Ake-mini
Group Blog
 
All Blogs
 
กฎการแข่งขัน IAPS


ที่มา : //www.bkkairsoft.com/board/index.php?topic=73092.0

กฎและกติกาการยิงปืนสั้นอัดลมเบา แบบรณยุทธ
เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่หน่วยงาน/องค์กร/สมาคม ที่มาดูแลเรื่องกฎกติกาการแข่งขันปืนสั้นอัดลมเบาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
โดยแต่ละทีม/ สนามก็จะมีข้อกำหนด/กฎ ของตัวเอง

วันนี้ผมขอแนะนำ กฎการแข่งขัน IAPS เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา-ฝึก
โดยกฎนี้ว่าด้วยเรื่องการยิงเป้าโลหะ/ การแบ่งรุ่น

จนกว่าจะมีหน่วยงานกลาง/องคกร ในประเทศที่สามารถออกระเบียบ/กฎการแข่งขัน ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ในประเทศไทย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
กฎ การแข่งขันการยิงเพลทโลหะ ฉบับภาษาไทย นี้ แปลจาก Steel Plate Shooting IAPS Rules 2007-1 Edition โดยคุณสุทัศน์ ทองสว่าง – Rayong Airsoft Maptaphut Shooting Range, RAMS และตรวจทานโดยคุณคณิต...............................................

หากมีข้อขัดแย้ง ที่เกี่ยวกับภาษาหรือการแปล ขอให้ถือตามกฎฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถ Down Load ได้จาก //www.Airsoft-shooting.org

กฎ IAPS สำหรับการแข่งขันการยิงเพลทโลหะ Steel Plate Shooting IAPS Rules

1. นิยาม Definition
ผู้แข่งขันจะต้องยิงเพลทโลหะตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และสิ้นสุดการยิงด้วยเพลทหยุด “Stop Plate”
กฎนี้มุ่งส่งเสริม ความเร็ว และเเม่นยำ ที่เหนืออื่นใด คือความปลอดภัยสำหรับตัวผู้แข่งขันและผู้ชม โดยมิละทิ้งความสนุก เช่นกัน

2. ข้อมูลทั่วไปของการแข่งขัน General match information
ปืน, ซอง และตำแหน่งซองปืน จะต้องใช้แบบเดิมตลอดการแข่งขัน
ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้อง อุปกรณ์จากผู้ผลิตหรือรุ่นเดียวกัน อาจนำมาใช้แทนได้
กรณีปืน หรือซองพกนั้น ถูกนำมาใช้ในดิวิชั่น หรือประเภทใด ข้อแนะนำ, เงื่อนไข หรือข้อจำกัดเดียวกันนั้น จะถูกนำมาบังคับใช้
หาก ปืนหรือซองพกที่นำมาเปลี่ยนแทนนั้นไม่สามารถปฎิบัติตามได้ ตามคำแนะนำเหล่านั้น ผู้แข่งขันจะไม่มีสิทธิในการรับรางวัลในประเภทนั้น แต่ยังคงมีสิทธิ์ รับรางวัลรวม Overall Awards
ซึ่งประเภทรวม ต้องมีในการแข่งขันทุกครั้ง
กรณี ที่มีเหตุขัดข้อง หรือเสียหายเกิดขึ้น การยิงที่เกิดขึ้นจะถูกคิดคะแนน และผู้แข่งขันจะได้รับโอกาสให้ออกไปซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ก่อนจะกลับมาทำการยิงอีกครั้ง
ทั้งนี้ไม่มีการแก้ตัว หรือ ยิงใหม่ สำหรับเหตุการขัดข้อง หรือเสียหาย

ผู้แข่งขันต้องไปที่แนวยิง พร้อมด้วยจำนวนแมกกาซีนที่เหมาะสมและลูกกระสุนที่ต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุล้าช้าที่ไม่จำเป็น
เป้าที่พลาด หรือกระสุนที่ไม่พอ จากเหตุที่บรรจุกระสุนเพียงบางส่วน หรือแรงดันแกซที่ไม่เพียงพอ เหล่านี้ เป็นปัญหาของผู้แข่งขันเอง

เมื่อผู้แข่งขันท่านหนึ่งได้สิ้นสุดการยิงแล้ว กรรมการจะเรียกผู้แข่งขันคนต่อไป ให้มาที่แนวยิง
การฝึกชักปืน หรือเล็ง จะต้องทำให้น้อยที่สุด และจะไม่อนุญาตหลังจากการลั่นนัดแรกออกไปแล้ว
เวลา 30 วินาที จะเป็นเวลามาตรฐานเพื่อเตรียมตัว สำหรับการเริ่มยิงครั้งใหม่ แต่ละครั้ง
ถ้า ผู้แข่งขันไม่พร้อม ภายในเวลาที่ให้ กรรมการจะประกาศว่า “เมค เรดดี้ นาว” “Make Ready Now” จากนั้นผู้แข่งขันมีเวลาอีก 10 วินาที เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม และแจ้งกรรมการ เมื่อพร้อมแล้ว
หากผู้แข่งขัน ไม่แจ้งกรรมการ ให้ทราบถึงความพร้อมของผู้แข่งขัน ภายในเวลา 10 วินาที กรรมการจะเริ่มส่งสัญญาณเริ่ม
หากผู้แข่งขันไม่ทำการยิง เมื่อสัญญาณเสียงให้เริ่มดังขึ้น ผู้เเข่งขันจะได้รับเวลาที่สูงสุดในการยิงนั้นๆ
(โปรดเข้าใจว่าเราต้องการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้แข่งขันในการเตรียมพร้อม และเวลาที่มีอยู่
การให้ความร่วมมือของผู้แข่งขัน จะได้รับการพอใจจากคณะผู้จัดแข่งขัน และผู้แข่งขันท่านอื่นๆ)

ผู้แข่งขัน และผู้ชม ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตา
บุคคลใดที่พบว่าไม่สวมเครื่องป้องกันดวงตา จะถูกให้ออกจากบริเวณที่ทำการยิง
การตัดสินของกรรมการใหญ่ Range Master ถือเป็นสิ้นสุด

3. เขตปลอดภัย Range Safety Area
ให้ผู้จัดการแข่งขันยิงเพลทโลหะIAPS จัดบริเวณพร้อมเครื่องหมายให้ชัดเจน โดยให้ห่างจากพื้นที่การแข่งขัน
บริเวณนี้จะมีกำบัง เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่อาจมีการยิงโดยไม่ต้องใจ
บริเวณนี้จะรู้กันว่าเป็น “เขตปลอดภัย”

การกระทำที่อนุญาตในเขตปลอดภัย
- การนำปืนออกจากกระเป๋าเก็บ และนำเข้าซองพก
- การนำปืนออกจากซองพก และเก็บเข้ากระเป๋า
- การฝึกชัก และตรวจสอบศูนย์ (ผู้แข่งขันควรแน่ใจว่าปากกระบอกปืน ต้องอยู่ในแนวกำบังตลอดเวลา ขณะที่ทำการผึกชักและตรวจสอบศูนย์
- การยิงแห้ง Dry Firing ผู้แข่งขันต้องแสดงให้กรรมการ RO เห็นว่า ปืนของตนไม่มีกระสุน ก่อนที่จะเข้าไปในเขตปลอดภัย เพื่อไปทำการยิงแห้ง
ผู้แข่งขันต้องตระหนักในการดูแลปลายกระบอกปืน เมื่ออยู่ในเขตปลอดภัย ร่วมกับเพื่อนผู้แข่งขันท่านอื่น
- การทำความสะอาดหรือซ่อมปืน

การกระทำ ที่ ห้าม ในเขตปลอดภัย
- ไม่เติมกาซหรือปล่อยกาซปืน การเติมหรือปล่อยแกซให้ทำได้ที่แนวเส้น ภายใต้การแนะนำของกรรมการRO
- ไม่ใส่แมกกาซีนปืน และไม่ฝึกใส่กระสุน
- ไม่ทิ้งกระเป๋า หรือกล่องใส่ปืน ไว้ในเขตปลอดภัย

4 สนามยิง Courses of Fire
ในแต่ละสนามยิง จะประกอบไปด้วยเพลท 5 อัน โดยหนึ่งในจำนวนนั้น จะเป็น “เพลทหยุด(เวลา)” Stop Plate.
แต่ละเป้า(เพลท) จะต้องถูกยิงอย่างน้อย 1 ครั้ง และให้ยิงเพลทหยุด เป็นอันสุดท้าย
ผู้แข่งขัน อาจใช้กระสุนหลายนัด เท่าที่คิดว่าจำเป็น เพื่อให้การยิงเสร็จสิ้น

ระยะทางระหว่างเพลทโลหะและคอกยิงที่ออกแบบไว้ Designate Shooting Box จะแตกต่างไป ตั้งแต่ 3 เมตร ไปจนถึง 15 เมตร

ถ้าไม่มีการระบุไว้ในการบรรยายสรุปสนามยิง เพลทโลหะจะต้องถูกยิงตามลำดับใดก็ได้ (โดยเพลทหยุด จะถูกยิงเป็นอันดับสุดท้าย)

5 การบรรยายสรุปสนามยิง The course briefing
ผู้แข่งขัน จะถูกแบ่งออกเป็นหมู่, โดยแต่ละหมู่จะถูกพาไปยังสนามยิงที่จัดให้เฉพาะหมู่
แต่ละสนามยิงจะมีกรรมการ RO ประจำอยู่
ทุกหมู่(ผู้แข่งขัน) จะได้รับฟังการบรรยายสรุปสนามยิง จากกรรมการRO
หลังสิ้นสุดการบรรยาย จะเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
เมื่อทุกคนเข้าใจดีแล้ว การยิงจึงจะเริ่มขึ้น

6 การแบ่งดิวิชั่นปืน Handgun Divisions
ปืนใดๆ จากดิวิชั่นของ IAPS ที่เป็นทางการ สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันนี้ได้
โดย ทั่วไปแล้ว อนุญาติให้ใช้ ตัวชดเชย Compensators, รูระบายแกซ Porting, กล้องขยาย Scopes, ศูนย์เล็งเรืองเเสง Optical Sights, แก้มจับถ่วงน้ำหนัก Weighted Grips และ ตัวถ่วงน้ำหนัก Added Weight ได้
อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดอาจแตกต่างไปแต่ละการแข่งขัน จึงควรตรวจสอบกับผู้จัดแข่งขัน

ผู้แข่งขันอาจลงทำการแข่งขัน ในดิวิชั่น ที่ต่างจากการแข่งขัน ครั้งก่อนๆ ได้
แต่ อย่างไรก็ตาม เป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้จัด ที่จะอนุญาตให้ผู้เเข่งขัน ลงแข่งทั้ง 2 ดิวิชั่นที่ต่างกัน ในการแข่งขันครั้งเดียวกันได้หรือไม่

หาก ผู้แข่งขันได้รับการอนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน ทั้ง 2 ดิวิชั่น, ผู้แข่งขันจะทำการแข่งขันในดิวิชั่นแรกให้เสร็จเสียก่อน จากนั้นจึงจะมาเริ่มใหม่ในดิวิชั่นที่ 2

ผู้จัดการแข่งขัน มีอิสระในการเพิ่มประเภทผู้แข่งขัน Categories ตามความจำเป็น (เช่น รุ่นสตรี, ผู้สูงวัย, ผู้พิการ,...)

7 ซองปืน Hosters

ซองปืนจะต้องคาดตามที่ระบุในแต่ละดิวิชั่นที่กำหนดโดย IAPS
ซองปืนจะต้องเก็บปืนได้
ไกปืนอาจจะไม่โผล่ออกมาทั้งหมด จากตัวซอง
อนุญาตผู้แข่งขันที่ไม่มีซองปืน เข้าร่วมแข่งขันได้

8 ลูกกระสุน Ammunition

สำหรับทุกดิวิชั่น, กระสุนลูกเหล็ก Steel Ball Bearing และลูกสี Paint Ball จะไม่อนญาตให้ใช้
ใน การยิงภายนอกอาคาร, ให้ใช้ลูกกระสุนที่ย่อยสลายได้ Biodegradable BB โปรดเลือกลูกกระสุนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะสลายได้เมื่อถูกน้ำ หรือแสงแดด โดยเปลี่ยนเป็นฝุ่นผง

9 เป้า Targets

เป้าที่ใช้ ทำจากโลหะ และมีขนาดแตกต่างกัน อาจเป็นรูปวงกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร หรือ 14 เซนติเมตร และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร
เป้าจะถูกติดตั้งบนหลักที่วางตั้งจากพื้น โดยศูนย์กลางของเป้าจะสูงจากพื้น 1 เมตร (ผิดพลาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร) ยกเว้นเป้าเฉพาะ Specific Set
เป้าทั้งหมดจะถูกทาด้วยสีขาว ยกเว้นเป้าหยุด ที่เป็นสีเหลือง
เป้าควรจะหันด้านราบตรงไปยังผู้แข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงลูกแฉลบ

10 การคิดคะแนน Scoring

เวลาของคุณคือคะแนนคุณ Your time is your score
แต่ละอันของเป้าทั้งสี่ จะต้องถูกยิง ในแต่ละครั้งของการเข้ายิง และเพลทหยุกจะถูกยิงเป็นอันดับสุดท้ายเพื่อหยุดเวลา
ระบบจับเวลาที่ IAPS นิยมใช้จะเป็นแบบจับเวลาด้วยเสียง
ด้วยการต่อเชื่อมกับเพลทหยุด เครื่องจับเวลาจะหยุดโดยสัญญาณผ่านทางช่องเสียบ

หากไม่มีเครื่องจับเวลาด้วยเสียง, ต้องใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล 2 หรือ 3 เครื่อง
นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มจับเวลาเมื่อให้สัญญาณเริ่ม และหยุดเมื่อเพลทหยุดถูกยิง
ให้ใช้เวลาเฉลี่ยจากนาฬิกาทั้งหมด ยกเว้นเมื่อเห็นว่าเวลาอันหนึ่งนั้นผิดพลาดอย่างชัดเจน ก็ให้ตัดเวลานั้นออก

ผล การยิงที่ดีที่สุดของสี่ ในห้าครั้ง จะถูกนำมานับเป็นคะเเนนรวมของแต่ละสเตจ ยกเว้นสำหรับชุดเพลทที่กำหนด Specific Steel Plate Set ซึ่งจะต้องนำมาบันทึกและถูกอธิบายไว้

การยิงใดๆ ที่ยิงไปหลังจากเวลามากสุดที่กำหนดให้ Maximum Time Allowanceจะไม่ถูกนำมานับ
ทุก การยิงที่ยิงไปเป้าแรก Primary Target หลังจากที่เพลทหยุดเวลาถูกยิงเเล้ว จะถูกลงโทษ 3 วินาทีต่อการยิง และให้คิดว่าเป็นพลาดเป้า
เวลามากสุดที่ให้สำหรับการยิงแต่ละสนามคือ 30 วินาที

ผู้แข่งขันจะถูกให้หยุด และให้ทำการเติมลูก เมื่อใช้เวลาครบตามที่กำหนด 30 วินาที
การลงโทษ 3 วินาทีเนื่องจากผิดขั้นตอน จะถูกเพิ่มให้เมื่อ
- นักแข่งขยับตัวก่อนสัญญาณเริ่ม
- การฟาล์วที่เท้า Foot Faults
-การยิงเป้าผิด จากคอกยิงที่กำหนด Designated Boxes
-และการเคลื่อนที่ที่ผิด หรือ การไม่เคลื่อนที่

การยิงจะกระทำจากคอกยิง Shooting Boxes ซึ่งมีขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร
การฟาล์วที่เท้าคือ เมื่อใดที่ยิงออกไป โดยมีส่วนของร่างกาย(เท้า) แตะพื้นข้างนอกคอกยิง
คำอธิบาย: ผู้แข่งขัน ไม่อาจถ่ายน้ำหนัก(ลงพื้น)ภายนอกคอกยิง ขณะทำการยิงได้ แต่การวางเท้าไปบนคอกที่ยกขึ้นมาจะไม่ถูกปรับโทษ

กรณี ที่มีการเสมอกันในตำแหน่งที่ 1 ของแต่ละสเตจเกิดขึ้น, ลำดับการยิงที่เร็วที่สุดในสเตจนั้น จะนำมาใช้ตัดสินหาผู้ชนะ หากยังไม่สามารถหาผู้ชนะได้ ลำดับที่สอง และที่สาม ก็จะถูกนำมาใช้หาผู้ชนะ

กรณีที่มีการเสมอกันของตำแหน่งรวม คะแนนในสนามที่กำหนดไว้ก่อน Pre-designated score จะถูกนำมาใช้หาผู้ชนะ

11 การเคลื่อนที่ Movement
สำหรับ การจัดคอกยิงหลายคอก ถ้าผู้แข่งขันทำการยิงแล้วออกจากคอก A และจากนั้นนึกได้ว่า พลาด หรือ/และยิงเป้าผิดลำดับ จึงได้กลับไปยังคอกยิงA และทำการยิงต่อ เช่นนี้จะไม่มีการปรับเนื่องจากการผิดขั้นตอน (ให้ชี้ปลายกระบอกปืนลงพื้นสนาม ขณะกลับไปที่คอกยิง A)
เป้าใดๆ ที่ถูกยิงในลำดับที่ผิด (เช่นยิงผิดจากคอก A เป็น B) ให้ถือว่าเป็นการยิงพลาด Miss
ถ้า การยิงใดๆ ถูกยิงหลังจากที่เคลื่อนออกจากคอกไปแล้ว จะถูกทำโทษเนื่องจากผิดขั้นตอน (ให้ง่ายในการตัดสิน, เท้าทั้งสองต้องอยู่ภายในคอกขณะยิง)
เมื่อไปถึงคอก B ผู้แข่งขันอาจเริ่มยิงเมื่อเท้าข้างหนึ่งอยู่ในคอกแล้ว โดยที่เท้าอีกข้างอาจอยู่ในคอกแล้ว หรือ ยังอยู่กลางอากาศก็ได้
จำไว้ว่า ถ้าเป้าถูกเล็งผิดลำดับโดยไม่ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง จะต้องถูกทำโทษเนื่องจากผิดขั้นตอน รวมกับคะแนนที่ถูกหักตามจำนวนเป้าที่ถูกยิง

ผู้แข่งขันอาจไม่ออกจากคอกยิงแรก จนกว่าเป้าอันแรกถูกเล็งไว้

เมื่อเข้าไปอยู่ในคอกลำดับที่สองแล้ว ผู้แข่งขันอาจจะเริ่มเล็งเป้าเมื่อเท้าตาม Tailing Foot พ้นทางวิ่งแล้ว
เป็นทางเลือกของผู้แข่งขันที่จะให้เท้าตามลง(พื้น) หรือยังอยู่ในอากาศขณะยิงในคอกยิงที่สอง

ถ้าจำเป็น ผู้จัดสามารถที่จะดัดแปลงสนามยิงแบบ “Speed Shadow” เพื่อผู้พิการ

12 ตำแหน่งของมือ Hand position
มือจะต้องอยู่ในท่ายอมแพ้ “Surrender Position” นั่นคือ มืออยู่เหนือไหล่ โดยให้ข้อมือและมือทั้งหมดสามารถถูกมองเห็นได้จากข้างหลัง
กรรมการ RO จะหยุดการนับถอยหลัง และให้คำเตือน 1 ครั้งเท่านั้น หากกรรมการเห็นว่า ผู้แข่งขันยกมือต่ำไป หรือ กำลังจะค่อยๆเคลื่อน หรือ กระโจน
กรณีที่ไม่ปฎิบัติตาม จะเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ บวกเวลา 3 วินาที ต่อการกระทำแต่ละครั้ง

13 ตำแหน่งเริ่ม Start postion
ใน การแข่งขันยิงเพลทโลหะ IAPS อย่างเป็นทางการนั้น ต้องการให้ใช้ซองปืนที่มีอยู่ แต่หากผู้แข่งขันที่ต้องการร่วมเเข่งโดยไม่มีซองปืน จะมีการจัดตำแหน่งเริ่มเพื่อเป็นทางเลือก

สำหรับผู้แข่งขันที่ไม่มี ซองปืน ปืนจะถูกวางไว้บนโต๊ะ ในตำแหน่งนี้ ให้ผู้แข่งขันยืนที่เส้นหันไปทางเป้า โดยที่ปืนถูกบรรจุลูกกระสุน และชี้ไปทางปลายโต๊ะ ขณะที่มือต้องยกในท่า “ยอมแพ้”

ผู้แข่งขันทุกคน โดยเฉพาะผู้แข่งขันที่ยิงโดยไม่มีซองปืน จะถูกสนับสนุนให้ฝึกการชักปืนอย่างปลอดภัยที่บ้าน

14 คำสั่ง Range Commands
คำ สั่งเริ่ม คือ “โหลด แอนด์ เมคเรดดี้” “Load and make ready” เมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยแล้ว ผู้แข่งขันควรจะแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ในสภาวะที่พร้อมแล้ว

คำสั่งต่อ ไปคือ “อาร์ ยู เรดดี้”– สแตนบาย” “Are you ready?- Stand by” จากนั้นมีช่วงเว้น ไปประมาณ 2 ถึง 5 วินาที ก่อนที่สัญญานให้เริ่มดังขึ้น
ห้ามขยับ! มือห้ามขยับหลังจากคำสั่ง “สแตนบาย” “Stand by”
การเริ่มก่อนสัญญาณ, การขยับมือ หรือ การกระโจน จะถูกลงโทษปรับ 3 วินาที

เมื่อผู้แข่งขัน สิ้นสุดการยิงแล้ว คำสั่งต่อไปคือ
- “โชว์ เคลีร” Show Clear” ผู้แข่งขันจะต้องแสดงปืนที่ถอดแมกกาซีนออก และเปิดลำเลื่อนค้างไว้ ให้กรรมการดู
- “กัน เคลีร- โฮล ซเทอะ “Gun Clear-Holster” ผู้แข่งขันสามารถที่จะนำปืนเก็บไว้ในซอง หรือใส่กระเป๋าปืนได้แล้ว

ปืนที่ยังบรรจุลูกอยู่ไม่ให้นำออกจากบริเวณยิง

15 กฎความปลอดภัย Safety Rule
สนามคือที่ว่างเปล่า The range is cold!
ดังนั้นปืนของผู้แข่งขันทุกคนจะต้องถูกเก็บโดยไม่บรรจุลูก ตลอดเวลา ยกเว้นเมื่อกรรมการออกคำสั่งให้บรรจุลูก
เป็น ที่ยอมรับได้ว่า หลังจากการยิงในครั้งแรก เสร็จสิ้นแล้ว ผู้แข่งขัน โดยปกติจะมาที่แนวยิงด้วยปืนที่พร้อมยิงเเล้ว นั่นคือการมีกาซในปืน จากการยิงก่อนหน้านี้ จะเป็นการดีอย่างยิ่งเมื่อผู้แข่งขันต้องการเปลี่ยน ( เช่น เปลี่ยนแมกกาซีน, เติมแกซ, กระสุน...ผู้แปล) โดยกระทำบนแนวยิง ภายใต้การแนะนำของกรรมการ

ตลอดเวลาในสนามยิง เมื่อทำการเล็งเป้า, บรรจุกระสุน, ปลดกระสุน หรือ ทำการแก้ไขข้อบกพร่อง ปืนของผู้แข่งขันจะต้องชี้ลงไปในสนามตลอดเวลา
กรณีที่แนวเส้นจำกัด ของ 180 องศา ถึงคอกยิงถูกละเมิด ผู้แข่งขันจะถูกบอกให้ปลดลูกออกและ ให้ออกจากการแข่งขันทั้งหมด Disqualified
ผู้แข่งขันต้องมั่นใจว่า นิ้วของผู้แข่งขันอยู่ภายนอกโกร่งไก เมื่อบรรจุลูก- ปลดลูก และขณะทำการแก้ไขข้อบกพร่องของปืน

หลังจากการยิง จะไม่ให้ผู้แข่งขันออกจากแนวยิงจนกว่าปืนผู้แข่งขัน ถูกตรวจโดยกรรมการแล้วว่า ไม่มีลูกค้างอยู่
เมื่อปืนถูกตรวจโดยกรรมการว่าไม่มีลูกแล้ว ปืนจึงควรถูกเก็บไว้ในกล่อง หรือซองปืน
หากมีเหตุผลบางอย่างที่ปืนไม่สามารถถูกปลดลูกออกได้ เนื่องจากการแตกหัก หรือเสียหายของกลไก ผู้แข่งขันจะต้องแจ้งกรรมการ
ไม่มีเหตุใดที่ผู้แข่งขัน จะถูกอนุญาตให้ออกจากแนวยิง โดยที่ปืนยังบรรจุลูกอยู่
ผู้แข่งขันจะต้องระงับการนำพาปืนนั้น จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้พาไปได้โดยกรรมการ
กรณี ผู้แข่งขันทำปืนร่วงขณะการยิง ผู้แข่งขันต้องไม่จับปืนกลับขึ้นมาเอง ผู้แข่งขันต้องให้กรรมการหยิบขึ้นมาให้ และกรรมการจะทำการปลดกระสุนและตรวจสอบปืนให้

16 การฝ่าฝืนความปลอดภัย Safety violations
การฝ่าฝืนอย่างใดอย่างหนึ่ง และ การฝ่าฝืนตั้งแต่ สองข้อ ต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้ถูกออกจากการแข่งขัน
- หันปืนที่ไม่ได้บรรจุลูกไปหลังแนวยิง( ล้ำแนว 180 องศา)
- ทำปืนที่ไม่ได้บรรจุลูกตก
- ออกจากแนวยิงด้วยปืนที่ยังบรรจุลูก
- ยิงด้วยการขาดความควบคุมโดยประมาท หรือ ทำปืนลั่นโดยอุบัติเหตุ
- หยิบปืนที่ตก โดยที่ยังไม่ได้รับคำสั่งจากกรรมการ

การฝ่าฝืนต่อไปนี้ จะถูกให้ออกจากการแข่งขันทันที
- หันปืนที่บรรจุลูกไปหลังแนวยิง
- ทำปืนที่บรรจุลูกตก
- ทำปืนลั่นในซอง หรือพื้นภายในคอกยิง
- ถือปืนที่บรรจุลูกโดยไม่ปลอดภัย
- ผู้แข่งขันที่อยู่ในภาวะใช้สารควบคุม(เช่นแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด)
- พฤติกรรม หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา หรือเป็นเหตุปฎิปักษ์ต่อประสิทธิภาพของผู้แข่งขันอื่น

17 ชุดแต่งกาย Dress Code
ไม่อนุญาต เสื้อผ้าลายพราง หรือลายทหาร หรือเสื้อที่มีประโยคเชิงขัดแย้ง พิมพ์บนเสื้อ
บุคคลใดที่สวมเสื้อเหล่านั้นจะถูกร้องขอให้ออกจากสนาม

18 การประท้วง Protest
ทุกการประท้วงต่อการยิงใดๆควรจะถูกจัดการด้วยวิธีการพิจารณาที่ตัดสินก่อนนี้
ทุกการตัดสินที่ถูกตอบไปโดยวิธีพิจารณานี้ ต่อการเจาะจงการยิง ถือเป็นสิ้นสุด
ปัญหาควรถูกบันทึกเพื่อเป็นข้ออ้างอิง ในอนาคต
กฎที่เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบควรแจ้งไปยัง IAPS เพื่อพิจารณา
ข้อกำหนดและกฎในภาคหน้าอาจเป็นผลจากการพิจารณานี้
ผู้แข่งขันจะถูกขอให้ลงชื่อในใบคะแนนของผู้แข่งขัน และได้รับสำเนาใบคะแนนของตนเมื่อเสร็จการแข่งขัน
ให้ผู้แข่งขันรับผิดชอบที่ตรวจดูคะแนนของตนเมื่อประกาศ
การประท้วงเกี่ยวกับความถูกต้องของเวลา ให้กระทำก่อนออกแนวยิง
เมือผู้แข่งขันได้ลงชื่อในใบคะแนนแล้ว การประท้วงอาจไม่สามารถกระทำได้
ให้ผู้แข่งขันรับผิดชอบที่จะเก็บสำเนาใบคะแนนของตน และแจ้งแก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีข้อผิดพลาดในการประกาศตำแหน่งเกิดขึ้น

การแบ่งรุ่น เพื่อให้นักกีฬาได้ทำการแข่งขัน ตามกำลังฝีมือ และอุปกรณ์ที่มี
ผม ขอยกตัวอย่างการแบ่งรุ่นตามกฎ IAPS (International Airsoft Practical Shooting) ซึ่งเป็นกฎการยิงปืนสั้นอัดลมเบาแบบรณยุทธระหว่างประเทศ

ซึ่งเป็นลำดับชั้นของปืนไว้ 3 ชั้น
1. Production Division
2. Standard Division
3. Open Division

เชิญศึกษาและติชมได้ ตามอัธยาสัยครับ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ปืนที่อยู่ใน Production Division

ใช้ ศูนย์เส้นใยนำแสงได้
เปลี่ยนลำเลื่อนพลาสติคเป็นโลหะโดยผู้ผลิตได้
ความยาวลำกล้อง Barrelไม่เกิน 5 นิ้ว (125 มม.)
ตัวรองแมกกาซีน Magazine bumper สามารถเปลี่ยน หรือเพิ่มได้ แต่ต้องไม่เพิ่มความจุลูกหรือขนาดของแม๊กกาซีนเดิม

ปืนจะต้องใช้ชิ้นส่วนแท้ ที่มาจากผู้ผลิต และไม่มีชิ้นส่วนดัดแปลงภายนอก หรือภายใน หรือชิ้นส่วนเสริมดังนี้
- วาล์วจ่ายแกซ Air Valve
- ลำกล้องใน หรือนอก
- สปริง
- เปลี่ยนแปลงด้ามปืน
- ไฟฉายทางยุทธวิธี (รวมถึงเลเซอร์ ,,,ผู้แปล)
- ตัวชดเชยหรือสิ่งอื่น เข้ากับลำกล้องด้านนอก หรือลำกล้องด้านใน
- ตัวเพิ่มความจุลูกของแมกกาซีน
- ชิ้นส่วนดัดแปลงใดๆ ที่ทำให้ความยาวลำกล้องและความเร็วกระสุน เกินกำหนด

โดย ทรรศนะทั่วไป ถ้าผู้แข่งขันต้องการเพิ่ม, เอาออก หรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง ถือว่าผู้เเข่งขันไม่อยู่ใน Production Division เนื่องจาก การกระทำนั้น ไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายของการจัดลำดับชั้นตามการผลิต Production Division
นอก เหนือจากคำชี้แจงข้างบน และสิทธิของผู้จัด, ผู้ชนะ 3 อันดับแรกของการแข่งขันใน Production Division ต้องถอดปืนของตน ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่ามีการใช้ส่วนใดเพื่อเพิ่มการทำงานของปืน

ห้ามปืนที่มีแต่ปฎิบัติการแบบหนึ่งครั้ง Single-action
ปืนที่มีนกสับอยู่ด้านนอกจะต้อง ลดนกลงทั้งหมด
การยิงนัดแรกต้องเป็นแบบปฎิบัติการ 2 ครั้ง Double action
ทั้งปืนที่มีปฎิบัติการแบบหนึ่งครั้ง และแบบปฎิบัติการแบบ 2 ครั้ง ที่ไม่มีคันลดนก จะต้องเริ่มด้วยการลดนกลงทั้งหมด
ภาย ใต้การกำกับของกรรมการ ผู้แข่งขัน จะใช้มือข้างไม่ถนัดทำการลดนกอย่างปลอดภัย พร้อมกับชี้ปืนลงไปในสนาม ระหว่าง ขั้นตอน Load and make ready
การลั่นระหว่างขั้นตอนลดนก จะถือว่าเป็นการจัดการปืนที่ไม่ปลอดภัย และผู้แข่งขันจะถูกให้ออกจากการแข่งขัน
กฎอื่นๆ ให้นำของ ลำดับชั้นมาตรฐานมาใช้
เฉพาะปืนที่อนุมัติ และอยู่ในรายการนี้เท่านั้น จึงจะอยู่ในลำดับชั้นผลิต (กรรมการอาจตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด)

ผู้ผลิต รุ่นปืน ผู้ผลิตปืนอัดลมเบา หมายเหตุ ผู้ผลิต และรุ่นที่ไม่ให้ใช้
Beretta M9 KJW
M9 Vertec KJW
M9A1 KJW
M92FS KJW
M9 KSC
Ceska Zbrojovka, CZ CZ75 KSC
GLOCK G17 KSC/ KWA/ KWC/ TM
G19 KSC/ KWA
G23 KJW KJW ที่ลำเลื่อนโลหะไม่มีตราการค้า
G26 KSC/ KWA/ TM
G27 KJW KJW ที่ลำเลื่อนโลหะไม่มีตราการค้า
G32C KJW ไม่มีตัวชดเชยจริง KJW ที่ไม่มีเซพไก
Heckler & Koch, HK USP .45 KSC
USP Compact KSC
Sig Sauer P226 TM
Walther P99 Maruzer


อีกลำดับชั้นคือ Standard Division ก็คือลำดับชั้น ที่มีขัอจำกัดน้อยกว่า Production Division
โดยปืนที่ถูกจัดไว้ในลำดับชั้นนี้ จะต้อง

ไม่ติดตั้งกล้องเล็ง
ระยะห่างของปืนและซอง จากร่างกาย ต้องไม่เกิน 50 มม

ห้ามปืน และส่วนใดๆ และอุปกรณ์ประกอบปืน เช่น แม๊กกาซีน เกินไว้จากที่จะกล่าวต่อไปนี้
- ปืนที่อยู่ในสภาพพร้อม และบรรจุแม๊กกาซีน แต่ไม่บรรจุลูก จะต้องอยู่ได้พอดีภายในกล่องที่มีขนาดภายใน ยาว 250 มม. กว้าง 160 มม. สูง 45 มม.

ผู้แข่งขันที่ไม่สามารถปฎิบัติได้ตามเงื่อนไขเหล่านี้ ต้องไปอยู่ใน Open Division

และเพื่อให้การฝึกซ้อม มีรูปแบบที่ถูกต้อง
ขอเสนอแนวหลักสูตรฯ เป็นแนวทางครับ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หลักสูตรการยิงปืนพกสั้นอัดลมเบา แบบรณยุทธ

หลัก สูตรการยิงปืนพกสั้นอัดลมเบา แบบรณยุทธ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจการวิธีใช้ปืนพกสั้นอัดลมเบาแบบรณยุทธ รวมถึงกฎความปลอดภัย - พื้นฐานในการยิง อย่างถูกต้องและปลอดภัย และกติกาการแข่งขัน(บางส่วน) IAPS

อำนวยการฝึกอบรมโดย นักกีฬายิงปืน IPSC และวิทยากรฝึกการใช้ปืนสั้น สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร

หัวข้อหลักสูตร มีดังนี้ โดยย่อ
+ กฎความปลอดภัย
+ ปืน และอุปกรณ์
+ พื้นฐานการยิง
- การยืน/ ตั้งท่า
- การจับปืน/ กำปืน
- การเล็ง
- การควบคุมไกปืน
- การยิง/ ลั่นไก
- การเคลื่อนที่
- การวิเคราะห์
+ การฝึกฝน
+ ตัวอย่างกติกา International Airsoft Practical Shooting

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
- เป็นสมาชิก Glock GBB Mania Club

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการอบรม
ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมต้องมีอุปกรณ์ ต่อไปนี้
1. ปืนอัดลมเบา บีบี แบบใช้แกซ
2. ซองปืนพกด้านนอก พร้อมเข็มขัดสำหรับคาดซองปืน
3. ลูกบีบี และ แกซ
4. แว่นป้องกันสายตา
5. รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหนังหุ้มส้น/ ข้อ

ผู้เข้าอบรม จะได้รับวุฒิบัตร รับรองการผ่านอบรม

ตัวอย่างการตั้งสเตจฝึกซ้อม

++++++++++++++++++++++
สเตจที่ 1 มีจำนวนเป้า ดังนี้
- เป้า Classic 7 เป้า
- เป้าเพลท 7 เป้า
ใช้กระสุนอย่างน้อย 21 นัด (ใครใช้ Glock ยิง ต้องเปลี่ยนแม๊ก)
เริ่มยิง ให้ผู้ยิงเข้าไปในจุดที่กำหนด จากนั้น ยิงตามที่เห็น

สเตจที่ 2 มีจำนวนเป้า ดังนี้
- เป้าเพลท 7 เป้า
ใช้กระสุนอย่างน้อย 7 นัด
เริ่มยิง บังคับให้ยิงภายในจุดที่กำหนด (ปืนวางไว้บนโต๊ะ ท่าเตรียมมือจับม้านั่งไว้ทั้ง 2 ข้าง)


ภาพสเตจ ที่ 1
ภาพสเตจที่ 2
ตัวอย่างแบบฝึกหัด เพื่อใช้ในการฝึกด้วยตัวเอง ที่บ้าน / สนาม

แนะนำโดย คุณไพฑูรย์ รัตนวราภรณ์สกุล นักกีฬาIPSC Class M ที่ร่วมแข่งขัน World Shoot ที่ประเทศ South Affarica

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ: ท่าการยิงต่างๆ จะแนะนำในลำดับต่อไป

++++++++++++++++++++++++

แบบฝึกหัด IPSC
IPSC ต้องมีการฝึกซ้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้ในขณะที่ท่านกำลังทำการแข่งขัน สิ่งที่ท่านฝึกอยู่เป็นประจำนั้น จะสั่งให้ท่านทำอย่างที่ท่านฝึกอยู่เป็นประจำ โดยอัตโนมัติ
ดังนั้น เมื่อท่านมีความมุ่งมั่นในกีฬาชนิดนี้แล้ว ขอให้ท่านจัดเวลาในการฝึก อย่างน้อยวันละ 20-30 นาที โดยที่ท่านสามารถนำ Step การฝึกแต่ละ Step ไปฝึกที่ใดก็ได้ตามความเหมาะสม
1. ดราย ไฟร์ (ท่ายืนเตรียมพร้อม)
1.1 ชักปืนจากซอง (condition 1) ปืนโหลดเซฟ
1.2 ชักปืนจากซอง (condition 2) ปืนใส่แม็กกาซีน แต่ยังไม่โหลดกระสุนเข้ารังเพลิง
1.3 ชักปืนจากซอง (condition 3) แม๊กกาซีนอยู่นอกตัวปืน
1.4 ชักปืนจากซอง (condition 1) ยิงด้วยมือถนัดมือเดียว
1.5 ชักปืนจากซอง (condition 1) ยิงด้วยมือที่ไม่ถนัดมือเดียว
2. การเปลี่ยนแม็กกาซีน(ควรมีแม็กกาซีนอย่างน้อย 3 แม็ก)
2.1 เปลี่ยนแม็กกาซีน 1 แม็ก ยิง 1 นัด(ไม่มีลูก)
2.2 เปลี่ยนแม็กกาซีน 1 แม็ก ยิง 1 นัด(มีลูก)
3. การเปลี่ยนท่ายิง (ท่ายิงละหนึ่งนัด)
3.1 จากท่ายืนยิง (ชักปืนจากซอง) เปลี่ยนเป็น ท่านั่งยิง
3.2 จากท่านั่งยิงบนเก้าอี้ (ชักปืนจากซอง) เปลี่ยนเป็น ท่ายืนยิง
3.3 จากท่ายืนยิง (ชักปืนจากซอง) เปลี่ยนเป็น ท่านอนยิง
3.4 จากท่านอน (ปืนวางบนโต๊ะ/เก้าอี้) เปลี่ยนเป็น ท่ายืนยิง (ยกปืนเมื่ออยู่ในท่ายืน)
3.5 จากท่านอน (ปืนวางบนโต๊ะ/เก้าอี้) เปลี่ยนเป็น ท่านั่งยิง (จับปืนเมื่ออยู่ในท่านั่ง)
3.6 จากท่านั่งยิงบนเก้าอี้ (ชักปืนจากซอง) เปลี่ยนเป็น ท่านอนยิง
4. การเคลื่อนตัวขณะทำการยิง
4.1 ยิงขณะเคลื่อนตัวเป็นแนวดิ่ง เข้าหาเป้า(เป้าเดียว)
4.2 ยิงขณะเคลื่อนตัวเป็นแนวดิ่ง เข้าหาเป้า(มี 2 เป้า ขวา-ซ้าย)
4.3 ยิงขณะเคลื่อนตัวเป็นแนวดิ่ง ออกจากเป้า(เป้าเดียว)
4.4 ยิงขณะเคลื่อนตัวเป็นแนวดิ่ง ออกจากเป้า(มี 2 เป้า ขวา-ซ้าย)
4.5 ยิงขณะเคลื่อนตัวเป็นแนวขวาง จากซ้ายไปขวา(เป้าเดียว)
4.6 ยิงขณะเคลื่อนตัวเป็นแนวขวาง จากซ้ายไปขวา( มี 2 เป้า)
4.7 ยิงขณะเคลื่อนตัวเป็นแนวขวาง จากขวาไปซ้าย (เป้าเดียว)
4.8 ยิงขณะเคลื่อนตัวเป็นแนวขวาง จากขวาไปซ้าย (มี 2 เป้า)
5. การยิงเพื่อเคลื่อนตัว(เป้าละหนึ่งนัด)
5.1 ยืนยิง(ชักจากซอง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าทางขวา
5.2 ยืนยิง(ชักจากซอง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าทางซ้าย
5.3 ยืนยิง(ชักจากซอง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าในท่านั่งทางขวา
5.4 ยืนยิง(ชักจากซอง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าในท่านั่งทางซ้าย
5.5 นั่งยิง (ชักจากซอง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าในท่ายืน ทางขวา
5.6 นั่งยิง (ชักจากซอง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าในท่ายืน ทางซ้าย
5.7 ยืนยิง (ชักจากซอง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าในท่านอน
5.8 นอนยิง (ปืนวางบนโต๊ะ) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าในท่ายืน
5.9 นั่งยิง (ชักจากซอง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าในท่านอน
5.10 นอนยิง(ปืนวาง) เสร็จแล้ว วิ่งไปยิงอีกเป้าในท่านั่ง
6 การยิงหลายเป้า (อย่างน้อย 5 เป้า)
6.1 ยิงจากซ้ายไปขวา
6.2 ยิงจากขวาไปซ้าย
6.3 ยิงจากซ้ายไปขวา (เป้าต่างระยะ 2,4,6 เมตร)
6.4 ยิงจากขวาไปซ้าย (เป้าต่างระยะ 2,4,6 เมตร)


ทบทวนการฝึกยิงปืนสั้นอัดลมเบาแบบ IPSC เบื้องต้น ในวัน Glock GBB Meeting II

ขอขอบคุณ
- คุณโจ๊ก Carlos
- ข้อมูลจากบทความใน //www.gunsandgame.com
- รูปภาพจาก Sweet Bullet

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การยิงปืนสั้นอัดลมเบาแบบ IPSC เบื้องต้น

1. การยืน : การยืนที่ถูก ต้องแยกขาออกให้กว้างเท่าช่วงไหล่ อกต้องอยู่ล้ำไปข้างหน้า (อยู่เลยพุง) งอเข่าลงเล็กน้อย
2. การ จับ(กริป)ปืน (สำหรับคนถนัดขวา): ใช้มือขวากำด้ามปืน ดูว่าเมื่อนิ้วชี้อุบไกปืนไว้ ควรจะเกิดช่องแสงระหว่างนิ้วชี้กับโครงปืน ถ้านิ้วชี้ชิดหรือติดโครงปืน แสดงว่ามันไม่ค่อยเหมาะ เหตุผลเพราะว่าถ้าเหนี่ยวไกอย่างรวดเร็ว นิ้วที่สำผัสโครงปืนจะไปผลักปืนให้กินไปทางซ้าย [ถ้ายิงมือซ้าย(คนถนัดซ้าย) ตำแหน่งกระสุนก็จะตกไปทางขวา] แล้วใช้มือข้างซ้ายแนบอยู่กับประกับด้ามปืนด้วยอุ้งเนื้อส่วนหนึ่ง(บริเวณ อุ้งมือแถวนิ้วโป้งซ้าย)นั้นจะอยู่บริเวณปลายนิ้วของมือขวา แล้วบีบมือซ้าย สำหรับนิ้วหัวแม่มือขวาให้อยู่บนเซฟ ส่วนนิ้วหัวแม่มือซ้ายชี้ตรงไปข้างหน้า (โดยไม่ให้แตะสไลด์)

3. การดันปืน
- ยกปืนให้สูงให้ศูนย์หน้าอยู่ระหว่างตาและเป้า High Ready
- จาก นั้นดันศูนย์หน้าเข้าไปที่เป้าพร้อมกับสไลด์มือขึ้นเล็กน้อย ประคองศูนย์ไปเรื่อยๆจนอยู่ในระยะสุดช่วงยิง จะสังเกตุเห็นว่ายอดศูนย์หลังจะขึ้นมารับพอดีกับยอดศูนย์หน้าเองโดยที่ไม่ ต้องจัดอะไรเลย ในข้อแม้ว่าเมื่อกริปปืนถูกหลัก ทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติคือ ยอดศูนย์หน้าเท่ายอดศูนย์หลังและอยู่กึ่งกลางของศูนย์หลัง

4. การ เล็ง: ในการยิงแบบรณยุทธ จะไม่ประคองศูนย์ปืนไปที่เป้า แต่จะมองให้เห็นเป้าก่อนแล้วลากศูนย์เข้าไปหา เพราะการมองประคองศูนย์ช้ากว่ามองเป้าแล้วลากปืนไปหา

5. การชักปืนจากซอง : คือการหยิบปืนจากซองขึ้นมาสู่ท่าดันปืน เพียงแต่ให้ทำอย่างต่อเนื่อง
การ ชักปืนที่เร็วนั้นหลักแรกคืออย่าเร่งรีบ...เน้น !! อย่าเร่งรีบ....เพียงแต่ทำให้ลื่นไหลอย่าชะงักหรือหยุดสะดุด.......คำว่า ลื่นไหลคือไม่ใช่เอามือไปจับปืนแล้วหยุดเพื่อกำปืนให้แน่นแล้วค่อยชัก มันควรจะทำงานต่อเนื่องกันคือมือทำงานโดยไม่หยุดเช่นมือยกไปจับปืนแล้วยก ขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่หยุดนิ่ง ต้องเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันตลอดเวลา

6. การ Unload and Show Clear อันโหลด แอนด์ โชว์เคลียร์ ซึ่งปกติเป็นขั้นตอนเมื่อสิ้นสุดการ โดยการปลดเเม๊กกาซีน –ดึงสไลด์และมองดูว่าไม่มีกระสุน จากนั้นก็ปล่อยสไลด์และลดนก โดยชี้ปืนไปที่พื้นด้านหน้า แล้วลั่นไก

ขอเสริมนะครับ จากการที่ผู้เรียบเรียงได้รับการแนะนำ จากInstructor อีกท่านคือคุณโจ๊ก Carlos แนะนำการยิงเบื้องต้นเป็นลำดับไว้ดังนี้ คือ
1. จับปืน (กรณี ถนัดขวา,,มือขวาจับปืน ขณะเดียวกันมือซ้าย ยกขึ้นเพื่อความสมดุล)
2. ชักปืนจากซอง มาสู่ท่าดันปืน
3. ดันปืน
4. เล็ง
5. ลั่นไก

เป็น 5 ขั้นตอน สำหรับการยิงเบื้องต้นครับ ให้ฝึกซ้อมทั้ง 5 ขั้น อย่างต่อเนื่อง และลื่นไหล (ไปฝึกเองที่บ้าน-ที่ทำงานก็ได้ครับ),,

ขอบคุณบทความจาก //www.gunsandgame.com

เพิ่มเติม การจับปืน (กริปปืน)

(สำหรับคนถนัดขวา): เริ่มจากการกำด้ามปืนด้วยมือขวา และประคองด้วยมือซ้ายตามรูป
ซึ่งเรียกว่าการจับปืนแบบ High Thumb ให้น้ำหนักการประคองปืนที่มือซ้ายประมาณ 60% และที่มือขวาประมาณ 40%
เอานิ้ว(หน้าสัมผัสของนิ้วตรงลายนิ้วมือ ไม่ใช่ข้อแรกของนิ้ว)ไปแตะที่ไกปืนแล้วเนี่ยวไกดูครับค้างการเหนี่ยวไก(อุบไกไว้)
ดู ว่าเมื่อนิ้วชี้อุบไกปืนไว้ ควรจะเกิดช่องแสงระหว่างนิ้วชี้กับโครงปืน ถ้านิ้วชี้คุณชิดหรือติดโครงปืน แสดงว่ามันไม่ค่อยเหมาะ เหตุผลเพราะว่าถ้าคุณเหนี่ยวไกอย่างรวดเร็ว นิ้วที่สัมผัสโครงปืนจะไปผลักปืนให้กินไปทางซ้าย ถ้ายิงมือซ้าย(คนถนัดซ้าย) ตำแหน่งกระสุนจะตกไปทางขวา ใช่มือข้างซ้ายแนบอยู่กับประกับด้ามปืนด้วย อุ้งเนื้อส่วนหนึ่ง(บริเวณอุ้งมือแถวนิ้วโป้งซ้าย)นั้นจะอยู่บริเวณปลายนิ้ว ของมือขวา แล้วบีบมือซ้าย สำหรับนิ้วหัวแม่มือขวาให้อยู่บนเซฟ ส่วนนิ้วหัวแม่มือซ้ายชี้ตรงไปข้างหน้า

สำหรับสิงห์มือซ้าย ก็ต้องทำตรงข้ามโดยปรับเปลี่ยนเป็นถือปืนด้วยมือซ้าย ประคองปืนด้วยมือขวา ให้น้ำหนักการประคองปืนกลับกัน คือมือซ้าย 40% และมือขวา 60%

ท่ายืน Stance

ในการยิงปืน IPSC ท่าที่นิยมยิงจะเป็นท่า Isosceles (สามเหลี่ยมหน้าจั่ว) คือวางตำแหน่งเท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณช่วงไหล่ ปลายเท้าทั้งสองข้างเสมอกัน ย่อเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย โดยการโน้มตัวไปข้างหน้า แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง แขนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างเป้ากระดาษ Classic Target ของ IAPS จะมีขนาด 2 ใน 3 ส่วน ของเป้าIPSC

ในการยิงเป้ากระดาษ นักกีฬา ต้องยิง อย่างน้อย 2 นัด โดยจะคิดคะแนนจากรอยลูก ที่มีคะแนนดีที่สุด 2 นัดเท่านั้น

คิดคะแนนดังนี้
Zone A : 5 คะแนน
Zone C : 3 คะแนน
Zone D : 1 คะแนน

หากยิงไม่โดน (Miss) หัก ลูกละ 5 คะแนนCreate Date : 04 กรกฎาคม 2551
Last Update : 4 กรกฎาคม 2551 14:23:05 น. 0 comments
Counter : 1478 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

mr9what
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add mr9what's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.