โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ, โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์

โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ

โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ, โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมร้านอะไหล่

โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ

คุณสมบัติโปรแกรมศูนย์ซ่อมและบริการต่างๆ

//www.aristosoft.org/automotive/index.html  หรือ  //www.aristo.in.th/automotive/index.html

@ สามารถเก็บทะเบียน อะไหล่ / สินค้า / บริการเครื่องซ่อม ได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมทั้งใส่รูปสินค้าได้

@ สามารถเก็บทะเบียน สี / รุ่น / ยี่ห้อ ได้ไม่จำกัดจำนวน

@ สามารบันทึกหมายเลข Serial No. ของสินค้าที่มีเพียง 1 รหัสสินค้าแต่มีหลายหมายเลข Serial No. ได้

@ สามารถค้นหา / ตรวจสอบประวัติการขายของสินค้าตามหมายเลข Serial No. ได้

@ สามารถเก็บประวัติลูกค้าที่ใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวน

@ สามารถเก็บประวัติผู้จำหน่ายอะไหล่แต่ละบริษัท ได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท

@ สามารถเก็บทะเบียนนายช่าง / พนักงาน แต่ละคนได้ไม่จำกัดจำนวน

@ สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานของโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละระดับได้ ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัย ในการใช้งานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้นสามารถกำหนดสิทธิได้ ให้กับพนักงานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

@ มีระบบออกใบเครมสินค้า ให้กับบริษัทที่ทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในสต๊อคสินค้าได้ เมื่อสินค้าเกิดการเสียหาย

@ มีระบบออกใบแจ้งซ่อมสินค้า พร้อมทั้งกำหนดสถานะการซ่อมสินค้าได้ว่ากำลังซ่อม / ซ่อมเสร็จแล้ว / ซ่อมไม่ได้ และสามารถกำหนดสถานะการประกันได้ว่า ยังอยู่ในระยะประกัน หรือหมดประกันแล้ว

@ สามารถเก็บประวัติการซ่อมของเครื่องที่นำมาซ่อมแต่ละครั้งได้ไม่จำกัดจำนวนและยังสามารถตรวจดู ประวัติย้อนหลังในการซ่อมได้ว่าเคยทำการซ่อมด้วยอาการเสียอย่างไร หมายเลข Serial No. คือหมายเลขใด

@ สามารถบันทึกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมสินค้าแต่ละรายการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ราคาประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม แต่ละครั้งได้

@ สามารถบันทึกรูปสินค้าที่นำมาซ่อมได้

@ สามารถกำหนดวันที่จะต้องนำสินค้ากลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งได้

@ สามารถใส่หมายเหตุของสินค้าแต่ละรายการ และหมายเหตุของสินค้าท้ายบิลได้

@ สามารถใส่สิ่งที่ลูกค้านำมาด้วย ในการซ่อมแซมฐานข้อมูลได้

@ มีระบบการขายสินค้า / อะไหล่ และบริการซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแบบระบบจอสัมผัส หรือระบบบาร์โค๊ดสินค้าก็ได้

@ สามารถทำการบันทึก Serial No. สินค้าที่ถูกทำการขายออกไปได้

@ มีระบบตัดสต็อคสินค้าทันทีที่ทำการขายสินค้าออกไป

@ มีระบบทำใบเสนอราคา ค่าสินค้า / บริการ ให้กับลูกค้าก่อนทำการซ่อมสินค้าได้

@ มีระบบบันทึกการซื้อสินค้าเข้าระบบสต็อคสินค้า โดยโปรแกรมจะนำจำนวนสินค้าที่ทำการสั่งซื้อ สินค้าเข้าไปเพิ่มใน คลังสินค้าได้เองโดยอัตโนมัติ

@ มีระบบบันทึกการปรับปรุงยอดสินค้าเพิ่ม /ปรับปรุงยอดสินค้าลด

@ มีระบบการบันทึกการยืม / คืนสินค้า

@ มีระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดจากสต๊อคสินค้า

@ มีระบบแจ้งเตือนลูกค้าครบกำหนดตรวจเช็คตามระยะเวลา

@ มีระบบพิมพ์บาร์โค๊ดติดตัวสินค้า ได้ 3 รูปแบบ

@ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ได้ในรูปแบบที่สวยงามถูกต้องและรวดเร็ว

@ สามารถแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ได้ทั้งหมดด้วยตัวของท่านเอง อย่างง่ายดาย เช่น รายงาน / รูปแบบใบเสร็จ / รูปแบบใบแจ้งซ่อม ฯลฯ

@ มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่มีค่าของท่าน

@ มีระบบซ่อมแซมข้อมูลด้วยตัวเอง ( Reindex ) จะทำให้ข้อมูลมีเสถียรภาพ และถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ระบบตั้งรหัส

@ บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า

@ บันทึกรหัสลูกค้า

@ รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกค้า และ พิมพ์บัตรสมาชิกได้

@ บันทึกรหัสผู้จำหน่าย

@ รายงานข้อมูลพื้นฐานผู้จำหน่าย ได้

@ บันทึก กลุ่ม สินค้า / อะไหล่

@ บันทึก รหัสอาการเสีย และ วิธีการแก้ไข

@ บันทึกรหัสพนักงาน รหัส ช่างซ่อมได้

ระบบงานซ่อม

@ บันทึกใบรับงานซ่อม ( Job Order )

@ บันทึกการทำงานของช่าง เช่น การกำหนดช่างให้รับผิดชอบในแต่ละงาน

@ บันทึกงานซ่อม

@ บันทึกการแจ้งเตือนลูกค้า

@ บันทึกใบเสนอราคา การซ่อมลูกค้า

@ บันทึก อะไหล่ที่ใช้ซ่อม

@ บันทึก การประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

ระบบรายงานข้อมูลการซ่อม

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบงานซ่อม อาทิ เช่น รายงานสรุปข้อมูลการซ่อม , รายงานรายละเอียด ข้อมูลการซ่อม , รายงานข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม , รายงานการยกเลิกใบรับซ่อม และ รายงานสรุปข้อมูลใบ เสนอราคา เป็นต้น โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย

@ รายงานสรุปข้อมูลใบรับงาน

@ รายงานข้อมูลใบเสร็จเงินค่าซ่อม

@ รายงานการขาย

@ รายงานสินค้า / อะไหล่คงเหลือ

@ รายงานข้อมูลใบสั่งซื้อ และ รายงานใบยืม ใบคืนอะไหล่

@ รายงานการรับสินค้า / อะไหล่

@ รายงานการเบิกอะไหล่

@ รายงานประวัติการซ่อมย้อนหลัง

ความสามารถพิเศษ ของโปรแกรม

@ โปรแกรมสามารถออนไลน์ตามสาขาได้

@ สาขาสามารถออกใบงานและดูสถานะการซ่อมของรถแต่ละคันได้

@ สามารถเช็คดูประวัติการซ่อมได้ไม่ว่าจะเข้าสาขาไหนก็ได้

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (Aristo Soft)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115544004519  สาขา สำนักงานใหญ่ 

71/103 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 โทร : 0-2496-0181, 0-2496-0182, 0-2496-0183, 0-2496-0184  แฟกซ์ : 02-496-0056

Web Site : //www.aristosoft.org, //www.aristo.in.th   E-mail : info@aristosoft.org , mail@aristo.in.th

Latitute : 13.74788378658509

Longtitute : 100.52004908773154


สนใจโทรสอบถามราคา และรายละเอียดสินค้าได้ที่เบอร์

0-2496-0181, 0-2496-0182, 

0-2496-0183, 0-2496-0184,


ติดต่อคุณ ดุษณี


//www.aristosoft.org

E-mail : info@aristosoft.org


หรือ

//www.aristo.in.th

E-mail : mail@aristo.in.th


โปรแกรมศูนย์ซ่อม, โปรแกรมศูนย์ซ่อมและบริการ, โปรแกรมอู่, อู่ซ่อมเครื่องยนต์, โปรแกรมอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการ, โปรแกรมอู่ซ่อมสีตัวถัง, ร้านประดับยนต์, โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมศูนย์บริการ , โปรแกรมอู่ซ่อมสีรถประกันภัย , โปรแกรมอู่สี , โปรแกรมร้านอะไหล่


โปรแกรมศูนย์ซ่อม และบริการ สามารถออกใบแจ้งซ่อม ใบเครมสินค้า ตัดสต๊อคสินค้าทันทีที่ขาย ออกบิลขาย
Create Date : 11 มิถุนายน 2558
Last Update : 11 มิถุนายน 2558 16:07:44 น.
Counter : 752 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ควาญช้าง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Aristo Soft ผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป รวมทั้งอุปกรณ์ POS ต่างๆ มากมาย
All Blog