หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 

คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารชั้นสัญญาบัตร แผนกจัดสรรงบประมาณและบัญชีบริหาร

คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารชั้นสัญญาบัตร แผนกจัดสรรงบประมาณและบัญชีบริหารดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1965

คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารชั้นสัญญาบัตร แผนกจัดสรรงบประมาณและบัญชีบริหาร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 234 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
สารบัญ 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
-ประวัติ
-หน่วยงานในสังกัด 
-ภาพรวม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2560 
นโยบายรัฐบาล 
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
-ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
-วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
อาเซียน ASEAN
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 
เฉลยคำตอบ 
เศรษฐกิจ 
การบัญชีและการจัดการทางการเงิน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 
งบการเงิน 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 
GFMIS ระบบอิเล็กทรอนิกส์...บริหารงานคลังภาครัฐ 
-GFMIS คืออะไร 
-การเปรียบเทียบระหว่างระบบดิมและระบบใหม่ 
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.48 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2544 
งบประมาณและประเภทงบประมาณ 
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบ 
ข้อสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เฉลยคำตอบ 
ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ 2551 
เฉลยคำตอบ 
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การเงินและบัญชี
เฉลยคำตอบ 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เฉลยคำตอบ  

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 08 มิถุนายน 2560    
Last Update : 8 มิถุนายน 2560 11:10:45 น.
Counter : 216 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารสัญญาบัตร แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพล

คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารสัญญาบัตร แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพลดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1964

คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารชั้นสัญญาบัตร แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพล พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
สารบัญ 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
-ประวัติ
-หน่วยงานในสังกัด 
-ภาพรวม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2560
นโยบายรัฐบาล 
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
-ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
อาเซียน ASEAN 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 
เฉลยคำตอบ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-ปรัชญาสู่การปฏิบัติ 
-นโยบายและภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-นโยบายการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
-ภารกิจของการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
-ระบบบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
-บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
-ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์เชิงกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์แบบดั้งเดิม
-การวางแผนทรัพยากรณ์มนุษย์ 
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
-การจัดการความรู้ 
-กลไกของระบบบริหาร 
-หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
-ปัญหาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
-ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารข้อมูลบุคคลากร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
-กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-ภารกิจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-แนวทางปฏิบัติในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
-เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารงานบุคคล 
-ระบบการบริหารงานบุคคล 
-ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 
-กระบวนการบริหารงานบุคคล 
-ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ตามแนวทาง HR Scorecard 
การครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารงานตามหลักคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหาร 
การติดตามและประเมิณผล
หลักการติตตามโครงการ 
หลักการประเมิณผลโครงการ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1 
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4
เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 08 มิถุนายน 2560    
Last Update : 8 มิถุนายน 2560 11:10:15 น.
Counter : 138 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1714

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 452 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ กองทัพไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพไทย 
วันกองทัพไทย
กิจกรรมในวันกองทัพไทย 
ย้อนรอยกองทัพไทย
วิวัฒนาการกองทัพไทย กองทัพไทย 
บทบาทกองทัพไทย 
วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
ภารกิจ กองบัญชาการกองทัพไทย
พันธกิจกองบัญชาการกองทัพไทย
ค่านิยมกองทัพไทย
ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย
อำนาจหน้าที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
นโยบายกองทัพไทย 
นโยบายเร่งด่วน รมว.กห. 
นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. 
แนวทางการดำเนินงาน 
วิสัยทัศน์กองทัพไทย 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม 
ประวัติกระทรวงกลาโหม 
ตราประจำกระทรวงกลาโหม 
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
ส่วนที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ 
เงื่อนไขภาษา
อุปมาอุปไมย 
เงื่อนไขสัญลักษณ์
คณิตศาสตร์ทั่วไป 
ส่วนที่ 4 ความรู้วิชาภาษาไทย
การใช้คำ 
การใช้คำราชาศัพท์ 
การสรุปใจความ 
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
การเขียนสะกดการันต์ 
ประโยค 
ลักษณะภาษา 
การใช้ภาษา 
คำเป็นคำตาย 
คำเชื่อม 
การสะกดคำ 
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง  
การเรียงประโยค 
บทความสั้น 
บทความยาว 
ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
GRAMMAR AND VOCABULARY  VOCABULARY
Reading Comprehension
Conversation
ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไป
ความรู้ด้านการทหาร
ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เศรษฐกิจพอเพียง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/126

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 05 พฤษภาคม 2560    
Last Update : 5 พฤษภาคม 2560 11:54:36 น.
Counter : 253 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1725

ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 434 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
เฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
เฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 
แบบทดสอบการเรียงลำดับข้อความ 
แบบทดสอบการอ่านข้อความ สรุปความ ตีความ 
ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 
ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหาร 
ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/126

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 05 พฤษภาคม 2560    
Last Update : 5 พฤษภาคม 2560 11:50:51 น.
Counter : 183 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คู่มือ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจ รหัส 004สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัคู่มือ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจ รหัส 004สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัสสินค้า : 005203คู่มือ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจ รหัส 004สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัสสินค้า : 005203

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=7974&pid=1029179
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ //www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คู่มือ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจ รหัส 004สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัสสินค้า : 005203

รหัสสินค้า : 005203
ราคาปกติ : 250.00 บาท
รายละเอียดย่อ :
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2559
รายละเอียดทั้งหมด :
จำนวนหน้า 250 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เจาะข้อสอบ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
เจาะข้อสอบ
กระบวนการงบประมาณ
เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2557
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบัญชี
การวิเคราะห์ทางการเงิน
แนวข้อสอบการบัญชี ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการบัญชี ชุดที่ 2
แนวข้อสอบการบัญชี ชุดที่ 3
แนวข้อสอบการบัญชี ชุดที่ 4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ //www.chakkarinbook.com/วิธีการสั่งซื้อ.html


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/วิธีชำระเงิน.html

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์,อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านเว็บไซต์ //www.chakkarinbook.com
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล sale@chakkarinbook.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 03 สิงหาคม 2559    
Last Update : 3 สิงหาคม 2559 15:43:17 น.
Counter : 119 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.