Group Blog
 
All blogs
 

ฤดูรื้อป้าย

งานหลายอย่างของกทม.มักเกิดขึ้น และดำเนินไปตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตามสถานการณ์ปัจจุบันที่กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ

อย่างในฤดูฝนอย่างนี้ กทม.ก็จะเริ่มลอกท่อเตรียมการระบายน้ำ ก่อนฤดูฝนจะมาถึง พอถึงช่วงปลายฤดูฝนก็จะออกแจกถุงทรายทำเขื่อนรับมือกับน้ำเหนือไหลหลาก และน้ำทะเลหนุนสูง

การทำงานที่ต้องรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของธรรม ชาติ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ ก็น่าเห็นใจกทม.ที่ต้องปฏิบัติภารกิจแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกปี เพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้

ช่วงเวลาที่ลมพัดแรงอย่างในฤดูฝนอย่างนี้ กทม.ก็จะมีอีกภารกิจที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี คือการตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

ส่วนการทำงานตามสถานการณ์ที่สังคมสนใจ ก็อย่างครั้งที่เกิดเพลิงไหม้ในอาคารที่ใช้อาคารผิดประเภท ในย่านโบ๊เบ๊ ในสมัยของ อภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็จะออกมาเร่งรัดตรวจสอบอาคารต่างๆ กันครั้งหนึ่ง

พอเกิดเหตุแผ่นดินไหว กทม.ก็จะออกตรวจตราความแข็งแรงของอาคารกันเป็นการใหญ่ ทั้งที่ทุกอาคารก็เป็นอาคารเดียวกับที่เคยตรวจสอบไปแล้ว

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในสถานบริการแห่งหนึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา กทม.ก็ต้องออกมาตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอีกครั้งหนึ่ง

ที่น่าสงสัยคือ ตามกฎหมายให้อำนาจกทม.เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างอาคาร และใช้อาคาร รวมถึงป้ายโฆษณาต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย มีอำนาจตั้งแต่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง อนุญาตให้ใช้ ไปจนถึงตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร และป้ายโฆษณา

แล้วความบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาคาร และป้ายโฆษณา เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน และการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำผิด คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

ถ้าใช้กฎหมายในมือที่มีอยู่ดำเนินการอย่างเคร่งครัดแล้ว

ทำไมถึงยังมีผู้กระทำผิดให้ต้องวนเวียนมากวดขันจับ กุมกันอยู่ทุกปี

ที่มา : แยกประชาชื่น ,ล็อกล้อ
10 มิถุนายน 2552
 

Create Date : 04 สิงหาคม 2552    
Last Update : 4 สิงหาคม 2552 16:15:15 น.
Counter : 79 Pageviews.  

Property watch:ตื่นคลอดกฎคุมอาคาร

ผู้ตรวจสอบอาคาร | คู่มือแนะนำเจ้าของอาคาร | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | ข่าวสาร ตรวจสอบอาคาร

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 1 พฤษภาคม 2552 19:55 น.
ttp://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9520000049089

.....คงยังจำกันได้สำหรับกรณีเกิดเพลิงไหม้ซานติก้า ผับ เมื่อช่วงส่งท้ายปี 2551สู่ศักราชใหม่ปี 2552 ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้

.....ผลที่ตามมานอกจากจะเกิดโศกนาฏกรรมแล้วครั้งใหญ่แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหละหลวมของข้อกฎหมาย รวมถึงการไม่เคารพต่อการใช้กฎหมายของทั้งผู้บังคับใช้และผู้ที่ต้องปฎิบัต ิตามกฎหมาย จนทำให้เกิดโศกนาฎกรรมครั้งใหญ่

.....ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตื่นตระหนกและลุกขึ้นมาหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับซานติก้า ผับอีก

.....ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อ ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ....ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ เนื่องจากปัจจุบันอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต หรือทรัพย์สิน

.....สาระสำคัญ คือ
1.กำหนดคำนิยามคำว่า "ความจุคน" "โครงสร้างหลัก" "ทางหนีไฟ" "ผนังทนไฟ" "พื้นที่บริการ" "วัสดุทนไฟ" "สถานบริการ" "อาคารขนาดใหญ่"

2.กำหนดให้สถานบริการแบ่งเป็น 5 ประเภท ตามขนาดพื้นที่บริการ คือประเภท ก-จ และให้ที่ตั้งสถานบริการต้องมีลักษณะตามที่กำหนด

3.ให้แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด

4.กำหนดให้แบบแปลน ระบบไฟฟ้าประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ต้องเป็นไปตามที่กำหนด

5.ให้ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคาร

6.กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่ง

7.ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

8.ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน

9.จัดให้มีจำนวนทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ตามที่กำหนด

10.ให้มีป้ายบอก ทางหนีไฟตามแนวทางเดินภายในสถานบริการ จัดให้มีที่ว่างภายนอก โดยรอบสถานบริการ และติดป้ายแสดงความจุคนในสถานบริการกรณีมีพื้นที่บริการ 200 ตร.ม.ขึ้นไป

11.จัดให้มีระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีกล ตามที่กำหนด

12.ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ หรือเจ้าของอาคารที่ใช้ตั้งสถานบริการจัดให้มีการประกันภัย

13.จัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย ผู้ตรวจสอบอาคาร ฝึกซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง

14.กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการก่อนกฎกระทรวงใช้บังคับ ต้องปรับปรุง ติดตั้งวัสดุ ระบบ ฯลฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 180 วัน

.....แต่ไม่ว่ากฎหมายจะมีความเข้มงวด เน้นสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินมากเพียงใด หากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและเจ้าของอาคารไม่เคารพข้อกฎหมาย และไม่ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง สุดท้ายแล้ว ก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซ้ำรอยกรณีของซานติก้า ผับอีกเช่นเคย!!
 

Create Date : 03 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2552 22:43:21 น.
Counter : 54 Pageviews.  

บทเรียนความสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงซานติก้าผับ

ผู้ตรวจสอบอาคาร | คู่มือแนะนำเจ้าของอาคาร | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | ข่าวสาร ตรวจสอบอาคาร


บทเรียนความสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงซานติก้าผับโดย พิชญะ จันทรานุวัฒน์
ที่มา : //www.inspectorthailand.com,
//www.thaibuildinginspector.net

Link : //www.thaibuildinginspector.net/download/Santika_by_Pichaya.pdf

****************************************************
คลิปวีดีโอ : เรื่องจริงผ่านจอ ซานติก้าผับ

 

Create Date : 02 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 3 กรกฎาคม 2552 22:18:26 น.
Counter : 82 Pageviews.  


บ้านปู่
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
*********************************
Custom Search
*********************************
ผู้ตรวจสอบอาคาร
 - ผู้ตรวจสอบอาคาร -
ผู้ตรวจสอบอาคาร | คู่มือแนะนำเจ้าของอาคาร | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | ข่าวสาร ตรวจสอบอาคาร
บทความล่าสุด
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับประชาชน
*********************************
ลิ้งภายในบล็อค
 - ดูหนังออนไลน์ - - ฟังเพลงออนไลน์ - - ข่าวเด่นประจำวัน - - หุ้น-น้ำมัน-ทองคำ-อัตราแลกเปลี่ยน-กรมอุตุ-หวย - - เทคโนโลยี - - ความรู้คู่บ้าน -
*********************************
Link : กรมโยธาธิการและผังเมือง
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง -
Link : สำนักควบคุม และตรวจสอบอาคาร
 - สำนักควบคุม และตรวจสอบอาคาร -
Link : สภาวิศวกร
 - สภาวิศวกร -
*********************************
*********************************
LINK : ความรู้ ด้านวิศวกรรม
 - ร้านหนังสือ วสท. - - ระบบไฟฟ้า - - งานระบบ ประกอบอาคาร - - สมาคมสถาปนิกสยาม - - Thaiengineering - - วารสาร TEMCA Magazine - - www.thaicontractors.com - - Consultant -
*********************************
LINK : ระบบสาธารณูปโภค
 - กฟน - - กฟภ - - กปน - - TOT -
*********************************
LINK : ทั่วไป
Friends' blogs
[Add บ้านปู่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.