space
space
space
space

ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน แค่ลูกค้าอีซูซุ แนะนำรถดีๆ ให้เพื่อน


ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน แค่ลูกค้าอีซูซุ แนะนำรถดีๆ ให้เพื่อน


เงื่อนไขในการร่วมรายการ


เฉพาะเจ้าของรถอีซูซุที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ หรือ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 รับสิทธิชิงรางวัลโชค 2 ต่อ รวมของรางวัลทั้งสิ้น 270 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,600,000 บาท รับสิทธิ โชคต่อที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 240 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 40 รางวัล

จับรางวัลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์, 7 มีนาคม, 10 เมษายน, 9 พฤษภาคม, 7 มิถุนายน และ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ประกาศผลรางวัลวันที่ 27 กุมภาพันธ์, 27 มีนาคม, 24 เมษายน, 24 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน และ 25 กรกฎาคม 2561 โชคต่อที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น พร้อมอาหารและที่พัก รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 6,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกคน ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 จับรางวัลในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขา รังสิต – นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถ.รังสิต – นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลรางวัลวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น

รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้

ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อและรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางไปทัศนาจร ณ ประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นเหตุผล และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง และหากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้วเกี่ยวข้อง / คณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ


 สอบถามรายละเอียดที่

โทร : 094-439-6805 มอสอีซูซุ

Web Site : https://autosaleisuzu.blogspot.com/
 

Create Date : 07 เมษายน 2561   
Last Update : 7 เมษายน 2561 21:19:48 น.   
Counter : 25 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 
space
space
ทดลองขับอีซูซุวันนี้ลุ้นโชคใหญ่รับสิทธิ์ซื้อรถในราคา 50% และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้าน


ทดลองขับอีซูซุวันนี้ลุ้นโชคใหญ่รับสิทธิ์ซื้อรถในราคา 50% และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้าน


เงื่อนไขในการร่วมรายการทดลองขับ 


ทดสอบขับรถ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ ที่โชว์รูมอีซูซุหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 โดยผู้ที่สนใจมีสิทธิลงทะเบียนกรอกชื่อ-ที่อยู่ในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ หรือลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และไปทดลองขับ ณ โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์อีซูซุที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อลุ้นรางวัล รางวัลรวม 10 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุดทั้งสิ้น 1,643,000 บาท

จับรางวัล 1 ครั้ง ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขารังสิต-นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จับรางวัลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 00 น. ประกาศผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 743,000 บาท

** ใช้เป็นส่วนลด 50%** ในการซื้อรถ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ จำนวน 1 รางวัล

**ส่วนลด 50% คำนวณจากราคาขายปลีกของรถ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ แต่ละรุ่นดังนี้

1.รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ 3.0 Ddi DA DVD A/T สีขาวมุก มูลค่า 743,000 บาท

2.รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ 3.0 Ddi DA DVD A/T มูลค่า 737,000 บาท

3.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 3.0 Ddi DA DVD A/T สีขาวมุก (รุ่น ICONIC) มูลค่า 705,500 บาท

4.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 3.0 Ddi DA DVD A/T สีดำ (รุ่น ICONIC) มูลค่า 699,500 บาท

5.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi DA DVD A/T สีขาวมุก (รุ่น ICONIC) มูลค่า 683,300 บาท

6.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi DA DVD A/T สีดำ (รุ่น ICONIC) มูลค่า 677,000 บาท

7.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 3.0 Ddi  DA DVD A/T สีขาวมุก มูลค่า 693,000 บาท

8.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 3.0 Ddi DA DVD A/T มูลค่า 687,000 บาท

9.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi DA DVD A/T สีขาวมุก มูลค่า 670,500 บาท

10.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi DA DVD A/T มูลค่า 664,500 บาท

11.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi DVD A/T สีขาวมุก มูลค่า 638,000 บาท

12.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi  DVD A/T  มูลค่า 632,000 บาท

13.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi DVD M/T สีขาวมุก มูลค่า 613,000 บาท

14.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi DVD M/T มูลค่า 607,000 บาท

15.รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 1.9 Ddi CD A/T สีบรอนซ์เงิน มูลค่า 549,500 บาท

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด สำหรับซื้อรถ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ จำนวน 9 รางวัล


รางวัลบัตรกำนัลนี้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อรถ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ เท่านั้น

ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องออกรถระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฏาคม 2561 เท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิ์ในการซื้อรถถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะให้ผู้โชคดีที่สำรองไว้ใช้สิทธิ์แทนต่อไป

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% หรือตามกฎหมายกำหนด

พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่


 สอบถามรายละเอียดที่

โทร : 094-439-6805 มอสอีซูซุ

Web Site : https://autosaleisuzu.blogspot.com/
 

Create Date : 07 เมษายน 2561   
Last Update : 7 เมษายน 2561 21:20:25 น.   
Counter : 11 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 
space
space
อย่าช้า…กับเอกสิทธิ์พิเศษรับซัมเมอร์นี้! เมื่อซื้อ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์


อย่าช้า…กับเอกสิทธิ์พิเศษรับซัมเมอร์นี้! เมื่อซื้อ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์


เงื่อนไขไฟแนนซ์สุดพิเศษดอกเบี้ย 0.99% และเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 8 เม.ย. 2561


*หมายเหตุ

- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% เมื่อซื้อรถ ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์

- เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด อ้างอิงดอกเบี้ยเดือน มีนาคม – เมษายน 2561


 สอบถามรายละเอียดที่

โทร : 094-439-6805 มอสอีซูซุ

Web Site : https://autosaleisuzu.blogspot.com/
 

Create Date : 07 เมษายน 2561   
Last Update : 7 เมษายน 2561 21:20:51 น.   
Counter : 12 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 
space
space
ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส แมคซ์ 4×4 ลุยเต็มพิกัด


ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส แมคซ์ 4×4 ลุยเต็มพิกัด


(*) เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงิน (บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด) ที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมถึงรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถที่ขายฟลีท / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / สำหรับผู้ที่ซื้อรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ทุกรุ่น /อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน มีนาคม – เมษายน 2561 / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่ร่วมโครงการ / ของแถมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


 สอบถามรายละเอียดที่

โทร : 094-439-6805 มอสอีซูซุ

Web Site : https://autosaleisuzu.blogspot.com/
 

Create Date : 07 เมษายน 2561   
Last Update : 7 เมษายน 2561 21:21:19 น.   
Counter : 15 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 
space
space
อีซูซุยิ้มได้มากกว่า เพราะคุณคือคนสำคัญ


อีซูซุยิ้มได้มากกว่า เพราะคุณคือคนสำคัญ


อีซูซุยิ้มได้มากกว่า เพราะคุณคือคนสำคัญ รับส่วนลดพิเศษ! 5,000 บาท สำหรับครอบครัวอีซูซุ เมื่อซื้อ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เอกสิทธิ์เฉพาะท่านเจ้าของ isuzu d-max, isuzu mu-x, isuzu mu-7

ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561


 สอบถามรายละเอียดที่

โทร : 094-439-6805 มอสอีซูซุ

Web Site : https://autosaleisuzu.blogspot.com/
 

Create Date : 07 เมษายน 2561   
Last Update : 7 เมษายน 2561 21:21:43 น.   
Counter : 14 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 
space
space
1  2  3  4  

สมาชิกหมายเลข 3012794
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3012794's blog to your web]
space
space
space
space
space