หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 

คู่มือสรุป+เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลยคู่มือสรุป+เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1529

คู่มือสรุป+เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 228 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
สารบัญ
ประวัติกรมการขนส่งทางบก
อำนาจหน้าที่ี
แนวข้ิอสอบระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
แนวข้อสอบว่าด้วยระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ GFMIS
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขิงส่วนราชการ พ.ศ.2553
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratios Analysis
การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
องค์ประกอบในงบกำไรขาดทุนใช้แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ
แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
จุดประสงค์ของการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน (Financial Statements)
ผังบัญชี Chart of  Account)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/133

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 11 เมษายน 2560    
Last Update : 11 เมษายน 2560 13:07:45 น.
Counter : 90 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คู่มือสรุป+เจาะแนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยคู่มือสรุป+เจาะแนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1528

คู่มือสรุป+เจาะแนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 228 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
สารบัญ
ประวัติกรมการขนส่งทางบก
อำนาจหน้าที่ี
แนวข้ิอสอบระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
แนวข้อสอบว่าด้วยระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ GFMIS
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขิงส่วนราชการ พ.ศ.2553
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratios Analysis
การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
องค์ประกอบในงบกำไรขาดทุนใช้แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ
แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
จุดประสงค์ของการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน (Financial Statements)
ผังบัญชี Chart of Account)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/133

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 11 เมษายน 2560    
Last Update : 11 เมษายน 2560 13:04:43 น.
Counter : 26 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ทหารสัญญาบัตร กองทัพบก สายงานทั่วไป พร้อมเฉลยละเอียดไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ทหารสัญญาบัตร กองทัพบก สายงานทั่วไป พร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1525

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ทหารสัญญาบัตร กองทัพบก สายงานทั่วไป พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
สารบัญ
วิชาภาษาไทย
 เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 2.
วิชาภาษาอังกฤษ
เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
วิชาการศาสนาและศีลธรรม
แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 2.
วิชาความรู้รอบตัว
Ÿสรุปข่าวสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
วิชาทหาร
Ÿพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารที่ทหารต้องรู้
รวมแนวข้อสอบความรู้ทหาร

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/132

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 11 เมษายน 2560    
Last Update : 11 เมษายน 2560 13:02:31 น.
Counter : 48 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คู่มือ+แนวข้อสอบ ทหารสัญญาบัตร กองทัพบก สายงานทั่วไป พร้อมเฉลยละเอียดคู่มือ+แนวข้อสอบ ทหารสัญญาบัตร กองทัพบก สายงานทั่วไป พร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1524

คู่มือ+แนวข้อสอบ ทหารสัญญาบัตร กองทัพบก สายงานทั่วไป พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
สารบัญ
วิชาภาษาไทย
 เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 2.
วิชาภาษาอังกฤษ
เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
วิชาการศาสนาและศีลธรรม
แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 2.
วิชาความรู้รอบตัว
Ÿสรุปข่าวสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
วิชาทหาร
Ÿพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารที่ทหารต้องรู้
รวมแนวข้อสอบความรู้ทหาร

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/132

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 11 เมษายน 2560    
Last Update : 11 เมษายน 2560 13:00:40 น.
Counter : 16 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

รวม แนวข้อสอบ เตรียมทหาร (ทหารบก) วุฒิ ม.3 โรงเรียนนายร้อย (จปร.) (นตท.ทบ.)รวม แนวข้อสอบ เตรียมทหาร (ทหารบก) วุฒิ ม.3 โรงเรียนนายร้อย (จปร.) (นตท.ทบ.)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.co.th/p/1135

รวม แนวข้อสอบ เตรียมทหาร (ทหารบก) วุฒิ ม.3 โรงเรียนนายร้อย (จปร.) (นตท.ทบ.)
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
จำนวนหน้า 219 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
สารบัญ
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาไทย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ //www.attorney285.co.th/category/107

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 07 มีนาคม 2560    
Last Update : 7 มีนาคม 2560 17:44:50 น.
Counter : 201 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  

BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.