โปรแกรมขายหน้าร้านจิวเวลรี่ , JEWELRY SOFTWARE

โปรแกรมขายหน้าร้านจิวเวลรี่ , JEWELRY SOFTWARE

โปรแกรมจิวเวลรี่ , โปรแกรมขายจิวเวลรี่ , โปรแกรมขายหน้าร้านจิวเวลรี่ , JEWELRY SOFTWARE

โปรแกรมขายหน้าร้านจิวเวลรี่ , JEWELRY SOFTWARE

คุณสมบัติโปรแกรมขายจิวเวลรี่ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องประดับ

//www.aristosoft.org/jewelry/index.html  หรือ  //www.aristo.in.th/jewelry/index.html

@ มีระบบบันทึก/แก้ไข/เพิ่มเติม ได้ไม่จำกัด สำหรับทะเบียนสินค้าสำเร็จรูป / ทะเบียนโลหะ / ทะเบียนเพชร พลอย / ทะเบียนส่วนประกอบอื่นๆ / ประเภทสินค้า / ทะเบียนสี / ทะเบียนขนาด / ยี่ห้อ / SET / ค่าแรง / พนักงาน / ลูกค้า / Supplier / สาชา / หน่วยนับ ฯลฯ

@ สามารถทำการตั้งค่ารหัสโค้ดลับของราคาต้นทุนสินค้าได้ เช่นเลข 1 แทนด้วยตัวอักษร B เลข 2 แทนด้วยตัวอักษร G เป็นต้น โดยตัวเลข 0 สามารถตั้งค่าตัวหนังสือในการ Random ได้มากกว่า 1 ตัวอักษร

@ มีระบบหน้าจอ Presentation Jewelry (โชว์สินค้าที่ขาย) สำหรับพนักงานไว้ดูเพื่อนำเสนอลูกค้าได้ ( ต้นทุนสินค้าที่ โชว์จะเป็นรหัสลับ )

@ สามารถทำการตั้งชื่อคลังสินค้า หรือชื่อสาขาได้ถึง 40 ชื่อ

@ ทะเบียนสินค้าสำเร็จรูปสามารถบันทึกรูปตัวเรือนก่อนทำการผลิต และรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ถึง 5 รูป

@ สามารถกำหนดรูปแบบการขายของสินค้าแต่ละรายการได้ว่า สินค้าชิ้นไหนต้องการขายเป็นชิ้น หรือขายตามน้ำหนัก

@ หน้าจอ Presentation Jewelry (โชว์สินค้าที่ขาย) มีระบบสามารถเลือกดูสินค้าที่เป็นแบบเดียวกัน หรือเข้า SET กันเป็นชุดได้

@ มีระบบบันทึกรายละเอียดส่วนประกอบวัตถุดิบต่างๆ ทั้งหมด ที่ใช้ประกอบการผลิต เป็นสินค้าสำเร็จรูปได้ เช่น ใช้ทองกี่กรัม, เพชรกี่กะรัต เป็นต้น

@ สามารถบันทึกรหัสสินค้าของ Supplier ได้ เพื่อทำการอ้างอิงเวลาทำการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม

@ มีระบบเก็บสินค้าในคลังได้ถึง 40 คลัง / มีระบบตรวจสอบจำนวนสินค้าของแต่ละคลังได้ เพื่อสะดวกในการขายสินค้า

@ ทะเบียนลูกค้า สามารถระบุวันเกิด / วันสมรส และประวัติการซื้อของลูกค้าได้ และมีระบบสั่งพิมพ์รายละเอียดลูกค้า เพื่อส่งจดหมายได้

@ มีระบบการออกบิลขายสินค้าได้ และสามารถ Export บิลออกมาเป็น Excel ได้

@ มีระบบออกใบสั่งจอง / สั่งซื้อสินค้า หรือสั่งผลิตสินค้าได้ และสามารถสั่งพิมพ์ใบ Order List ออกมา

@ การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ สามารถใส่หมายเหตุของสินค้าแต่ละรายการ หรือหมายเหตุท้ายบิลได้

@ การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ สามารถให้ส่วนลดแบบเปอร์เซนต์ หรือส่วนลดเงินบาทได้ทั้งสินค้าแต่ละรายการ และท้ายบิลได้

@ สามารถเลือกประเภทการขายได้ว่าจะขายตามชิ้น หรือขายตามน้ำหนัก ( แยกเป็นเงินบาท และ US DOLLAR )

@ มีระบบตัดสต๊อคสินค้าสำเร็จรูป ในรูปแบบที่เป็นจำนวนชิ้นและน้ำหนัก (กรัม) โดยโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อค ทันทีที่ทำการขายสินค้า

@ มีระบบจัดทำ Quotation / Proforma Invoice / Invoice ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสวยงาม

@ มีระบบปรับปรุงยอดสต๊อคสินค้าเพิ่ม-ลด / ระบบใบยืมสินค้า / ระบบใบส่งซ่อมสินค้า

@ มีระบบรับสินค้าเข้าคลังสินค้า โดยสินค้าที่ทำการรับเข้าจะทำการเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีระบบป้อนข้อมูลรับสินค้าที่ซื้อเข้าสต๊อคต่างๆได้

@ มีระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์รายละเอียดของสินค้า พร้อมแท่งบาร์โค๊ดติดที่ตัวสินค้า เพื่อความรวดเร็วในขายสินค้า

@ มีระบบจัดทำ ใบรับประกันสินค้า ( WARRANRY ) และ จัดทำ CATALOG เพื่อนำเสนอลูกค้า ( ต้นทุนสินค้าที่โชว์จะ เป็นรหัสลับ )

@ มีระบบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้

@ สามารถออกใบส่งซ่อมสินค้า ที่เกิดความเสีหาย หรือชำรุด พร้อมทั้งสามารถตั้งราคาค่าซ่อมได้

@ มีระบบตั้งค่าเลขที่เอกสาร สำหรับเลขที่เอกสารต่างๆได้

@ มีระบบแก้ไข ปรับปรุง แบบฟอร์มต่างๆ ของโปรแกรมได้อย่างสะดวก และง่ายดาย

@ มีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น รายงานยอดขายแยกตามกลุ่มลูกค้า / รายงานยอดขายแยกตาม พนักงานขาย / รายงานกำไรแยกตามลูกค้า / รายงานลูกค้าที่ครบกำหนดการชำระเงิน / รายงานวันเกิดของลูกค้าแยก ตามช่วงเวลา / รายงานยอดซื้อสินค้า / รายงานสินค้าคงเหลือ / รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ / รายงานยอดลด-เพิ่มสินค้า / รายงานประวัติการซื้อ – ขายสินค้า / รายงานทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียนสินค้า / วัตถุดิบ / ลูกค้า / พนักงาน / ผู้ขาย และรายงานต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ เป็นต้น

@ มีระบบคำนวณ Exchange Rate ได้แบบอัตโนมัติ และรองรับกับสกุลเงินตราต่างประเทศได้ เช่น BAHT, US DOLLAR

@ มีระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับให้สิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรม ( ระบบ PASSWORD )

@ มีระบบตั้งค่าบริษัท / ระบบตั้งค่าแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ได้ด้วยตนเองมีระบบ บำรุงรักษา / ซ่อมแซมข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

@ มีระบบบำรุงรักษา / ซ่อมแซมข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

@ สามารถรองรับกับอุปกรณ์ POS ได้ทุกชนิด เช่น Scanner , Printer , Barcode Sticker Printer

@ มีระบบรักษาความปลอดภัย  ให้สิทธิ์ในการใช้โปรแกรม ( Password ) เพื่อป้องกันผู้อื่นใช้งาน  โดยไม่ได้รับอนุญาติ

@ มีระบบสำรองข้อมูล ( Back Up ) ที่ใช้งานง่าย / มีประสิทธิภาพ  และ  โปรแกรมสามารถรองรับกับฐานข้อมูล ที่มีปริมาณมากได้

@ รองรับกับการใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่องด้วยระบบ  Multi – User

@ สามารถทำงานบนระบบ LAN  ได้ในรูปของ  Client - Server

@ มีระบบซ่อมแซมข้อมูลด้วยตัวเอง  ช่วยให้ข้อมูลมีเสถียรภาพ และ ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (Aristo Soft)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115544004519  สาขา สำนักงานใหญ่ 

71/103 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 โทร : 0-2496-0181, 0-2496-0182, 0-2496-0183, 0-2496-0184  แฟกซ์ : 02-496-0056

Web Site : //www.aristosoft.org, //www.aristo.in.th   E-mail : info@aristosoft.org , mail@aristo.in.th

Latitute : 13.74788378658509

Longtitute : 100.52004908773154


สนใจโทรสอบถามราคา และรายละเอียดสินค้าได้ที่เบอร์

0-2496-0181, 0-2496-0182, 

0-2496-0183, 0-2496-0184,


ติดต่อคุณ ดุษณี


//www.aristosoft.org

E-mail : info@aristosoft.org


หรือ

//www.aristo.in.th

E-mail : mail@aristo.in.th


โปรแกรมจิวเวลรี่, โปรแกรมขายจิวเวลรี่, โปรแกรมบริหารงานขายจิวเวลรี่, โปรแกรมร้านขายจิวเวลรี่, โปรแกรมร้านขายเครื่องประดับ, โปรแกรมเครื่องประดับ, จิวเวลรี่, เครื่องประดับ, เพชร, พลอย, ไข่มุก, หิน, ร้านขายจิวเวลรี่, ร้านขายเครื่องประดับ, สร้อยคอ, สร้อยข้อมือ, แหวน, ต่างหู, กำไล, จี้, เข็มกลัด, นาฬิกา, เพชรเทียม, พลอยเทียม, อัมพัน, ทอง, เงิน, แฟชั่น, มุก, program jewelry , programjewelry, Program Jewelry, ProgramJewelry, SoftwareJewelry, Software Jewelry, softwarejewelry, software jewelry


โปรแกรมขายจิวเวลรี่ ป้องกันการทุจริตของพนักงานเก็บประวัติสินค้า ใส่รูปก่อนผลิต และหลังผลิตได้
Create Date : 11 มิถุนายน 2558
Last Update : 11 มิถุนายน 2558 15:43:07 น.
Counter : 423 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ควาญช้าง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Aristo Soft ผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป รวมทั้งอุปกรณ์ POS ต่างๆ มากมาย
All Blog