หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 
หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน วนิดา แสงสารพันธ์หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน วนิดา แสงสารพันธ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product.detail_979491_th_4253091

หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน วนิดา แสงสารพันธ์
ผู้แต่ง : วนิดา แสงสารพันธ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 7 : เมษายน 2560
จำนวนหน้า: 312 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
1.1  บททั่วไป  ความหมาย 
1.2  ระบบกฎหมาย
1.3  ประเภทของกฎหมาย
บทที่ 2 ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
2.1   บททั่วไป
1. สิทธิเสรีภาพ  ความหมาย
2. ประเภทของสิทธิเสรีภาพ
3. ขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล 
4. หลักประกันการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล
2.2  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
1. สื่อมวลชน  ความหมาย
2. สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
3. ข้อจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
บทที่ 3 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย 
3.1  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
3.1  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
1. การคุ้มครองเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2. การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
3. การคุ้มครอง  คลื่นความถี่  ในฐานะสมบัติของชาติ
4. การคุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
3.2  สื่อมวลชน  สิทธิในการรับรู้ 
1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ  สิทธิในการรับรู้
2. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ 2540
3.3  สื่อมวลชนกับ  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
1. หลักการพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
2. ข้อจำกัดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
3.4  สื่อมวลชนกับ สิทธิส่วนบุคคล 
บทที่ 4 ข้อจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายพิเศษ 
4.1  สิ่งพิมพ์ 
1. สิ่งพิมพ์ที่ตกอยู่ในบังคับของกฎหมาย
2. ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
3. บทบาทของรัฐในการควบคุมสิ่งพิมพ์ 
4.2  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1. กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย
2. ลักษณะการควบคุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย
4.3  ภาพยนต์ 
1. ภาพยนต์และวีดีทัศน์ที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย
2. การควบคุมภาพยนต์และวีดีทัศน์ตามกฎหมาย
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย 
4.4  การโฆษณา 
1. การควบคุมการโฆษณาตามพระราชบัญญัติ พ.ศ 2522 
2. การควบคุมการโฆษณาตามพระราชบัญญัติอื่นๆ
บทที่ 5 ความรับผิดทางกฎหมายจากการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน 
5.1  สื่อมวลชนกับความรับผิดทางแพ่ง
1. หลักเกณฑ์ความรับผิดกรณีละเมิดทั่วไป 
2. หลักเกณฑ์ความรับผิดกรณีละเมิดต่อชื่อเสียง
5.2  สื่อมวลชนกับความรับผิดทางอาญา 
1. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
2. ความผิดฐานดูหมิ่น
3. ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
4. ความผิดฐานเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามก
5. ความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ 
5.3  สื่อมวลชนกับความรับผิดอันเกิดจากการกระทำความผิดด้วยคอมพิวเตอร์
1. วัตถุแห่งการคุ้มครองตามกฎหมาย
2. ฐานความรับผิดทางกฎหมาย
2.1 ความรับผิดของ ผู้นำเข้า หรือ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อ
2.2 ความรับผิดของ ผู้ให้บริการ
2.3 ความรับผิดจากการสร้าง การตัดต่อ การเติมหรือดัดแปลงภาพบุคคลด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ 
3. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
4. บทกำหนดโทษ
บทที่ 6 สื่อมวลชนกับลิขสิทธิ์ 
6.1  ลิขสิทธิ์  ความหมาย 
6.2  สื่อมวลชนกับงานอันมีลิขสิทธิ์
6.3  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
ก. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในกรณีที่ยังไม่มีการนำงานสร้างสรรค์ออกโฆษณา
ข.การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในกรณีที่มีการงานสร้างสรรค์ออกโฆษณาแล้ว 
6.4  ผู้เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
6.5  สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
6.6  อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
6.7  การละเมิดลิขสิทธิ์
ก. การกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ข. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
6.8 ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตราการทางเทคโนโลยีกับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
บรรณานุกรม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "//www.attorney285.com/product_979491_th

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)Create Date : 24 พฤษภาคม 2560
Last Update : 24 พฤษภาคม 2560 17:31:57 น. 0 comments
Counter : 320 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.