ว และได้มุ่งสู่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีก 1 แห่ง หลังจากครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 9-10 ก.ค.ที่ผ่านมาได้ออกเดินทางไปที่โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จ.อุดรธานี ส่วนครั้งที่ 3 และ 4 จะไปจัดกิจกรรมที่ภาคใต้ที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้องอนุสรณ์” จ.ภูเก็ต ในวันที่ 10-11 ก.ย. 2548 และสุดท้ายโซนภาคกลาง ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันที่ 19-20 พ.ย.2548

“ปีนี้จะเป็นการเน้นไปที่การทำ Workshop Training ในส่วนของ Video on Demand และ Moodle โดยมูลนิธิฯคิดว่าจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Video on Demand ได้เร็วกว่าการไปอบรมในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ที่ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้มีการลองใช้ ค้นหาวิธีผ่านเทคนิค Streaming Video เพื่อการดูหนัง สารคดีอย่างไม่ติดขัดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต รวมถึงการร่วมสร้าง Content ด้วย ขณะที่ในส่วนของ E-Learning นั้น Moodle จะเป็นตัวสำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอนและต้องการ จะให้อาจารย์ที่เข้าอบรมนำไปใช้ยังโรงเรียนที่สังกัดอยู่ด้วย” ผู้จัดการมูลนิธิเน็ตเดย์ กล่าว

ส่วนในเรื่องของการต่อยอดการเรียนรู้ของมูลนิธิฯนั้น นายสมเกียรติ บอกว่า มูลนิธิจะมีการประชุมใหญ่ในเรื่องของการต่อยอดการเรียนรู้ด้านไอที ซึ่งในอนาคตมูลนิธิฯจะมีการเข้าสู่กลุ่มประชาชนมากขึ้น อาจจะเปิดเป็นการ ฝึกอบรมระดับประเทศ ส่วนทางด้านอาสาสมัครนั้น อยากจะให้มีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครให้แข็งแรงขึ้นทั่วภูมิภาค เพื่อที่อาสาสมัครตามภูมิภาคเหล่านี้จะได้จัดเตรียมข้อมูลช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งในขณะนี้ยังคงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม มูลนิธิยังคงดำเนินโครงการต่อไป

ด้านนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม พูดถึงโครงการนี้ในฐานะเจ้าภาพว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ เพราะโครงการ Netday Computer Camp เป็นเสมือนเวทีแห่งเครือข่าย ที่ได้มาสัมมนาให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการเรียนการสอนด้วย และขณะนี้ทางโรงเรียน ก็ได้เป็นหนึ่งในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันด้วย โดยทางโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานอยู่ประมาณ 60 เครื่อง แต่กระนั้นทางโรงเรียน ก็มีแผนที่จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มารองรับเด็กนักเรียนอีก 32 เครื่อง ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ขณะนี้มีทั้งสิ้น 378 คน

“ขณะเดียวกันทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการช่วยสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์อีก 27 เครื่อง เมื่อรวมแล้วจะได้ประมาณ 120 เครื่อง โดยอาคาร 1 ของโรงเรียนได้มีการพัฒนาการใช้ระบบเชื่อมต่อแบบ Wireless Lan รวมทั้งมีการปรับความเร็ว 512 Kb ส่วนในเรื่องอาจารย์ที่ทำการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมี 2 คนจากจำนวนทั้งหมด 31 คน ทั้งนี้โครงการของมูลนิธิเน็ตเดย์ นับว่ามีส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรทั้งด้านนักเรียน และอาจารย์ในด้านไอทีให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาส” ผอ.ทีปชัย กล่าวเพิ่มเติม

เมื่อมองจากภาพรวมของการสร้างโอกาสให้กับโรงเรียน และชุมชนของมูลนิธิเน็ตเดย์ จะเห็นได้ชัดเจนว่า เน็ตเดย์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร แต่เกิดขึ้นเพราะการเห็นความสำคัญและความต้องการสร้างความทัดเทียม ด้านไอทีให้ใกล้เคียงกับโรงเรียนอื่นๆที่มีทรัพยากรมากกว่า เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งเด็กนักเรียนและอาจารย์ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครขึ้นมาด้วย ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้เปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมรุดหน้าไปอย่างราบรื่น

การส่งเสริมการรวมตัวของบุคลากร ในรูปแบบของอาสาสมัครจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านอาสาสมัคร ของทางเน็ตเดย์ หรือแม้แต่กิจกรรมครั้งล่าสุด ที่ได้อาสาสมัครรุ่นใหม่ ที่เป็นนักศึกษา จากภาควิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาช่วยดูแลด้านสันทนาการ

“การออกมาเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิ นอกจากจะทำให้เราได้ช่วยสร้างโอกาส ให้กับโรงเรียนทางด้านไอทีแล้ว ยังให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับไอทีที่ยังไม่รู้กลับไปด้วย ซึ่งทางอาจารย์ในภาควิชาก็สนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ รวมไปถึงด้านค่าใช้จ่ายการเดินทาง” น.ส.วนิดา รัตนลาภไพบูลย์ นักศึกษาวิทย์-คอม ม.ขอนแก่น หนึ่งในอาสาสมัครของโครงการฯ กล่าว

ดังนั้น เมื่อมองจากความตั้งใจจริงของมูลนิธิอินเทอร์เน็ต เพื่อโรงเรียนและ ชุมชนแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนางาน ของมูลนิธิออกไปสู่ สังคมมากขึ้น ส่วนใครที่อยากมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัคร ของโครงการ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.netday.or.th ได้ตลอดเวลา ...

บุญเลิศ แซ่ลี้
itdigest@thairath.co.thCreate Date : 16 มีนาคม 2560
Last Update : 16 มีนาคม 2560 14:23:57 น. 0 comments
Counter : 472 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
rajasit
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
helplink


http://bancha.bloggang.com

ทันสมัยและปลอดภัยเสมอด้วยระบบการป้องกันไวรัส พร้อมการอัพเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลืมอีกต่อไป กับ True IDC Chromebook

Posted by True IDC on 4 มิถุนายน 2015


sand e-mail ถึงเจ้าของ blogFriends' blogs
[Add rajasit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.