หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 

เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียด รหัสสิน

เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า : 002088
เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า : 002088

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=775788
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ //www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-กฟภ

เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า : 002088

รหัสสินค้า : 002088
ราคาปกติ : 200.00 บาท
รายละเอียดย่อ :
รวบรวมและจัดทำโดย : ติวเตอร์เดียว
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
ส่ง
รายละเอียดทั้งหมด :
จำนวนหน้า 267 หน้า
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ

ประวัติความเป็นมาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 1 : วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)

บทที่ 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ (เฉลยพร้อมวิธีคิดที่มาของคำตอบ)
- เจาะข้อสอบ อนุกรม
- เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ สถิติข้อมูล
- เจาะข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
บทที่ 2. ความสามารถทางด้านเหตุผล (เฉลยพร้อมคำอธิบายที่มาของคำตอบ)
- เจาะข้อสอบ อุปมา อุปไมย
- เจาะข้อสอบ ตรรกศาสตร์
- เจาะข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
- เจาะข้อสอบ เงื่อนไขสัญญาลักษณ์

ส่วนที่ 2 : ภาษาไทย

บทที่ 1. การใช้ภาษา (พร้อมเฉลยคำตอบ)
- เจาะข้อสอบ การเขียนประโยค
- เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ
- เจาะข้อสอบ การเรียงลำดับ

บทที่ 2. ความเข้าใจภาษา (พร้อมเฉลยคำตอบ)
- เจาะข้อสอบ การอ่านบทความสั้น
- เจาะข้อสอบ การอ่านบทความยาว

บทที่ 3. รวมข้อสอบ : วิชาภาษาไทย 200 ข้อ (พร้อมเฉลยคำตอบ)

ส่วนที่ 3 : ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
- เจาะข้อสอบ Reading for comprehension (การอ่านเพื่อจับใจความ) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
- เจาะข้อสอบ Structure (โครงสร้างของประโยคต่างๆ) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
- เจาะข้อสอบ Vocabulary (คำศัพท์) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย - เจาะข้อสอบ Grammar (หลักไวยากรณ์) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
- เจาะข้อสอบ Conversation (การพูด) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย

ส่วนที่ 4 : วัดคุณลักษณะนิสัย (Personaliy Test)
- สรุปเนื้อหา วัดคุณลักษณะนิสัย (Personaliy Test) พร้อมแนวข้อสอบ

ส่วนที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เจาะข้อสอบ Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , e-mail

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-กฟภ
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ //www.chakkarinbook.com/วิธีการสั่งซื้อ.html


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/วิธีชำระเงิน.html

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านเว็บไซต์ //www.chakkarinbook.com
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล sale@chakkarinbook.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285

www.chakkarinbook.com
(ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

ร้านตั้งอยู่ที่
เลขที่ 2100/24
ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 17 เมษายน 2558    
Last Update : 17 เมษายน 2558 17:14:54 น.
Counter : 485 Pageviews.  

คู่มือเตรียมสอบ จับประเด็นสาระสำคัญ ปลัดอำเภอ วุฒิ ป.ตรี โท ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ จับประเด็นสาระสำคัญ ปลัดอำเภอ วุฒิ ป.ตรี โท ปี 2558คู่มือเตรียมสอบ จับประเด็นสาระสำคัญ ปลัดอำเภอ วุฒิ ป.ตรี โท ปี 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product-th-886984-6390519-คู่มือเตรียมสอบ+จับประเด็นสาระสำคัญ+ปลัดอำเภอ+วุฒิ+ป.ตรี+โท+ปี+2558.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ //www.attorney285.com/product_886984_th

คู่มือเตรียมสอบ จับประเด็นสาระสำคัญ ปลัดอำเภอ วุฒิ ป.ตรี โท ปี 2558

รหัสสินค้า: 004073
ราคา: 299.00 บาท
รายละเอียด:
คู่มือเตรียมสอบ จับประเด็นสาระสำคัญ ปลัดอำเภอ วุฒิ ป.ตรี โท ปี 2558
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
จำนวนหน้า 361 หน้า
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ

♦ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
♦ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♦ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2545
♦ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
♦ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
♦ ระเบียบว่าด้วสยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
♦ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
♦ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พงศ. 2535
♦ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
♦ กฎหมายแพ่งและพาณิฃย์
♦ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
♦ การบริหารเชิงกลยุทธ์
♦ การบริหารความเสี่่ยง
♦ การจัดการความรู้
♦ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
♦ หลักสมรรถนะ
♦ เทคนิตการควบคุมการบริหาร
♦ การประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล
♦ โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่่กรมการปกครอง
♦ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการปกครอง
♦ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา
♦ การสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
♦ การสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
♦ การสอบสวนคดีล้มละลายข้อบัญญัติท้องถิ่น
♦ การสอบสวนคดีป่าไม้
♦ การชันสูตรพลิกศพในอำนาจหน้าที่่พนักงานฝ่ายปกครอง
♦ กากรไกล่เกลี่่ยความอาญาในอำนาจหน้าที่่ของอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีแพ่ง
♦ การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
♦ การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
♦ การไกล่เกลี่ยความแพ่งในอำนาจหน้าที่่ของอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง
♦ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ. 2539
♦ แนวทางปฏิบัติเรื่องความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่
♦ พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
♦ พ.ร.บ. ข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
♦ การอำนวยความเป็นธรรมด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย
♦ การรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฏหมาย
♦ แนวทางปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวโทษและดำเนินการทางวินัยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
♦ การอำนวยความเป็นธรรมด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
♦ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
♦ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามภารกิจกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
♦ ทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534
♦ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♦ แนวทางการดำเนินการกรณีมีการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประฃาชน
♦ ทะเบียนครอบครัว
♦ ทะเบียนชื่อบุคคล
♦ ทะเบียนพินัยกรรม
♦ ทะเบียนนิติกรรม
♦ ทะเบียนสัตว์พาหนะ
♦ ทะเบียนมูลนิธิ
♦ ทะเบียบสมาคม
♦ ทะเบียนอาวุธปืน
♦ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
♦ พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง
♦ พ.ร.บ. การพนัน
♦ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร
♦ พ.ร.บ. การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
♦ พ.ร.บ. ควบคุมโรงรับจำนำ
♦ พ.ร.บ. โรงแรม
♦ พ.ร.บ สถานบริการ
♦ จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
♦ พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่่ พ.ศ. 2457
♦ พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน
♦ คณะกรรมการหมู่บ้าน
♦ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
♦ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
♦ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
♦ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
♦ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
♦ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
♦ สรุปนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)
♦ แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน

กฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มได้ปรับปรุงในส่วนที่มีการแก้ไขเพ่ิมเตืมถึงปัจจุบันทุกเรื่อง

ราคา 299 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product_886984_th
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ //www.attorney285.com/product_978320.1010511_th


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านเว็บไซต์ //www.Attorney285.com
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555


Attorney285.com
(ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

ร้านตั้งอยู่ที่
เลขที่ 2100/24
ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 17 เมษายน 2558    
Last Update : 17 เมษายน 2558 17:06:55 น.
Counter : 162 Pageviews.  

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 58

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 58คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product-th-1087514-6384839-คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ+ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน+กรมการจัดหางาน+พร้อมเฉลยละเอียด+ปี+58.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ //www.attorney285.com/product_978320.1087514_th

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 58

รหัสสินค้า: 004067
ราคา: 310.00 บาท
รายละเอียด:
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 58
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.เป้ ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
จำนวนหน้า 206 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4

สารบัญ

1. พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
2. ข้อสอบ พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
3. พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
4. ข้อสอบ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
6. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7. ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน
8. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน
9. ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
10. ข้อสอบความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
11. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน

ราคา 310 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product_978320.1087514_th
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ //www.attorney285.com/product_978320.1010511_th


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านเว็บไซต์ //www.Attorney285.com
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555


Attorney285.com
(ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

ร้านตั้งอยู่ที่
เลขที่ 2100/24
ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
 

Create Date : 17 เมษายน 2558    
Last Update : 17 เมษายน 2558 16:21:31 น.
Counter : 148 Pageviews.  

เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียด

เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียดเจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product-th-1003741-5382365-เจาะแนวข้อสอบ+การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค+กฟภ+1150+ข้อ+(ทุกตำแหน่างต้องสอบ)+ปี+58+พร้อมเฉลยละเอียด.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ //www.attorney285.com/product_978320.1003741_th

เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียด

รหัสสินค้า: 002088
ราคา: 200.00 บาท
รายละเอียด:
เจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 1150 ข้อ (ทุกตำแหน่างต้องสอบ) ปี 58 พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : ติวเตอร์เดียว
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
จำนวนหน้า 267 หน้า
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ

ประวัติความเป็นมาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 1 : วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)

บทที่ 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ (เฉลยพร้อมวิธีคิดที่มาของคำตอบ)
- เจาะข้อสอบ อนุกรม
- เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ สถิติข้อมูล
- เจาะข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
บทที่ 2. ความสามารถทางด้านเหตุผล (เฉลยพร้อมคำอธิบายที่มาของคำตอบ)
- เจาะข้อสอบ อุปมา อุปไมย
- เจาะข้อสอบ ตรรกศาสตร์
- เจาะข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
- เจาะข้อสอบ เงื่อนไขสัญญาลักษณ์

ส่วนที่ 2 : ภาษาไทย

บทที่ 1. การใช้ภาษา (พร้อมเฉลยคำตอบ)
- เจาะข้อสอบ การเขียนประโยค
- เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ
- เจาะข้อสอบ การเรียงลำดับ

บทที่ 2. ความเข้าใจภาษา (พร้อมเฉลยคำตอบ)
- เจาะข้อสอบ การอ่านบทความสั้น
- เจาะข้อสอบ การอ่านบทความยาว

บทที่ 3. รวมข้อสอบ : วิชาภาษาไทย 200 ข้อ (พร้อมเฉลยคำตอบ)

ส่วนที่ 3 : ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
- เจาะข้อสอบ Reading for comprehension (การอ่านเพื่อจับใจความ) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
- เจาะข้อสอบ Structure (โครงสร้างของประโยคต่างๆ) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
- เจาะข้อสอบ Vocabulary (คำศัพท์) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย - เจาะข้อสอบ Grammar (หลักไวยากรณ์) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
- เจาะข้อสอบ Conversation (การพูด) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย

ส่วนที่ 4 : วัดคุณลักษณะนิสัย (Personaliy Test)
- สรุปเนื้อหา วัดคุณลักษณะนิสัย (Personaliy Test) พร้อมแนวข้อสอบ

ส่วนที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เจาะข้อสอบ Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , e-mail

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product_978320.1003741_th
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ //www.attorney285.com/product_978320.1010511_th


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านเว็บไซต์ //www.Attorney285.com
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555


Attorney285.com
(ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

ร้านตั้งอยู่ที่
เลขที่ 2100/24
ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 17 เมษายน 2558    
Last Update : 17 เมษายน 2558 16:19:47 น.
Counter : 363 Pageviews.  

รวมแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 58 รหัสสินค

รวมแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 58 รหัสสินค้า : 004077
รวมแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 58 รหัสสินค้า : 004077

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/รวมแนวข้อสอบ-นักจัดการงานทั่วไป-สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ-1000-ข้อ-พร้อมเฉลยทุกข้อ-ปี-58.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ //www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รวมแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 58 รหัสสินค้า : 004077

รหัสสินค้า : 004077
ราคาปกติ : 185.00 บาท
รายละเอียดย่อ :
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
ส่ง
รายละเอียดทั้งหมด :
จำนวนหน้า 185 หน้า

รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2558

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
5. ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และการงบประมาณเบื้องต้น
6. ความรู้เกี่ยวกับการประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร
7. ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/คู่มือเตรียมสอบราชการ/สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ //www.chakkarinbook.com/วิธีการสั่งซื้อ.html


ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ //www.chakkarinbook.com/วิธีชำระเงิน.html

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านเว็บไซต์ //www.chakkarinbook.com
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล sale@chakkarinbook.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : attorney285

www.chakkarinbook.com
(ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

ร้านตั้งอยู่ที่
เลขที่ 2100/24
ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

Create Date : 17 เมษายน 2558    
Last Update : 17 เมษายน 2558 16:18:03 น.
Counter : 261 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.