Group Blog
 
All blogs
 
การทำวิจัยตลาด (ตอนที่ 2)

แนวคิดอันยอดเยี่ยมทางธุรกิจของคุณอาจจะสุดยอดจริง หรืออาจต้องการการแก้ไข จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่แนวคิดคุณพร้อมที่นำไปทำเป็นธุรกิจได้

เมื่อคุณมีไอเดียดีๆ ที่จะทำเป็นธุรกิจ คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไอเดียนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ บางครั้งการนำไอเดียที่คิดได้ไปทำธุรกิจเลยก็ประสบความสำเร็จ แต่ต้องไม่ลืมว่ามีอีกไม่น้อยที่ล้มเหลว การทำวิจัยตลาดเกี่ยวกับไอเดียคุณ จะช่วยให้คุณทราบถึงโอกาสความสำร็จของธุรกิจคุณ

Marketing Research การวิจัยตลาดนั้นจะช่วยให้คุณทราบถึงศักยภาพของตลาด ทราบว่าตลาดมีความต้องการสินค้าหรือบริการคุณหรือไม่ กลุ่มที่สนใจเป็นกลุ่มไหน (เพศ อายุ ฐานะ ฯลฯ) ราคาเท่าไหร่ที่พวกเขาเต็มใจซื้อ สภาพการแข่งขันในตลาดเป็นอย่างไร เป็นต้น

การวางแผนวิจัยจะช่วยให้เป้าหมายมีความชัดเจน และช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ การกำหนดคำถามที่คุณต้องการในการวิจัย และวางแผนเพื่อให้ได้คำตอบของคำถามเหล่านั้น บางครั้งคุณอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย พวกเขาจะทรายดีว่าการวิจัยประเภทไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ ช่วยพัฒนากลุ่มตัวอย่างทางสถิติให้น่าเชื่อถือ และช่วยเขียนแบบสอบถามที่เหมาะสม เป็นต้น

นอกจากนี้ ประเภทของข้อมูลก็มีความสำคัญ โดยประเภทข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าหรือบริการ รวมถึงเป้าหมายของการวิจัย คุณอาจจะวิจัยศักยภาพของตลาด ขนาดของคู่แข่งในตลาด หรือทดสอบตำแหน่งสินค้าหรือบริการคุณในตลาด (positioning) ถ้าสินค้าคุณสามารถจับต้องได้คุณควรให้กลุ่มผู้ทดสอบเห็นและสัมผัสสินค้าตั้นแบบของคุณ แต่สำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้คุณจะต้องอธิบายให้ชัดเจนและละเอียด

ในการทำงานร่วมกับบริษัทพัฒนาแบรนด์ อย่างแรกต้องพิจารณาไอเดียธุรกิจจาก 4 ส่วนคือ

1. บริษัท
คิดถึงไอเดียคุณในลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผลประโยชน์อะไรที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์คุณ ลักษณะของบริษัทคุณ อะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณสัญญาจะทำให้ลูกค้า
2. ลูกค้า
ลูกค้าที่คุณควรพิจารณามีอยู่ 3 ลักษณะดังนี้ ผู้ซื้อ (ผู้ซึ่งตัดสินใจและจ่ายเงินซื้อสินค้า) ผู้มีอิทธิพล (อาจเป็นบุคคล องค์กร หรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ) และสุดท้ายคือผู้ใช้ (บุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง)
3. คู่แข่ง
เช่นกัน คุณต้องพิจารณาคู่แข่งทั้ง 3 กลุ่มคือ คู่แข่งหลัก คู่แข่งรอง และคู่แข่งลำดับที่ 3 โดยตำแหน่งของคู่แข่งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการแข่งขันของคุณกับคู่แข่งรายนั้น
4. ผู้มีส่วนรวมอื่นๆ
คือองค์กรหรือบุคคลที่สนใจในความสำเร็จของธุรกิจคุณ แต่ไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากความสำเร็จของธุรกิจคุณ เช่น สมาคม สื่อ และองค์กรอื่นๆ

ยังมีการวิจัยอื่นอีกคือการวิเคราะห์ SWOT เป็นการพิจารณาจุดแข่ง จุดอ่อนของธุรกิจ สินค้า รวมถึงการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคของตลาด สภาพเศรฐกิจ การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าสินค้าหรือบริการของคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการใดในการวิจัยความเป็นไปได้ของไอเดียคุณ คุณต้องแน่ใจว่าวัตถุประสงค์ในการวิจัยนั้นอยู่ในกรอบที่คุณกำหนด การวิจัยจะช่วยให้คุณเห็นช่องโหว่ที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

สมมติว่าการวิจัยของคุณช่วยให้คุณได้พบคู่แข่งขันในตลาดคุณ คุณต้องรู้ว่าคู่แข่งคุณกำลังทำอะไรอยู่ โดยคุณอาจเข้าไปเป็นลูกค้าของคู่แข่ง ซึ่งคุณอาจเข้าไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคู่แข่งด้วยตัวคุณเองหรือจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้ หากคู่แข่งคุณมี web site คุณก็ควรเข้าไปลงทะเบียนเป็นลูกค้าหรือสมาชิก พูดคุยกับลูกค้าของคู่แข่งดูว่าอะไรที่พวกเขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง และปกติเขาหรือเธอจะไปซื้อหรือใช้บริการที่ไหน ทำไม

เป้าหมายของคุณคือเข้าใจว่าคู่แข่งคุณทำอะไรอยู่เพื่อคุณจะได้ทำให้ดียิ่งกว่า บางทีบริการของเขาไม่ดี สินค้าเขามีจุดด่อยบางอย่างซึ่งคุณอาจรู้จากการลองใช้จริงด้วยตัวคุณเอง เพราะอาจทำให้คุณคิดออกว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าหรือบริการคุณดีกว่า สวยกว่า หรือต้นทุนถูกกว่า หาจุดขายของคุณให้ได้ มันจะกลายเป็นหลักสำคัญสำหรับโปรแกรมการตลาดของคุณ

ภายหลังจากการวิเคราะห์ไอเดียคุณ คู่แข่ง คุณอาจพบว่าไอเดียคุณมีช่องโหว่ หรือไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวัง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกลับไปทำงานเป็นลูกจ้างเหมือนเดิม มันแค่ต้องการการปรับปรุง หรืแก้ไข หรือทำมันใหม่ หรือใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่ออุดช่องโหว่นั้นและทำให้มันเป็นธุรกิจได้จริง แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ และคุณยังต้องการประกอบธุรกิจของตัวเอง คุณก็ควรพยายามหาไอเดียใหม่ๆ ขึ้นแทน

มันคงทำให้คุณท้อไม่น้อยหลังจากทุ่มเททั้งเงินและเวลากับการประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียคุณและวิจัยตลาด แล้วพบว่าไอเดียคุณมีข้อบกพร่องและคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ลองถามตัวคุณเองสิว่า จุดอ่อนนี้คุณสามารถแก้ไขได้หรือไม่ และมันคุ้มค่าที่คุณจะลงทุนหรือไม่ ถ้าได้ คุณก็สามารถนำแนวคิดนี้มาทำเป็นธุรกิจได้

การวิจัยตลาดทำให้คุณทราบว่า คุณควรทำอะไรต่อไปกับไอเดียของคุณ ปัจจัยแรกที่คุณควรพิจารณาคือ การกำหนดราคา สินค้าคุณ Keller แนะนำว่า ถ้าสินค้าคุณไม่ได้โดดเด่น หรือสำคัญกับลูกค้าอย่างมากจนทำให้ต้องซื้อสินค้าคุณแทนที่จะเป็นของคู่แข่ง คุณก็ควรกำหนดราคาสินค้าคุณให้ใกล้เคียงกับราคาคู่แข่ง
Shenker เสริมด้วยว่า คุณต้องทำให้คุณค่าของสินค้าคุณในสายตาของลูกค้าสูกกว่าเมื่อเทียบกับราคาที่คุณกำหนด ถ้าเป็นไปได้ให้ทำการทดสอบราคา โดยการกำหนดราคาให้แตกต่างกันเพื่อดูว่าราคาไหนดีที่สุด

เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มธุรกิจ คุณจะต้องมองหาทำเลที่ตั้งร้านให้อยู่ในบริเวณ (area) ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าคุณอยู่ นอกจากนี้ คุณต้องมีการวางแผนการตลาดและงบประมาณให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณด้วย ซึ่งต้องรวมกลยุทธ์การกระจายสินค้า เช่น ถ้าคุณขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต คุณต้องมีงบโฆษณาที่จะดึงลูกค้ารายใหม่ให้มา web คุณ หรือถ้าคุณต้องการกระจายสินค้าคุณผ่านร้านค้าปลีกทั่วไป คุณควรมีผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ มาช่วยคุณหาตลาดเป้าหมายที่เหมาะสม

จำไว้ว่า คุณสามารถขอความช่วยเหลือหรือขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไดตลอดเวลา จากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุดสาธารณะ มหาวิทยาลัยทางด้านบริหารหรือธุรกิจ หน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจ และงานแสดงสินค้าและงานสัมนาต่างๆ เพราะการทำไอเดียคุณให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลาและยากลำบาก Keller ยังแนะนำให้คุณหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ถึงเวลาที่คุณควรจะลดความอวดดีของคุณ และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ มันไม่ใช้การทำธุรกิจเพียงเพื่อให้อยู่รอดได้ และมันควรเติบโตงอกงาม ในการทำธุรกิจถ้าคุณกล้าที่คิดใหม่ ทำใหม่ แก้ไขใหม่ ก่อนที่จะเปิดกิจการ ปัญหาที่คุณต้องมาตามแก้ไขก็จะน้อยลง ความเสียหาย หรือเจ็บปวดก็จะน้อยลงตามไปด้วย

ที่มา : aimanun.bloggang.com โดย Aimanun


Create Date : 21 มกราคม 2551
Last Update : 21 มกราคม 2551 21:10:37 น. 0 comments
Counter : 1187 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ice coffee
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
Myspace Layouts & CommentsMyspace Layouts @ JellyMuffin.com
Friends' blogs
[Add ice coffee's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.